Archive for જૂન, 2014

જ્ઞાનપંથનો અંત !

http://keralites.net/

 

જ્ઞાનપંથનો અંત !

માનવીને મળી બુધ્ધિ સાથે સમજ શક્તિ,

અજાણ્યુંને જાણવાની આ છે અપાર શક્તિ,

જે થકી, અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દુર થઈ શકે,

અને, જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાં નવી સમજ ખીલી રહે,

આવી સમજમાં નવું જાણવાની તમન્ના રહે,

અને, તમન્નાઓ દ્વારા અજાણને જાણવામાં માનવી પડે,

આવા જ્ઞાન ચક્રમાં માનવી ઉંડો અને ઉંડો ઉતરે,

કદી, એવા ચક્રમાં જો એ પડી રહે તો ગુંચવાયેલ રહે,

અને અંતે જ્ઞાનની સીમાની શોધમાં એ રહે,

એવી હાલતે, જાણેલું એમાં અભિમાની બને,

ત્યારે, અહંકાર માનવીને જડકી કેદી કરે,

અહંકારભર્યો માનવી સર્વ શક્તિમાન પ્રભુને ભુલે,

પોતે જ “પુર્ણ જ્ઞાની” કહી પ્રચાર કરતો રહે,

એવા પ્રચારમાં માનવી પોતાના પતન તરફ વળે,

કદી, માનવી જો જ્ઞાન મેળવી પળ માટે વિચારે,

તો, પરમ જ્ઞાની પ્રભુ છે એવું એ સ્વીકારે,

કદી જો એવા સ્વીકાર સાથે જ્ઞાનપંથે એ રહે,

ત્યારે જ,ખરેખર જ્ઞાનપંથનો અંત આવે,

એવા જ્ઞાનપંથ અંતમાં ભક્તિપંથ સહારો મળે,

માનવજીવનમાં જ્ઞાન સાથે ભક્તિ જ ઉધ્ધાર લાવે,

પ્રભુ શરણું વગર માનવ જીવનનો ઉધ્ધાર નથી,

બસ, આટલી સમજ ચંદ્રે અહીં સૌને કહી !

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ,માર્ચ,૫,૨૦૧૪               ચંદ્રવદન

 

બે શબ્દો…

ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણજીએ માનવીઓને ત્રણ પંથે જીવન જીવવાની વાત કહી.

(૧) જ્ઞાન પંથ

(૨) કર્મ પંથ

(૩) ભક્તિ પંથ.

આ ત્રણેમાંથી કોઈ પણ પંથ અપનાવી માનવી પ્રભુને પામી શકે છે.

માનવ જીવનનો હતું જ પ્રભુને જાણી સમજી એનામાં જ લીન થઈ જવાનો છે….યાને પુર્ણ શ્રધ્ધા સહીત “પ્રભુશરણું”.

જ્ઞાન પંથને ઉચ્ચ પદ આપ્યું છે.

તેમ છતાં….જ્ઞાનની સીમા કોઈને ખબર નથી….જે જાણ્યું તે ઓછું અને જાણ્યા પછી પણ ખુબ જ “અજાણ” રહે છે.

એથી….માનવીએ કોઈ પણ સમય “પુર્ણ જ્ઞાની છું” એવો ભ્રમ ના કરવો.

પ્રભુ ગીતામાં કહે છે….જ્ઞાનથી “અજ્ઞાનતારૂપી” અંધકાર દુર જરૂર કરવો….જ્ઞાન પ્રકાશમાં રહી કર્મ કરવા….આવી હાલતે, ત્યાગભાવની જાગૃતિ હોય શકે…અને એવા ત્યાગભાવમાં “પ્રભુ” સમાય અને એની સાથે જ્ઞાન સાથે ભક્તિનું મિલન થાય.

જો આવું શક્ય ના થાય તો….માનવી અહંકારમાં રહી જ્ઞાન તરફ દોડ ચાલુ રાખે અને “હું કરૂં હું કરૂં”ના વિચારે પોતાના “પતન” તરફ વળે છે.

મારી કાવ્ય રચનામાં બસ આટલી જ “સમજ ” છે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS…

This Post is a Poem in Gujarati entitled “GYANPANTHNO ANT” meaning the END of the PATH of LEARNING.

Gita mentions of 3 Paths for the HUMANS ( GYAN, KARMA, BHAKTI).

The Gyan Path removes the DARKNESS within by the LIGHT of the KNOWLEDGE.

There is NO END to this Path…..one learns NEW all the time. But, it is ONLY when this PATH accepts BHAKTI, can there be that feeling of CONTENT & may be that gives the END POINT to GYAN as this leads to the GOD REALISATION or the SALVATION.

This is the MESSAGE via this POEM.

Dr. Chandravadan Mistry

 

જૂન 25, 2014 at 1:54 પી એમ(pm) 14 comments

વિકારોનું મૂળ અહંકાર !

 

 

વિકારોનું મૂળ અહંકાર !

ઈન્દ્રીઓ માનવીના મનને રમાડે,

“હુંપણા” કે “હું છું”ના દર્શન કરાવે,

એવા દર્શનમાં “અહંકાર”રૂપી દાનવ જન્મે,

એ જ માનવીને ખોટાપંથે જવા લલચાવે !……(૧)

અહંકારભર્યો માનવ જગમાં જીવનસફર કરે,

“જે જોયું જાણ્યું “એની પ્રાપ્તિ માટે આશાઓ રાખે,

એવી આશાઓમાં “લોભ”રૂપી વિકાર જાગે,

એ જ માનવીને એના પતન તરફ દોરે !…….(૨)

જે મળ્યું તેના કરતા વધુ મેળવવા ઈચ્છાઓ રહે,

અન્ય પાસે કાંઈ નિહાળી, હાંસીલ કરવાની ભાવનાઓ જાગે,

“ઈર્શા”રૂપી આગમાં બળી, “ક્રોધ”થી મન એનું ભરે,

એ જ માનવીને એના પતન નજીક લાવે !……..(૩)

જ્યારે, અન્યનું “બુરૂ” કરવાની ઈચ્છાઓથી એ ના ડરે,

ત્યારે, સર્વ કાર્યોમાં, “સ્વાર્થ” એને અંધો બનાવે,

એવી સ્વાર્થભરી સફરમાં “હાની કે હત્યા”જેવા રાક્ષકો જન્મે,

એ જ માનવીને એના પતનની ખુબ જ નજીક લાવે !…..(૪)

જ્યારે, “વિકારો” સર્વ, માનવી અંદર રહી માર્ગદર્શન આપે,

ત્યારે, એ માનવી પ્રભુનો સ્વીકાર કરવા માટે મના કરે,

એવા સમયે, પ્રભુઅંશી”અંતર-અત્મા”ને એ કેદી કરે,

એ જ માનવીની “પતનઘડી” રહી !……………………(૫)

લોભ, ક્રોધ, ઈર્શા, હાની-હત્યાના વિચારો છે વિકારો બધા,

જેનું મૂળ “અહંકાર”અને એથી સમાય એમાં વિકારો બધા,

જે કોઈ અહંકારની કતલ કરી શકે,

તે જ સગુણોના પંથે રહી, “મુક્તિ” મેળવી શકે !……….(૬)

અહંકારનું મૃત્યુ, એ જ મોહમાયાના બંધનોમાંથી છુટકારો આપે,

મોહમાયાના ચક્કરે અહંકાર છોડવો,નથી સહેલી વાત એવું સૌ જાણે,

છતાં, જ્યારે પ્રભુશરણે પ્રભુસહારો મળે, એવું જીવનમાં શક્ય હોય શકે,

આવી છે “ચંદ્ર સમજ”, અમલ કરવા,તમ પ્રયત્ન હંમેશા રહે !…(૭)

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ,જાન્યુઆરી,૨૩,૨૦૧૪                        ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજની આ કાવ્ય રચના અચાનક શક્ય થઈ.

રૂમમાં બેઠો બેઠો વિચારતો હતોઃ “શું કરૂં ?”

અને…”અહંકાર”શબ્દ મનમાં આવ્યો.

હમણા કોઈએ રેકોર્ડ કરેલી “સાઈ બાબા”વિષેની ટીવી સીરીયલ જોઈ હતી…એમાં બાબા ઉપદેશ હતો”અહંકાર ત્યાગ”.

બસ..આવા વિચારોમાં રહી મારી સમજ પ્રમાણે મેં અહંકારને માનવ પતનનું મૂળ કારણ કહ્યું.

આશા છે આ રચના તમોને ગમે !

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS..

Today’s Post is a Poem in Gujarati titled “VIKARONU MUL AHANKAR” meaning the BAD THOUGHTS HAVE THE ROOTS in ONE’S SELF-PRIDE.

When one is free from the EGO…then only the SALVATION is possible.

I hope you like the message in this Post.

Dr. Chandravadan Mistry

 

જૂન 22, 2014 at 1:06 પી એમ(pm) 11 comments

ભુતકાળ અને ભવિષ્ય સાથે વર્તમાન !

 

THIS WAS THE PICTURE with the EMAIL of PRAVIN PATEL

ભુતકાળ અને ભવિષ્ય સાથે વર્તમાન !

 

ભુતકાળને ભુલો અને વર્તમાનમાં રહો,

એવી ચંદ્રશીખને તમે સમજો ‘ને જાણો !…….(ટેક)

 

અનેક ઘટનાઓમાંથી ભુતકાળ બને,

એવી ઘટનાઓમાં સારૂં કે નબળું હોય શકે,

ભલે, પળભર યાદ એની જો આવે,

ત્યારે, થયેલ ભુલો સુધારવાનો નિર્ણય લેવો રહે !……..(૧)

 

વર્તમાનના વાતાવરણમાં તમે હવે પ્રવેશ કરો,

જે કરવું તે આજે જ કરવાનો વિચાર આજે કરો,

અરે ! “અબ” કરો ‘ને કાલ પર કાંઈ ના છોડો,

એવું જીવન તમે હર ઘડી ઘડતા રહો !…………….(૨)

 

ભવિષ્ય વિષે જરા પણ ના ચિન્તાઓ કરો,

જો વર્તમાનના પગલાઓ જો સારા ભરો,

તો, ભવિષ્ય પણ ઉજ્જ્વલ,એવું જરૂર માનજો,

એવા વિચારે વર્તમાનમાં સફર કરો !…………….(૩)

 

સમયની ગતી ન્યારી, નથી એને કોઈના બંધનો,

વર્તમાનમાં જ કર્મો થાય, તો પાળો સારી આદતો,

એવા જીવનમંત્રે પ્રભુકૃપાનો વરસાદ  ચાખજો,

મૃત્યુના ડરથી દુર તમે ભાગજો !……………….(૪)

 

માનવી તરીકે વર્ષો કેટલા જીવ્યા એનું મુલ્ય જરા નથી,

જીવન કેવી રીતે જીવ્યાના મુલ્યની અહીં તો ખરી વાત રહી,

સમજી લ્યો આવા સનાતન સત્યને, ચંદ્ર શીખ આવી રહી,

સમજ્યા તે ભવસાગર તર્યા, માનવ જન્મ ધન્ય થયાની આ વાત રહી !…….(૫)

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ માર્ચ,૧૯,૨૦૧૪                        ચંદ્રવદન

 

બે શબ્દો…

ન્યુ યોર્કના “લોન્ગ આઈલેન્ડ”માં રહેતા, એક પ્રવિણ પટેલનો ઈમેઈલ આવ્યો.

એમાં એક કલર ચિત્ર હતું ..જેમાં એક ફુલ ખીલતું નજરે આવે છે અને સાથે એક ગ્લાસમાં પ્રવાહી રડાતું નજરે આવે છે.

એ ચિત્ર ઉપર અંગ્રેજીમાં નીચે મુજબ લખાણ હતું>>>

Face your PAST without regrets. Handle your PRESENT with Confidence…and prepare for the FUTURE without Fear.

બસ, આ અંગ્રેજી શબ્દો મારા હ્રદયના ઉંડાણમાં પહોંચી ગયા.

જરા ચળવળ થઈ !

અને, અંતે, પ્રભુકૃપાથી એક રચના શક્ય થઈ  એ જ આજે તમો પોસ્ટરૂપે વાંચી રહ્યા છો.

પોસ્ટ ગમી ?

કાવ્ય જેવું લખાણ છે એને તમો કાવ્ય માનો કે નહી એ વિષે ચિન્તા નથી….પણ તમે એમાં ભરેલા “હ્રદયભાવ” ને સમજી સ્વીકારશો એવી મારી આશા છે.

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS….

This Post is a Poem in Gujarati with the ADVICE to HUMANS that one must live in the PRESENT always…..Do not dwell in the PAST……And, do not worry about the FUTURE that is UNKNOWN.

Learn to do everything TODAY….and if today NOW & do not postpone it to TOMORROW.

If you march in your Life with this RESOVE, you are in the RIGHT PATH & even CLOSER to GOD.

Hope you like the MESSAGE.

Dr. Chandravadan Mistry

જૂન 20, 2014 at 12:18 પી એમ(pm) 14 comments

સુવિચારોરૂપી વાણી !

 

Sun set

 

સુવિચારોરૂપી વાણી !

સુવિચાર એટલે થોડા શબ્દોમાં જીવનશીખ મોટી. વાંચી શબ્દો એવા, અમલમાં મુકવાની વાત ના હોય ખોટી !

અનુભવી, જ્ઞાની કે સંતપુરૂષ મુખે જે શબ્દો વહે, એને જ લોકો સુવિચાર કહી, પુસ્તક પુસ્તકે લખે !

કોઈ એવા શબ્દોરૂપી વાક્યોને કોઈની વાણી કહે, છતાં, સુવિચાર તો ખરેખર મોતીઓ જે હારે રહે !

એવો મોતીભર્યા હાર જીવન સફરે જો લાંબો બને, જગમાં જીવન જીવતા, માનવ સત્ય પંથે હંમેશા રહે !

આવી સમજ છે ચંદ્રની, જે એણે શબ્દોમાં કહી, એને “ચંદ્રસુવિચાર”નામે બ્લોગમાં પ્રગટ કરી !

 આવો તમે ચંદ્રના “ચંદ્રપૂકાર” પર સુવિચારો વાંચવા,  પોસ્ટો વાંચશો તમે,જીવનભર ચંદ્રને ખુશ રાખવા !

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ,૨૧,૨૦૧૪                        ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજની કાવ્ય રચના છે “સુવિચારો” વિષે.

મારા મનમાં આગળ પ્રગટ કરેલા “સુવિચારો” હતા.

કેવી રીતે હું વાંચકોને એવી પોસ્ટ વાંચવા પ્રેરણા આપી શકું ?

તો, બની આ રચના !

હવે….આ પોસ્ટ વાંચતા, નીચેની લીન્ક પર “ક્લીક” કરો>>>>>

https://chandrapukar.wordpress.com/category/%e0%aa%b8%e0%ab%81%e0%aa%b5%e0%aa%bf%e0%aa%9a%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%8b/

ક્લીક કરી ?

ક્લીક કરી પોસ્ટો વાંચી ?

તો હવે….તમારો પ્રતિભાવ આપશો એવી આશા !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS…

This is a Poem in Gujarati entitled “SUVICHARORUPI VANI” meaning a SPEECH filled with WORDS of WISDOM.

The Words of Wisdom of the SAGES & OTHERS often GUIDE the COMMON PERSON.

On my Blog ( Chandrapukar) I had published SUVICHARO as the Posts. These are my THOUGHTS which I think tell the TRUTH as I see. If those who read these think the same, they are welcome to follow those but those who differ & see the truth from a different angle and that is what their SOULS ( ATMA) guide them they must LISTEN to those calls.

Dr. Chandravadan Mistry

 

જૂન 18, 2014 at 2:37 પી એમ(pm) 9 comments

મનના વિચારો હ્રદયમાં !

 

gulab1

 

મનના વિચારો હ્રદયમાં !

હ્રદયમાં વિચારો ગુંગળાય ગયા, હ્રદય બહાર જાવા પ્રયત્નો કરતા રહ્યા,

કોઈ દ્વાર નજરે ના આવે, તો મનડું સહાયે આવે,

મનડાનો પ્રભાવ જીભ પર પડે,  વિચારો વાચારૂપી શબ્દો બને,

હ્રદયના વિચારો શબ્દો બની વહે, હ્રદય હવે વિચારો વગર હલકું બને,

શબ્દોરૂપી વિ્ચારો વાચારૂપે અન્યને સંભળાય છે, સાંભળી, સારી કે બુરી અસર જરૂર થાય છે,

જો કોઈ વાચારૂપે વિચારો ના સાંભળે, તો, એ હવામાં ગુંજન કરી આકાશમાં ભળે,

આકાશ એજ પ્રભુ તરફનો પંથ રહ્યો, વાચારૂપી વિચારોનો પ્રભુને સંદેશો મળ્યો,

માનવી હ્રદયે જે કાંઈ વિચારરૂપે હોય, તે, વાચારૂપે બને તો પ્રભુને ખબર હોય,

માનવી જો માને કે વાચા એની કોઈએ ના સાંભળી, છુપી રાખી એમ માને,પણ ભુલે કે પ્રભુએ તો સાંભળી,

આથી, ચંદ્ર કહે ઃ

હ્રદયમાં વિચારો શુધ્ધ અને રાખો સત્યપંથે, હ્રદયમાં રહે તો પણ પ્રભુ જાણે તમે આનંદપંથે,

જો કદી વિચારો હ્રદયમાંથી વાચારૂપે શબ્દો બને, તો, જરૂર સાંભળી એવા વિચારો અન્ય હૈયે આનંદ વહે,

 અસત્ય કે કોઈનું બુરૂ વિચારોમાં તમે કદી રાખશો, એવું કરશો તો, તમારા પતન તરફ તમે વળશો,

જો વિચારો અન્યના ભલા માટે હશે, તો,તમારા કર્મો પણ અન્યના ભલા માટે હશે,

એવી હાલતે, તમો અન્યની સેવામાં તલ્લીન હશો, જનકલ્યાણના પંથે પ્રભુના તમે ખુબ વ્હાલા હશો,

માનવ છો, તો માનવ જન્મનો હેતુ તમે સમજી લેશો, એવા જ્ઞાનમાં, અંધકાર દુર તમે જરૂર કરી શકશો,

આવા જ્ઞાનમાં સાકાર કે નિરાકાર ઈશ્વરની ચિંતા નહી, ફક્ત પ્રભુમાં સર્વ છે એવા ભાવે કોઈ ચિંતા રહે નહી,

નિહાળો પ્રભુને હંમેશા કોઈ પણ સ્વરૂપે તમે, એવા સ્વરૂપે પ્રભુ શરણું સ્વીકાર્યું છે તમે,

માનવ જન્મનો ધ્યેય આજ રહ્યો, જે ચંદ્રે આજે સૌને કહ્યો !

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ,માર્ચ,૨,૨૦૧૪                    ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજની પોસ્ટ એક કાવ્યપોસ્ટ છે….”મનના વિચારો હ્રદયમાંથી”.

એક દિવસ, મારા મનમાં એક વિચાર આવ્યો….જો વિચાર હ્રદયના ઉંડાણમાંથી હોય તો એ જરૂર અન્યના ભલા માટે હોય…એવા વિચારો પ્રભુભક્તિ તરફ હોય.

બસ, આવા વિચારોમાં ડુબી, આ રચના થઈ છે, અને તમોને એ ગમે એવી આશા છે.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

 

FEW WORDS…

 

Today’s Post is a Poem in Gujarati about the THOUGHTS of  the MIND being born in the HEART.

As one thought leads is born, it reaches the heart & eventually becomes the WORDS…the words are heard as the SPEECH….and the EFFECTS can be BAD or GOOD.

The ACTIONS that lead to GOOD, pleases GOD and benefit others.

Hope you like this Post.

Dr. Chandravadan Mistry.

જૂન 16, 2014 at 12:29 પી એમ(pm) 8 comments

ક્રોધ પર વિજય !

 

 

ક્રોધ પર વિજય !

 

આજે એક સુતાજીની કહાણી કહું છું,

જાણી, સમજી જીવન ધન્ય કરવાનું કહું છું !…….(ટેક)

 

એક સુતાજી ન્યાતનો માનવી બુધ્ધ ધર્મને અપનાવે,

ત્યારે, સુતાજી ક્રોધીત થઈ બુધ્ધને ગાળો સંભળાવે,

 

સુતાવાણી આકરી, છતાં બુધ્ધ ભગવાન તો શાંત રહે,

શાંતીભર્યા બુધ્ધ પૂછેઃ ઘર તારા કોઈ મહમાન આવે ?

 

“હા, જરૂર મહેમાનો ઘરે આવે” સુતાજી બુધ્ધને કહે,

બુધ્ધ પૂછેઃ”તો, તું ભોજન સાથે એમનો સતકાર કરે ?

 

“તો, મહેમાનો કદી જો ભોજનનો અસ્વીકાર કરે,

તો, એ બધું જ તારી પાસે જ રહે”બુધ્ધ જવાબ રહે,

 

” સુતાજી તારી ગાળોનો સ્વીકાર આજે હું ના કરૂં,

તો, એ બધી જ ગાળો તને જ પાછી મળે એવું થયું !”

 

બુધ્ધવાણી એવી સાંભળી, સુતાજીએ એની ભુલો સમજી,

શાંતીભર્યા બુધ્ધ ચરણે પડી, માફી માંગવાની તક લીધી,

 

ચંદ્ર અંતે કહે ઃ ભલે, આ બુધ્ધ ભગવાનની વાત રહી,

ક્રોધ પર વિજય મેળવાની આ તો ખરેખર શીખ રહી !

 

 

કાવ્ય રચનાઃ તારીખ,માર્ચ,૧૭,૨૦૧૪                   ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

 

એક ઈમેઈલ આવ્યો.

એના પર અંગ્રેજીમાં બુધ્ધ ભગવાન વિષે એક ટુંકી વાર્તા હતી.

જે પ્રમાણે એ વાંચી તે જ નીચે અંગ્રેજીમાં જ પ્રગટ કરી છે>>>

In the Akkosa Sutta, a man Akkosaka found out that one of his clansmen had just become a disciple of Buddha. Infuriated, he went to Buddha and hurled abuses and insults.
Buddha was unmoved in the slightest by this barrage of insults and j
ust asked a question in return:
“Do you sometimes receive visitors as guests?”
“Yes I do” he replied.
“And when they come, do you offer them food and drink and courtesies?” asked Buddha.
“Yes, sometimes I do” he said.
“So what if your guests don’t accept what you offer to them – where do the food, drink and courtesies return to?”
“They return to me of course!” he answered.
“Akkosaka, you came here today, hurling insults and abuse at me. I do not accept what you have offered. So where do these insults and abuse return?”
Akkosaka was won over by how calm Buddha was in the face of insult – how Buddha didn’t retaliate with anger against his angry attacks. He was also won over by Buddha’s wisdom.

તો, તમે અંગ્રેજીમાં વાર્તા વાંચી અને મારી કાવ્યરચના પણ વાંચી.

વાર્તાથી “ક્રોધ” પર વિજય મળવવાની શીખને જાણી સમજી મેં કાવ્યરૂપે એ શીખ આપવા ફક્ત મેં પ્રયાસ કર્યો છે.

ક્રોધ પર કાબુ મેળવવો એ કાંઈ સહેલી વાત નથી ….મહા જ્ઞાનીઓ પણ અસફળ રહ્યાના દાખલાઓ પૂરાણો આપે છે.

હું પણ મારા જીવનમાં “ક્રોધ પર વિજય મેળવવા” પ્રયત્નશીલ રહું છું

અસફળતા રહે તો પણ પ્રભુ પાસે માફી માંગી ફરી પ્રયાસો ચાલુ રાખવા એ જ “ફરજ” કે “કર્તવ્ય” છે.

આ પોસ્ટ સાથનો “સંદેશો” સૌને ગમે એવી આશા છે !

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS….

This Post is Poem in Gujarati on HOW TO CONTROL ANGER.

The Story in ENGLISH talks about an incident in BUDHDHA’s LIFE.

Hope you read that Story in English…..& train yourself to KEEP CALM  at the times of INSULTS & thus learn to CONTROL ANGER.

Hope you like this Post.

Dr. Chandravadan Mistry.

 

 

જૂન 11, 2014 at 12:25 પી એમ(pm) 8 comments

વેદના !

 

hurt feelings : SAD 3D text surrounded by question marks. Part of a series. 

 

 

વેદના !

 

વેદનાની વાત કદી થાતી નથી,

શબ્દોમાં પણ એ લખી શકાતી નથી,

 

બસ, દીલમાં એ તો છુપાય રહે,

હવે, દીલ પણ ભાર કેટલો સહી શકે ?

 

ભાર તો વધી મસ્તકે પહોંચી જશે,

તો, મનડુંમારૂં સ્થીર કેમ રહેશે ?

 

એવા વિચારમાં મનડું ગભરાય છે,

ડર છે કદી પાગલ પણ બની શકે ?

 

એવા સમયે, પ્રભુની યાદ આવે,

વેદનાને લડવા વિચારો લાવે !

 

છોડી ચિન્તાઓ બધી, પ્રભુ પાસે,

દીલનો ભાર હલકો થયો જાણે !

 

પ્રભુ તરફ નજર કરી મેં જરા,

તો, મુખડે નિહાળ્યું હાસ્ય જરા,

 

ચંદ્ર તરત સમજી ગયો છે હવે,

શ્રધ્ધા સહીત પ્રભુશરણે જો હું હવે !

 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ,જાન્યુઆરી,૨૩,૨૦૧૪        ચંદ્રવદન

 

 

બે શબ્દો…

આજની કાવ્ય પોસ્ટનો વિષય છે “વેદના “.

વેદના એટલે દર્દભર્યો હ્રદયનો અનુભવ.

આવી હાલત જ્યારે હ્રદયમાં “પ્રેમભાવ” હોય તો જ હોય શકે.

જ્યારે એવી હાલત “પોતાના અંગત”વિષયે હોય ત્યારે “સ્વાર્થ”ના દર્શન કરાવે.

પણ..જ્યારે એવી હાલત અન્ય પ્રત્યે જાણેલ કે નિહાળેલી ઘટના આધારીત હોય ત્યારે એ પ્રભુ પાસે દયાની માંગ કરતી હોય છે.

આ કાવ્ય એક વ્યક્તિ પર “ચિન્તા”રૂપી બોજ છે એવા દર્શન કરાવે છે. એવા ચિન્તારૂપી ભારના સમયે પ્રભુશ્રધ્ધા સાથે પ્રભુશરણું જ ખરો ઈલાજ છે.

માનવીનું જીવન સુખ અને દુઃખથી ભરેલું છે….ગમે તેવી હાલતે પ્રભુનો સહારો જ યોગ્ય માર્ગ છે !

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS…Today ,this post is  a poem in Gujarati. It is about the hurt in the heart one experiences with the adverse situations. Hope all like this Post…….Dr. Chandravadan Mistry

જૂન 9, 2014 at 12:56 પી એમ(pm) 7 comments

Older Posts


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 178 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 380,057 hits

Disclimer

સંગ્રહ

જૂન 2014
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30