Archive for ડિસેમ્બર, 2010

ધિલન પ્યારો !

File:Baby boy 3 month old.jpg

THIS CHILD PHOTO   NOT DHILAN…but can be ANYBODY’S GRANDSON

ધિલન પ્યારો !

ધિલન પ્યારો ! ધિલન પ્યારો !

છે તું આજી-આજાનો વ્હાલો !…….(ટેક)


હૈયે ખુશી ભરી, કહે આજીમા તારીઃ…

“છે તું મારી આશાઓ પુરી કરનારો, ધિલન પ્યારો,

છે તું મારી પ્રાર્થનારૂપી તારણહારો, ધિલન પ્યારો,

છે તું ખુબ જ વ્હાલો, છે તું ખુબ જ વ્હાલો !”…….ધિલન પ્યારો….(૧)


હૈયે ખુશી ભરી, કહે આજાબાપા તારાઃ…..

“છે તું મારી જ જન્મતારીખે આવનારો, ધિલન પ્યારો,

છે તું મારી પ્રભુશ્રધ્ધાની પ્રસાદી બનનારો, ધિલન પ્યારો,

છે તું ખુબ જ વ્હાલો, છે તું ખુબ જ વ્હાલો !”……..ધિલન પ્યારો …(૨)


હૈયે ખુશીઓ ભરી, કહે આજા-આજી તારાઃ……

“ભણી ગણી, કરજે માતા-પિતા નામ રોશન તું !

થઈ મોટો, બનજે આજી-આજાના ઘડપણનો તારો તું !

જુગ જુગ જીવો લાલ! છે સૌનો વ્હાલો તું !”………ધિલન પ્યારો …..(૩)કાવ્ય રચના,,તારીખ ઓકટોબર ૨૨, ૨૦૧૦ ( સીડની ઓસ્ટ્રેલીઆ સમય સવારના સાત કલાક)

ડો, ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી


AND….THIS is the ENGLISH TRANSLATION of the above GUJARATI KAVYA..>>>

DHILAN PYARO !

(Dhilan Dear ! )

Dhilan Dear ! Dhilan Dear !

You are Dear to GrandMa GrandPa !


With Heart Filled with Joy, Says your GrandMa:

” You are the One fulfilling my Wishes, Dhilan Dear,

You are the Savior of my Prayers, Dhilan Dear ,

You are so Dear ! You are so Dear !”…….Dhilan Dear…..(1)


With Heart Filled with Joy, Says your GrandPa:

“You are the One Born on my Birthday, Dhilan Dear,

You are my Faith in God’s Gift, Dhilan Dear,

You are so Dear ! You are so Dear !”…….Dhilan Dear …(2)


With Hearts Filled with Joy, Says GrandMa & GrandPa:

“Get Educated, & be your Mum & Dad’s Pride !

Grow Big, & be the Support for the Old Age of GrandMa& GrandPa !

Live Long our Child ! You are Dear to All !”……Dhilan Dear ……(3)


Poem Originally in Gujarati & here translated into English !

October, 22, 2010 7 AM, Sydney Australia.

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

બે શબ્દો…

જે શનિવાર, અને તારીખ ડીસેમ્બર,૨૫,૨૦૧૦…એટલે “ક્રીસમસ”નો શુભ દિવસ !

આજની કાવ્ય-પોસ્ટ છે “ધિલન પ્યારો !”.

ભાગ્યમાં “પૌત્ર”મળે એ તો પ્રભુની ક્રુપા જ કહેવાય.

અને, “આજા કે આજી” થવું એ તો ખુબ જ આનંદની વાત કહેવાય.

પોતાને ત્યાં દીકરો કે દીકરી સંતાનરૂપે મળે ત્યારે “એક પ્રકાર”નો આનંદ.

પણ…..”પૌત્ર”નો આનંદ અનોખો હોય છે….જાણે ઘડપણમાં કે યુવાનીમાં  “બાળ”જેવા બની હૈયે જે આનંદ હોય તેને શબ્દોમાં કેમ લખી શકાય ?

હવે, બીજી દ્રષ્ઠિએ નિહાળીએ તો જાણે “મોહમાયા”ના સબંધે “ઉંડાણ”માં જઈ રહ્યા હોય એવું પણ કહી શકાય.

પણ….ફક્ત “પ્રેમ” સબંધે નિહાળતા, ફરી પ્રભુ તરફ મન વળે છે, અને મોહમાયા છુટે છે.

અનેક વર્ષો બાદ, અને નિરાશાઓ બાદ, દીકરીને ત્યાં “દીકરો” !

પ્રભુની ક્રુપા થઈ !

અને એ જ કારણે અમે સીડની શહેરમાં.

અને…એનો આનંદ અનુભવતા, આ કાવ્ય રચના શક્ય થઈ.

આ રચના દીકરી-જમાઈને આપી સંતોષ માણ્યો…અને વાત બંધ !

હવે “ક્રીસમસ” હશે એવા વિચાર સાથે કાવ્ય ફરી યાદ આવ્યું….અને “પ્રગટ કરૂં ..ના કરૂં “કરતા પોસ્ટરૂપે મુકવા નિર્ણય લીધો.

આજે તમે સૌ એક “કાવ્ય-પોસ્ટ”રૂપે વાંચી રહ્યા છો !

આશા એટલી જ કે આ પોસ્ટ  સૌને ગમે !


ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

Today it is Saturday & 25th DECEMBER 2010.

So, it is the CHRISTMAS DAY.

And today’s KAVYA-POST is ” DHILAN PYARO “

It the Poem expressing the JOY of the GRAND PARENTS ( Aja & Aji )

He is the reason we are in Sydney, Australia.

NOW,

I go beyond this personal Joy.

A GRANDSON or a GRANDDAUGHTER is the Greatest Joy for any Grandparents.

If you are ONE….may you remember your day of that Joy.

You are not yet a Grandparent, then I wish you have that day of Joy.

I hope you like this Post on this CHRISTMAS DAY.

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

ડિસેમ્બર 25, 2010 at 4:46 એ એમ (am) 18 comments

હું ,તું , કે અન્ય !

http://piyuninopamrat.files.wordpress.com/2010/09/229-counselling-london-psychotherapy.jpg

THIS PHOTO with  ONE PERSON ALONE  OUTSIDE

That PERSON can be I…YOU ..or  SOMEONE ELSE !

( HU….TU….or ANYA  on this EARTH)

હું ,તું , કે અન્ય !

હું ,તું, કે અન્ય છે આજે,

હું , તું, કે અન્ય હશે કાલે ?

કોણ જાણે ?…પ્રભુ જાણે !……(૧)


હું, તું , કે અન્ય છે બધા માનવીઓ,

હું, તું, કે અન્યમાં કોણ “માનવતા”ભર્યા માનવીઓ ?

કોણ જાણે ?..પ્રભુ જાણે !……(૨)


હું,તું,કે અન્યથી છે આ આ સંસાર,

હું,તું કે અન્ય વગર રહે આ સંસાર,

કોણ જાણે ? પ્રભુ જાણે !અને, સૌ જાણી ભુલે !….(૩)


હું,તું, કે અન્ય બંધાયેલ છેજન્મ-મરણના દોરે,

હું,તું, કે અન્ય નથી અમર, છતાં “અમરતા”કેમ ઈચ્છે ?

કોણ જાણે ? પ્રભુ જાણે ! અને સૌ જાણી ભુલે !….(૪)


અંતે “હું”મટી ચંદ્ર કહે…..


જન્મ લીધો તો મ્રુત્યુ જરૂર છે એવું જાણજે !

આજે છીએ,ના હોઈશું કાલે કે ભવિષ્યમાં એવું પણ જાણજે !

કરવું જે તે કરજે આજ, કાલ પર કાંઈ ના છોડજે !

પ્રેમ-ભાવ, દયા-લાગણી દ્વારા “માનવતા”ખીલતી રાખજે !

તો..સંસારના “મોહ-માયા”સબંધો તારા છુટશે !

“મોક્ષ કે પ્રભુ ખુદ મળ્યા તને એવું માનજે !


કાવ્ય રચના…તારીખ ડિસેમ્બર,૨૦,૨૦૧૦            ચંદ્રવદન.

બે શબ્દો…

આજની કાવ્ય-પોસ્ટ નહી…પણ “બીજી” પોસ્ટ પ્રગટ કરવા વિચાર હતો.


પણ, એ પોસ્ટ તો મારે “ક્રીસમસ”ના દિવસે પ્રગટ કરવા નિર્ણય લઈ લીધો હતો.


તો, શું કરૂં ?


મુજવણમાં હતો…ડીસેમ્બરની ૨૦ તારીખ હતી !


પ્રભુ પ્રેરણાથી આજની પોસ્ટ “હું , તું, કે અન્ય !”ની રચના શક્ય થઈ.

આ કાવ્ય દ્વારા એક જ સંદેશ છે…..સંસારની “મોહમાયા”કારણે આપણે સૌ માનવીઓ

“સત્ય”ને ભુલી જઈએ છીએ….અમર નથી છતાં “અમરતા”ની ઈચ્છાઓ રાખતા રાખતા,

જાણે આપણે “અમર” જ છીએ એવા “ભ્રમ”માં રહી જીવનની સફર ચાલુ રાખીએ છીએ,

આ જ આપણી “અજ્ઞાનતા”!

આપણું જીવન “અલ્પ” છે …ક્યારે “દોરી” ટુટે એ કોઈ ના જાણે !..એથી જે “શુભ કાર્યો”

કરવાના તે “આજે જ “કરો !

બસ, આટલો જ સંદેશ છે !

આશા છે કે “કાવ્ય”રૂપે આ સંદેશો તમોને ગમ્યો હશે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

The Post after the LAST Post was a DIFFERENT KAVYA..and was intended for the Publication on the CHRISTMAS DAY. But thinking that so many days still to go before the Christmas, I was wondering what to do.

Then just yesterday (Dec.20th) I was in my “deep thoughts”….I saw MYSELF…YOU ..& OTHERS as the HUMANS of this World.

The Idea of “HU..TU…ke ANYA” was staying within my MIND.

As I thought….God gave the WORDS…and finally a POEM in Gujarati.

That is the POEM (Kavya) you are reading today as a Post.

The MESSAGE is >>>> We as the HUMANS often FORGET that we are MORTAL Beings. The DEATH is certain and can come UNEXPECTEDLY.

So one MUST NOT POSTPONE “Good things” as “TOMORROWS ” may never come. Do things TODAY !

Hoping you like this POST and the MESSAGE !

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

ડિસેમ્બર 21, 2010 at 4:52 એ એમ (am) 13 comments

ડોશીએ ચિંતાઓ મટાડી !

 

Old Indian Woman

 

ડોશીએ ચિંતાઓ મટાડી !

હવે, “હાય હાય”નથી કરવી,
બાકી જીવનમાં મઝા નથી કરવી,
વિનુ અને મગનને તો છોડી દીધા,
અરે, નટુ,ગટુ હેમું પણ નથી રહ્યા,
પતિ  છગન તો ઉતાવળે પ્રભુધામે ગયા,
દીકરા, દીકરીઓ છોડી દુર ગયા,
યૌવન નથી, પણ છે હ્જૂ મન, વાણી,
ઘડપણે શાણપણમાં, બની પ્રભુ માટે ગાંડી,
સંસારમાં ઘડપણ જીવવું છે  અઘરૂં ,
પણ, જીવવા વગર નથી છુટકો…એ જ ખરૂં …એ જ ખરૂં  !
>>>>ચંદ્રવદન.
આ કાવ્ય…. માનો કે મારૂં નથી…કારણ કે આ કાવ્યનો જન્મ એક “હાસ્ય કવિતા” આધારીત છે…એ મને એક મિત્રના ઈમેઈલ દ્વારા વાંચવા મળી હતી…રચનાકારનું નામ ન હતું….એ રચના છે>>>>
હાસ્યકવીતા
છોકરો છોકરીનેહાયકરે
જોઈ ડોશીઓ હાયહાય કરે.
ફરવાની ઉંમર ને ખિસ્સા ખાલી
પૈસા આવ્યા ત્યાં ઉંમર ગઈ ચાલી.
લગન થયા છગન જોડે,
તોય મગનને ના છોડે.
કોણ બિચારાનું દિલ તોડે,
ભલે ને સ્પેરવ્હીલ થઈને દોડે.
ભેદભાવ હું રાખતી નથી,
મારે મન કોઈ પરાયું નથી.
યૌવન મારું બેંકબેલેન્સ
ને વાણી મારું ક્રેડીટકાર્ડ.
પલક ઝપકાવી ખાલી કરું.
છોકરાઓના ડેબીટ કાર્ડ.
નટુ મને નોકરી અપાવે,
વિનુ દેશવિદેશ બતાવે.
હેમુ હોટલમાં લઈ જાય,
ગટુ પાસેથી ગીફ્ટ લેવાય.
છોકરાઓને લબડતા જોઈ,
ડોશીઓ વિચાર કરતી થઈ
તો મૂઈ છોકરી છે, કે
ભાદરવા માસની numba bilee_ _ _ _. (ખાલી જગ્યામાં વાચક
શબ્દ મૂકી શકે એવો નવો
પ્રયોગ)
This Gujarati Poem  was sent as an Email…The Name of the Rachanakar (Poet) is not  known !

બે શબ્દો…

આજની પોસ્ટમાં કાવ્ય છે…પણ તમે પહેલીવાર, સાથે બીજા કાવ્યને નિહાળો છો.
જ્યારે મેં ઈમેઈલથી “હાસ્ય કવિતા” વાંચી ત્યારથી મારા મનમાં એ કાવ્યને “નવા સ્વરૂપ”માં જોવા ઈચ્છા થઈ …મારાથી રહેવાયું નહી…..છગન…મગન….નટું ..ગટું વિગેરે સૌને સાથે લઈને ડોશીને પ્રભુ તરફ લઈ જવાનો નિર્ણય કર્યો…અને જે રચના શક્ય થઈ તે તમે આજે વાંચો છો.
આ રચના ગમી કે ના ગમી ???
જણાવશોને ??

ચંદ્રવદન.

FEW  WORDS…

Today’s Post ia another Kavya Post.
It is the Poem RECREATED after reading a FUNNY GUJARATI POEM received by an Email from a Friend. There was NO NAME of the ORIGINAL POET.
After reading that Poem, I wanted to “twist” the words & led that DOSHI meaning an ELDERLY LADY to the Path of GOD. Please compare these 2 Poems.
Hope one of the Readers of this Post is the ORIGINAL POET whose Poem was received by ME ..and OTHERS.
Happy Reading !
Hope you enjoy this Post !

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

ડિસેમ્બર 16, 2010 at 8:53 પી એમ(pm) 24 comments

જોજો ડુબે ના નૈયા મારી !

જોજો ડુબે ના નૈયા મારી !

મારી નૈયા ભવસાગરમાં, ઓ રે પ્રભુજી !
જીજો ડૂબે ના નૈયા મારી, ઓ રે પ્રભુજી !
હૈયે આશાઓ રાખી,
હંકારું નૈયા મારી ,
નથી મળતો  કિનારો ….
આવો પ્રભુજી ….માંગુ છું સાથ તમારો !…..જોજો …(૧)
ઠંડા પવને નૈયા હાલે,
મોજાઓમાં  એ તો  ડોલે,
નથી મળતો કિનારો ….
આવો પ્રભુજી ….માંગુ છું  સાથ તમારો !….જોજો …(૨)
નથી લાવ્યો પુણ્યોનો  સથવારો,
લાવ્યો છું પાપોનો ભારો,
નથી મળતો કિનારો …..
આવો પ્રભુજી …માંગું છું સાથ તમારો !….જોજે ….(૩)
છિદ્રો ઘણાં રે પડ્યા,
આંખે અંધારા આવી રહ્યા ,
નથી મળતો કિનારો …..
આવો પ્રભુજી …માંગુ છું સાથ તમારો !…જોજે …(૪)
શ્રધ્ધાના હલેસાં છે હાથમાં,
હવે, છે તું મારી સાથમાં,
મળ્યો છે કિનારો  ….
હવે, તારજે, ઓ રે મારા પ્રભુજી …..(૫)

કાવ્ય રચના …તારીખ ઓક્ટોબર, ૯, ૨૦૧૦         ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજ્ની પોસ્ટ છે એક કાવ્ય પોસ્ટ !

“જો જો ડુબે ના નૈયા મારી !”ની કાવ્ય રચનામાં માનવીને જગતમાં ખોવાયેલો હોય એવા દર્શન કરી,

મેં પોતાને એવા જ સ્વરૂપે નિહાળી, મારા હ્રદયના “ભાવો” શબ્દોમાં પીરસ્યા છે.

આપણે સૌ માનવીઓ આ જગતમાં જન્મ લઈ, આપણી “જીવન સફર”શરૂ કરીએ છે.

અને, આવી સફરમાં હૈયે અનેક “આશાઓ” હોય છે.

એની સાથે અનેક “નિરાશાઓ”પણ હોય છે !…અનેક “મુશીબતો”નો સામનો તો કરવો જ પડે !

આપણે સૌ માનવીઓ અંતિમ “મંઝીલ” યાને “કિનારો”ની શોધમાં હોઈએ છીએ.

પણ…..અનેકવાર, આ શોધ માટેના પ્રયાસો ઘણીવાર અનેક “ભુલો” બાદ હોય છે !

તેમ છતાં….

જો માનવીને “ખરો કિનારો” શું છે એનું “જ્ઞાન” જો થઈ જાય, તો એ “પરમ તત્વ”નો સ્વીકાર

કરી, એની તરફ વળે છે..એ એનો “કિનારો” છે….અને જ્યારે એ માનવી “શ્રધ્ધા” સાથે

“સતકર્મ”નો માર્ગ અપનાવે તો  એને એની સફરમાં ફક્ત “આનંદ” જ છે !

અંતે મારે એટલું જ કહવું છે કે….આ કાવ્ય રચનામાં એક જ

સંદેશો  હતો…એ હતો , આત્માની પૂકાર સાંભળી, માનવીએ

“પ્રભુશ્રધ્ધા”નો સહારો લઈ, “સતકર્મ”નો માર્ગ અપનાવવો !

આશા છે કે તમોને આ રચના અને આ સંદેશો ગમ્યો.

ડો. ચંદ્રવદન.

FEW  WORDS…

Today this is another KAVYA Post.

The Title is ” JO JO DUBE NAA NAIYA MAARI”….meaning “Hoping My Boat Does Not Sink”.

In this Poem, the BOAT is compared to the HUMAN LIFE. As Humans, we all make lots of MISTAKES and often are on the WRONG PATH  & we can not reach the SHORE or our GOAL in LIFE.

In such circumstances, once we march forward with the FAITH in GOD, we are then guided by HIM and we are able to reach the SHORE or KINARO..ie the ULTIMATE GOAL of the ” GOD REALISATION” which may be MUKTI of the HINDU or HEAVEN or HEAVEN-LIKE PLACE of other Faiths.


I hope you like this Post ..and the Message !

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

ડિસેમ્બર 9, 2010 at 8:50 પી એમ(pm) 16 comments

નલીનભાઈ, સાંભળજો આ અંજલી મારી !

 

 

 

 

 

http://piyuninopamrat.files.wordpress.com/2010/09/3502085373_edc2c369921.jpg

 

નલીનભાઈ, સાંભળજો આ અંજલી મારી !

પ્રભુ પાસે રહી, પ્રભુ પ્યારા બની,

નલીનભાઈ,સાંભળજો આ અંજલી મારી !

છે ચંદ્ર-વિનંતી એવી !……………………..(ટેક)

 

પ્રથમ, કાર્તિકના મોટાભાઈ સ્વરૂપે જાણી,

“નલીનભાઈ” કહી, મુજ હૈયે ખુશીઓ આણી,

ત્યારે, તમહૈયે શું રે થયું ?

માનું કે,હશે એ જરૂર ખુશીઓ ભર્યું !……પ્રભુ પાસે….(૧)

 

અમેરીકામાં તમો આવ્યાનું જાણી,

તમોને મળી, મુજ હૈયે ખુશીઓ આણી,

ત્યારે, તમહૈયે શું રે થયું ?

માનું કે, હશે એ જરૂર ખુશીઓ ભર્યું !…….પ્રભુ પાસે….(૨)

 

ઈમેઈલથી તમ હૈયાનું જાણી,

કરેલ ચર્ચાઓએ મુજ હૈયે ખુશીઓ આણી,

ત્યારે, તમહૈયે શું રે થયું ?

માનું કે, હશે એ ખુશીઓ ભર્યું !……પ્રભુ પાસે…..(૩)

 

અને હવે…..

પ્રભુધામે અચાનક તમે, એવું જાણી,

મુજ હૈયાનું દર્દ દર્શાવ્યું નયને આંસુંઓ આણી,

ત્યારે, તમહૈયે શું રે થયું ?

હું ના જાણું,માનું કે હશે એ શાન્તી ભર્યું !…..પ્રભુ પાસે….(૪)

 

હવે, પરિવારના સૌ  શોધે છે તમોને,

એવી શોધમાં નિહાળું પ્રભુગોદમાં તમોને,

અને, એવા સમયે હું સાંભળું…..

“ક્યાં છો તમે નાથ મારા ?”અનસુયા શબ્દો,

ક્યાં છો તમે તાત મારા?”નેહા-પ્રિયા-ચિરાગ શબ્દો,

ત્યારે, ચંદ્ર સૌને કહે…..

નલીનભાઈ તો છે પ્રભુધામે પ્રભુગોદમાં,

નલીનભાઈ તો છે અમર પરલોકમાં,

તમ મીઠી યાદમાં નલીનભાઈ છે અમર આલોકમાં

ત્યારે,શું થાય છે નલીન હૈયામાં ?

માનું કે, વરસાવે એ આશિર્વાદો સૌ પરિવારજનોમાં !…..પ્રભુ પાસે….(૫)

 

 

કાવ્ય રચના..તારીખ ડીસેમ્બર, ૩, ૨૦૧૦                ચંદ્રવદન

સીડની, ઓસ્ટ્રેલીઆ

 

 

 

 

 

બે શબ્દો…

આજે કાવ્ય પોસ્ટરૂપે છે એક “અંજલી”.

એ છે એક વ્યકતી વિષે !

એ છે નલીનભાઈ મહેતા વિષે !

૧૯૭૭માં પીટ્સબર્ગ પેનસીલવેનીઆમાં હું ત્યાંની “સેડીસાઈડ હોસ્પીતાલ”માં “ઈનટરનલ મેડીસીન”ની ટ્રેઈનીન્ગ કરતો

હતો ત્યારે એ જ સમયે એ જ હોસ્પીતાલમાં ડો. કર્તિક મહેતા “ક્લર્કશીપ”કરતા હતા…..અને, હું કાર્તિકને મળ્યો…એ મારો

મિત્ર થઈ ગયો…એ દિવસથી શરૂ થયેલ મિત્રતા માટે પ્રભુનો આભાર દર્શાવવાની તક લઈ રહ્યો છું.

નલીનભાઈ એટલે કાર્તિકના “મોટાભાઈ”..જેને મેં પણ મોટાભાઈ સ્વરૂપ જ માન આપ્યું હતું.

એઓ જ્યારે એમેરીકા આવ્યા ત્યારે એમને મળવાનો લ્હાવો મળ્યો.

હું એમને વધુ જાણતો થયો…અને એમના પ્રેમાળ સ્વભાવ દ્વારા આનંદ મેળવતો રહ્યો.

ઈમેઈલ દ્વારા સંપ્રક થોડા દિવસો પહેલા જ સીડનીથી કરી આનંદ માણ્યો.

અને અચાનક…..

લેન્કેસ્ટરથી કાર્તિકનો ઈમેઈલ આવ્યો….એમના અવસાનના સમાચાર જાણી, મારા હૈયે ખુબ જ દુઃખ

થયું …મારા મનમાં નલીનભાઈ રમવા લાગ્યા….જુની યાદ તાજી થઈ…અને પ્રભુપ્રેરણાથી  મારા

હૈયામાંથી જે શબ્દો વહ્યા તેને જ આ “અંજલી” સ્વરૂપ મળ્યું છે, એ જ આજે અહી એક “કાવ્ય-પોસ્ટ”રૂપે

પ્રગટ કર્યું છે.

અંતે….મારે એટલું જ કહવું છે કે પ્રભુ એમના પવિત્ર આત્માને

“પરમ શાન્તી” બક્ષે !…અને એમના પરિવારના સૌને આ

દુઃખ સહન કરવા શક્તિ આપે.

આપ સૌએ આ પોસ્ટ વાંચી, એ માટે આભાર !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

Today’s Post is the “ANJALI..KAVYA POST”.
After the publication of the last Post of ” SHANE UTAVAL KARE “, the plan was to publish another Kavya-Post,
That Kavya was not published.
Often the HUMANS makes the PLANS….& then the Planned does not happen as the FINAL PLAN is by GOD.
Unexpected Events DO happen !
And it did !
Now you are viewing this “ANJALI KAVYA” as a Post.
It is my way of “expression of my feelings” for an individual…NALINBHAI.
It is my TRIBUTE to him !
I expressed those Feelings to Late NALINBHAI MEHTA’s Family.
Now, as a Post, I share those feelings with you ALL.

Thanks for reading this Post.

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

 

ડિસેમ્બર 5, 2010 at 8:02 પી એમ(pm) 14 comments


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 182 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 412,469 hits

Disclimer

સંગ્રહ

ડિસેમ્બર 2010
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031