Archive for જૂન, 2011

એક ટુંકી મુલાકાત !

 


 
 

એક ટુંકી મુલાકાત !

એ ટુંકી મુલાકાત,
દિલીપ, યાદ છે તને ?……..(ટેક)
 
૨૦૧૧માં જુન માસ હતો,
૧૪ તારીખનો મંગળવાર હતો,
ચંદ્ર દિલીપને મળવાની આશમાં હતો,
દિલીપ, એ યાદ છે તને ?……….એ ટુંકી…..(૧)
 
 
૬૫,મીડવેલ રોડના ઘરે સાંજને સમય હતો,
ઘરનો ડોરબેલનો અચાનક રણકાર હતો,
સાંભળી, ડોર ખોલી, દિલીપ ઉભો હતો,
દિલીપ, એ યાદ છે તને ?……..એ ટુંકી……(૨)
 
 
ચંદ્ર દિલીપ ભેટી, ખુશીથી ભર્યા હતા,
સીટીંગરૂમમાં `ભક્તિભાવના ઝરણા`કારણે હતા,
ચર્ચા કરતા, જીવન-કહાણી દિલીપ સંભળાવતા હતા,
દિલીપ, એ યાદ છે તને ?……..એ ટુંકી……(૩)
 
 
પત્ની ઈલા અને દીકરી યોગીશા સાથે હતા,
દીકરી નીનાના પતી પ્રતિક પણ સાથે હતા,
વાતો કરતા, સ્નેહ સબંધે સૌ નજીક હતા,
દિલીપ, એ યાદ છે તને ?……..એ ટુંકી…….(૪)
 
 
`ચંદ્ર ભજનમંજરી`ની વીસીડી દિલીપ હસ્તે હતી,
`દિલીપ ગીતો`ની સીડી ચંદ્ર હસ્તે હતી,
એવી ભેટોમાં મીઠી યાદ ભરી હતી,
દિલીપ, એ યાદ છે તને ?…….એ ટુંકી ……(૫)
 
ચંદ્ર કહે, એ મુલાકાત ટુંકી હોય ભલે,
ચંદ્ર હૈયે તો એ જીવનભર હશે,
દિલીપ હૈયે પણ એવું જ હશે,
દિલીપ, એ યાદ છે તને ?……એ ટુંકી……(૬)
 
 
 
કાવ્ય રચના…તારીખ જુન ૧૫,૨૦૧૧                ચંદ્રવદન.
 
 

બે શબ્દો…

૨૦૧૧ના જુન માસે મારૂં ઈન્ગલેન્ડ આવવું.
 
લેસ્ટરમાં દિલીપભાઈ ગજ્જરને મળવું.
 
આ જ `એક મુલાકાત` !
 
એ મુલાકાતને જ મેં શબ્દોમાં મઢી છે !
 
જે પોસ્ટરૂપે તમો વાંચો છો તે ગમે એવી આશા.
 
 
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
 
 
FEW  WORDS…
 
This Post is created while I am in U.K. …and after I met my friend DILIP GAJJAR.
 
It was a memorable Meeting & the Kavya (Poem) simply gives the description of that MEETING & the FEELINGS.
 
Hope you like this Post !
 
 
DR. CHANDRAVADAN MISTRY

જૂન 26, 2011 at 5:48 એ એમ (am) 17 comments

લગ્ન દિવસ !

લગ્ન દિવસ !

 

 

 

 
લગ્ન એટલે પુરૂષ અને સ્ત્રી એકસાથે રહે,
 
પતિ અને પત્ની એમને તો સંસાર કહે,
 
 
 
બની, એકબીજાના જીવનસાથી આગેકુચ એઓ કરે,
 
એને જ લગ્નજીવન સંસારમાં સૌ લોકો કહે,
 
 
 
જે દિવસે લગ્ન થયું તે યાદ આવે ફરી ફરી,
 
તો, જાણવું કે એને ઉજવવાની ખુશી લાવે ફરી ફરી,
 
 
 
એવો દિવસ યાદ ના રહે તો શું મીઠાશ નથી ?
 
અરે, લગ્ન-મીઠાશ તો ખરેખર હ્રદયમાં રહી !
 
 
 
ચંદ્ર તો ૨૩મી જુનના દિવસને યાદ કરે,
 
એવી યાદમાં કમુને એના દીલનું કહે,
 
 
 
લગ્ન-જીવનની યાદ ભલે ખાટી કે મીઠી હોય,
 
અનેક વર્ષો સાથે રહેતા, એમાં જ જીવવાની ચાવી હોય
 
 
 
 
કાવ્ય રચના ઃ તારીખ જુન,૧૯,૨૦૧૧          ચંદ્રવદન
 
 
 
 
 

બે શબ્દો…

 
૧૯મી જુન એટલે આ વર્ષનો “ફાધર્સ ડે”.
 
બેસી એ યાદ સાથે ૨૩મી જુનની તારીખ યાદ આવી.
 
એ તારીખ એટલે કુમ અને મારી લગ્ન તારીખ.
 
સંસારના થતા લગ્નો અને લગ્નજીવનોની યાદ સાથે આ કાવ્ય રચના શક્ય થઈ.
 
સંસારમાં અનેકને પોતપોતાના લગ્ન-દિવસની યાદ તાજી થાય એવા ભાવ સાથે આ રચના થઈ છે
.
સૌને ગમે એવી આશા !
 
 
 
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
 
 
 
FEW WORDS…
 
 
Today it is Thursday and 23rd JUNE 2011.
 
 It is our Wedding Day.
 
I had written a Poem for this Day & you had read it as a Post.
 
 This year I am with my Wife in U.K. on this Day !
 
Hope you read this Post.
 
Thanks !
 
DR. CHANDRAVADAN MISTRY.

જૂન 23, 2011 at 4:28 એ એમ (am) 24 comments

ઈંગલેન્ડ સફરની મીઠી યાદ !

 

 

 

 

ઈંગલેન્ડ સફરની મીઠી યાદ !

 

બેઠો છું દીકરી-ઘરમાં એકલો આજે,
” શું લખું ?”ના વિચારોમાં છું આજે,………(ટેક)
 
 
બહાર નિહાળું, તો સુંદર સુર્ય-પ્રકાશ છે આજે,
કાલે વાદળો વરસાદની યાદ આવે છે આજે,…….બેઠો….(૧)
 
 
ઘર અંદર નિહાળી, નજર ફેરવું મારી ય્હાં ત્યાં આજે,
સુંદર ઘરને જાણી, હરખાય હૈયું મારૂં આજે……બેઠો……(૨)
 
 
દીકરીને નિહાળી, જાણું કે એ ખુશ છે આજે,
જાણી એવું, હૈયું મારૂં હરખમાં નાચે છે આજે, …..બેઠો……(૩)
 
 
જમાઈને નિહાળી, આનંદ મુજ હૈયે છે આજે,
લગ્નગ્રંથી સમયે નિહાળેલ તસ્વીર તાજી ફરી આજે,……બેઠો….(૪)
 
 
પૌત્રીને રમાડતા, ખુશીઓનો પાર નથી આજે,
પ્રભુનો પાડ માની, અર્પું વ્હાલભર્યા આશીર્વાદો આજે,……બોઠો……(૫)
 
 
ચંદ્ર કહે, હવે, બીજું વધુ શું લખે આજે ?
લખ્યું બધું જ,હવે, અમેરીકા જવાની વાટમાં છે આજે !……બેઠો……(૬)
 
 
 
 
કાવ્ય રચના….તારીખ જુન, ૨૦, ૨૦૧૧                      ચંદ્રવદન.
 
 
 

બે શબ્દો…

 
આજે ઈંગલેન્ડમાં અત્યારે સવારના સડા સાતનો સમય અને તારીખ જુબ ૨૦, ૨૦૧૧.
અત્યારે ભારતમાં અને અમેરીકામાં જુદો સમય.
 
 
આજે જ સવારના છ (૬) વાગે હું વિચારોમાં હતો…અને આ રચના થઈ.
તમોને ગમે એવી આશા !
 
 
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
 
 
 
FEW WORDS
 
This Post is on my trip to Engand in June 2011.
 
The thoughts are expressed as a KAVYA ( Poem) in Gujarati.
 
Hope you like the Post !
 
Dr. Chandravadan Mistry.

જૂન 20, 2011 at 7:03 એ એમ (am) 10 comments

મ્રુત્યુનો ડર શાને ?

 

Click here for full size original image 

 

મ્રુત્યુનો ડર શાને ?

મ્રુત્યુનો ડર શાને, ઓ માનવી ?
 
જીવન જીવતા શીખજે તું , ઓ માનવી !…..(ટેક)
 
 
જગતમાં જન્મ લીધો, તો મ્રુત્યુ નિશ્ચીત છે,
 
આવા સ્વીકારમાં મ્રુત્યુ ડર દુર થાય છે,
 
આવી શરૂઆત કરી,
 
જીવન જીવતા શીખજે તું , ઓ માનવી !…..મ્રુત્યુનો…(૧)
 
 
મ્રુત્યુ સ્વીકાર જો કર્યો, તો મ્રુત્યુ-ડર નથી,
 
વહે હૈયે આનંદ આનંદ, જો ચિન્તાઓ નથી,
 
આવી સમજ ખીલવી,
 
જીવન જીવતા શીખજે, ઓ માનવી !…..મ્રુત્યુનો..(૨)
 
 
કહેવાથી કદી કાયમ ડર ના દુર ભાગશે,
 
મન સ્થીર કરી, આત્મબળ તારૂં વધારજે,
 
આવું પરિવર્તન કરી,
 
જીવન જીવતા શીખજે તું, ઓ માનવી !…..મ્રુત્યુનો…(૩)
 
 
આત્મબળ હશે જ્યારે,
 
પ્રભુ  તારી નજીક ત્યારે,
 
આવી પવિત્રતા મેળવી,
 
જીવન જીવતા શીખજે તું , ઓ માનવી !…..મ્રુત્યુનો…(૪)
 
 
માન પ્રભુનો પાડ કે માનવ જીવન મળ્યું તને,
 
યાદ હંમેશા કર, કેવું જીવન જીવવું છે તને ,
 
આવી યાદ કરી,
 
જીવન જીવતા શીખજે તું , ઓ માનવી !….મ્રુત્યુનો…(૫)
 
 
 
કાવ્ય રચના..તારીખ સેપ્ટેમ્બર, ૨૪ , ૨૦૧૦        ચંદ્રવદન.
 

બે શબ્દો…

આજની કાવ્ય-પોસ્ટ છે “મ્રુત્યુનો ડર શાને ?”.
 
માનવી જાણે છે કે એક દિવસ મ્રુત્યુ જરૂર છે, છતાં એ એનો સ્વીકાર કરી શકતો નથી.
એ માયાનો કેદી બની, એમ માનવા લાગે કે એ આ જગતમાં કાયમના માટે છે.
 
પણ જ્યારે….
 
એ ફરી વિચારો કરે….કે પછી જીવનમાં એવી ઘટનાઓ થાય ત્યારે “મ્રુત્યુ જરૂર છે”ની યાદ ફરી આવે.
 
એવા સમયે એ જો એવો “સ્વીકાર” કરે તો, “મ્રુત્યુ ડર” હટાવવા માટે પહેલું પગલું છે.
 
ત્યારબાદ, જો એ “ચિંતન અને આત્મબળ”નો સહારો અપનાવે તો એ બીજું પગલું લેય છે.
 
અને, ત્યારબાદ, એ એના વિચારને “પરમ તત્વ” શક્તિ સાથે જોડે તો, “મ્રુત્યુ ડર” કાયમ માટે નાબુદ થાય
કારણ કે ત્યારે એને પરમ સત્ય જ્ઞાન “એ જ કર્તા, એ જ પાલનહાર, એ જ સંહાર કરનાર”ની પ્રપ્તિ થાય.
આ માનવી જીવનમાં એનું ત્રીજુ અને અંતિમ પગલું છે !
 
આ કાવ્ય દ્વારા આ જ “વિચારધારા” દર્શાવવા મેં પ્રયાસ કર્યો છે !
 
આશા છે આ પોસ્ટ સૌને ગમે !
 
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
 
 
FEW WORDS…
 
Today’s Post is a Poem asking a Question” Why do you Fear Death?”
The Answer is….Accept yourself as a Mortal Being….then, do the Meditation & the Soul Searching..and then finally accept the “Universal Supreme” as the Doer….and the Fear of Death vanishes.
 This is the Message in this Poem.
Dr. Chandravadan Mistry

જૂન 17, 2011 at 4:54 એ એમ (am) 21 comments

ભ્રષ્ટાચારની સમજણ !

 

 
 

Pink Cymbidium Hybrid Orchid

ભ્રષ્ટાચારની સમજણ !

 
કોઈ કહેશો મને ભ્રષ્ટાચાર શું છે ?
 
અરે, એ તો માનવીએ જ બનાવેલી  એક ચીજ છે !……..(ટેક)
 
ભ્રષ્ટાચાર જે જગમાં હોય તે જગમાં પહેલા હોય કદી નાહી,
 
માનવીનું મન છે, તો,એ જન્મે  મન થકી,
 
જગમાં પ્રાણીઓ અનેક, પણ ફક્ત માનવી-મન શક્ય આવું કરે !
 
કાંઈ સમજાયું ખરૂં ?…….કોઈ કહેશો…(૧)
 
 
ચંચળ માનવી મન તો આશાઓ અનેક રાખે,
 
વ્હધુ પ્રાપ્ત કરવાની દોડમાં, લોભ જેવી ચીજ જન્મે,
 
અરે, આ જ તો ભ્રષ્ટાચારનું બીજ રહ્યું !
 
હવે, કાંઈ સમજાયું ખરૂં ?……કોઈ કહેશો…..(૨)
 
 
આ લોભરૂપી બીજને ઈન્દ્રીઓનું ખાતર મળે,
 
કાયદા કાનુનો ભંગ કરવાની આદત પડે,
 
અરે, આ જ  ભ્રષ્ટાચાર પ્રાણનું પાણી રહ્યું !
 
અને, હવે તો જરૂર કાંઈ સમજાયું હશે !…..કોઈ કહેશો….(૩)
 
 
જ્યારે, સંસારમાં કાયદા કાનુનોનું મુલ્ય ના રહે,
 
ત્યારે, માનવી મનનો કેદી બની ના કરવાનું કરે,
 
અરે, આવા વાતાવરણે ભ્રષ્ટાચાર ખીલતો રહે !
 
હવે, તો બધુ સમજાય ગયું !……કોઈ કહેશો….(૪)
 
 
લોભના રંગે માનવી  તો ભ્રષ્ટાચાર કરતો રહે,
 
એકની સફળતા સાથે અનેક આવા કાર્યો કરે,
 
અરે, આવી હાલતે સંસાર ભ્રષ્ટાચારથી ભર્યો બને !
 
હવે, જો સમજાયું તો  શંકા રહી નથી ને ?…..કોઈ કહેશો…..(૫)
 
 
ચંદ્ર કહે, પ્રકૃત્તિના આવા ચક્કરને અટકાવવા કાજે,
 
જન્મે જગતમાં વિરલાઓ અનેક ભ્રશ્ટાચાર નાશ કાજે,
 
અરે, આજે નથી કોઈ, પણ હશે જરૂર પ્રભુ દુત એક !
 
આવી સમજ સાથે, પ્રભુને પ્રાર્થનાઓ  કરશો ને ?…..કોઈ કહેશો….(૬)
 
 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ મે, ૧૯, ૨૦૧૧                  ચંદ્રવદન
 
 


બે શબ્દો…

આજની પોસ્ટ એક કાવ્ય રચના છે.
 
આગળની પ્રગટ કરેલી પોસ્ટોમાં એક વ્યક્તિ (  ) વિષે લખતા, ભ્રષ્ટાચારનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, છતાં આજે આ પોસ્ટ પ્રગટ કરવાનું નક્કી કર્યું.
 
મારી સમજ પ્રમાણે મે મારા વિચારો પ્રગટ કર્યા.
 
 જે કોઈ આ પોસ્ટ વાંચે ત્યારે એમના મન/હૈયે  જો બીજા વિચારો હોય તો ખાસ વિનંતી છે એઓ એવા વિચારો પ્રતિભાવરૂપે પ્રગટ કરે.
 
 આ પ્રમાણે, સૌને વધુ જાણકારી થાય….મારૂ, તમારૂં તેમજ સૌનું “જ્ઞાન”વધે.
 
 આવી જ્ઞાનરૂપી સમજ સાથે પ્રભુ પ્રેરણાઓ મળે…..ભ્રષ્ટાચારથી “દુરતા” આવે..અને જગતમાં ધીરે ધીરે “પરિવર્તન” આવે !
 
 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
 
 
 
 
FEW  WORDS…
 
Today the Post on the understanding of the ROOT CAUSE of the CORRUPTION.
I hope you will like the Kavya.
Your comments appreciated.
 
Dr. Chandravadan Mistry

 

જૂન 11, 2011 at 6:16 પી એમ(pm) 12 comments

નીનાની ૪૦મી વર્ષગાંઠ !

નીનાની ૪૦મી વર્ષગાંઠ !

 

40 Year To Celebrate Cutout (1 ct)

 

 

જુનની આઠ તારીખ આ વર્ષે આવશે,
 
દિવસ એ, મારી ૪૦મી વર્ષગાંઠ લાવશે,
 
મારી સાથ, કોણ હશે ત્યારે ?………….(ટેક)
 
 
જીવનસાથી પ્રતિક જરૂર સાથે હશે,
 
હ્ર્દયથી વ્હાલી આશા-મીલી પણ હશે,
 
એ સિવાય, કોણ હશે ત્યારે ?…….જુનની…..(૧)
 
 
એ દિવસે, બાપુજી જરૂર આવશે,
 
સાથે, બા પણ આવશે,
 
એ સિવાય, કોણ હશે ત્યારે ?…..જુનની…..(૨)
 
 
પપ્પા-મમ અને બેનો તો દુર છે,
 
છ્તાં, કોઈ હોય એવી આશ છે,
 
અને, મુજ હૈયે એઓ હશે ત્યારે !….જુનની….(૩)
 
 
બેનો અલ્કા-કુકી સાથે વર્ષા-વંદના રૂપાના ફોનો હશે,
 
પપ્પા મમ્મીને પણ ફોનથી મળવાનું ભાગ્યમાં હશે,
 
બસ, એવી આશાઓ મુજ હૈયે હશે ત્યારે !…..જુનની…(૪)
 
 
દીકરી વ્હાલી નીના છે અમારી,
 
ચંદ્ર કહે, પ્રભુ હોય ત્યારે હાજરી અમારી,
 
અંતે તો, કોણ હશે એ ફક્ત પ્રભુ જાણે !….જુનની….(૫)
 
 
 
કાવ્ય રચના ….તારીખ મે,૧૧,૨૦૧૧                     ચંદ્રવદન.
 
 
 

બે શબ્દો…

આજે છે જુનની ૮, ૨૦૧૧.
 
દીકરી નીનાનો ખુશીનો દિવસ.
 
અમારે અને અનેક માટે પણ ખુશીનો દિવસ.
 
બસ….આજે એ ખુશી થોડા શબ્દોમાં કહી છે.
 
>>>>ચંદ્રવદન.
 
FEW WORDS…
 
 A day of Happiness fo my Daughter Nina.
 
A day of Happiness for my Wife & I …and also for others.
 
A poem is my way of expressing that Happiness.
 
Dr. Chandravadan Mistry

જૂન 8, 2011 at 7:26 એ એમ (am) 19 comments

ચંદ્ર ફોટોગ્રાફીની દુનિયામાં !

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Lamb_drinking_-_rawnsley_park.JPG/800px-Lamb_drinking_-_rawnsley_park.JPG
I want to touch water???
……….just move the cursor on the image

ચંદ્ર ફોટોગ્રાફીની દુનિયામાં !

ફોટોગાફીમાં અજાયબી અને કરામતો આજે ખુબ થાય
છે,
જે થયું તેનું કહું, ભવિષ્યનું તો આજે કાંઈ
કહેવાય ના !…….(ટેક)
માનવી જગતમાં રહી કંઈ નવું નવું
વિચારે,
હાથ આપ્યા પ્રભુએ, તો, કરવું શું  એ
વિચારે,
વિચારતા, વિચારતા, કલમ, કલરો છે એના હાથમાં,
દ્રશ્ય નિહાળતા, તસવીર એની બની  છે એના હાથમાં
!….ફોટોગ્રાફી……(૧)
તસવીરો આવી ફરી ફરી નિહાળતા, માનવી થાકી
ગયો,
કાંઈક બીજું કરવું, વિચાર એવો એના મગજમાં આવી
ગયો,
બોક્ષ્ના અંધારે “લેન્સ”મુકી, એણે એક કેમેરો
કર્યો,
ફીલ્મ જેવી ચીજ કરી, દ્રશ્યોનો ફોટારૂપી  શરગાણ
કર્યો ! …ફોટોગ્રાફી……(૨)
કાળા, ધોળા ફોટાઓ જ્યારે ગમ્યા નહી  આ
માનવીને,
તો, કલરમાં ફોટોગ્રાફો થાય તેવું કર્યું આ જ
માનવીએ,
અને, સંતોષ ના રહ્યો, તો, અનેક ફોટાઓ એક સાથે
નિહાળવાની કળા કરી,
અને, “સીનેમાટોગ્રાફી” સ્વરૂપે “મુવી ફીલ્મો ”
કરી !….ફોટોગ્રાફી……..(૩)
મુંગી ફીલ્મો નિહાળી માનવી તો થાકી
ગયો,
ત્યારે, “સાઉન્ડ” ફીલ્મ સાથે મુકાવા મંડી
પડ્યો,
આવી જ રીતે થીયેટરોમાં મુવીઓ જોવાની શરૂઆત થઈ,
જેમાં, ફેરફારો લાવતા, “ટુ ડી અને થ્રી ડી”
મુવીઓ બની !…ફોટોગ્રાફી….(૪)
મુવીઓને શિખરે લાવતા, માનવી ફોટોગ્રાફીને જરા
ભુલ્યો,
યાદ કરતા, “ડીજીટલ કેમેરા” અને “સીને સ્ટીલ
ફોટોગ્રાફી”નો રસ્તો ખુલ્યો,
અને પછી, ફોટાઓમાં “હલન ચલન” નિહાળી શકાય એવું
થયું.
અને, આજની પોસ્ટરૂપે પાણીને જાણે હલાવતા હોય એવી
ખુશી હૈયે ભરી !….ફોઓગ્રાફી…(૫)
ચંદ્ર, ફોટોગ્રાફીની દુનિયામાં રહી, આજે આ બધુ
સૌને કહે
જગતમાં નવું નવું  શું હશે કાલે,  કેમ એ કહી શકે
?
પણ, પ્રભુ દરબારમાં  ચર્ચાઓ એની  જરૂર
હશે,
અને, કંઈક નવું  પ્રભુ ઈચ્છાથી જ હશે
!…….ફોટોગ્રાફી…(૬)

કાવ્ય રચના  તારીખ મે, ૨૮, ૨૦૧૧
ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

એક ઈમેઈલ મળ્યો.
એમાં અંગ્રેજી શબ્દોમાં હતું ” વોના ટચ વોટર
?”
એ લખાણ  કાવ્ય પહેલા જ પ્રગટ કર્યું
છે.
અને સુચન પ્રમાણે, અમલ થાય તો…જાણે આપણે પાણીને
હલાવતા હોય એવું નજરે  આવે.
આ એક કોમ્પ્યુટર સાથે ફોટોગ્રાફીની કરામત છે
!
આશા છે કે તમોને આ પોસ્ટ ગમે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
FEW  WORDS…
Today’s Post is a Followup to an Old
Post.
The LINK for that Post on Cine Photography
is>>>>
https://chandrapukar.wordpress.com/2011/05/08/%e0%aa%b8%e0%ab%80%e0%aa%a8%e0%ab%87-%e0%aa%ab%e0%ab%8b%e0%aa%9f%e0%ab%8b%e0%aa%97%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%aa%be%e0%aa%ab%e0%ab%80%e0%aa%a8%e0%ab%80-%e0%aa%b5%e0%aa%be%e0%aa%a4-%e0%aa%95%e0%aa%b0/
Hope you will click as directed at the
beginning of this Post & enjoy moving the water in the Photo of a Spring
with its water….the stationary water starts to flow as you use your
Mouse.
Enjoy !
Dr. Chandravadan
Mistry

જૂન 4, 2011 at 12:53 પી એમ(pm) 14 comments


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 182 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 412,469 hits

Disclimer

સંગ્રહ

જૂન 2011
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930