Archive for સપ્ટેમ્બર, 2011

હસતે મુખડે ગુડબાય !

હસતે મુખડે ગુડબાય !

કરો હસતે મુખડે ગુડબાય,
આ તો વિદાય ઘડી રહી
!……………(ટેક)

કાવ્ય પોસ્ટો વાંચી ઘણી,
હૈયે ખુશીઓ ખુબ ભરી,
પણ….હવે તો…..કરો હસતે મુખડે
…..(૧)

આ કાવ્ય રચના માણી, તમે ખુશ
હશો,
એવી ખુશીઓ સાથે ‘ટુકી વાર્તાઓ’ને
આવકારો,
પણ…..હવે તો…..કરો હસતે
મુખડે…..(૨)

ચાલો, ત્યારે, ‘બાય બાય’ પ્રેમથી
કહો,
‘ફરી આવજો’કહેવાનું કદી ના
ભુલો,
પણ….હવે તો….કરો હસતે
મુખડે……(૩)

વાર્તાઓ કે સુવિચારો ચંદ્ર લખે
ભલે,
ફરી કાવ્યો લખવાની ‘પ્રોમીસ’સૌને એ કરે
!
પણ……હવે તો……..કરો હસતે
મુખડે…..(૪)

કાવ્ય રચના….તારીખ ઃસેપ્ટેમ્બર,૯,
૨૦૧૧                   ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

એક પછી એક એમ ત્રણ કાવ્ય રચનાઓ
પોસ્ટરૂપે.
આ ત્રણ રચનાઓ એક જ તારીખે…યાને સેપ્ટેમ્બર, ૯,
૩૦૧૧ ના  દિવસ્રે !
હવે તો, સૌને ખાત્રી થઈ ગઈ હશે કે ભવિષ્યમાં
‘ચંદ્રપૂકાર’ પર  કાવ્યો હશે જ!
આ પોસ્ટ બાદ, પહેલી “વાર્તા” પોસ્ટરૂપે તમે સૌ
વાંચશો.
એ ગમશે એવી આશા !

નમસ્તે ! ગુડ બાય ! આવજો !

ડો. ચંદ્રવદન  મિસ્ત્રી.
FEW WORDS…
A Kavya Post to express “Good Bye” to all
..& then embark on “TUNKI VARTAO” as the New Posts.
Hope to see you all on the Blog to read these
Posts !
Dr. Chandravadan Mistry.

સપ્ટેમ્બર 28, 2011 at 11:20 એ એમ (am) 26 comments

હૈયામાંથી વહેતા પ્રેમ-ઝરણા !

 

હૈયામાંથી વહેતા પ્રેમ-ઝરણા !

અનેક હૈયામાંથી પ્રેમ ઝરણાઓ વહી
ગયા,
કાવ્ય રચનાઓ ચાલુ રાખોનો પેગામ દેતા
ગયા,,….(૧)

પ્રેમ ઝરણાના નીરમાં સ્નાન કરવાની તકો દેતા
ગયા,
સ્નાન કરતા, ચંદ્ર તન મન પાવન
થયા……………….(૨)

પાવન તન મને ચંદ્રે  તો પ્રભુને
પુકાર્યા,
તો, કાવ્યરૂપે લખવા પ્રેરણારૂપી ફુલો
ખીલ્યા…………..(૩)

ફુલોની મહેકમાં ચંદ્ર તો વિચારોમાં
રહે,
ત્યારે, માત સરસ્વતી ચંદ્ર-શબ્દોમાં
વહે………………..(૪)

જે કંઈ આછંદ કે ભુલોભર્યું  કાગળ શબ્દો
બને,
તેને જ ચંદ્ર ‘કાવ્ય જેવું ‘ કહી પ્રગટ કરે
!……………..(૫)

ડર નથી હવે, કે એને અન્ય શું કહેશે
?
કારણ કે, સર્વમાં ‘ચંદ્ર-હ્રદય્પૂકાર’ છે
!……………….(૬)

આવો, ઓ, મિત્રો મારા, ચંદ્ર શબ્દોને વાંચો
જરા,
ના ગણો કવિ એને, જે હ્રદયનું છે તે જ સ્વીકારો
જરા !…….(૭)

કાવ્ય રચનાઓ લખવા વિનંતી હતી તમારી
જ્યારે,
રચના આ લખી, તમ આશાઓ પુરી કરી છે આજે
!…………..(૮)

ના રહે કદી નિરાશા ચંદ્ર-રચના કે અન્ય
વિષયે,
જો, શ્રધ્ધાના સથવારે, હોય તમે જીવન યાત્રાના
પંથે !………(૯)

હૈયાના  પ્રેમ ઝરણા વહી, અમુત બનતા
રહે,
અને, અમર આત્મા જ્ઞાન-ભક્તિ પ્રકાશે ચમકે
!……………….(૧૦)

કાવ્ય રચના,,,તારીખ..સેપ્ટેમ્બર, ૯,
૨૦૧૧                       ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…


ચંદ્રપૂકાર પર આવી અનેક તરફથી વિનંતી થઈ
કે…….”કાવ્ય લખાણ બંધ ના કરો !”
ત્યારબાદ, “મહેમાનો અને ચંદ્ર”ના એક “સંવાદ” રૂપે
તમે આગળ પ્રગટ કરેલી પોસ્ટ વાંચી.
તો, મેં મારી ઈચ્છા દર્શાવી દીધી તો આ બીજી કાવ્ય
રચના શા માટે ?
કોણ જાણે, એ આગળની પોસ્ટ પુર્ણ કર્યા બાદ, મારા
હ્રદયમાં “કંઈક ” થયું.
ઝરણા વહેતા હોય એવું
થયું.
અને પ્રભુ પ્રેરણાથી શબ્દો વહી
ગયા.
અને,….અંતે, આ આ રચના
થઈ.
ગમશે એવી આશાઓ !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
FEW WORDS…
Today yet another Kavya
Post.
So, you will be all reassured that in the Future, there will be Poems on my Blog.
In this Poem, I am having a
VISION.
In it. I see the Springs of Water flowing from
many Hearts.
I seem bo be bathing in these & receiving
Everyone’s LOVE !
I hope you you all feel MY LOVE
too.
Dr. Chandravadan
Mistry

સપ્ટેમ્બર 24, 2011 at 12:19 પી એમ(pm) 20 comments

મહેમાનો અને ચંદ્ર પ્રતિભાવોરૂપી સંવાદ !

 

મહેમાનો અને ચંદ્ર પ્રતિભાવોરૂપી સંવાદ !

ચંદ્રહ્રદયમાંથી ટપકેલી કાવ્યોજેવી ઝલકો” સૌએ
વાંચી,
એની ફરી યાદ કરાવવા, આ રચના મેં તો કાવ્યસ્વરૂપે
મઢી,
મહેમાનો ફરી આવો, ‘ને વાંચો આ પ્રતિભાવોરૂપી
સંવાદને,
ભરજો તમ હૈયા આનંદ આનંદ ખુબ  છલકાવીને
!……….(ટેક)

પ્રથમ “દાદીમાની પોટલી”લઈ, અશોકભાઈ રે આવ્યા,
ઝલકો માણી, “સુંદર પ્રયાસ”ના શબ્દો મીઠા કહી
ગયા,
ત્યારે, અશોક શબ્દો એવા વાંચી, દીલ ખોલી ચંદ્રે
કહ્યું…..
પોસ્ટ આવી કોણ વાંચશે?ના ડર નાબુદ કરનારને “થેન્ક
યુ”કહી દિધું !……ચંદ્રહ્રદયમાંથી …(૧)

બીજે નંબરે નોર્થ કેલીફોર્નીઆથી
મિસ્ત્રી ઈશ્વરભાઈ
રે આવ્યા,
“વલીભાઈ વિષે લખેલું ગમ્યું ” એવું શબ્દોમાં કહેતા
ગયા,
ત્યારે, એવા અંગ્રેજી શબ્દો વાંચી, ચંદ્ર
કહે……
પોસ્ટ વાંચી એ માટે ખુબ જ ખુશી છે રે હૈયે
!…..ચંદ્રહ્રદયમાંથી……..(૨)

ત્રીજે નંબરે  ન્યુ જર્સીથી
હિમાન્શુભાઈ
  રે આવ્યા,
એતો “વલીભાઈનું લ્ખાણ ગમ્યું” કહી
ગયા,
ત્યારે, ઉત્સાહ રેડ્નાર હિમાન્શુને ચંદ્ર
કહે…..
“આભાર, ફરી આવજો”ના શબોએ હૈયું હલહું કરે
!…….ચંદ્રહ્રદયમાંથી…..(૩)

ચોથે નંબરે “પરાર્થે સમ્પર્ણ “ના ગોવિન્દભાઈ રે આવ્યા,
“ધન્ય કલમ અને ધન્ય કલમસ્વામી એવા ડોકટર સાહેબ”ના
શબ્દો કહી ગયા,
ત્યારે, ચંદ્ર ઉત્સાહમાં આવી  સૌને
કહે……..
“ગમ્યા તમ  સુંદર શબ્દો”શબ્દો એવા કહેતા હૈયે ખુશીઓ
ભરે !…….ચંદ્રહ્રદયમાંથી…….(૪)

પાંચમે નંબરે દુર ચીકાગોથી બેન
સપના
ભાઈ પાસે  આવ્યા,
“ભાઈ, લખો કવિતાઓ સરસ તો શાને કહો આ છેલ્લી?” નો
પ્રષ્ન કર્યો,
ત્યારે, ભાવભર્યા હૈયા સાથે ચંદ્ર શાન્તિથી
કહે………
“નથી આ કવિતા છેલ્લી, હશે અન્ય સમયે બીજી”જવાબમાં
કહે………..ચંદ્રહ્રદયમાંથી……(૫)

છઠ્ઠા નંબરે છે રોઝીનાનો  ઈમેઈલ, માન્યું  કે રોઝીનાબેન રે આવ્યા,
“જીદંગીની મુશીબતોમાં કામ આવે એવી કવિતા લખો”રોઝીના
શબ્દો ગુંજ્યા,
ત્યારે, અંગ્રેજી માધ્યમના સંદેશા માટે  ગુજરાતીમાં
ચંદ્ર કહે………
“સુખ દુઃખમાં સમતોલનતા જાળવો તો જીવન જીવવા મઝા રહે
“……ચંદ્રહ્રદયમાંથી…….(૬)

સાતમા નંબરે કવિશ્રી
રમેશભાઈ
સાઉથ કેલીફોર્નીઆથી રે આવ્યા,
મિત્રતાની મહેક દર્શાવતા,  સુંદર શબ્દોમાં પ્રતિભાવ એ
તો લાવ્યા,
ત્યારે, ગદ ગદ થઈ ચંદ્ર રમેશને
કહે………
“મારી રચનાઓનો હ્રદયભાવ ઝીલનારા, છો મિત્ર મારા” ચંદ્ર
શબ્દો વહે ……..ચંદ્રહ્રદયમાંથી…..(૭)

આઠમા નંબરે ઈન્ગલેન્ડથી  દિલીપભાઈ રે આવ્યા,
“શું હવે કાવ્ય પોસ્ટો નથી ?”નો  એક પ્રષ્ન લઈને
આવ્યા,
ત્યારે, પ્રતિભાવનો આભાર દર્શાવી  ચંદ્ર
કહે……..
“આ તો છે ફક્ત વિરામ એક,’ને પછી બ્લોગ પર કાવ્યો વહેતા
રહે”………ચંદ્રહ્રદયમાંથી…….(૮)

નવમે નંબરે સુરતથી “શિક્ષણ સરોવર”ના કિશોરભાઈ રે આવ્યા,
“રચનાઓને ‘ગંગાજળના બિન્દુઓ” કહી આનંદ ચંદ્ર હૈયે રે
લાવ્યા,
ત્યારે, કિશોર શબ્દો એવા વાંચી, ચંદ્ર
કહે…….
“વલીભાઈના તમાકુ-ત્યાગનું કાવ્ય ગમ્યું”ના શબ્દો માટે
આભારભરી ખુશી દર્શાવે !…….ચંદ્રહ્રદયમાંથી….(૯)

દસમે નંબરે ટેનેસીથી એક રેખાબેન રે આવ્યા,
બ્લોગ સ્નેહ તાંતણે સૌને બાંધવા માટે “શુભેચ્છાઓ” રે
લાવ્યા,
ત્યારે, ચંદ્ર ખુશીઓમાં આવી,સૌને
કહે……..
“આ કાવ્યમાં અનેક સાથે તમે પણ છો, આનંદની વાત તો એ જ
રહે “……..ચંદ્રહ્રદયમાંથી……(૧૦)

અગિયારમાં નંબરે ઈન્ગલેન્ડથી  મિસ્ત્રી દિનેશભાઈ રે આવ્યા,
અંગ્રેજીમાં “ડીલાઈટફુલ પોસ્ટ” કહી પ્રતિભાવ એમનો રે
લાવ્યા,
ત્યારે, અંગ્રેજીમાં જ જવાબ આપવા શબ્દો આવા
કહે……..
“આભાર છે તમારો કે  ઉત્સાહભર્યાથી તમે જો મુજને શણગારે
!”…….ચંદ્રહ્રદયમાંથી….(૧૧)

બારમા નંબરે ન્યુ જર્સીથી હાસ્યલેખક હરનિશભાઈ એ આવ્યા,
“બ્લોગ બંધ કરી, દાકતરી કરશો કે કેમ ?”ના શબ્દો
ઉચ્ચાર્યા,
ત્યારે, શબ્દોને હસ્યભાવે લઈ, ચંદ્ર
કહે…….
“ગુરૂ, નારાજ ના રે થાવો,હશે બ્લોગ ચાલુ”ચંદ્ર
ચોખવટ એવી કરે !……ચંદ્રહ્રદયમાંથી…… (૧૨)

તેરમા નંબરે હ્યુસ્ટન ટેક્ષાસથી પ્રવિણાબેન રે આવ્યા,
“દાકતરી ફરી કરવાનો વિચાર છે ?” કહી ચાલ્યા
ગયા.
ત્યારે, સ્નેહ તાંતણે રહી ચંદ્ર
કહે………
“ઈનટરનેટ છે મફત, તો દાકતરીની માઠાકુટ શાને કોઈ કરે
?”……..ચંદ્રહ્રદયમાંથી……..(૧૩)

ચૌદમાં નંબરે ટેક્ષાસથી ગુજરાતી બ્લોગજગતના ‘દાદા’ સુરેશભાઈ રે આવ્યા,
“તમારી મિત્રતા ખુબ માણી છે “ના શબ્દો પ્રતિભાવરૂપે
મુકી ગયા,
ત્યારે, મિત્રતાના ભાવે દોડી ચંદ્ર એમને
કહે……
“‘મિત્રતાની મીઠાશ’ તો પુષ્પોની મહેક બરાબર ” કહી
આશાઓને અમરતા આપે …….ચંદ્રહ્રદયમાંથી……(૧૪)

પંદરમા નંબરે એક ઈમેઈલ થકી પ્રજાપતિ પ્રહલાદભાઈ રે આવ્યા,
“તમારા હ્રદયમાંથી નીકળેલા શબ્દો જ શાચી કવિતા”કહી
ગયા,
ત્યારે, આનંદમાં આવી ચંદ્ર
કહે…….
“ખરખર, તમે તો એક સત્ય કહ્યું “ના શબ્દોમાં ચંદ્ર આભાર
દર્શાવે !……ચંદ્રહ્રદયમાંથી…….(૧૫)

સોળમાં નંબરે દુરથી એક પ્રિતીબેન રે આવ્યા,
“આપના હ્રદયમાંથી નીકળેલી કાવ્ય ઝલકો ખુબ જ સુંદર છે
“કહી ગયા,
ત્યારે, જવાબરૂપી પ્રતિભાવમાં એમને
કહે……..
“આભાર તમારો, ફરી પણ પધારજો”ના શબ્દોમાં વિનંતી એક
કરે,………ચંદ્રહ્રદયમાંથી……..(૧૬)

સત્તરમાં નંબરે કેલીફોર્નીઆથી કેપ્ટન નરેન્દ્ર રે આવ્યા,
“‘જો’ અને ‘તો’નું અંતર લખાણને “લવલી પોએમ”નું બિરદ
આપી ગયા.
ત્યારે, એક મિત્રને મળતા ચંદ્ર
કહે…….
“તમે તો ‘ચંદ્રપૂકાર’નમાં હંમેશ ઉત્સાહ રેડનાર છો !”
શબ્દોમાં આભાર એમને દર્શાવે !…….ચંદ્રહ્રદયમાંથી……(૧૭)
અઠારમાં નંબરે પાલનપુર ગુજરાતથી વલીભાઈ રે આવ્યા,
પ્રતિભાવ આપતા, “આપે મને ફરી યાદ કર્યા”ના શબ્દો કહી
ગયા,
ત્યારે, વલી મિત્રના શબ્દો વાંચી ચંદ્ર
કહે……..
“તમે આવ્યા તો જાણે મળી એક પુર્ણતા” ચંદ્ર હૈયું
હલકું  કરી કહે !…….ચંદ્રહ્રદયમાંથી…….(૧૮)

ઓગણીસમાં નંબરે કરી ગણતરી,’ને  હિરેન બારભાયા રે આવ્યા,
“લાઈક ધ પોસ્ટ”નું ક્લીક કરી હૈયાનું કંઈ એ તો કહી
ગયા,
ત્યારે, બ્લોગ પર હિરેન ફોટો નિહાળી, ચંદ્ર
કહે………
“બટન ક્લીક કરતા બે શબ્દો લખ્યા હોત તો કેમ રહે
?”……..ચંદ્રહ્રદયમાંથી………(૧૯)

અંતે વીસમા નંબરનો હક્ક લઈ, ચંદ્ર
કહે…….
“આ પોસ્ટ વાંચી અનેકે, ‘ને ૧૯ પ્રતિભાવો મળ્યાની ખુશી
છે મુજ હૈયે”
“ઝલોકોમાં જે વિષે લખ્યું અને આમંત્રણે આવશેમાં જરા
નિરાશા છે મુજ હૈયે”
“પણ, ભવિષ્યમાં હશે કોઈ આ પોસ્ટ વાંચનાર તેમના માટે
“આભાર”રહેશે મુજ હૈયે”………ચંદ્રહ્રદયમાંથી……(૨૦)

આ કાવ્ય રચના વિષે....  સેપ્ટેમ્બર, ૧, ૨૦૧૧ ના દિવસે “ચંદ્રપૂકાર” પર મે મારી  કાવ્ય રચના
“ચંદ્રહ્રદયમાંથી ટપકેલી
કાવ્ય જેવી ઝલકો”પ્રગટ કરી. ત્યારે એ વિષે કોઈ
પ્રતિભાવ હશે કે નહી એનો ખ્યાલ ન હતો…..અને, એક પછી એક
પ્રતિભાવો
વાંચવાનો લ્હાવો મળ્યો….આનંદ તયો !……અને
સેપ્ટેમ્બરની ૪ કે ૫ તારીખે  આ કાવ્ય લખાણ માટે શરૂઆત કેવી રીતે
કરવી,
તે શબ્દોએ જન્મ લીધો. થોડા દિવસો માટે આ રચનાનું લખાણ
વધતું ગયું. અંતે, બીજી નવી પોસ્ટ પ્રગટ કરી. ત્યારબાદ પણ
બીજા પ્રતિભાવો મળ્યા..પોસ્ટમાં “જે કોઈ વ્યક્તી”વિષે
ઉલ્લેખ હતો એમને પોસ્ટ વાંચવા “આમંત્રણ” આપ્યું અને અંતે
પાલનપુરથી વલીભાઈ આવ્યા. એમણે એમનો  પ્રતિભાવ
સેપ્ટેમ્બર, ૯,૨૦૧૧ના દિવસે આપ્યો તે વાંચી, ખુશી અનુભવી,
મે આ કાવ્ય રચના માટે “અંતીમ” શબ્દો લખ્યા. તો, આ
કાવ્ય રચના શક્ય તવાની તારીખ શું ?..હું માનું કે જ્યારે એને
“પુર્ણ સ્વરૂપ” મળ્યું એ જ એની તારીખ
!
કાવ્ય રચના તારીખ ..ઃ સેપ્ટેમ્બર, ૯,
૨૦૧૧
ચંદ્રવદન.

બે શબ્દો…

આજની આ પોસ્ટે કેવી રીતે જન્મ લીધો તેનો પુરો “ખ્યાલ”
તમોને આવી ગયો જ છે !
આ પોસ્ટ દ્વાર તમો સૌને “ખાત્રી” થઈ ગઈ છે કે
ભવિષ્યમાં પણ ચંદ્રપૂકાર પર કાવ્ય પોસ્ટો હશે.
આ પોસ્ટ વાચો તે પહેલા નીચેની “લીન્ક” પર જરૂરથી
“ક્લીક” કરી  સેપ્ટેમ્બર, ૧, ૨૦૧૧ની
પોસ્ટ માટે મળેલા પ્રતિભાવો સાથે “મારા જવાબો”
વાંચવાની તક લ્યો….તો જ, તમે આ કાવ્યરૂપી
“સંવાદ”ને બરાબર સમજી
શકશો.>>>>>>
આ પોસ્ટ વાંચી ..તો ગમી ?
જણાવશો ?

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
FEW WORDS…
Today’s Post is a
Kavya-Post.
It is a Kavya based on the COMMENTS received
for the Kavya “Chandra HradayMathi Tapakeli Kavyajevi
Zalako”.
It is a Kavya Post to reassure AL that in the
future I will be publishing KAVYO as the Posts.
I hope you like this
Post.
Dr. Chandravadan Mistry

 

સપ્ટેમ્બર 19, 2011 at 12:25 પી એમ(pm) 10 comments

કલ-નિનાદ સ્મરણિકા ગ્રંથની મારી વાંચન યાત્રા !

100_3874
 This Photo..From Gujarati Sahitya Sarita Site & published  with the Permission.

કલ-નિનાદ સ્મરણિકા ગ્રંથની મારી વાંચન યાત્રા !

“કલ-નિનાદ”નામે હ્યુસ્ટનની સંસ્થા ગુજરાતી  સાહિત્ય સરિતાના દ્શાબ્દિ મહોત્સવની બુક પોસ્ટ દ્વારા મને એપ્રિલમાં વાંચવાનો
લ્હાવો મળ્યો. એ બુકના કવર નિહાળતા ખુબ જ આનંદ થયો. અને ત્યારબાદ, એ વાંચવા માટે  હું આતુર હતો. એક પછી એક પાન ધીરે ધીરે વાંચ્યા. વાંચી જે મારા મનમાં થયું તે જ
શબ્દોમાં લખવા પ્રયાસ કરી રહ્યો છું.
પ્રથમ પાને પ્રગટ હતી પ્રાર્થના. એમાં સમાવેશ થયો
હતો ઉમાશંકર જોષીની “હે પ્રભો !”..અને નરસિંહરાવ દિવેટિયાની”પ્રેમળ જ્યોત દાખવી”.
બસ, આ બે રચનાઓ દ્વારા ઉચ્ચ ગુજરાતી ભાષા/સાહિત્ય ના દર્શન થઈ ગયા. મનમાં સંતોષ
હતો. અને, મારૂં વાંચન ચાલુ રહ્યું.
પાન ૨ પર અનેકના નામો હતા.દશાબ્દિ મહોત્સવ સંચાલક
તરીકે રસેશભાઈ દલાલ….સંસ્થાના સંચાલક તરીકે દેવિકા ધ્રુવ….સહસંચાલક તરીકે ડો.
રમેશ શાહ…ખજાનચીના નામે પ્રશાંત મુન્શા, અને સંકલન અને સંપાદન તરીકે બે
નામો…પ્રો. સુમન અજમેરી, વિજય શાહ, અને સાથે સોવેનીયર કમીટીમાં હતા ત્રણ નામો….
સરયુબેન પારીખ, દેવિકાબેન ધ્રુવ, અને વિશ્વદીપ બારડ…અને છેલ્લે હતા ટાઈપ સહાય
કરનારા..ડો. ઈંદિરાબેન શાહ, શૈલાબેન મુન્શા, પ્રવિણાબેન કડકીયા, અને હેમાબેન
પટેલ..અને માનદ સલાહકારોમાં નામો હતા ..દીપક ભટ્ટ, મુકુંદ ગાંધી, ડો. ભગવાનદાસ પટેલ
વિનોદ પટેલ અને હેમંત ગજરાવાલા. આ સર્વ વિગતે ઉલ્લેખ કરવાનું કારણ એટલો જ કે આ સૌના
ફાળા વગર આ પુસ્તક હોય જ ના શકે.
પાન ૩ એટલે દેવિકાબેન ધ્રુવના શબ્દોમાં “કંકુ
ચોખાથી સૌનું સ્વાગત” અને પાન ૪ પર રસેશભાઈ દલાલે”આયોજનની પગદંડી પરથી”ના શબ્દોમાં
પરદેશમાં રહી, માત્રુભાષા/માત્રુભૂમીના પ્રેમની વાત કવિ નર્મદ ના શબ્દો”ડગલું
ભર્યું કે ના હટવું, ના હટવું” કહી, સંસ્થાની સફળતા વિષે જાણ
કરી.
આ લખાણ ખુબ જ અગત્યનું કહેવાય. પણ મારી “વાંચન
યાત્રા” તો હજુ ચાલુ જ હતી.
પાન ૫ એટલે ગુજરાતના મુખ્ય મંત્રી નરેન્દ્ર
મોદીનો શુભ સંદેશો..અને પાન ૬એટલે ગુજરાત સરકારના કાર્યકર્તા ભાગ્યેશ જહાનો
અભિનંદનભર્યો સંદેશો.આ પ્રમાણે ગુજરાત રાજ્યના આશિર્વાદો બાદ પાન ૭ પર મોંઘેરા
મહેમાનો ડો. અશરફ ડબાવાલા, અને ડો. મધુમતિબેન મહેતાનું એમના જ કાવ્યો સાથે ફોટાઓ
સાથે ભાવભર્યુણ સ્વાગત હતું. અને પાન ૮ પરા ડો. સુધીર પાખીખ વિષે માહિતીઓ વાંચી ,
વાંચક સુંદર મનગમતી ગુજારાતી કાવ્યોને વાંચી ગુજરાત માટે ગૌરવ અનુભવી વાંચનયાત્રા
આગળ ચલાવવા માટે ખુશીઓ હૈયે ભરે છે…..કારણ કે “મંગલ મંદિર ખોલે”…ઓ ઈશ્વર ભજીએ
તને !”….”નહી રે વિસારૂં હરિ”અને “આજની ઘડી રળિયામણી” ફરી વાંચાવાની તક એને તક
મળે છે.
પાન ૧૦ એટલે સંસ્થાનેનારાયણ દેસાઈ તરફતી એક પત્ર
દ્વારા શુભેચ્છાઓ, અને સામેના પાન ૧૧ પર ગુજરાતના ગૌરવ વિષે કહેતી એનેક
કાવ્ય-રચનાઓ. અને, ત્યારબાદ, પાન ૧૨ એટલે અનેક વ્યક્તિઓ તરફથી મળેલા શુભેચ્છાના
સંદેશા.પાન ૧૩ પર “મનના અતલ ઉંડાણમાં”ના પ્રવિણાબેન કડકીયાના લેખને સ્થાન
મળ્યું,અને પાન ૧૪ પર સાંસ્થાને “ચીકાગો આર્ટ સરકલ” તરફથી મળેલી શુભેચ્છાઓભર્યો
પત્ર. ફરી, પાન ૧૫ પર ગુજરાતના કાવ્યોરૂપે વખાણો, અને પાન ૧૬ પર ફરી શુભ
સંદેશાઓ.
પાન ૧૯ એટલે બે લેખો…ડો. ઈન્દિરાબેન શાહનો
“ક્રુતશતા”લેખ અને હેમાબેન પટેલનો “સફળતા”નો લેખ.આ લેખો વાંચ્યા બાદ,પાન ૨૧ પર
પ્રગટ થયેલી ચીમન પટેલની રચના ” બેસતા કરી દીધા” કોઈ પણ વાંચવાનું ચુકે નહી જ ! નવા
જમાનામાં થઈ રહેલા પરિવર્તન વિષે એમણે સુંદર વર્ણન કર્યું છે…અરે, આ તો અમેરીકા
છે એવું જ એમણે કહી દીધું….અને, પ્રો. સુમન અજમેરી ની રચના “જિંદગી” દ્વારા
શબ્દોમાં ઘણા જ ઉંડા ભાવમાં કંઈક કહેવાયું છે. એ જ ભાવમાં, મહમદ અલી પરમારની “માલિક
શૌલા બુઝાવી દે ” અને રમઝાન વિરાણીની “આ હ્યુસ્ટન છે !” વાંચતા પાન ૧૫ પૂરૂં થાય
છે….અને એ પછી, પાન ૨૭ એટલે ત્રણ બીજી રચનાઓ..”નૈયા” (શૈલા મુન્શા), “એ આવે છે”
(વિશાલ મોણપરા) અને “શતદલ” (દેવિકા દ્રુવ).
હવે, આટલું વાંચ્યું અને પાન ૨૯ પર “એક
વ્યક્તિનું આ કામ નથી,સમુહનું જુઓ આ પરિણામ”ના લેખ વાંચી હું ખુબ જ આનંદ અનુભવી
રહ્યો હતો. આ લેખ ફોટાઓ સહીત દેવિકાબેન ધ્રુવ, વિજય શાહ અને સુમન અજમેરી તરફથી હતો.
આ લેખ દ્વારા, ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતાની ૧૦ વર્ષની યાત્રાની ઝલક હતી..શું શું શક્ય
થયું તેનો હેવાલ હતો. એ જાણી આનંદ થયો, પણ વધૂ આનંદ તો એનો હતો કે એઓએ એ જાહેર
કર્યું કે આ જે કંઈ શક્ય થયું તે સૌના ફાળા આધારીત થયું છે. અહી રહી છે “એકતા,
સંપ”ની મહત્વતા !..ફક્ત અહી જરા વધુમાં એટલો ઉલ્લેખ કરવો છે કે “જો ફોટાઓ કલરમાં
હોત કે પછી ગ્લોસી પાન પર પ્રીન્ટ થયા હોત ” તો એની સંદરતા વધુ ખીલતે
!
પાન ૩૩ થી ૩૮ એટલે ત્રણ લેખો….૧
“પરાવર્તન…દીપિકા બની શોના” (સરયુ પરીખ).૨ “ઝમકુબા” (વિજય શાહ ) ૩ “મૌનનો
જ્વાળામુખી” ( વિશ્વદીપ બારડ)…અને ત્યારબાદ, પાન ૩૯ નવિન બંકરનું સંકલન “હ્યુસ્ટન
સાહિત્ય સર્જકોની રચના સુષ્ટિ”…આ લખાણ દ્વારા સૌને જાણ થાય છે કે હ્યુસ્ટન
શહેરમાં અનેક “ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રેમીઓ” છે. આ વાંચ્યા પછી, “હસ ગુલ્લી”માં જરા
હાસ્ય કરી,અકબર લાખાણીએ પ્રગટ કરેલ “પાકિસ્તાનમાં ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જન અને
સમ્રુધ્ધિનું સંક્ષિપ્ત અવલોકન” વાંચી, એટલું જ્ઞાન થાય કે દેશના ભાગલા પડ્યા હોવા
છતાં, ગુજરાતી સાહિત્ય હજુ પણ જીવીત છે. આ એક ખુબ જ આનંદની વાત છે !…અને
ત્યારબાદ, પાન ૪૩ પર કિરીટ ભક્તનું “મારી માર્તુભાષાનું સૌન્દર્ય” વાંચતા
શબ્દો-લખાણનું મહત્વ સમજાય છે. આવી સમજ બાદ, નિલમ દોશીનો લેખ “ઝુરાપો એટલે…”કંઈક
ઉડાણની વિચારધારા તરફ લઈ જાય છે. અને મુકુંદ ગાંધી એમના “ગુજરાત રંગભૂમી”માં સૌ
વાંચકોને ગુજરાતી નાટકો વિગેરેનો સાહિત્ય ટ્કાવવા માટેના ફાળાનો ઉલ્લેખ કરે છે.
ત્યારબાદ, પાન ૫૭ એટલે રસેશ દલાલ છેલ્લા લેખ “હ્યુસ્ટન ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતામાં
ખીલેલ સાહિત્યના સર્જકો”મા નામો સાથે સર્વ કાર્યકર્તાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે. જે કંઈ એઓ
વિષે આગળ વાંચ્યું તે ફરી તાજુ કરે છે.
અહી મારી “વાંચન યાત્રા” પુર્ણ હોત પણ પાન ૫૯
વાંચ્યું…તો, મેં “ચંદ્રપૂકાર”ના નામ સાથે સંસ્થાને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા તે શબ્દો
ફરી વાંચ્યા. હૈયે ખુબ જ આનંદ થયો !..અને, આ સાથે, પાન ૬૦ પર સંસ્થા સભ્યો તરફથી
દર્શાવેલી “શુભેચ્છાઓ” વાંચવાનો લ્હાવો લીધો.
આ મારી સફર…આ મારી વાંચનયાત્રા….ખરેખર અહી
સમાપ્ત થાય છે !હ્યુસ્ટનની આ “ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતા”એ ૧૦ વર્ષ પુરા કર્યા, અને હવે
મારી એક પ્રાર્થના કે આ સંસ્થા પ્રગતિના પંથે આગેકુચ કરતી રહે
!
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી…લેન્કેસ્ટર
કેલીફોર્નીઆ

બે શબ્દો…

આ પોસ્ટ દ્વારા મારી ઈચ્છા છે કે તમે સૌ અમેરીકામાં રહેતા હોય કે અમેરીકા બહાર
રહેતા હોય, પણ એક ગુજરાતી તરીકે જાણો કે અમેરીકાના દેશમાં, ટેક્ષસાસ પ્રાન્તમાં
હ્યુસ્ટન શહેરમાં એક સંસ્થા ચાલે છે ..જેનું નામ છે “ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતા”…અને
આ સંસ્થાએ ૧૦ વર્ષ પુરા કર્યા અને એ માટે એક ઉત્સવ થયો. એ સમયે એક “એનીવરસરી” બુક
પ્રગટ થઈ. એ બુક વાંચવાનો લ્હાવો મને મળ્યો. એ બુક-વાંચનનું જે લખાણ શક્ય થયું તે જ
મેં અહી પોસ્ટરૂપે પ્રગટ કર્યું છે.

જે કોઈને આ સંસ્થા વિષે વધુ જાણવું હોય તેઓ નીચેની “લીન્ક”થકી માહિતી જાણી શકે
છે>>>>

The Photo for this Post is with the Courtesy of
the “Gujarati Sahtya Sarita” Site Administration

>>>>ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…
When the Book of the 10th Anniversary of ”
Gujarati Sahiya Sarita” was in my hands, I was happy to read
it.
I expressed this happiness by my Lekh in
Gujarati.
I passed this to others in Houston, including
Shree Vijay Shah.
I wish it remained as a Comment on the Santha
Site.
But, now my wish is fulfilled as I publish it
as a Post on my Blog Chandrapukar.
I take the opportunity of letting the “Blog
Jagat”know of the the good Guajarati Sahiyta Works in Houston Texas,
USA.
I hope you all enjoy this Post
!
Dr. Chandravadan Mistry

સપ્ટેમ્બર 15, 2011 at 12:22 એ એમ (am) 14 comments

સુવિચારો…..”મન અને વિચારો”

  DH16.gif
 http://keralites.net/

સુવિચારો…..”મન અને વિચારો”

 

 

 

 

મન અને વિચારો

(૧) મન એટલે વિચારોની ખાણ.

(૨) વિચારો એટલે ખાણના પથ્થરો.

(૩) વિચારરૂપી પથ્થરોમાંથી હીરા, એટલે સત્ય તરફ લઈ જતા શુભ-વિચારો.

(૪) હીરાઓને વિણવું એટલે શુભ-વિચારોને અપનાવવું, અને પથ્થરરૂપી અસત્ય તરફ લઈ  જતા બુરા વિચારોનો ત્યાગ.

(૫) હીરારૂપી શુભવિચારોનો સંગ્રહ એટલે ચિંતનરૂપી પ્રકાશ.

(૬) ફક્ત ચિંતન એટલે હીરાઓને પેટીમાં રાખી, હીરાઓનું મુલ્ય પથ્થર બરાબર  કરવું.

(૭) જેમ હીરાને વીટી કે ઘરેણા પર જડતા, એનું ખરૂં  મુલ્ય અંકાય, તેમ સુવિચારોને  શબ્દો અને કાર્યોમાં અપનાવતા એને ખરૂં મુલ્ય મળે છે.

આથી, મારે અંતે કહેવું છે  કે>>>>>

માનવીએ મનની વિચારોરૂપી ખાણમાંથી સત્ય તરફ વાળતા શુભ વિચારો જ અપનાવી,
અને  અસત્ય તરફ લઈ જતા બુરા વિચારોનો ત્યાગ કરી, ચિંતન-પ્રકાશ દ્રારા
પરિવર્તન લાવી,  શબ્દો અને કાર્યો દ્વારા અનેકને લાભ થાય એવો પ્રયાસ કરવો
જોઈએ. એ જ માનવ જીવનનો  મર્મ છે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી……તારીખઃ માર્ચ,૨૧, ૨૦૧૧

FEW WORDS
Today….after so many Kavya-Posts, this is a Post of “Suvicharo”…or
“Pearls of Wisdom”.
The Topic is Mind & Thoughts.
The message is “act & spread the good or “positive” thoughts &
discard all the bad or “negative” thoughts.
Hope you like the Post.
Chandravadan

સપ્ટેમ્બર 10, 2011 at 10:42 એ એમ (am) 25 comments

ચંદ્રવિચારો શબ્દોમાં (૧૭)

ચંદ્રવિચારો શબ્દોમાં (૧૭)

ચંદ્રવિચારો શબ્દોમાં (૧૬)ની પોસ્ટ નવેમ્બર ૧, ૨૦૧૦ના દિવસે પ્રગટ કર્યા
બાદ,

તમે સૌએ અનેક કાવ્ય-પોસ્ટો વાંચી.

અનેક તરફથી પ્રતિભાવો મળ્યા.

કુલ્લે 68 કાવ્ય-પોસ્ટો તમે વાંચી…

એમાં, દિવાળીના શુભ દિવસે પ્રથમ પોસ્ટ હતી, અને

છેલ્લી પોસ્ટ હતી”ચંદ્રહ્રદયમાંથી ટપકેલી કાવ્યજેવી ઝલકો”.

હવે,કાવ્ય-પોસ્ટોને વિરામ આપીશું.

જે કોઈને આ 68 કાવ્ય-પોસ્ટો કે બીજી કાવ્ય-પોસ્ટો ફરી વાંચવા ઈચ્છા થાય તો એઓ

નીચેની “લીન્ક” પર ક્લીક કરી નિહાળી શકે છે>>>>

https://chandrapukar.wordpress.com/category/%e0%aa%95%e0%aa%be%e0%aa%b5%e0%ab%8d%e0%aa%af%e0%ab%8b/

આ પોસ્ટરૂપી લખાણ સમાપ્ત કરૂં તે પહેલા જે કોઈએ આ બ્લોગ પર પધારી આ બધી પોસ્ટો
વાચી………… કે

વાંચી અને સાથે પ્રતિભાવો પણ આપ્યા તો સૌને મારા ખુબ ખુબ આભાર…આ પ્રમાણે
પધારીને મને

ઉત્સાહ આપતા રહેશો એવી અંતરની આશા.

આ પોસ્ટ બાદ,નવી પોસ્ટરૂપે “સુવિચારો” છે….એ ગમશે એવી બીજી આશા.

ડો.ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

Today’s Post is after a series of Kavya
Posts.
A Total of 65 Kavyo (Poems) were
published.
I hope you had enjoyed some or all of
them.
Now, the next Post is of SUVICHARO..meaning
“WORDS of WISDOM”
I hope you will read that & enjoy
too.
DR. CHANDRAVADAN MISTRY.

 

 

 

 

સપ્ટેમ્બર 7, 2011 at 11:42 એ એમ (am) 13 comments

ચંદ્ર હ્રદયમાંથી ટપકેલી “કાવ્ય-જેવી” ઝલકો !

 

ચંદ્ર હ્રદયમાંથી ટપકેલી “કાવ્ય-જેવી” ઝલકો
!

(1)
        તમાકું ત્યાગી વલીભાઈ
!

હાર્ટની સર્જરી બાદ, વલીભાઈ તો આવી ગયા છે
ઘરે,
તમાકું ત્યાગ કરી, વલીભાઈ તો નવજીવનમાં છે ઘરે,
રમીઝ કહેઃ દાદા,તમે લાગો
છો જુદા જુદા,
તો, દાદા કહેઃ તમાકું વગર લાગું છું સારો,પૌત્ર મારા,
ત્યારે, રમીઝ કહેઃસારા જ હતા,પણ હવે છો વધુ સારા તમે,
જાગ્યા ત્યારથી સવારના મંત્ર
સાથે,તમાકું વગર રહેશો જરૂર તમે,
તમે અચાનક તમાકુંનું વ્યસન છોડ્યું, છે એ જ
બરાબર,
કાંઈ અણગમતું થાય,ગભરાશો નહી,ત્યારે ડોકટરસલાહ ,છે એ જ બરાબર,
“ખુદા
હાફીઝ્”ના પૌત્ર-શબ્દો યાદ કરી,કરી
વલીભાઈ છે રાજી,તમાકું ત્યાગનો આનંદ
માણી,માણી !
ચંદ્રવદન તારીખ ઓગસ્ટ ૧૪, ૨૦૧૦
Posted on “William’s Tales”of Valibhai Musa on
Aug.14th 2010
(2)
દીલ મારૂં ખોલ્યું તો વલીભાઈને અંદર જોયા,
પુછ્યું “કેમ મારા દીલમાં તમે છુપાયા ?”,
“દીલ મારું રીપેરમાં છે એથી અહી છું ?”કહે
વલી,
“અરે, રીપર થઈ ગયું છે, છાતી પર કાપ જોને
વલી”
“ચાલો ઘરે” કહી પકડી મેં તો વલી આંગળી,
“આવો ને મારા ઘરમાં”કહે વલી પકડી મુજ આંગળી
!
>>>>ચંદ્રવદન.

DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
(3)
આજે તો છે ખુશીનો દિવસ !
આજે તો છે ખુશીનો દિવસ !…(ટેક)
જાણ્યું કે હોસ્પીતાલમાં એક હાર્ટ ઓપરેશન
થયું,
જાણ્યું કે એ ઓપરેશન વલી દેહ પર થયું,
એ તો ઉપરવાલાની મહેરબાનીથી થયું !
જેથી, ચંદ્ર ખુશ છે આજે !……(૧)
જાણ્યું કે “લેફ્ટ મેઈન”બ્લોક હતી,
જાણ્યું કે સમયસર ઓપરેશન થયાની વાત હતી,
એ તો ઉપરવાલની મહેરબાની હતી !
જેથી, ચંદ્ર ખુશ છે આજે !…….(૨)
કોઈ કહે, પરિવારના આગ્રહથી આ થયું,
કોઈ કહે, ડોકટર કે મિત્રોની સલાહોથી થયું,
હું કહું, ઉપરવાલાની મહેરબાનીથી થયું !
જેથી, ચંદ્ર ખુશ છે આજે !…….(૩)
“ના જોઈએ બાયપાસ સર્જરી”વલી કહે જ્યારે,
“આ તો એન્જીઓપ્લાસ્ટી જ છે “પરિવાર કહે
ત્યારે,
અરે, આ બધુ તો ઉપરવાલો જ શક્ય કરે !
જેથી, ચંદ્ર ખુશ છે આજે !…….(૪)
” ‘આઈ. સી. યુ.’માં છું હું ” કહે વલી
જ્યારે,
” મિત્ર,આઈ સી યુ” ચંદ્ર-શબ્દો સાંભળે વલી
ત્યારે,
આવી પ્રાર્થનામાં ઉપરવાલાની મહેરબાની રહી !
જેથી, ચંદ્ર ખુશ છે આજે !…….(૫)
હવે, ચંદ્ર-આશ છે વલી આવે ઘરે,
હવે, ચંદ્ર-આશ છે વલી રહે સલામત ઘરે,
હવે, તો જરૂર ઉપરવાલાની મહેરબાની હશે !
જેથી, ચંદ્ર ખુશ છે આજે !……(૬)
કાવ્ય રચના …તારીખ ઓગસ્ટ ૨૩, ૨૦૧૦
ચંદ્રવદન
(4)
        CONGRATULATIONS
!
ફુલવાડી”માં આ “મિત્રતાનું ફુલ” નિહાળેતા,
વિચારૂં કે કેવી હશે લગ્ન દિવસે આ બે ફુલકળી
?
સુંદર હશે, કે ખીલી છે બે સુંદર પુષ્પોરૂપે આજે
!
નિહાળી, “જુગ જુગ જીઓ”કહી, “ચંદ્ર” હૈયે હરખાય છે આજે
!          ચંદ્રવદન.
DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
Posted on “Fuvadi” of Vishwadeep Barod on May 26th
2010
(5)
                     તો, કાનો કહે
રાધા શ્યામ હોય કે ના, મને તો મારી
રાધા ગમે !
ના મથુરામાં એકલો રહું જો ના મળે મારી ગોપીઓ કે
ગાયો,
ના વાંસળીએ છિદ્રો, તો છિદ્રો પાડી મુકું મારા
સૂરો,
હોય મોરપીંછ પીળું તો પણ રહે મુજને વ્હાલું
!
સાચુ કહું રાધા તારા વગર, આ કાનને જીવવું બને અઘરૂં
,
યાદ છે છોડી હતી લક્ષ્મી, અને અનેક રાણી,
શાને સતાવે કાનોમાં કહી, ઓ મારી પ્યારી !
આવ, આવ, ઓ રાધા મારી, ઓ રાધા મારી,
મુજ અંતરમાં બેસી, કરવા દે પ્રેમ-લીલા મારી
!
                    ચંદ્રવદન
August 1, 2010 at 2:58
pm
(On Devikaben Dhruva’s Blog)
(6)
જો” અને “તો”નું અંતર
કલ્પનાઓ ન કરો
તો, “જો”અને “તો” નથી,
કલ્પના કરતા, “જો” અને “તો” ના આવે એવું
નથી,
“જો” આવે અને સાથે “તો” ને જરૂર લાવે,
એકબીજાથી જુદા, છતાં વચ્ચે “અંતર” લાવે,
હવે, તમે કલ્પનાઓની બહાર નિકળો જ્યારે,
અને, “જો” અને “તો” ફરી મનમાં આવે ત્યારે,
જાણજો કે, એવી ઘટના શુભ કહેવાય છે,
કારણ કે,ફરી વિચાર કરવાની ઘડી મેળવાય છે,
હવે,”જો” અને “તો”નું “અંતર”દુર કરવું
રહ્યું,
કલ્પીત શુભ વિચારોને અમલમા મુંકતા, અંતર ના
રહ્યું,
હવે, ખુશ છે અખિલ, ચંદ્રે આવી સત્ય વાત જો
કહી,
પણ,આ વાત નથી મારી કે તમારી, એ તો સૌની ફરજ
રહી,
ચંદ્રે તો કહી છે આ વાત એના દીલની,
કહી તો જ ના રહી એક દીલમાં,છે હવે એ સૌની,
એટલે જ ચંદ્ર અંતે કહે,
“જો” અને “તો” હંમેશા અમર રહે !
કાવ્ય રચના…ઓગસ્ટ ૧૫,૨૦૧૦ ચંદ્રવદન.
DR. CHANDRAVADAN MISTRY
Posted on Akhil Sutaria’s Blog on Aug. 15th
2010
(7)
CHANDRAVADAN MISTRY says:

બિન્દુઓમાંથી હું છું સાગર,
બીજમાંથી હું છું વ્રુક્ષ,
તણખલામાંથી હું જ અગ્નિ,
પવનમાંથી હું જ તુજ શ્વાસ,
આકાશમાં હું છું શુન્ય,
પાંચ એક સાથે થતા હું જ પ્રાણ,
પાંચ છુટા થાતા, ના રહે પ્રાણ,
અને, નથી ત્યારે હું
પણ, છે પ્રભુ અનંત “તું “!
>>>ચંદ્રવદન
Posted Rekhben Sindhal’s Blog on Aug. 15th
2010
(8)
હું નથી સુરેશ !
હું છું આત્મા એક !
હું માયાબંધનો છોડતો સુરેશ
!
હું એવો જ આત્મા એક !
હું મુજ ભીતર શોધી રહેલ સુરેશ
!
હું પરમ તત્વરૂપી અંસ આત્મા એક
!
હું નથી સુરેશ !
ફક્ત અમર આત્મા એક !
>>>>ચંદ્રવદન
By Email to Sureshbhai Jani on August 25th
2010 as he made the Announcement to close his Blog & Blog Activities
!
(9)

નારાયણ ક્રુષ્ણ !

દે ભુખ્યાને અન્ન, અને ગરીબની સેવા કરે
!
અરે, એ તો સ્નાન કરાવે, અને અનેકને હસાવે
!
એ છે નારાયણ ક્રુષ્ણ !
એવા નારાયણ ક્રુષ્ણને ચંદ્ર વંદન કરે
!……(૧)
છે જગતમાં એક માનવી જે નથી તવંગર,
છે જગતમાં એક માનવી જે એક પેગંબર,
એ છે નારાયણ ક્રુષ્ણ !
એવા નારાયણ ક્રુષ્ણને ચંદ્ર વંદન કરે
!….(૨)
…..ચંદ્રવદન

ON BINA’S BLOG for Post  on
DEC, 18th 2010

(10)


To:
“harnish Jani”
<harnish5@yahoo.com>

હરનિશ કહે….

“ચંદ્ર, ભલે તું દુનિયા ફરે,

તું તો હંમેશા હરનિશ સ્ક્રીનમા રહે”

ચંદ્ર કહે…..

“ચાલો, ભલે તું કેદી કરે મને,

હરનિશ-સ્ક્રીનમાં રહેવું મંજૂર મને”

હરનિશ કહે….

” કેમ જાણે તું,મળ્યો એવોર્ડ મળ્યો મને ?

ખરેખર, ભુલ્યો હતો એનું કહેવાનું તને !”

ચંદ્ર કહે…

“સુશીલાને “ચંદ્રપુકાર”પર મુકી હતી, યાદ છે તને
?

જે થાય “સુશીલા”ને તે બધુ જ જાણવા મળે મને !”

હરનિશ કહે….

“હા, હા, સુશીલા સાથે કહ્યું હતું મારા વિષે, યાદ છે
મને,

હ્રદયે ખુશી ભરી કહ્યો આભાર, કેમ ભુલી શકાય તને
?”

ચંદ્ર કહે અંતે ત્યારે….

“હરનિશ, ફાળા કે આભારની વાતો છોડ હવે,

મિત્રતાના નીરે સ્નાન કરી, હ્રદયમાં રાખજે ચંદ્રને હવે !


ચંદ્રવદન…..ડિસેમ્બર,૨૬,૨૦૧૦ ( સીડની )

(11)
Now that the comment is for the intended Post,….I write
this from my Heart >>>>
અહી હાર કોની ?
નથી એ કોઈની !
નથી હાર ડો.રાવની,
નથી હાર પારૂની,
નિહાળું હું જીત પ્રેમસંબંધનની,
નિહાળું હું જીત માનવતાની !
ચંદ્ર પણ જીતી ગયો,
લંગોટિયા મિત્રોને જાણી ગયો,
જાણી હતી પારૂને,
પણ…ના જાણી ડો રાવની પત્નીને નામે,
કહીશ પારૂ એ નામ ?
દેજે ભેટ આ ભાઈને !
>>>ચંદ્રવદન
This was posted on Paru’s Blog
“PIYUNOPARAPAT” for the Post “Masti
Kavya”.

(12)

chandravadan said

જન્મ્યો તો જગતમાં જયારે ત્યારથી વેચાતો જ આવ્યો
છું
Rachana …nice one…..Gami !
Govindbhai…feel like saying
more……
જન્મ લીધો અને મુલ્ય મારૂં શૂં
?
વેચાવા બેસી. મુલ્ય મારૂં
આંકુ
ના વેચાયો તો નારાજ થયો,
વેચાતા દામ ના બરાબર ‘ને નારાજ
થયો.
નારાજીમાં હું વિચારી
રહ્યો,
ત્યારે, હલાવતા જાગી ગયો,
અરે, આ તો સ્વપ્ન હતું,
જાગતા મુલ્ય મારૂં સમજાય ગયું
!
>>>>ચંદ્રવદન
DR. CHANDRAVADAN MISTRY
(Chandrapukar)
This was my Comment for a
Post on the Blog of Govindbhai !
(13)

chandravadan says:

Pragnajuben brought me to this Post
and>>>>>
અમદાવાદી રૂપિયાની નોટ વટાવી મંદિરે ગયો
ત્યારે, પ્રભુ પાસે ઉભો રહીને પ્રાર્થના કરવા લગ્યો,
“હે, પ્રભુ પૈસા છુટા ઘણા આપું છું હું તને,
આપજે એના રૂપિયાની નોટો કરી મને”
ત્યારે, પ્રભુ કહેઃ હા, આપીશ નોટો એવી,
કે હશે એ બધી જ નકલી જેવી,
અને મને જો છેતરશે તો દશા થશે બુરી
કે પગે લાગી માફી માંગવી થશે જરૂરી,
માટે દાન કર ‘ને છોડ આ વ્રુત્તિ તારી,
ત્યારે,સાંભળી અમદાવાદી કહે અંતે,
દાન હવે કરીશ હું, ભુલ થઈ છે મારી,
પણ, મંદિરીયે, સ્વીકારજો પરચૂરણ મારી !
>>>>ચંદ્રવદન
DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
This Response was  after readind the “Khati Mithi” Post
on the Blog of Nilamben Doshi.

બે શબ્દો…

આજે છે મારી “કાવ્ય-પોસ્ટોની સફરમાં આ છેલ્લી પોસ્ટ
છે.

આ પ્રમાણે, અનેક “ઝલકો” રૂપે મારી જ રચનાઓ એક પોસ્ટરૂપે
પ્રથમ વાર છે.

અહી,કોઈ મિત્રને ઈમેઈલ દ્વારા મારા વિચારો દર્શાવ્યા કે
પછી, કોઈના બ્લોગ પર

જઈ, મેં મારા વિચારો “કાવ્યરૂપે” પ્રગટ કર્યા.

આ પ્રમાણે…...વલીભાઈ
મુસા….વિશ્વદીપભાઈ….દેવીકાબેન દ્રુવ…..અખિલ સુતરીયા….

રેખાબેન સિંધલ……પારૂ ક્રુષ્ણકાન્ત…. હરનિશભાઈ
જાની…સુરેશભાઈ જાની…..

ગોવિન્દભાઈ પટેલ…નિલમબેન વિગેરે
સૌને …..સ્નેહના તાંતણે બાંધી લીધા.

બસ …આ બધુ પોસ્ટરૂપે પ્રગટ કરી, એ મીઠી યાદ તાજી કરી
છે.

સૌને આ પોસ્ટ ગમે એવી આશા !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…
Today’s Post as the Kavya-Post is unique.
This Post consists of “small Kavya thoughts”that were
posted as my COMMENTS on different Blogs …OR these Kavya Thoughts were
conveyed to some dear Friends via the Emails.
I hope you like this Post.
Dr. Chandravadan
Mistry.

 

 

સપ્ટેમ્બર 1, 2011 at 12:49 પી એમ(pm) 39 comments


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 178 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 392,435 hits

Disclimer

સંગ્રહ

સપ્ટેમ્બર 2011
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930