Archive for મે, 2012

લતાબેન હિરાનીના લેખના જવાબરૂપે !

Diabetes Educators of Divabetic

લતાબેન હિરાનીના લેખના જવાબરૂપે !

લતાબેનનો લેખ વાંચ્યો.
એમના લેખની શરૂઆતમાં લતાબેને એક પ્રષ્ન કર્યો કે “ડાયાબીટીસ હોય તેને દવા વગર ચાલે ?”
એ સવાલ યોગ્ય જ કહેવાય.
પણ….
કોઈ જ્યારે કહે કે ઉપચારથી ડાયાબીટીસ કાયમ માટે નાબુદ થઈ જાય ત્યારે એ વ્યક્તિ અસત્ય કહે છે, એવું મારૂં માનવું છે.
કોઈને “ડાયાબીટીસ”છે એવો એક વાર “ડાયાગ્નોસીસ” થાય ત્યારે એવી વ્યક્તિને હંમેશ માટે એવી બિમારીનો “રોગી” ગણવો રહે….પણ, સારવાર।પરેજી કે કાળજીથી એ રોગને “કોન્ટ્રોલ”માં રાખી શકાય.ફક્ત ખોરાકમાં “ફેરફારો” અને “દવા વગર” એનો “કોન્ટ્રોલ” હોય શકે !
ઉપરના ઉલ્લેખ બાદ, હવે એક “એલોપથી”ના ડોકટર તરીકે લતાબેનના પ્રષ્નનો જવાબ આપવા આ મારો પ્રયાસ છે. જવાબઃ
પ્રથમ….”ડાયાબીટીસ” કેમ થાય તે જાણવું અગત્યનું છે
માનવ દેહનું પ્રભુએ એવું ઘડતર કર્યું છે કે જે ખોરાક આરોગવામાં આવે તેમાંથી જ દેહને જરૂરીત “શક્તિ” તેમજ “દેહના રક્ષણ।વધારાના “તત્વો” બને. આ કાર્ય શક્ય કરવા માટે પ્રભુએ “હોરમોન્સ”(HORMONES)નામના તત્વોનો સહકાર આપે…અનેક હોરમોન્સમાંથી એક છે “ઈનસુલીન”(INSULIN),જે બ્લડ સુગરને બારી એમાંથી “શક્તિ” આપે છે, અને જે થકી, દેહ હલનચલન તેમજ અન્ય કાર્યો હોય શકે. જેટલો ખોરક આરોગવામાં આવે તે પ્રમાણે બ્રેઈન સીગનલ મળતા, પેટની અંદર આવેલા “પેનક્રીઆસ”(Pઅન્ચ્રેઅસ્) ઈનસુલીન બનાવે અને જેથી અંતે લોહીમાં ગ્લુકોસનું પ્રમાણ “નોરમલ”રહે….પણ, જ્યારે પેનક્રીઆસના ઈનસુલીન બનાવતા સેલ્સ “ઈનફેકશન” કે “જેનેટિક”(GENETIC)બિમારી કારણે પ્રમાણમાં ઈનસુલીન બનાવી ના શકે ત્યારે લોહીમાં “ગ્લુકોસ”નો વધારો યાને “ડાયાબીટીશ” !,,,આ ડાયાબીટીસની સારવારના નિયમો નીચે મુજબ છે>>>>
(૧) જે કોઈ વ્યક્તિનું વજન વધારે હોય તેણે વજનમાં ઘટાડો કરવો, એ અગત્યનું છે.
(૨) ખોરાકમાં ફેરફારો કરવાના રહે.
   “કરબોહાઈડ્રેટ”વાળા  પ્રદાર્થો ઓછા લેવાના રહે ..આથી “બ્લડ ગ્લુકોસ” ઓછો બને.
(૩) ખોરાકનો બાળવા માટે “ચાલવું” કે “કસરતો” (EXERCISES) કરવાની આદત પાડવી.
(૪) યોગ…ધ્યાન ( YOGA & MEDITATION) દ્વારા ચીન્તા મુક્ત બનવું (Rએમોવલ ઓફ ષ્ત્રેસ્સેસ ઓફ ળિફે)..અનેક માનવ બિમારીઓનું મૂળ કારાણ “ચીન્તા” છે !
ઉપર મુજબ છે “એલોપથી સારવાર ” !
હવે, આપણે “આયુર્વેદીક” કે “નેચરલ”સારવાર વિષે ચર્ચાઓ કરીએ>>>>>>
(૧) આર્યુવેદીક સારવાર ખોરાકને મહત્વ આપે છે.
કડવા પ્રદાર્થો (કારેલા વિગેરે) પર ભાર મુકે છે…..અહી પણ પ્રમાણમાં ઓછો ખોરાક હોય એવી સલાહ હોય છે.
(૨) યોગ-આસનો…ધ્યાન યાને “મેડીટેશન”દ્વારા “સ્ત્રેસ”(STRESS) ઓછો કરવાની સલાહો હોય છે
(૩) દિવસે ચાલવું અને નિયમીત ભોજન, અને રાત્રીએ સુવા માટે પણ સલાહો હોય છે
ઉપર વર્ણન કર્યું તે પ્રમાણૅ, દવાઓનો સહારો લેવા માટે “એલોપથી સારવાર”માં ઉતાવળ હોય છે અને “આર્યુવદીક સારવાર”માં પરેજી।કસરતો।ધ્યાન પર મહત્વ અપાય છે …અંતે. “આર્યુવેદીક દવાઓ”નો સહારો લેવાય છે.
હવામાન (ENVIRONMENT)ની અસર પણ રોગો પર હોય છે.
આ વિષયે, હું મારો પોતાનો જ દાખલો આપું છું !
જાન્યુઆરી ૪ ૨૦૧૨થી ફેબ્રુઆરી,૨૪,૨૦૧૨ સુધી હું અમેરીકાથી ભારત હતો.
પ્રથમ ૨-૩ દિવસમાં ત્રણ ઈનસુલીનના ઈનજેકશનને બદલે ૨ ઈન્જેકશન, અને પછી ૧ ઈનજેકશન અને એક અઠવાડીયા બાદ ઈનસુલીનના ઈન્જેકશનો બંધ…..પણ હું જે એક ડાયાબીટીસની ગોળી લેતો હતો તેની જગાતે મેં ત્રણ ગોળીઓ લેવાનું રાખ્યું …અને મારી બ્લડ સુગર “નોરમલ” રહેતી હતી.
મારૂં માનવું છે કે ગુજરાતમાં રેહતા, અનેકવાર ચાલીને જાવું…..ખોરાક પચી જાવો, તેમજ ચીન્તા-મુક્ત ( STRESS FREE)રહેવું..આ બધાનો ફાળો હશે…અને, કદાચ, આ “દેશ”ના વાતાવરણ (ENVIRONMENT)નો ફાળો પણ હશે એવું મારૂં અનુમાન છે.હવામાનમાં “ગરમી”કારણે પરસેવો થવો…કેમીકલ।રેડીએશન વિગેરેનું પ્રમાણ  ઓછોં હોય શકે..કે પછી અન્ય કારણો હોય શકે !
અત્યારની જાણકારી આધારીત, એક વાર જેને ડાયાબીટીસનો રોગ તેને હંમેશા એ રોગ….પરેજી.સારવારથી “કંટ્રોલ”માં હોય શકે પણ એ “નાબુદ” (CURE)થયો એવું ના કહી શકાય…ભવિષ્યમાં, કદાચ, “જેનેટિક”(GENETIC)શોધો કે કોઈક બીજી જાણકારી કારણે કે પછી પેનક્રીઆસના ઈનસુલ્લીન બનાવતા “સેલ્સ ટ્રાન્સપ્લાન”ના કારણે આ રોગ નાબુદ હોય શકે !
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી
બે શબ્દો…
આજે નવી કેટેગોરીરૂપે “(NEW CATEGORY)લતાબેન હીરાનીને જવાબ”રૂપે જે વાંચ્યું તે પ્રગટ કરવા માટે મને મુજવણો હતી.
પ્રથમ મુજવણ….
આ લખાણને નવી કેટેગોરી “ચંદ્રવિચારધારા”રૂપે કે જુની કેટેગોરી “માનવ તંદુરસ્તી”રૂપે પ્રગટ કરૂં ?
બીજી મુજવણ…..
જો આ લખાણ પ્રગટ કરૂં તો લતાબેનને ગમશે કે નહી ? થોડા દિવસો વિચાર કરતો રહ્યો.
અંતે….. મને થયું કે નવી કેટેગોરી સ્વરૂપે જ યોગ્ય હશે કારણ કે અહી એક ડોકટર તરીકે મારી વિચારધારા હતી, અને હું જુની તંદુરસ્તીની પોસ્ટની “લીન્ક” આપી વાંચકોને ત્યાં લઈ જઈ શકું….અને મને મળેલો લતાબેનનો ઈમેઈલથી મેં એવું અનુમાન કર્યું કે પોસ્ટરૂપે પ્રગટ કરીશ તો એમને ખુશી જ હશે.
પણ ….હું અહી ઉત્તમભાઈ ગજ્જરના ઈમેઈલની કોપી નીચે પ્રગટ કરૂ છું કે જેથી વાંચકો ઉત્તમભાઈ કે લતાબેનનો સંપ્રક કરી એમના “ઓરીજીનલ” લેખની વિગતો જાણી શકે.>>>>>>>
From ઊત્તમ ઙજ્જર <ઉત્તમ્ગજ્જર્@ગ્મ્ઐલ્.ચોમ્> To ઊટ્ટાં ઙાઞ્ઞાR-ઙંઐલ <ઉત્તમ્ગજ્જર્@ગ્મ્ઐલ્.ચોમ્> February૨૬, ૨૦૧૨ ૭:૫૭
ડાયાબીટીસમાં દવા વગર ચાલે ?
તમે શું માનો છો ?
તમારો જવાબ હા હોય કે ના,
તમને ડાયાબીટીસ હોય કે ન હોય,
આ લેખ જરુર વાંચો…
Uttam & Madhu Gajjar
SURAT-૩૯૫ ૦૦૬-INDIA
TEL-(૦૨૬૧)૨૫૫ ૩૫૯૧
ઉત્તમ્ગજ્જર્@ગ્મ્ઐલ્.ચોમ્
Lata Hirani
પ્રિય ઉત્તમભાઈ
તમે લેખને ક્યાં ક્યાં પહોચાડી દીધો… !! ખૂબ ગમ્યું…
ડો. ચંદ્રવદનભાઈ
નમસ્કાર.
આપનો અભિપ્રાય વાંચ્યો. સંમત છું. મારો ડાયાબીટીસ પણ કંટ્રોલ જ થયો હતો કેમ કે
હજુ બહુ પ્રાથમિક કક્ષાએ હતો. હું બહુ લો પાવરની માત્ર એક ગોળી રોજ સવારે લેતી હતી, જે બંધ થઇ હતી.
ઘરે આવીને થોડા દિવસ ચાલ્યું. પછી ખોરાક પરનો કંટ્રોલ છૂટી ગયો + સ્ટ્રેસ પણ હોય જ. વળી દવા શરુ કરવી પડી.
આ લેખ લખવાનો મારો હેતુ એ જ કે હજુ શરૂઆત હોય અને જો ખોરાકમાં મન મક્કમ રાખી શકે તો દવા વગર ચાલી શકે..
આપનો ખૂબ આભાર.
લતાહીરાની
TEL: 079- 26750563 (Home)….MOBILE  9978488855
Email:lata.hirani55@gmail.com
TO READ the Full Lekh as a Post…
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dr. Bharat Shah Nisargopachar Kendra, Vinoba Ashram, Gotri Vadodara – 390 021 Gujarat, India Phone : 91 – 265 – 237 1880 Fax : 91- 265 – 237 2593 Email : naturecure1978@gmail.com Website: http://naturecure.cfsites.org
આ વિષયે “ચંદ્રવિચારધારા” એટલી જ છે કે….માનવ દેહનું ગ્યાન ધીર ધીરે વધ્યું જ છે એ એક સત્ય હકિકત છે. જુની આર્યુવેદીક ઉપચારોની પ્રથાનું કારણ છે રીશીમુનીઓ કે “ફીલોસોફરો”ની નવું જાણવાની ધગશ. એવી ધગશના કારણે જ “એલોપથી”નો જન્મ થયો હતો. “કુદરતી સારવાર” કે “આર્યુવેદીક સારવાર”પણ આ મહાવિગ્યાનનો અંસ છે. એલોપથીની દવાઓ પ્રથમ વનસ્પતીમાથી ..દાખલારૂપે “ડીજોક્સીન”(Digoxin) જે હ્રદય માટે વપરાય છે….મુળ પદાર્થમાં કયો તત્વ ફાયદો આપે છે એની જાણ માટેની આશાઓના કારણે રસાયણ તત્વો કે “કેમીકલ”(Chemical)સ્વરૂપ જાણવા મળતા, નવી એલોપથી ગોળી કે “ઇનજેક્શન”(Injection)નો જન્મ થયો. અહી માનવ જ્યારે “ફક્ત દવા”ના આધારે જીવન જીવવા નિર્ણય કરે ત્યારે એ એક મોટી ભુલ કરે છે. માનવદેહ એટલે >>>શરીર + મન + આત્મા. દવા ફક્ત મોટે ભાગે શરીરને સહાય કરે, અને કદાચ મન પર “થોડી” અસર કરે, પણ આત્મા પર તો નહી જ ! જ્યારે “યોગ” કે મનન (મેડીટેશન) નો સહારો લેવાય ત્યારે  એ જરૂર આત્મા નજીક પહોંચવા માટે સહાયરૂપ બને છે…..આથી જ આર્યુવેદીક ઉપચારોમાં દવા સાથે આવો સહકાર લઈ શરીર સુધારો કરવાનો આગ્રહ છે…અહી, આર્યુવેદીક ઉપચાર સાથે “પરેજી”નાનામે ખોરાકને મહત્વ આપે છે…ખોરાક વિષે એલોપથી તંદુરસ્તી માટે ભાર મુકતી ના હતી..પણ હવે ખોરાકના જુદા જુદા તત્વો (કારબોહાઈડ્રેટ…ફેટ…પ્રોટીન)( Carbohydrates, Fat& Protein) જાણી, થોડી સલાહો આપવા શરૂઆત કરી છે….પણ ખોરાકનું તત્વ જાણકારી ભલે હોય પણ જુદા જુદા પદાર્થો જુદી જુદી અસર કરે તે માટે “અગ્યાનતા” ધરાવે છે…દાખલારૂપે કોઈ “ક્ફ”(Cough) તો કોઈ “એસીડીટી”(Acidity) પેદા કરે…..અને મુખ્ય વાત તો એ કે ખાવામાં “નિયમીકતા”અગત્યની ગણાય !

આશા છે કે…ભવિષ્યમાં “એલોપથી” અને “આર્યુવેદીક” સારવાર એક સાથે રહી, “એક્યુપ્રેસર” વિગેર પણ અપનાવે….અને જે “જેનેટીક” વિષયે દોડ છે તે ચાલુ રાખી કંઈક નવી શોધ માનવને અર્પણ કરે !

અરે,હા, ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો તે પ્રમાણે “માનવ તંદુરસ્તી”ની બીજી પોસ્ટો વાંચવા માટે જે કોઈને ઈચ્છા હોય તેમણે નીચેની”લીન્ક” પર ક્લીક કરવી>>>>>

આ પ્રમાણે કરેલી  આ ચંદ્ર-ચર્ચા સૌને ગમે !

FEW WORDS

Today’s Post is the 3rd in this Category of “ChandraVichardhara”.

The Focus Point is the Aryuvedic ( Herbal) v/s Allopathy Medical Treatment.

The Case in the Discussion is the the Illness “Diabetes Mellitus”.

The crucial Question is : Can it be cured with the Present Knowledge & Treatments ?

I bring the “Genetic or Other Discoveries” and/or Transplant of the Pancreatic Cells that produce the Insulin as the answer..the CURE !

What you have to say ?

Dr. Chandravadan Mistry

મે 28, 2012 at 2:44 એ એમ (am) 11 comments

બેનને ૮૦મી બર્થડેની શુભેચ્છાઓ !

 
 BHIKHIBEN with KAMU & MYSELF at her Home in LUSAKA, ZAMBIA (2003)

બેનને ૮૦મી બર્થડેની શુભેચ્છાઓ !

યાદ કરૂં છું આજે બેન, ભીખીબેન મારી !
જીવનભર યાદ કરતો રહીશ તને, ઓ બેન મારી !………….(ટેક)
વેસ્મા ગામે થયો જન્મ મારો જ્યારે,
તમ માતાએ અપનાવી ગોદમાં લીધો હતો મને ત્યારે,
જે થકી, એક ભાઈ-બેનનો પ્રેમ સબંધની કડી પ્રભુએ જ ઘડી !……….યાદ કરૂં…(૧)
નથી યાદ તારી જરા પણ, આ બાળભાઈને ઓ બેન મારી,
આફ્રીકા આવતા, ઉભરાયો પ્રેમ આ બાળ હૈયે, મળી જો બેન મારી,
હર રક્ષાબંધને અચુક મળી પ્રેમ-પતિક ભરી રાખડી ઓ બેન મારી !…….યાદ કરૂં…(૨)
બેન મારી, તને સુખમાં નિહાળી હતી મેં,
અને,હૈયે પથ્થર રાખી, દુઃખો સહન કરતી  નિહાળી હતી મેં,
ફક્ત દુર કે નજીકથી હિંમતભર્યા શબ્દોનો સહારો દીધો હતો મેં !…….યાદ કરૂં…(૩)
બે સંતાનો અને પતિ વિયોગ સમયે, દીધી શક્તિ પ્રભુએ તને,
એવા સમયે, પ્રાર્થનાઓ કરવા શક્તિ મળી હતી મુજને,
એમાં જ, પવિત્ર પ્રેમ ભાઈ બેનનો છુપાયેલો હતો, એ પ્રભુ જાણે !…….યાદ કરૂં….(૪)
૨૦૧૨ની સાલે, મે મહીનાની ૨૩મી  તારીખ આવી રહી,
એ તો છે મારા બેનની ૮૦મી બર્થડેની શુભ ઘડી,
પ્રણામો સહીત શુભેચ્છાઓ એક નાનેરા ભાઈએ વરસાવી અહી !……..યાદ કરૂ……(૫)
બેન મારી, ભુલીજા ભુતકાળને, અને ભેટી લેજે વર્તમાનને તું આજે,
આ બર્થડેના ઉત્સવે, આનંદ સહીત હસી લેજે તું આજે,
આટલી ચંદ્ર-વિનંતીમાં, એક ભાઈની પ્રાર્થનાઓ સ્વીકારી લેજે તું આજે !
કાવ્ય રચના તારીખ ફેબ્રુઆરી,૨૯, ૨૦૧૨                                           ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

૨૩મી મે ૨૦૧૨નો દિવદ એટલે મારા બેન (ભીખીબેન)ની ૮૦મી બર્થડે !
ખુબ જ ખુશીનો દિવસ !
એ દિવસે હું અમેરીકામાં અને મોટીબેન ઝામ્બીઆ, આફ્રીકા ના લુસાકા શહેરમાં.
ભલે, અમો એકબીજાથી દુર, પણ હ્રદયથી ખુબ જ નજીક છીએ.
એ દિવસ્રે આ કાવ્ય પોસ્ટ દ્વારા મેં મારી શુભેચ્છાઓ અને પ્રાર્થના દર્શાવી.
આ પોસ્ટ વાંચો તો તમો પણ તમારી બેનને યાદ કરી પ્રાર્થનાઓ કરશો એવી આશા.

“હેપી બર્થ ડે”અને, જુગ જુગ જીઓ, મારી વ્હાલી બેન !

સૌને કાવ્ય તેમજ અન્ય પોસ્ટ લખાણ ગમે એવી આશા !
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

HAPPY BIRTHDAY”…My Dear Sister !
“Happy 80th Happy Birthday !”
May God grant  you the BEST of the HEALTH. May He bring “JOY” in seeing your CHILDREN & GRANDCHILDREN, and may you forget the TRAGEDIES in your Life and  ALWAYS remember the SWEEI OLD MEMORIES.
May your Children & Grandchildren be close to you always !
Dr. Chandravadan Mistry

મે 23, 2012 at 12:25 પી એમ(pm) 19 comments

ચાર વાનરનું રમકડું !

Inline image 1

ચાર વાનરનું રમકડું !

ગાંધીજીને પ્યારૂં હતું એક રમકડું,
મંત્રરૂપે નિહાળું આજે એ જ રમકડું !…………..(ટેક)
માનવ નહી પણ વાનરો છે એક રમકડા સ્વરૂપે,
શાને બનાવ્યૂ રમકડું એવું, કાંઈ સમજાય ના મુજે !…(૧)
એક વાનર કાનો પર હાથો મુકે,
“નથી બુરૂ સાંભળવું છે મારે !” એ તો સૌને કહે,…….(૨)
બીજો વાનર આંખો પર હાથો મુકે,
“નથી બુરૂ જોવું છે મારે !” એ તો કહે,…..(૩)
ત્રીજો વાનર મો પર એક હાથ મુકે,
“નથી બુરૂ બોલવું છે મારે !”એ તો કહે…..(૪)
ચોથો વાનર એક હાથ કોમ્યુટર પર મુકે,
“નથી બુરૂ કાર્ય કરવું છે મારે !” એ તો કહે…..(૫)
ભલે, ચાર વાનરોરૂપી  છે આ મંત્ર વાણી,
દે છે શીખ, માનવીઓને એની અજ્ઞાનતા જાણી….(૬)
હવે, ચાર મંત્રભાવોને જરા સમજો તમે,
આ ચારમાં છે આત્મા પૂકાર, એવી ચંદ્રવાણી સમજો તમે !….(૭)
કાવ્ય રચનાઃ તારીખ મે, ૧૫,૨૦૧૨                           ચંદ્રવદન.

બે શબ્દો…

મે,૧૦, ૨૦૧૨ના દિવસે શરદ શાહએ “૬૦+ ગ્રુપ”ને એક ઈમેઈલ મોકલ્યો, અને મેં પણ વાંચ્યો..
આ ઈમેઈલ સાથે ચાર વાનરોનું પીકચર હતું અને નીચે અંગ્રેજીમાં શબ્દો હતા “Hear No Evil, See No Evil, Speak No Evil, Post No Evils “…છેલ્લા વાનરનો  ભાવ હતો “Do No Evil”.
આ “મંત્ર”રૂપી સંદેશો મને ગમ્યો….અને એની સાથે ગાંધીજીને પણ વ્હાલું એવું જ રમકડું હતું તે યાદ આવ્યું.
આ પ્રમાણે, જ્યારી મારી વિચારધારા વહી રહી હતી ત્યારે પ્રભુ પ્રેરણાથી આ કાવ્ય રચના શક્ય થઈ.
એ જ રચના તમે વાંચી રહ્યા છો !
આશા છે કે આ પોસ્ટ સૌને ગમે !
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

Today’s Post is a Gujarati Kavya (Poem) telling of a TOY  of 3 MONKEYS, showing the EARS/EYES/ MOUTH closed with the Hands..&  the 4th Monkey DECLINING to EMAIL ( Delines DO BAD ACTS)
The Toy is showing 4 MONKEYS…but in REALITY these 4 represent 4 HUMANS  who do BAD THINGS on this Earth & lead their LIFE to the DISASTER, & deprived of the SALVATION.
So…the ADVICE is to WAKE UP and do the RIGHT THING.
I hope this message is liked by the Readers !
Dr. Chandravadan Mistry

મે 19, 2012 at 12:38 પી એમ(pm) 12 comments

“સ્ટીવ જોબ્સ”વિષે જરા જાણો !

Apple founder Steve Jobs introduces the Apple II in 1977, the first computer with a keyboard and color screen.

Steve Jobs | 1977

( Apple Inc. )

Apple founder Steve Jobs introduces the Apple II in 1977, the  first computer with a keyboard and color screen.
In 2004 Steve Jobs announced he had been diagnosed with a tumor on his pancreas. Surgery in July of '04 appeared to successfully remove the growth.

Steve Jobs

( Getty  Images / June 15, 2004 )

In 2004 Steve Jobs announced he had been diagnosed with a  tumor on his pancreas. Surgery in July of ’04 appeared to successfully remove  the growth.
Apple Chief Executive Steve Jobs introduces new iPod Nanos to the crowd at the Yerba Buena Center of the Arts theater in San Francisco, California, on September 12, 2006.

Steve Jobs | 2006

( Dino  Vournas/Reuters )

Apple Chief Executive Steve Jobs introduces new iPod Nanos to  the crowd at the Yerba Buena Center of the Arts theater in San Francisco,  California, on September 12, 2006.
Raising the bar; Steve Jobs holds up the new iPad during an Apple Special Event at Yerba Buena Center for the Arts in San Francisco, California. Apple introduced its latest creation, a mobile tablet browsing device that is a cross between the iPhone and a MacBook laptop.

Steve Jobs | 2010

(  Justin Sullivan/Getty Images / January 7, 2010 )

Raising the bar; Steve Jobs holds up the new iPad during an  Apple Special Event at Yerba Buena Center for the Arts in San Francisco,  California. Apple introduced its latest creation, a mobile tablet browsing  device that is a cross between the iPhone and a MacBook laptop.
Apple Inc co-founder and former CEO Steve Jobs picture is featured on the front page of the Apple website after his passing.

Statement on Apple.com

( Mike  Blake/Reuters )

Apple Inc co-founder and former CEO Steve Jobs picture is  featured on the front page of the Apple website after his passing.
AND DO NOT FORGET to CLICK on the LINK below to VIEW the VIDEO on STEVE JOBS>>>>
Page semi-protected
Steve Jobs
Shoulder-high
 portrait of smiling man in his fifties wearing a black turtle neck shirt with a day-old beard holding a phone facing the viewer in his left hand Jobs holding a white iPhone 4 at Worldwide Developers Conference 2010
Born Steven Paul Jobs February 24, 1955(1955-02-24)[1][2] San Francisco, California, U.S.[1][2]
Died October 5, 2011(2011-10-05) (aged 56)[2] Palo Alto, California, U.S.
Cause of death Pancreatic cancer
Nationality American
Ethnicity Syrian, German[3]
Alma mater Reed College (dropped out)
Occupation Co-founder, Chairman and CEO, Apple Inc. Co-founder and CEO, Pixar Co-founder and CEO, NeXT Inc.
Years active 1974–2011
Board member of The Walt Disney Company[4] Apple Inc.
Religion Zen Buddhism
Spouse Laurene Powell (1991–2011, his death)
Children Lisa Brennan-Jobs Reed Erin Eve
Relatives Mona Simpson (sister)
Signature
Steven PaulSteveJobs (/ˈɒbz/; February 24, 1955 – October 5, 2011)[5][6]

“સ્ટીવ જોબ્સ”વિષે જરા જાણો !

તમે સાંભળ્યું હશે કે “સ્ટીવ જોબ્સ”એ કોમપ્યુટરની દુનિયામાં એક  મહા-પરિવર્તન લાવ્યું છે…અને, “ઈ” યાને “ઈલોકટ્રોનીક” આધારીત વાર્તાલાપ, એના શરૂ કરેલા “એપલ”કોમપ્યુટર દ્વારા સરળતાથી થાય, એવું શક્ય કર્યું.
પણ…..તમે સ્ટીવ જોબ્સ વિષેની નીચેની વિગતો જરૂર જાણો>>>>>>
(૧) એ દર રવિવારે, ૭ માઈલ ચાલી, “હરે કૃષ્ણ હિન્દુ મંદિર” પહોંચી, ત્યાંનું બનતું એક સારૂં ભોજન લેતો.
(૨) એણે “સ્ટાનફોર્ડ યુનીવરસીટી”માં આપેલા ભાષણમાં  એવું કહ્યું હતું…………………

“તમારું આત્મ બળ, ભાગ્ય, પ્રાણ, અને કર્મ અને એના ફળ આધારીત જીવન છે”.એવો પુર્ણ વિશ્વાસ હતો !
એ “કર્મ યોગ”નો શ્રધ્ધા  સહીત પાલનકરનાર એક શિષ્ય હતો !
(૩) એણે રીશીકેશના અનેક  આશ્રમોની મુલાકાતો લીધી હતી…ખાસ કરીને, “નીમ કરોલી બાબા”નો આશ્રમ ! એ  હનુમાનજીને માનનાર એક ભક્ત હ્તો. પહેલીવાર, ભારતના દર્શન કર્યા બાદ, એ  અમેરીકાથી ફરી ભારત નિહાળવા આવ્યો ત્યારે એણે એના મસ્તકના વાળનું મુંડન  કરી, ભગવા સાધુ વેશ પહેર્યો હતો.
(૪) એ સાધુ વેશમાં ખુલ્લા પગે ચાલતો.
(૫)એ દરરોજ યોગની કસરતો કરતો, અને એ જીવનભર શાકાહારી રહ્યો હતો.
(૬)એણે ઉત્તર ભારતના અનેક આશ્રમોની મુલાકાત લીધી હતી, અનેક ધાર્મીક ધામે યોગ આસનો કર્યા હતા.
(૭) એણે ૧૯૭૦થી ભારતનો પ્રવાસ શરૂ કર્યો હતો , અને એ વિશ્વના સર્વ પ્રાણીઓનો ચાહક હતો.
(૮)જ્યારે એની પાસે નોકરી કે કોઈ કામ ના હતું ત્યારે એણે એના માતા પિતા પાસે પૈસા  માંગ્યા ના હતા…..અને, જ્યાં જ્યાં એ ગયો ત્યાં એણે હિન્દુ મંદિરોમાં જઈ  ભોજન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
(૯) એ શ્રધ્ધા સહીત હિન્દુ ધર્મ અને વેદોના જ્ઞાનને માન આપવા પ્રયાસ કર્યો હતો…અને, અન્યને પણ એવી સમજ આપવાનો એનો પ્રયાસ હતો.
(૧૦) એણે યુનીવરસીટીમાં ડીગ્રી કોર્સનો અભ્યાસ પુરો કર્યો ના હતો…પણ યુનીવરસીટીના મિત્રો સાથે સંપર્ક ચાલુ રાખ્યો હતો.
(૧૧) એની પોતાની કંપનીના મેનેજમેન્ટે એને ‘ચેરમેનશીપ”માથી છુટો કર્યો….અને ટુંક સમયમાં એને એની સત્તા પાછી આપી હતી
(૧૨) એવું કહેવામાં આવે છે કે હિમાલયના કોઈ સાધુએ એને એક લીલું સફરજન (એપલ) આપી દાતોથી બટકું લેવાનું સુચન કર્યું તે પ્રમાણે એ “એપલ”ને ફરી નિહાળતા જે  દ્રશ્ય જોયું તે આધારીત એણે એના કોમપ્યુટરને “એપલ” નામ આપી એની નિશાની  બનાવી હતી
STEVE JOBS’ LOVE FOR INDIAN PHILOSOPHY , YOGA AND MEDITATION.
You have heard about Mr. Steve Jobs who has revolutionized the world  of computers and e based communications through his Apple computers. Do  you  know the following facts about Mr. Steve Jobs.
–He used to “walk 7 miles across town every Sunday night to get  one good meal a week at the Hare Krishna Hindu Temple”.
–He said in his  Stanford University lecture “ you have to trust in your  gut, destiny, life and Karma. He was a staunch believer of karma yoga.
–He visited  many  Ashrams  in Risheekesh particularly  Neem Karoli Baba  ashram , a devotee of Hanuman. After visiting for the first time he  returned from India to US with a shaved head and in traditional Indian  robes.
–He used to walk in his company bare footed like a Hindu sanyaasee..
–He used to do Yoga daily and he was a perfect vegetarian till his last breath.
–He visits many ashrams in north India and used to do yoga in the holy places.
–He started touring India from 1970 onwards and he is a great lover of animals.
–He has not requested money  from his parents even when he was jobless and  generally took food from Hindu temples  wherever he goes.
–He, religiously followed and spread the ‘ amazing Hindu  dharma’ and Vedic messages.
–He  did not complete his studies in  the university but remained in university for discussing with his friends.
-He was removed from his own company by the management and latter on those  management people were removed from their chair and Mr. Steve was  brought back
–It is said that in Himalayas, one of the Hindu swamijies gave him a green  apple and told him to bite it. He did and looked into the apple after  biting a piece from that.
–That apple  has come as the emblem of the Apple computers . ગુજરાતીમા ભાષાંતર કરવા વિનંતિ

બે શબ્દો…

આજની પોસ્ટ કેમ પ્રગટ થઈ ?
એક ઈમેઈલથી અંગ્રેજીમાં “સ્ટીવ જોબ્સ” વિષે લખાણ વાંચ્યું.
એ લખાણ નીચે હતી એક વિનંતી>>>>

“ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવા વિનંતી “

કોઈ તરફથી આ કાર્ય થાય…મેં બીજા ઈમેઈલની વાટ જોઈ…પણ એવો જવાબ ના મળ્યો.
તો….મારૂં ગુજરાતી ભાષા જ્ઞાન અલ્પ હોવા છતાં મેં આ કાર્ય હાથમાં લીધું.
કદાચ ભુલો હશે…પણ જે શક્ય થયું એ જ પોસ્ટરૂપે અહી પ્રગટ કર્યું છે, અને સાથે “ઓરીજીનલ” અંગ્રેજી લખાણ પણ પ્રગટ કર્યું છે.
હવે જો આ પોસ્ટરૂપે પ્રગટ કરૂં તો સાથે “સ્ટીવ જોબ્સ”ના ફોટાઓ અન્ય વિગતો પણ  પ્રગટ કરવા નિર્ણય લીધો..અને તમે આ પોસ્ટ સાથે વાંચી/જાણી શકો છો.
આશા છે કે સૌને આ પોસ્ટ ગમે !
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…

Today’s Post is  UNPLANNED ….It is because of an EMAIL with some INFORMATIONS on STEVE JOBS, who was the INSPIRATION for the success of  APPLE COMPUTERS.
The information was about his thoughts on  Hindu Philosophy in English…..I ventured to TRANSLATE it in GUJARATI.  This was the basis of this Post. Later I thought of publishing OTHER  FACTS of STEVE JOBS  with some PHOTOS. Thus, the FINAL
PICTURE of the Post was CREATED.
I hope you like this Post. Many of you had read about STEVE JOBS…but may this Post refreshen those MEMORIES.
Dr. Chandravadan Mistry

 

મે 17, 2012 at 4:55 પી એમ(pm) 15 comments

“તાજ ટુર” કહાણી !

 

 

Map of Europe

Map of Italy

“તાજ ટુર” કહાણી !

કહું છું હું કહાણી તાજ ટુરની, તમે સાંભળશો જરા ધ્યાનથી,
જુલાઈ,૨૮, ૨૦૦૬ના શુભ દિવસે  થઈ જેની શરૂઆત વેમ્બલી ધામેથી,,
કહાણી કહું છું એ જ તાજ ટુરની !…………………………………………………(ટેક)
લક્ષઝરી કોચના ડ્રાઈવર છે “જીમ” નામે,
ટુર મેનેજર છે આના ફરનાન્ડેઝ નામે,
અને સફર કરે છે ઈન્ગલેન્ડથી ૬૧ માનવીઓ પ્રભુઈચ્છા કાજે,
કહાણી કહું છું હું એમની !…………………..કહું છું હું ..(૧)
કરે છે સફર ૧૦થી ૧૫ ફેમીલીઓ આ કોચમાં,
ભારત,ઈંગલેન્ડ,અમેરીકા અને કેનેડાના રહીશો છે કોચમાં,
બાળકો સંગે છે જુદી જુદી પ્રોફેશનના બધા આ ટુરીસ્ટો !
કહાણી કહું છું હું એમની !…………………કહું છું હું……(૨)
આવ્યા સૌ વેમ્બલીથી ઈંગલેન્ડના સમુદ્ર કાંઠે ડોવર ધામે,
એક ફેરી-બોટમાં બેસી, ચેનલનો દરિયો પાર કર્યો સૌએ,
ફાન્સના “કેલી” શહેર ઉતરતા દરિયાઈ સફર પુરી થઈ સૌની !
કહાણી કહું છું હું એમની !……………………..કહું છું હું ….(૩)
પ્રથમ, ફાન્સ દેશનું પ્રખ્યાત “પેરીસ” શહેર નિહાળ્યું સૌએ,
પછી, સ્વીઝરલેન્ડનું “જેનેવા” શહેર નિહાળ્યું સૌએ,
અને, હતી પ્રથન રાત્રી “જીનેવા” શહેરની હોટેલમાં સૌની,
કહાણી કહું છું હું …………………………કહું છું હું………(૪)
ત્યારબાદ, “પીસા” શહેરનો “લીનીન્ગ ટાવર” નિહાળી સૌના હૈયે ખુશી,
નિહાળી “ફ્લોરેન્સ” શહેર રણીયામણું સૌના હૈયે છે ખુબ જ ખુશી,
અરે, છલકાય છે ગ્રુપના સૌના હૈયેથી આનંદભરી  ખુશી,
કહાણી કહું છું હું એમની !……………………..કહું છું હું ………..(૫)
અત્યારના “નવા રોમ”ને નિહાળી, અચંબામાં સૌ નિહાળી “જુના રોમ”ની ઈમારતોની ભવ્યતા !
અને, સાથે “વેટીકન સીટી”ને નિહાળી યાદ આવે “પોપ”પૂજન અને એની અમરતા !
અને પછી માણી ઈટાલીના “વેનીસ” શહેર ની નહેરોભરી પાણી સાથની સુંદરતા !
કહાણી કહું છું હું એમની !……………………કહું છું હું ………..(૬)
નિહાળી “મીલાન” શહેર “ઈટાલીયન સ્પેનેન્ડ્સર” પુરૂં થયું,
ત્યારબાદ,સ્વીઝરલેન્ડ દેશને ફરી જોવાનું થયું,
વળી, સાથમાં, “જરમની”દેશને નિહાળવાનું થયું,
કહાણી કહું છું હું એમની ! …………………….કહું છું હું………….(૭)
રહેશે યાદ, ઓગસ્ટ,૪,અને ટુરને આઠમો દિવસ,
જોવા મળ્યો “ઝુરીચ”ની હોટેલથી “ઈન્ટરલેકન”માં બોલીવુડ સ્ટારોનો ગાર્ડન પ્યારો,
અને, “ટીટલીસ”પહોંચી, ત્રણ કેબલ-કારથી નિહાળ્યો “ગ્લેઝીઅર”સુંદર,અને ન્યારો,
કહાણી કહું છું હું એમની !…………………….કહું છું હું…………..(૮)
નહી ભુલાશે ઓગસ્ટ,૫ અને ટુરનો નવમો દિવસ,
પ્રથમ પહાડોમાંથી પડતો ધોધ જોવાનો લ્હાવો સૌએ લીધો,
અને, પછી, “બ્લેક ફોરેસ્ટ”માં રેસ્ટ-સ્ટોપ કરી, “લુસરન લેઈક”નિહાળવાનો આનંદ સૌએ લીધો,
કહાણી કહું છું હું…………………………કહું છું હું ……….(૯)
દસમે દિવસે, “નેનસી”શહેરની હોટેલ છોડી, બેલજીઅમનું “બ્રસલ” શહેર જોવાનો લ્હાવો લીધો,
અંતે, “કેલી”કોચમાં, અને ફેરીબોટમાં “ડોવર”સુધી, અને ફરી કોચથી “વેમ્બલી” પહોંચી પ્રવાસ પુરો કર્યો,
આ પ્રમાણે, ૧૦ દિવસની “તાજ ટુર” દ્વારા યુરોપ જોનારા હતા ૬૧ માનવીઓ !
કહાણી કહું છું હું એમની !…………….કહું છું હું………(૧૦)
અરે ! ઓ !…….
ફાન્સના પેરીસ શહેરના “એફીલ ટાવર”ને ના ભુલશો તમે !
ઈટાલી પ્રથમ નિહાળેલા પીસા શહેરના “લીનીન્ગ ટાવર”ને ના ભુલશો તમે !
વેનીસ શહેરમાં કરેલી “ગોન્ડોલા” બોટ સફરને ના ભુલશો તમે !
અને, રોમ શહેરમાં નિહાળેલ “ભવ્ય ખંડેરો” કેમ ભુલી શકાય ?
“ઈટાલીઅન સ્પેલન્ડર”રૂપી પાંચ શહેરોની સફરમાં “ફ્લોરેન્સ”અને “મીલન” કેમ ભુલી શકાય ?
ઈટાલીની આ ટુર સાથે “ફ્રાન્સ””સ્વીઝરલેન્ડ” “જરમની”અને “લક્ઝમબર્ગ”અને “બેલજીઅમ”ને ગણતા,
સૌએ દર્શન કર્યા ૬ યુરોપના દેશોના, તે તો હંમેશા યાદ રહેશે, અને કદી ના ભુલાશે !
કહાણી કહું છું હું યુરોપના આ ટુર કરનાર માનવીઓની !…………….કહું છું હું…………(૧૧)
અરે ઓ, બંધુઓ, હવે તમોને શું રે કહું ?
ટ્રીપના દસ દિવસો પુરા થયા તો હું શું રે કરૂં ?
ચંદ્ર કહે, નવી ઓળખાણો થઈ તો, આશા કે પ્રભુ ઈચ્છા હશે તો ફરી જરૂર મળીશું !
કહાણી આ જ છે ! કહાણી આ જ છે ૨૦૦૬માં થયેલ “તાજ ટુર”ની !……….કહું છું હું……(૧૨)
કાવ્ય રચનાઃ તારીખ ઓગસ્ટ ૨૦૦૬                                         ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજે કાવ્ય સ્વરૂપે જે કહેવાનું હતું તે બધુ જ કહી દીધું, એટલે વધું લખવાની જરૂરત નથી.
પણ, તમે સવાલ કરશો કે..”૨૦૦૬ની વાત અત્યારે શા માટે ?
તો, જવાબમાં એટલું જ કે…”મે ૨૦૦૬માં નોકરી પરથી “રીટાયરમેન્ટ” લીધા બાદ, ઈંગલેન્ડની સફર થઈ ત્યારે મોટી દીકરી નીનાએ યુરોપની ટ્રીપ ગોઠવી….જે  કારણે હું પહેલીવાર યુરોપ સફર કરી રહ્યો હતો, અને જે મેં ખુશી સાથે  નિહાળેલું તેને યાદ કરી શબ્દોમા લખ્યું ..ત્યારબાદ, આ લખાણ ભુલાઈ ગયું  હતું..અને થોડા દિવસો પહેલા જ નજરે આવ્યું, અને એક પોસ્ટરૂપે પ્રગટ કરવાનો  નિર્ણય લીધો જે કારણે તમે આ પોસ્ટ વાંચી રહ્યા છો !”
જે કોઈએ યુરોપની સફર કરી હશે તેઓની “જુની યાદ ” તાજી થઈ હશે !
જે કોઈએ યુરોપ જોયું ના હોય તેઓએ યુરોપ વિષે વાંચ્યું જ હશે…જે વાંચેલું તેની યાદ તાજી થઈ હશે !
જે કોઈ આ પોસ્ટ વાંચે તેઓને પોસ્ટ ગમે એવી આશા !
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

Today’s Post is the Narration of MY TRIP to ITALY via the COACH by TAJ TOURS of Wembley, England.
This was my FIRST EVER TRIP to EUROPE.
The Joy of my Trip is told via the POEM in GUJARATI.
Hope you enjoy reading it !
Dr. Chandravadan Mistry

 

મે 15, 2012 at 10:41 પી એમ(pm) 13 comments

માતાનો સ્નેહ !

Close In Thought.

 

Cute Lil' Chick Greeting!

 

Click to visit the original post

 

માતાનો સ્નેહ !

“ઉઠ,અરે, લાડલા મારા, થઈ ગયું છે સવાર !”
કપાળે માત હસ્ત ફરતા, ખીજાઈ બાળ કહે “ઉઠું છું, સુવા દે જરા !”
કહે માત એને,”જલ્દી નાહી લઈ, નિશાળે જવાનું છે તારે !”
ફરી ચાદર ઓઢી, કહે બાળ”હજું સુવું છે જરા મારે !”
ચાદર ખોલી, લાડડાને હાથમાં લઈ, સ્નાન કરાવે એની માવડી,
બાળ મસ્તીમાં, પાણીથી ભીંજાઈ હરખાય છે બાળ માવડી,
“દુધ પીવાનું છે જલ્દી જલ્દી “ગુંજે માત શબ્દો જ્યારે,
ફરી બાળ હઠ હોવા છતાં, માત-પ્રેમ છલકાય છે ત્યારે !
હવે તો, બાળ હઠો કે મસ્તી તોફાનો રહ્યા નથી,
છતાં, પ્રેમાળ માત હાસ્યમાં સ્નેહ પાણી કમ થયા નથી !
આજે, “મધર્સ ડે” ઉજવતા, સૌ બાળ હૈયે જુની યાદ બને તાજી,
જેમાં, માતાનો સ્નેહ ફરી નિહાળી, ચંદ્ર તો થાય ખુબ રાજી !
કાવ્ય રચનાઃ તરીખ એપ્રિલ, ૨૦,૨૦૦૬                     ચંદ્રવદન.

બે શબ્દો…

આજે છે તારીખ મે, ૧૩, ૨૦૧૨…યાને ૨૦૧૨ના વર્ષનો “મધર્સ ડે” !
અને કાવ્ય રચના તો ૨૦૦૬માં શક્ય થઈ હતી…તો, શા માટે આજે ?
આ રચના શક્ય થઈ ત્યારબાદ આ “લખાણ” મારાથી દુર રહ્યું..હું એ વિષે ભુલી ગયો હતો.
મે માસે, જુના કાગળો હાથમાં આવ્યા, અને આ રચના જાણે મને થોડા દિવસોમાં “મધર્સ ડે” આવી રહ્યો છે એની યાદ આપી રહી હતી.
બસ, મેં નિર્ણય કર્યો કે આ રચના જરૂરથી “ચંદ્રપૂકાર” પર એક પોસ્ટરૂપે હશે જ !
અને…..આજે, તમે એ રચનાને પોસ્ટરૂપે વાંચી રહ્યા છો.
સૌને “હેપી મધર્સ ડે” !
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

Today it is the “MOTHER’S DAY”.
Happy Mother’s Day to All !
As a post is a POEM in GUJARATI which tells of the Childhood & the Mother’s UNCONDITIONAL LOVE for
her Child.
The Child who has grown up as an ADULT….can NEVER forget that MOTHERLY  LOVE he/she got as a
CHILD…..This is what is said in that POEM !
Dr. Chandravadan Mistry

મે 13, 2012 at 12:11 એ એમ (am) 17 comments

અનુવાદોમાં હીરા મળ્યા !


Shiny diamonds in different shapes and colors on gray background Stock Photo - 8269657

અનુવાદોમાં હીરા મળ્યા !

અનુવાદોમાં હીરા મળ્યા મને,
વહેચી રહ્યો છું એ જ સૌને !………(ટેક)
 
 
જગમા જીવન તો વહેતું જાય,
ભુલો પણ થાય,’ને દીલે દર્દ થાય,
વર્ષો વહી જતા, થયેલી ભુલોમાંથી જ કંઈ શીખાય,
એ જ રહી અનુભવો થકી થયેલ સફળતા !….અનુવાદોમાં…(૧)
 
 
જીવન જ સવાલોના જવાબો આપે,
“હા” કહેતા, જે ઈચ્છા હોય તેવું આપે,
“ના” કહેતા, કંઈક વધારે સારૂં આપે,
અરે ! જોવડાવી રાહ કદી નયને અર્શુ ઝરે !…..અનુવાદોમાં….(૨)
 
 
સૌને બધું જ મળતું નથી,આ જ કુદરતનો નિયમ રહ્યો,
જે તમા હક્કનું નથી, પ્રયત્ન એ માટે કદી ના કરો,
પણ, જે તમારા હક્કનું નથી, તેની પ્રાપ્તીનો વિચાર ના કરો,
હવે, કાંઈ તમે સમજી ગયાને ?….અનુવાદોમાં………..(૩)
 
 
જગતમાં બે જાતના માનવીઓ રહે,
જે જીવનમાં હારની સ્વીકાર કરે,
એક કોઈનું કાંઈ જ ના સાંભળે, બીજો સૌનું  સાંભળી, કાંઈ જ ના અપનાવે,
હવે તો, થોડી સમજણ આવીને ?……..અનુવાદોમાં………(૪)
 
 
હાસ્યભાવ તો એક આકાર છે,
જેને, સીધી  દિશામાં લઈ જતા,
સમાધાનો અનેક શક્ય થાય છે,
કેમ ના ખીલવતા એવો ભાવ તમે ? ……અનુવાદોમાં….(૫)
 
 
જ્યારે તમે સાચા હોય ,
ત્યારે કોઈ તમોને યાદ ના કરે,
પણ, ખોટા રસ્તે હોય ત્યારે એઓ કદી ના ભુલે.
આવી સમજ મુલ્યવાન તમ  જીવનમાં બની શકે !…..અનુવાદોમાં….(૬)
 
 
જીવનમાં શબ્દો થકી આનંદ હોય શકે,
જો આવો આનંદ ફક્ત બે વ્યક્તિઓ હોય જો,
તો, બેમાંથી એક વ્યકતિ તમે જ હો !
આવા આનંદમાં ભાગીદાર તમે જ છો !….અનુવાદોમાં……(૭)
 
 
કોઈ પણ કલાકાર તાળુ ચાવી વગર ના બનાવે,
તે પ્રમાણે, પ્રભુ જે છે મહાકલાકાર,
તે દુઃખો સાથે સંકટો હટાવવાની શક્તિ પણ અર્પણ કરે,
એથી, સંકટ તમે હટાવ્યું એવો અભિમાન કદી ના કરો !……અનુવાદોમાં…(૮)
 
 
આશાઓના કિરણો આપતો છે એક સંદેશો,
તમે જો ગરીબાય સાથે જન્મીયા, તેમાં તમારી ભુલ નથી,
પણ જો, ગરીબાય સાથે મૃત્યુ પામ્યા તેમાં કદાચ ભુલ તમારી રહી,
આહી, પુરૂષાર્થ કે કર્મની ફરજ કહી છે !……અનુવાદમાં…..(૯)
 
 
જીવનમાં કાંઈ પણ માટે કૉઈ પર આશાઓ ના રાખો,
કારણ કે, આશાઓ ફળિભુત ના થાય ત્યારે દર્દ થાય,
જ્યારે, આશાઓ વગર જે કંઈ મળે તેમાં ફક્ત આનંદ થાય,
વળી, એવી ઘડીએ પ્રભુની અનુભુતી પણ થાય !……અનુવાદોમાં…..(૧૦)
 
 
જીવનની સફરે તમે તમારૂં કર્તવ્ય કરતા રહો,
કર્તવ્ય પાલનમાં જ સતકર્મ પંથે તમે હશો,
બીજું બધુ જ પ્રભુ સંભાળતા હોય, ત્યારે ચીન્તા શાને કરો?
આ જ રહી ચંદ્ર વાણી, કંઈક જાણી જીવન ભવસાગર તરો !……અનુવાદમાં…(૧૧)
 
કાવ્ય રચના ,…તારીખ ડીસેમ્બર,૨૭, ૨૦૧૧ ચંદ્રવદન.

બે શબ્દો…

થોડા મહીનાઓ પહેલા એક ઈમેઈલ વાંચ્યો હતો.
એમાં, અંગ્રેજી લખાણે, જે મેં વાંચ્યુ તે મને ખુબ જ ગમ્યું
એ લખાણ શોધ્યું પણ ના મળ્યું.
તેમ છતાં, આજે એ રચનાને એક પોસ્ટરૂપે પ્રગટ કરી રહ્યો છું.
આશા છે કે….તમો સૌને ગમે !
 
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

Today’s Post is a Poem in Gujarati which was actually a translation of an Email with Informations on the Life’s Journey on this Earth.
The deep message witin was touching & very much liked by me.
I was inspired to write this in Gujarati in a Poem format.
I DID that…and it is the Post today.
This occurred in December of 2011…and then the Creation remained  “dormant”…..and I just refound it recently…but unable to locate the  ORIGINAL EMAIL in English.
Those who can not read in Gujarati, I suggest you must get someone who can read it & explain the Message.
I will try my best to tell of ALL that is said in this Poem as follows>>>>>

The Poem is about the Journey of Humans on this Earth. It teaches ONE to learn from the Mistakes made, when met with the Failures in  Life, think os a “better Rewards” in store for you in the near Future by God,..Listen to ALL but follow only what is Right..& that always  believe that the Smile on the Face often solves lots of Difficulties of  the Life..& Never regret if nobody had remembered you for your Good  Deed, but alway bear in the mind that if you done BAD all will remember  it for a long time….And if you make 2 Persons happy, then ONE must be  YOU in these two..& as the Locksmith can never think about the Lock  without the Key, the Master Creator GOD can never give the Hardships  without the Solutions…& that with the Desires there will be Rays  of Hope…& that to be born in Poverty is NOT your Fault, but if you die with the Poverty ( as you did not put the Efforts to get rid of) it IS YOUR FAULT.

Thus, in the Journey of our Life, DO NOT expect anything from  anyone, & if you get something thay you like, then think as the  “GIFT of GOD” and thus you will have the greatest JOY in your LIFE as a  HUMAN and even THANK God for it !

So…even if you did not find someone to read the Poem in Gujarati, I had tried to tell the MESSAGE within it !
I hope you like the Post.
 

Dr. Chandravadan Mistry.

 

 

મે 7, 2012 at 12:36 પી એમ(pm) 15 comments


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 182 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 412,469 hits

Disclimer

સંગ્રહ

મે 2012
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031