Archive for જુલાઇ, 2011

શીરડી સાંઈબાબાને વંદન !


Sai Baba of
Shirdi
BORN : 28th SEPTEMBER,
1835
DEATH : 15th
OCTOBER,1918

શીરડી સાંઈબાબાને વંદન !

ઓ, શીરડીવાળા, સાંઈબાબા,
વંદન કરી, કરૂં હું તો કાલાવાલા,
સહાય કરવા વ્હેલા વ્હેલા આવો,
ઓ, મારા બાબા ! ઓ, મારા બાબા
!……..(ટેક)

ભજે કોઈ શીવ કે રહીમરૂપે તુંજને,
ભજે કોઈ રામ કે કૃષણ રૂપે તુંજને,
સહાય કરવા વ્હેલા વ્હેલા આવો, …….ઓ
શીરડીવાળા…(૧)

હિન્દુ મુશલમાન  તુંજ શરણે આવે,
સાંઈ કહી,  કોઈ આશાઓ લાવે,
સહાય કરવા વ્હેલા વ્હેલા આવો, ……ઓ
શીરડીવાળા….(૨)

શ્રધ્ધા સબુરીમાં  કોઈ અંતર ખોલે,
શરણાગતીમાં  કોઈ મદદ જ માંગે,
સહાય કરવા વ્હેલા વ્હેલા આવો, ……ઓ
શીરડીવાળા….(૩)

ભક્તોના રખવાળા’ને સૌના છો પ્યારા,
દુઃખહરનારા, ‘ને સૌના તમ તારણહારા,
સહાય કરવા વ્હેલા વ્હેલા આવો,….ઓ,શીરડીવાળા…(૪)


ચંદ્ર તો, તમ પાયે લાગે,
વિનંતી કરતા,તમ શરણું માંગે,
સહાય કરવા વ્હેલા વ્હેલા આવો,……ઓ
શીરડીવાળા….(૫)

કાવ્ય રચના..તારીખ ૨૧,૨૦૧૧
ચંદ્રવદન.

બે શબ્દો…

કેલીફોર્નીઆ, અમેરીકામા ગુરૂવારનો
દિવસ.
૯ ગુરૂવારનું શીરડી સાંઈબાબાનું વ્રતનું જાણ્યું
હતું.
વ્રતનો મહિમા અનેક કહે.
હું કહું કે જે કોઈ શ્ર્ધ્ધાથી શીરડીવાળાને પૂકારે તો
એ જરૂર સહાય કરી ઉગારે જ છે.
સાંઈબાબા વિષે બચપણમાં કંઈક જણેલું…..અનેક ચમત્કારો બાબાએ કરેલા એનું પણ જાણેલું.
બસ, આ બધા વિચારોને મેં એક કાવ્યરૂપે દર્શાવ્યા
છે.
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

Today’s Poem is based on my thoughts about SAI BABA
of SHIRADI.
The Devotees do the 9 THURSDAYS VRAT with the desire
to have their wishes fulfilled.
If one prays with FULL FAITH…God always
LISTENS.
This is the MESSAGE via this Post.

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

જુલાઇ 28, 2011 at 12:44 પી એમ(pm) 11 comments

જંગલના ચમત્કારમાં એક લેપાર્ડ અને એક બબુન બેબી

Sumatran Baby Orangutan, Pongo Pygmaeus, Indonesia Photographic Print

KEEP THE SPEAKERS ON
……

This is worth a
watch!

It is brilliant….and touching

Unbelievable.

Click
on the link below:


http://useloos.com/mediaplayer/?itemid=16369

PLEASE NOTE
:

You must CLICK on the
above LINK & VIEW the VIDEO before reading the KAVYA-POST.

 

જંગલના ચમત્કારમાં એક લેપાર્ડ અને એક બબુન બેબી
!

જંગલમાં નિયમો પ્રમાણે થાય અહી
વહેવાર,
જુદા જુદા જાનવરોની રહે એમાં ખરી
પહેચાણ,
હિંસક જાનવરો નાના પ્રાણીઓનો કરે
શિકાર,
નાના પ્રાણીઓ પણ નિયમો પ્રમાણે કરે
ગુજરાન,
આ જ છે જંગલ કહાણીની શરૂઆત
!…….(૧)

એક લેપાર્ડ ભુખ કારણે શોધે શિકાર,
નજીક બબુનને નિહાળી, થાય એ તૈયાર,
દોડી,છલાંગ મારી,પકડે બબુનને કંઠે ,
શિકાર મળ્યાની ખુશી છે લેપાર્ડ હૈયે,
ત્યાં અચાનક બબુન બેબી છે કહાણીમાં
!…….(૨)

લેપાર્ડ નજરે બબુન બેબી નવો શિકાર ?
લેપાર્ડ માત-હૈયું કેમ એને માની શકે શિકાર
?
હિંસક વૃત્તિ ગાયબ, શિકારની કાંઈ પરવા
નથી,
બબુન બેબી સહાયના વિચારો સિવાય બીજું કાઈ
નથી,
ઘટના આવી, કેમ હોય જંગલ કહાણીમાં
?…….(૩)

લેપાર્ડ માતભાવે  ચાટ્યું બેબી બબુનને
પ્રેમથી,
હાઅયાનાથી બચાવવા, ઉંચકી બેબીને મુકી
મુખમાં,
ઝાડની ઉપરની ડાળે, બેબીને ધીરેથી મુકી
દીધું,
મુકી, ડાળ પર, લેપાર્ડ હૈયે વહે છે એક પ્રેમ
ઝરણું,
આ તો, જંગલમાં પ્રેમઝરણાની કહાણી રહી
!…..,,,(૪)

રમતા બબુન બાળને મમતા લેપાર્ડ
નિહાળે,
મદદ કરી, ડાળથી નીચે પડતા બચાવે,
નજીક બેસી, વ્હાલથી ચાટી,બેબીની બીક
ભગાડે,
સાથે સુતા, બબુનબાળને પ્રેમથી
સુવાડે,
આ તો, જંગલમાં એક ચમત્કારની કહાણી
!……..(૫)

ચંદ્ર તો, વીડીયો આવી ખુદ નિહાળી,
ચંદ્રપૂકાર પર મુકી, સૌને બતાવી,
ત્યારે, ચંદ્ર મનમાં એક વિચાર આવે,
માનવી સિવાય અન્ય પ્રાણીઓમાં હ્રદયભાવ કોણ લાવે
?
પ્રષ્ન આવો પુછી, જંગલ કહાણીને અંત આપે
!…….(૬)

કાવ્ય રચના..તારીખ જુલાઈ,૨૦,૨૦૧૧
ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

ડો. રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદીએ એક ઈમેઈલ
મોકલ્યો.
એમાં, એક વીડીયો ક્લીપ હતી.
એમાં એક લેપાર્ડ (LEOPARD  ) બબુન (BABOON ) નો શિકાર
કરે છે એવું દ્રશ્ય છે.
બબુન માતાનો શિકાર તો થયો..પણ લેપાર્ડની નજરે માતા
સાથે એનું “નાનું બેબી” આવ્યું.
અહી….લેપાર્ડના સ્વભાવ પ્રમાણેની “હિંસક વૃત્તિ”માં
પરિવર્તન  આવે છે.
એ જ જંગલમાં એક ચમત્કાર !
બસ,,,,,,આજ કહાણી  એક કાવ્યરૂપે કહી
છે.
આથી  આ કાવ્ય વાંચો તે પહેલા, જરૂરથી “વીડીયો ક્લીપ”
જોવા માટે વિનંતી  છે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

Today’s Post  with the Poem ( Kavya) is entirely
based on the VIDEO CLIP
in which ….A LEOPARD hunts a BABOON…and as the
Baboon is carried,  a small BABY BABOON
is seen by the Leopard.
What happens next is  very strange & NOT AS PER
THE JUNGLE LAWS.
One MUST VIEW the VIDEO to
appreciate.
DR. CHANDRAVADAN MISTRY

જુલાઇ 22, 2011 at 12:10 પી એમ(pm) 11 comments

દક્ષા જાનીને અંજલી !

 

દક્ષા જાનીને અંજલી !

કોણ દક્ષા ? કોણ દક્ષા ?
કહો કે, આપું અંજલીભરી દિક્ષા એને !…….(ટેક)

૧૯૪૭ના સેપ્ટેમ્બર માસે જન્મ જેનો,
એક જાની કુટુંબે જન્મ હતો જેનો,
એ જ દક્ષાને….અંજલી અર્પણ કરૂં હું !…….કોણ……(૧)

ભણી, જે બને ડોકટર એક આ જગમાં,
કાર્યોમાં, જે બને સેવાભાવી માનવી આ જગમાં.
એ જ દક્ષાને….અંજલી અર્પણ કરૂં હું !…..કોણ…….(૨)

ગાયનાકોલોજીસ્ટ તરીકે, જેની જ્યોત પ્રગટે,
ફ્લોરેન્સ નાઈટીન્ગેઈલ જેવી જે ચમકે,
એ જ દક્ષાને…અંજલી અર્પણ કરૂં હું !……કોણ…..(૩)

જુલાઈ ૧૮ ૨૦૧૧નો દિવસ રહ્યો,
ધામેથી જવાનો દ્ક્ષા-દિવસ પ્રભુએ ઘડ્યો,
એ જ દક્ષાને…..અંજલી અર્પણ કરૂં હું !……કોણ….(૪)

“તે હતી” “એ હતી”ની વાતને છોડો,
“એ આજ ‘ને હંમેશા છે”વાતને જોડો,
એ જ અંતીમ અંજલી ચંદ્ર અર્પણ કરે !…..કોણ….(૫)


કાવ્ય રચના…તારીખ ઃ જુલાઈ,૧૯,૨૦૧૧
ચંદ્રવદન.

બે શબ્દો…

આજે સુરેશભાઈ જાનીનો ઈમેઈલ આવ્યો.
એન દક્ષાના નામે એમના બ્લોગ પર દક્ષાબેનના અવસાન વિષે
હતું.
એ વાંચી, એ પોસ્ટ માટે “બે શબ્દો”
લખ્યા.
પણ મન મારૂં શાન્ત ના રહ્યું.
અને ફરી વિચારોમાં !
જે દક્ષાબેન વિષે જાણ્યું તે જ આ કાવ્ય રચનામાં પીરસ્યું છે.
રચના ગમે કે ના ગમે..પણ વાંચી, જરૂર “બે શબ્દો”ભર્યો
ભાવ દર્શાવશો તો એ વાંચી આનંદ થશે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

Today’s Post is the ANJALI or the FINAL RESPECTS to
an Individual of this World.
It is my Feelings in Words for DR. DAXABEN JANI, a
sister to SURESH JANI.
May you join me to express your Feelings in your
“Own Words”.
One can also visit Sureshbhai Jani’s Blog &
read the Post on DR. DAXABEN JANI at >>>>
http://gadyasoor.wordpress.com/2011/07/19/daksha/

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

 

જુલાઇ 20, 2011 at 1:00 પી એમ(pm) 17 comments

જીદંગીમાં ફક્ત મઝા કે કંઈક સેવા ?

file://dineshvoraanimated/

જીદંગીમાં ફક્ત મઝા કે  કંઈક સેવા ?

આ જીદંગી છે !
અરે ! ખાઓ પીઓ અને કરો સૌ મઝા
!……(ટેક)

પીકચર જોવું હોય તો, ના અચકાવો, જાઓ
જોવા,
ટેસ્ટી ખાવાના વિચારે જાઓ બહાર ખાવા,
અરે, કરો મઝા ! અરે, કરો મઝા !……આ
જીદંગી….(૧)

દિવસે તાપથી બચવા, સ્વીમીંગ-પૂલમાં
પડો,
રાત્રીએ ઉઘ ના આવે તો, ગોળીઓ લ્યો,
અરે, કરો મઝા ! અરે, કરો મઝા !…..આ
જીદંગી…..(૨)

આલીશાન બંગલો ‘ને ગાડી પણ રાખો,
દરિયા-ક્રુઝ કે હવાઈ સફર કરતા રહો,
અરે, કરો મઝા ! અરે, કરો મઝા !…આ
જીદંગી….(૩)

યુવાની કે ઘડપણ હોય, મઝા કરતા
રહો,
ચીન્તાઓનું પોટલું  માથે કદી ના
રાખો,
અરે, કરો મઝા ! અરે, કરો મઝા !….આ
જીદંગી….(૪)

ત્યારે ચંદ્ર આવી કહે……

આ જીદંગી છે !
કર ના બરબાદ, અ જીદંગી અણમોલ છે !
ખાઓ, પીઓ દેહની શક્તિ માટે,
કદી ના એવું કરો, મસ્તી મઝા માટે,
મન સંતોષી તો, શાંતી ખુદ પાસે આવે,
સ્વીમીન્ગપૂલમાં પડવું તો, પડો કસરત
માટે,
મનની શાંતી કારણે, ના લેશો ગોળી ઉંઘ માટે,
બંગલા ગાડી હોય ભલે, ના ભુલશો ઝુપડી
નાની,
ક્રુઝ કે હવાઈ સફરો જરૂરતે કરવી, થઈ
જ્ઞાની,
ઘડપણ કે યુવાની  હોય ચીન્તાઓ નાહી,
જો, પ્રભુને કદી તમે ભુલો નાહી,
જો, પ્રભુને યાદ કરશો તો, હ્રદયે સેવા-ભાવ
હશે,
દાન, દયા અન્યને કરી, તમજીવન  ધન્ય બનશે
!

કાવ્ય રચના…તારીખ જુઆઈ,૧૧,૨૦૧૧
ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજની પોસ્ટ અચાનક થઈ.
તારીખ જુલાઈ,૧૦, ૨૦૧૧ ના દિવસે, માનવી આ ધરતી પર ફક્ત
મઝા જ કરે છે,
અને એવી મઝામાં એ અન્યના દુઃખો કે જરૂરત વિષે ભુલી જાય
છે.
આ વિચારો શબ્દોમાં પ્રથમ  કહી, કંઈક શીખરૂપે
કહી,
માનવીને જાગૃત કરવાનો  આ મારો પ્રયાસ હતો
!

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

Today’s Post is a WARNING to the MANKIND not to
WASTE the HUMAN LIFE
on this EARTH in the EARTHLY PLEASURES
only….Thinks of SERVING the MANKIND.
If one does that, then his/her life, then he will be
reaching the ULTIMATE SALVATION !
There will be God’s name on his/her lips
!
Dr. Chandravadan Mistry.

જુલાઇ 19, 2011 at 1:58 એ એમ (am) 18 comments

શ્રી પ્રજાપતિ વિધાર્થી આશ્રમ, બીલીમોરા ને અભિનંદન

શ્રી પ્રજાપતિ વિધાર્થી આશ્રમ, બીલીમોરા ને અભિનંદન
!

૬૦ વર્ષ ક્યાં પુરા થયા, જરા ખબર ના પડી,

આજે ખબર પડતા, ચંદ્રે અભિનંદનભરી શુભેચ્છાઓ પાઠવી !…….(ટેક)

૧૯૫૧માં એક સંસ્થા ગુજરાતના બીલીમોરામાં જન્મી,

‘શ્રી પ્રજાપતિ વિધાર્થી આશ્રમ’સ્વરૂપે સૌએ નિહાળી,

શિક્ષણ યજ્ઞ જ્યોત પ્રજાપતિ જ્ઞાતિમાં પ્રગટી !…….૬૦ વર્ષ…..(૧)

સમયના વહેણમાં, બદલાય, અને બદલાતું રહે બધુ,

એક છાત્રાલય તો એક સમાજસેવા ઘર બની ગયું,

જ્ઞાતિ-સેવા જ્યોત પ્રજાપતિ જ્ઞાતિમાં પ્રગટી !…….૬૦ વર્ષ…..(૨)

જુનું મકાન વ્હાલું, પણ જુનું તો નાનુ લાગે,

નવા ભવ્ય મકાન માટે ચળવળો ઘણી ચાલે,

ચમકતા નવલા મકાન જ્યોત જ્ઞાતિમાં પ્રગટી !…..૬૦ વર્ષ……(૩)

આજે ચંદ્ર અમેરીકામાં, ૬૦ વર્ષના સંમેલનનું વાંચી,

આશ્રમ પ્રગતિના વિચારોમાં રહી, આ રચના લખી,

આશ્રમ પ્રગતિની જ્યોત જ્ઞાતિમાં પ્રગટી !……..૬૦ વર્ષ…..(૪)

કાવ્ય રચના…તારીખ જુલાઈ, ૬, ૨૦૧૧ ચંદ્રવદન

 

THE PHOTO at the SAMELAN…..

  • DSC03752.JPG

બે શબ્દો…

ઈમેઈલથી જાણ્યું કે જુલાઈ ૧૭, ૨૦૧૧ના શુભ દિવસે શ્રી
પ્રજાપતિ વિધાર્થી આશ્રમ,બીલીમોરા નું ૬૦મું વાર્ષિક સંમેલન થશે.
આ સમાચારથી મારા હૈયે ખુબ જ આનંદ
થયો.
એ આનંદ સાથે, હું પ્રભુ પ્રેરણાથી “કાવ્ય વાટિકા”માં
હતો
આ રચના એ કારણે જ શક્ય થઈ.
અહી મેં મારો હ્રદય-ભાવ જ પીરસ્યો
છે.
સૌને આ કાવ્ય ગમે એવી આશા !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

Today you are reading a Post on the PRAJAPATI
VIDHYARTHI ASHRAM of BILIMORA, GUJARAT, INDIA.
The Poem was created after konwing of the
forthcoming 60th Annual Meeting of the Ashram on JULY, 17th
2011.
In the Poem I am  telling some “historical Facts” of
the Ashram & conveying my CONGRATULATIONS for the
ANNUAL MEETING…and expressing my BEST WISHES for
the Future.
Hope you read this Post.
Thanks !

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

જુલાઇ 13, 2011 at 4:20 પી એમ(pm) 10 comments

ભુલ કબુલાત સાથે ખરો હ્રદયભાવ !

 

ભુલ કબુલાત સાથે ખરો હ્રદયભાવ !

ખુશીમાં લખ્યું એક કાવ્ય મેં તો,
લખી, સૌને જણાવવા, આતુર હતો હું તો,
(૧)

નવી પોસ્ટનું લખાણ “ડીયર મિત્રો” કરી
લખવું,
કોણ જાણે કેમ, છેલ્લા “આર” ‘ને બદલે “ડી” લખ્યું
?…(૨)

એક અંગ્રેજી શબ્દ ફેરફારની અસર ગંભીર કેવી
?
મિત્રો થોડાને મોકલ્યા બાદ, ભુલ મારી મેં
જાણી…..(૩)

ભુલ કબુલાત કરતા, ડીયર મિત્રોને ફરી
લખ્યું,
જે હશે પરલોકમાં, એઓ પણ “ડીયર” છે એવું
લખ્યું,….(૪)

સુધારા આવા કરી, મોકલ્યો ઈમેઈલ સંદેશો
સૌને,
હવે, હૈયે ખુશી, અને મળશે ખરો ચન્દ્ર-હ્રદયભાવ
સૌને,….(૫)

ભુલ નાની કે મોટી, ભુલ તો ભુલ જ, બીજું સમજવાનું ના
રહે,
ઈચ્છા વગર થયેલ ભુલોની પણ કબુલાત તો કરવી જ
પડે,….(૬)

જીવન જગતમાં જીવવા માટે, આટલી શીખ છે
ચંદ્રની,
હ્રદય ખોલી, માફી તમારી તો, ચિન્તાઓ શેની
?…..(૭)

માંગશો માફી,જગતમાં એ મળે કે ના
મળે,

જો આ જગતમાં નહી, તો, પ્રભુ પાસે એ મળે
!…(૮)

કાવ્ય રચના ..તારીખઃ જુલાઈ ૮,૨૦૧૧ ચંદ્રવદન.

બે શબ્દો…

આગળની પોસ્ટ તૈયાર થઈ.
ક્રમ પ્રમાણે, મિત્રોને એની જાણ હું ઍમેઈલ દ્વારા
કરૂં  તે પ્રમાણે, નવી પોસ્ટનું લખાણ  માટે “ડીયર મિત્રો” લખ્યું
તેમાં એક શબ્દ લખાણમાં એક અક્ષરની ભુલ થઈ..એ નાની
વાતમાં ગંભીરતા હતી.
બસ, આ વિચાર સાથે મારૂં મન ગુંચવાયેલું
હતું.
અને, આ રચનાનો જન્મ !
મારા હ્રદયભાવને ઝીલશો !
રચનામાં જીવનમાં થતી ભુલોની પાર થવાનો સંદેશ
છે.
રચના અને સંદેશો ગમ્યો ?

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
FEW  WORDS…
Today’s Post is not planned.
One MISTAKE made by me.
If and when a mistake, one MUST seek the
APOLOGY.
I did via this POEM.
Then, there is a GENERAL ADVICE to ALL that whenever
one makes a mistake, one must ADMIT that and then
ask for the
APOLOGY.
If one does that, even if the person does not
forgive, God will
always forgive what is done with the
HEART.

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

 

જુલાઇ 10, 2011 at 11:25 એ એમ (am) 17 comments

શું કહું ? શું કહું ?

 


Pink Cymbidium Hybrid Orchid

શું કહું ? શું કહું ?

શું કહું ? શું કહું ?
લાખ એક ચંદ્રપૂકાર-મહેમાનો વિષે
કહું.
એ જ તમે સાંભળો ! એ જ તમે સાંભળો
!………..(ટેક)

કોમ્પ્યુટર ખોલી, “ચંદ્રપૂકાર”પર નજર
કરી,
મહેમાનો આવ્યા કેટલા ? જાણવા ઈચ્છાઓ
જાગી,
લાખ એક ઉપરનો આંકડો નિહાળી, મન મારૂં
રાજી,
એ જ આજે હું કહું ! ……..શું કહું
?……(૧)

“હોમ” પર સુરેશ સુતરિયાને અંજલી પોસ્ટ
છે,
નવી પોસ્ટરૂપે, સૌ એને પ્રેમથી વાંચે
છે,
૨૦૦થી વધુ મહેમાનોએ એ વાંચી હશે,
એ જ આજે હું કહું !……શું કહું
?…….(૨)

“ચંદ્રપૂકાર”ઈતિહાસે યાદગાર છે આ
દિવસ,
૮મી જુલાઈ,૨૦૧૧નો છે આ દિવસ,
કુલ્લે ૨૯૦ પોસ્ટો પ્રગટ કર્યાની ખુશીનો
દિવસ,
એ જ આજે હું કહું !…..શું કહું ?
……(૩)

કાવ્ય રચના…તારીખ જુલાઈ૮, ૨૦૧૧
ચંદ્રવદન.


બે શબ્દો…

આજે જાણ્યું કે મારા બ્લોગ “ચંદ્રપૂકાર” પર કુલ્લે
૧૦૦૦૦૦થી વધુ મહેમાનો પધાર્યાનો
આંકડો હતો,
જાણી, મારા હૈયે ખુશી થઈ.
બસ, આ જ માહિતી..તેમજ અન્ય બ્લોગ માહિતી જણાવવા ઈચ્છા
જાગૃત થઈ.
અને…..આ રચના શક્ય થઈ.
આશા છે કે તમોને આ પોસ્ટ ગમે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
FEW WORDS…
Today’s Kavya-Post tells of over 100,000 GUESTS had
visited this Blog
as of JULY 8th 2011.
I take the opportunity to THANK all for the SUPPORT
given to me.
Please do keep VISTING this Blog again and again
!
DR. CHANDRAVADAN MISTRY 

 

જુલાઇ 8, 2011 at 12:29 પી એમ(pm) 14 comments

સુરેશ સુતરીયાને વંદન !

http://niravrave.files.wordpress.com/2011/06/post-2019-0-72426100-1299711647.jpg

સુરેશ સુતરીયાને વંદન !


જીવતા, જાગતા, જાણ્યા નથી મેં તમોને,

છતાં,હૈયું મારૂં કહે ને વંદન કરૂં હું તમોને
!…….(ટેક)


જનમ્યા ક્યાં તમો, એ જરા જાણું  નહી,

છતાં,તમ જન્મભુમીને ધન્ય કહેતા અચકાવું નહી,

જ્યાં છો તમે આજે, ત્યાંથી સ્વીકાજો વંદન મારા
!……જીવતા….(૧)

વહી ગયું જીવન તમારૂં લોકસેવામાં,

ગુજરાતી અને જૈન સમાજોને થયો ફાયદો એમાં,

જ્યાં છો તમે આજે, ત્યાંથી સ્વીકારજો વંદન મારા !……જીવતા….(૨)

જીવતા, જીવતા, જીવન જીવવાનું શીખવી ગયા સૌને,

તેનું જ  વિનોદ કહે છે  આજે અમો સૌને,

જ્યાં છો તમે આજે, ત્યાંથી સ્વીકારજો વંદન મારા !…….જીવતા….(૩)કાવ્ય રચન..તારીખઃજુલાઈ,૬,૨૦૧૧
ચંદ્રવદનબે શબ્દો…

આજે એક ઈમેઈલ આવ્યો.
એમાં વિનોદભાઈ પટેલના હ્રદયની ઉંડાણના અંગ્રેજી શબ્દો
હતા.
એ શબ્દો હતા સુરેશભાઈ સુતરીયા માટે.
સુરેશભાઈનું જીવન અમેરીકામાં જનસેવાઓ કરતા વહી ગયું
હતું…અનેકના એઓ પ્રિય હતા.
એમનૂ અવસાન થયું..અંતીમ પ્રાર્થના અને વિદાય આજે (
જુલાઈ ૬,૨૦૧૧).
મારી આ અંજલી  એમને અર્પણ કરતા, એમના પરિવારના સૌને
વંદન કરી પ્રાર્થના કરૂં કે પ્રભુ સૌને શક્તિ બક્ષે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

Today’s Post is a RESPECT & VANDAN to a Person
who had served OTHERS with LOVE while
on this Earth.
May His Soul Rest in Peace !
May He inspire  others  on this Earth
!

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

જુલાઇ 6, 2011 at 1:29 પી એમ(pm) 8 comments

પહેલી વેડીંગ એનીવરસરી !

Image and video hosting by  TinyPic
rose-of-sharon-748310
dm

પહેલી વેડીંગ એનીવરસરી !

૨૦૧૧માં જુલાઈ ,૪, નો શુભ દિવસ !
એ તો, પહેલી વેડીંગ એનીવરસરીનો શુભ દિવસ
!…….(ટેક)
જુલાઈ,૪,૨૦૧૦ના લગ્ન દિવસને યાદ કરી,
આજ, પહેલી એનીવરસરી માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી,…..૨૦૧૧
…(૧)
 


સ્નેહપ્રેમમાં તમે હંમેશા નજીક આવતા રહે,

ખુશીઓ અને તંદુરસ્તીના આશીર્વાદો અમો વરસાવતા રહે
!……૨૦૧૧….(૨)
જ્યારે, મુજવણો કે જરૂરત પડે, ના ભુલશો
અમોને,
દઈશું માર્ગદર્શન, યાદ રાખજો એવી પ્રોમીસ અમારી
તમોને….૨૦૧૧……(૩)
પ્રભુ કૃપા હંમેશા તમ પર વરસતી રહે,
અમારા ઉંડા પ્રેમ કારણે, અમો એવું
કહીએ,…..૨૦૧૧……(૪)
પ્રાર્થનાઓ એવી,અમ હ્રદયોમાં હંમેશા
વહે,
કદી ના ભુલશો પ્રભુજીને, શીખ એવી  અમારી રહે
!……૨૦૧૧……(૫)

કાવ્ય રચના….તારીખ જુલાઈ, ૨,
૨૦૧૧                    ચંદ્રવદન.

ખાસ નોંધ….

આ કાવ્ય રચના અંગ્રેજીમાં કરેલી રચના આધારીત
છે.
જુલાઈ,૪, ૨૦૧૧ના દિવસની યાદ કરી, અંગ્રેજીમાં રચના કરી
૪ તારીખે રૂપા વિરલને ઈમેઈલથી મોકલવા નિર્ણય લીધો.
ત્યારબાદ, આ રચનાને ગુજરાતી લખાણે લખી એક પોસ્ટરૂપે
પ્રગટ કરવા નિર્ણય લીધો.
એ “ઓરીજીનલ” અંગ્રેજી રચના નીચે મુજબ
છે>>>>>>

OUR WISHES for your WEDDING ANNIVERSARY

Sending you our Feelings by an Email this
Day,
And, these Feelings are for your 1st Wedding
Anniversary Day !
Reimagine July 4th 2010 Day Today,
It will be 1 Year since you are Married
Today,
In Love, may you both be closer to Eachother
Always,
Our Blessings are for your Happiness & Good
Health Always,
When you are Lost confused or in Need, do not Forget
Us,
We are there to Guide you, that’s the Promise from
both of Us,
Let God’s Blessings be Showered on you both
Always,
These are the Prayers in our Hearts for you Always
!
As We say All these to you both out of ourLove,
Never Forget God, That’s the Advice out of our Love
!
>>>>Poem By Dad (Created on 1st
July,2011)
But the Feeling come from the Hearts of Dad &
Mum
Written for Wedding Aniversary Day of 4th July
2011
on 1st July 2011.
With Lots of Love &
Blessings,
Dad &
Mum
FEW  WORDS…..
You are reading the Poem in GUJARATI
first….then the ORIGINAL Poem written in ENGLISH.
I hope you enjoy both
Poems.
Dr. Chandravadan Mistry.

જુલાઇ 4, 2011 at 12:11 પી એમ(pm) 13 comments

પ્રભુધામથી જગમાં પાછા ફર્યા !

PRABHUDHAAM
પ્રભુધામથી
પ્રભુhttps://i2.wp.com/urmisaagar.com/saagar/wp-content/uploads/2009/09/krishna_in_forest-sml.jpgધામથી
JAGMAA PAACHHA
FARYAA………
જગમાં પાછા ફર્યા !

fall_tree_tunnel_sm

પ્રભુધામથી જગમાં પાછા ફર્યા !

પ્રભુધામથી જગમાં પાછા ફર્યા,
એને ચમત્કાર કહીએ કે શું કહીએ
?…….(ટેક)


બેભાન નગરીમાં પ્રવેશ કર્યો મેં,
નિહાળ્યા માણસો હોડકામાં અનેક,
“બેસી જાઓ”હોડી હાંકનાર કહે મુજને,
બેસી ગઈ હું, નથી કાંઈ ચિંતા હતી
મુજને,…….પ્રભુધામથી……(૧)


સગાવ્હાલા હતા હોડકામાં અનેક,
જાણે સાથમાં સૌ જઈ રહ્યા ધામ
એક,
કિનારે, કિનારે જાય હોડકું અમારૂં,
ભર દરિયે જવાનું ક્યાં કામ છે અમારૂં
?……પ્રભુધામથી ……(૨)


આવ્યો એક આશ્રમ-ધામ સુનેરો,
“ઉતરો સૌ અહી !”કહે હોડી હાંકનારો,
“કરો માળા, એક ધ્યાને, સૌ તમે “
હવે, તો, સમયની કાંઈ ચિંતા નથી અમારી
!…….પ્રભુધામથી……(૩)


આશ્રમ બહાર ગઈ નજર મારી,
નિહાળી લીલીછમ ફુલોભરી વાડી,
પ્રભુ દર્શન કરી, બની હું તો ગાંડી,
અને, આંખો ખુલતા, હતી ભાન નગરી
!…….પ્રભુધામથી……..(૪)


યાદ આવે, ચટપટાવાળા જમરા,
શાને જગમાં લાવ્યા મુજને એ જમરા ?
જરૂર સંસારમાં કાંઈક કરવાનું હશે
બાકી,
હવે, તો, પ્રભુદર્શન થકી, મઝા જીવને છે ન્યારી
!…….પ્રભુધામથી…..(૫)કાવ્ય રચના…તારીખ જુન, ૨૭, ૨૦૧૧
ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

રવિવાર અને જુન માસની ૨૬મી તારીખ.

આ દિવસે હું મારા એક ભાભીને મળ્યો.

થોડા મહિનાઓ પહેલા, એઓ ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિતાલમાં હતા
….ઓપરેશનની જરૂર હતી…પણ “રીસ્ક” ખુબ જ !  એવા સમયે ભાભી જ્યારે “બેભાન” હાલતમાં
હતા. ત્યારે, ભાભીને  જે વિચારો આવ્યા તે વિષે એમણે વર્ણન કર્યું.

એમાં એમનું એક હોડીમાં બેસી, દુર “નવી દુનિયા”મા
જવું……ત્યાં જે એમણે નિહાળ્યું તે  વિષે જ લખ્યું …..મેં ફક્ત મારા વિચારો
શબ્દોરૂપે મુકી, એને “પ્રભુધામ”નું સ્વરૂપ આપ્યું, અને પ્રભુના દર્શન એમને કરાવતા
મેં પણ  પ્રભુને નિહાળી આનંદ અનુભાવ્યો.

આ રચના સૌને ગમે એવી આશા !

ડો. ચંદ્રવદન
મિસ્ત્રી.
FEW  WORDS…
Today’s Post of a Kavya is based on the “dream-like”
vision of a Relative who was in the Hospital with a Life-threatening
Illness….and survived to tell that Dream-like experience.
I had tried to use all she had said to me & create
this Poem….only my addition is the “Vision or the Darshan of God..and calling
the place she had visited as “Prabhudham” or the God’s Place.
In this Poem, she is taken to a distant Land in a Boat
with others & reaching an Ashram in a a beautiful Garden she is instructed
to pray….and it is in this stage, she is taken back to to the World by Jamaraa
( Agents of Death ). She to face the World again !
I hope you like this Poem.
DR. CHANDRAVADAN MISTRY

 

 

જુલાઇ 1, 2011 at 3:26 એ એમ (am) 17 comments


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 182 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 412,469 hits

Disclimer

સંગ્રહ

જુલાઇ 2011
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031