Archive for ઓક્ટોબર, 2013

હોલોવીન”નો તહેવાર !

Halloween Witch 2011.JPG

Jack-o’-lanterns

Pumpkins for sale during Halloween

“હોલોવીન”નો તહેવાર !

“હેલોવીન” નો તહેવાર છે ન્યારો,

શા કારણે હશે એ તહેવાર પ્યારો ?……..(ટેક)

 

કહેવાય છે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ગુજરી ગયેલ આત્માનું પૂજન હતું,

“હેલોવ્સ ડે” નામે એવું આત્માનું પૂજન થતું હતું,

જે થકી, ઓકટોબર ૩૧નો દિવસને ઉજવવાનું થયું !…..(૧)

 

અત્યારના “હેલોવીન ડે”માં હોય વિચીત્ર શણગાર કરવાની છે પ્રથા,

ભુત-પ્રેત ડાકણ ના ડર સાથે “ટ્રીક કે ટ્રીટ”ની પણ છે પ્રથા,

એવી પ્રથાઓમાં બાળકોને હોય આનંદભરી “કેન્ડી” મેળવવાની આશા!….(૨)

 

“પંપકીન” કે કોરૂંને શણગારી કાંઈ બનાવવું,

વળી, એની જ “પંપકીન પાઈ” કરી ખાવું,

એવા રીતરીવાજમાં ઉતસ્વે આનંદ માણવું !…..(૩)

 

યુરોપ અને એશીઆના ક્રીશનોમાં જન્મેલા આ તહેવાર,

ન્યુ ઈંગલેન્ડના “પ્યુરીટન” દ્વારા અમેરીકામાં ઉજવાય આ તહેવાર,

“ટરનીપ”ની જગાએ “પંપકીન” પર કોતરકળાના દર્શન એ જ આ તહેવાર !….(૪)

 

ભલે, “હેલોવીન”નો તહેવાર જન્મે ખ્રિસ્તી ધર્મ સાથે,

બાળકો અને અન્ય હૈયે આનંદ મળે એ તહેવાર સાથે,

તો….આવો તહેવાર ઉજવવો સૌએ એક સાથે !……(૫)

 

અમેરીકામાં તો સર્વ ધર્મો ઉજવે છે “હેલોવીન ડે”,

કદાચ, સર્વ ધર્મ પ્રત્યે પ્રેમ શીખવે છે આ “હેલોવીન ડે”,

એવા વિચારમાં પ્રભુ-સ્મરણ કરી, ઉજવીશું સર્વ “હેલોવીન ડે” !…..(૬)

 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ ઓકટોબર,૩૦, ૨૦૧૩              ચંદ્રવદન

 

 

બે શબ્દો…

ગઈ કાલે ૩૦મી ઓકટોબર હતી.

ઓકટોબર ૩૧ યાને “હેલોવીન ડે” ની યાદ આવી.

આગળ ચંદ્રપૂકાર પર “હેલોવીન ડે” વિષે પોસ્ટ હતી.

પણ ….એ કાવ્યરૂપે ના હતી.

“ગુગલ”થી આ તહેવાર વિષે વધુ જાણ્યું.

પ્રભુ પ્રેરણાથી આ રચના થઈ છે.

આશા છે કે તમોને ગમે.

જે કોઈને વધુ માહિતી મેળવવી હોય તો નીચેની “લીન્ક” પર જઈ મેળવી શકે છે>>>

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Halloween

 

સૌને “હેપી હેલોવીન” !

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

Today it is the HALLOWEEN DAY.

All in U.S.A. celebrate it & the CHILDREN gets the MAXIMUM JOY !

This TRADITION is known to most but to know the ORIGIN of this FESTIVAL one can  click on the LINK below>>>>

http://en.wikipedia.org/wiki/Halloween

Hope you like this Post !

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 31, 2013 at 1:09 પી એમ(pm) 11 comments

માનવ સંસારમાં પ્રેમ !

love and heart design, grungy - stock vector

PICTURE via GOOGLE SEARCH

 

માનવ સંસારમાં પ્રેમ !

પ્રભુએ સર્જેલા જગતમાં, નિહાળો માનવીઓને,

નિહાળી,પહેચાણો આ માનવ સંસારને ! …….(ટેક)

આ જગત છે સંસાર,

માનવીઓ છે એનો આધાર,

શાને પ્રભુએ કર્યો એવો વિચાર ?…(૧)

કર્યા માનવી પ્રભુએ અનેક,

બનાવ્યા ભાત ભાતના અનેક,

શાને પ્રભુએ રંગ ના કર્યો ફક્ત એક ?…(૨)

નિહાળો જુદા જુદા માનવ દેહ અંદર,

એક જ આકારનું હ્રદય આપ્યું છે અંદર,

શાને આવું પ્રભુએ શક્ય કર્યું ?….(૩)

હવે, મન અને બુધ્ધિ સાથે સર્વ માનવીઓને નિહાળો,

રમે છે, હસે છે અને એ રડે છે તે હવે નિહાળો,

શાને આવું પ્રભુએ શક્ય કર્યું ?…(૪)

માનવ મન થકી જન્મે ભાવો બધા,

હ્રદયમાં છુપાયેલા ભાવો જ પ્રગટે બધા,

શાને આવું પ્રભુએ શક્ય કર્યું ?….(૫)

પ્રેમ ઝરણું માનવ હ્રદયમાંથી જ બને,

પ્રેમથી જ આનંદ માનવીને મળે,

શાને આવું પ્રભુએ શક્ય કર્યું ?….(૬)

પ્રેમ ઝરણા અનેક વહી રહે,

જે થકી,સંસાર પ્રેમ સાગર બને,

શાને આવું પ્રભુએ કર્યું એ હવે સમજાયું !….(૭)

ખરો પ્રેમ છે જ્યાં સત્ય છે,

જ્યાં સત્ય છે ત્યાં “પરમ આનંદ” છે,

હવે પ્રભુએ જે કર્યું તે ખરેખર સમજાયું !….(૮)

અંતે, ચંદ્ર સૌને કહે ઃ

માનવીઓ ભલે જુદા દેહે,પણ પ્રભુએ આપ્યું હ્રદય એક,

અનેક ભાવોમાં સત્યરૂપે હ્રદયના ઉંડાણમાં ભર્યો પ્રેમ એક,

એવા સત્યરૂપી પ્રેમમાં છે  પરમ આનંદરૂપી પરમાત્મા એક,

સર્વ માનવી હ્રદયે જો પ્રેમ ઝરણા તો બને “સ્નેહ સાગર” એક,

જો માનવીએ આટલું જાણી સમજ્યું, તો જાણજો જગમાં શાંતી હશે,

જો જગમાં ખરી શાંતી, તો જાણજો પ્રભુ પણ ખુબ રાજી હશે !

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ ઓકટોબર,૨૯,૨૦૧૩           ચંદ્રવદન

(આ રચનાના થોડા શબ્દો ઓકટોબર,૪, ૨૦૧૩ના દિવસે બન્યા હતા )

બે શબ્દો…

આ કાવ્ય પોસ્ટમાં માનવીઓ હ્રદયમાં “પ્રેમ”ને નિહાળવાનો પ્રયાસ છે.

જો પ્રેમ  હોય શકે…તો આનંદ હોય શકે….જો આંનદ હોય તો મનની શાંતી મળી શકે.

જો મન સંતોષી….તો માનવ જીવનમાં “ભક્તિના બીજ”ના દર્શન હોય શકે.

એવા જ માનવીનું જીવન ધન્ય કહેવાય !

રચનામાં રહેલો ભાવ ગમ્યો હશે એવી આશા.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

Today’s Kavya Post (Poem) in Gujarati expresses that LOVE  that comes from the HEART leads to the PEACE in the Mind & then to the  ULTIMATE HAPPINESS (ANAND)….This is possible with the DEVOTIONAL PATH ( BHAKTI).

If there is LOVE (PREM) in the Hearts of all Humans…then this World will be an OCEAN of LOVE ( SANSAR SNEH-SAGAR).

Hope you like the MESSAGE in this Poem.

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 30, 2013 at 2:21 પી એમ(pm) 8 comments

એક ઘટનાની હ્રદય પર અસર !

એક ઘટનાની હ્રદય પર અસર  !

૭૦મી બર્થડે મારી આવી, અને હૈયે ખુશી લાવી,

અનેક ભેટો સાથે,પત્ની કમુએ એક વીટી મને આપી,

સોનાની વીટી મળતા, હૈયે હરખના નીર વહે!……(૧)

જાણ્યું કે વીટી તો મારા સ્વ. માતાની હતી,

એવું જાણી, મુજ હૈયામાંથી ઝરણારૂપે ખુશી વહી,

એવા આનંદમાં પળો અને દિવસો વહે !…..(૨)

વીટી એક આંગળીએ પહેરી,નિહાળી હૈયે ખુશી આવી,

ત્યાં ના ફાવી, તો બીજી આંગળીએ એ શોભી રહી,

ઢીલી વીટી પહેરી, મુજ-હૈયે આનંદ વહે !….(૩)

એક દિવસ, અચાનક વીટી આંગળીમાં ના હતી,

જાણી, તરત જ ઘરની અંદર અને બહાર એને શોધી,

અંતે ના મળતા, હૈયેથી દર્દના ઝરણા વહે !….(૪)

દર્દ ભરેલા હૈયે દિવસો જીવનના વહેતા રહે,

એવા સમયના વહેણમાં મનમાં વિચારો રહે,

જે કારણે,મારા હૈયામાંથી દુઃખ- અનુભુતીના નીર વહે !….(૫)

એવા સમયે, બુધ્ધિ મારી, મનના સહારે આવે,

જે થકી, મારી જ વિચારધારામાં કાંઈ સમજ આવે,

અને,હૈયેથી સુખ કે દુઃખના સમજ નીર વહે !….(૬)

જે મારી માતાનું હતું તે જ મારૂં થયું હતું,

જે ટુંક સમય માટે મારૂં રહ્યું તે જ ખોવાયું હતું,

જે આજે નથી મારૂ તે હશે કોઈનું એવું હૈયાનું સમજ નીર વહ્યું !…(૭)

જે વીટી ખોવાઈ છે, તે કોઈને તો મળી હશે,

જેને એ મળી, તે ગરીબ કે તવંગર હશે,

કોણ જાણે, એવી વ્યક્તિ હૈયે કેવા નીર વહે ?….(૮)

જો કોઈ ગરીબને મળી તો આનંદ સહીત ભુખ એની મટી,

જો મળે જેને જરૂરત નથી, તે જો દાન કરે તો પ્રભુ બને રાજી,

એક જીવનઘટનામાંથી જો શક્ય આવું, તો, મુજ હૈયેથી ખુશી-નીર વહે !…(૯)

અંતે, ચંદ્ર સૌને કહે ઃ

માનવ જીવન સફરમાં સુખ દુઃખ તો વિધાતા લખે,

મનના કારણે હ્રદય સુખ કે દુઃખના ભાવો પ્રગટ કરે,

પણ,બુધ્ધિથી મન જો હોય સમતોલન ભાવે,

તો,જીવનની ઘટનાઓ બધી જ “એક” ભાવે,

એવી સમજ પરિવર્તનમાં જ માનવ જન્મ ધન્ય બને,

ભક્તિ પંથે રહી, સર્વ ઘટનાઓમાં “પ્રભુ ઈચ્છા”રૂપી સ્વીકાર રહે!

આવું જો, હ્રદય તમારૂ તો, એવા હ્રદયમાં પ્રભુ વસે,

પ્રભુતાથી ભરેલા હ્રદયમાંથી ફક્ત આનંદના નીર વહે !….(૧૦)

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ, ઓકટોબર,૨૮,૨૦૧૩                     ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજની કાવ્ય પોસ્ટ એક ઘટના આધારીત છે.

ભેટ મળેલી સોનાની વીટી ખોવાય ગઈ.

પ્રથમ ભેટરૂપે ખુશી…વીટી ખોવાતા, દુઃખ…ઉંડા વિચારે “સમભાવ” રાખતા, ના રહે દુઃખ…અને એવી વિચારધારામાં “પ્રભુ ઈચ્છા”રૂપી સ્વીકાર.

બસ….આટલો જ સંદેશો છે !

પોસ્ટ ગમી ?

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

This Kavya (Poem) was just created on 28th October,2013.

It is based on a “recent” incident of the Loss of a Ring given as a Gift.

A GIFT gives the JOY….the LOSS of that Gift gives the SADNESS.

These are the FEELINGS created by the MIND.

If one TRAINS the MIND & thus able to ACCEPT the JOYS & ADVERSITIES with the SAME FEELINGS, a Person can reach the HIGHER STATE. In order to reach that STATE, one has to learn to ACCEPT the EVENTS as the “GOD’S WLL” and such a Person will keep marching forward in Life doing the ACTIONS to the BEST of the ABLITY giving his/her’s 100%.

The MESSAGE in this KAVYA POST is this UNDERSTANDING.

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 29, 2013 at 1:50 પી એમ(pm) 9 comments

અમારી વ્હાલી બા !

 ImageImage
અમારી વ્હાલી બા !
આ છે અમારી બા !…એ તો છે અમારી વ્હાલી બા !
આવ્યા છે અમે સૌ, મળવા તને ,ઓ, બા ! ઓ, બા !………(ટેક)
આજે છે ૨૭મી સેપ્ટેમ્બરનો દિવસ રહ્યો,
સંસારે એને જન્મદિવસ તમારો કહ્યો,
આજે આનંદ વહે છે અમારે હૈયે !….આ છે….(૧)
આજે છે ૨૭મી સેપ્ટેમ્બર જે ૨૦૧૩ના વર્ષે આવે,
એ તો તમારી ૯૯મી વર્ષગાંઠની ખુશીઓ લાવે,
આજે આનંદ વહે છે આનંદ અમારે હૈયે !….આ છે…(૨)
આજે છે પ્રાર્થનાઓ અમારી કે પ્રભુ તંદુરસ્તી તમને બક્ષે,
એવી જ તંદુરસ્તીમાં ૧૦૦ વર્ષ પુરા કરવાની તમ શક્તિ રહે,
આજે આનંદ વહે છે અમારે હૈયે !…આ છે…(૩)
ચંદ્ર દુરથી કહેઃ બા, રહેજો તમે અમારી સંગે,
દઈ આશિર્વાદો, વિતાવજો જીવન તમારૂં અમ સંગે,
આજે એવા વિચારમાં, આનંદ વહે છે સૌ હૈયે !….આ છે….(૪)
કાવ્ય રચનાઃ તારીખ સેપ્ટમ્બર,૨૭, ૨૦૧૩         ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજની પોસ્ટ વિષે….

ન્યુ ઓરલીન્સથી પ્લેનથી વર્ષાબેન શાહ (યાને જમાઈ વિરલના માતૃશ્રી) એમના બાની ૯૯મી બર્થડે માટે ન્યુ યોર્ક જઈ રહ્યાનું જાણતા આ રચના થઈ હતી.

આ રચનામાં આ જ હકિકત સાથે એમની તંદુરસ્તીની પ્રાર્થના છે.

વર્ષાબેનની “બા”..એક વડીલ તરીકે સૌની બા..એથી જ “અમારી વ્હાલી બા”.

પોસ્ટ ગમી ?

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…

This Poem in Gujarati is created when Varshaben Shah’s Mother had her 99th Birthday & Varshaben went to New York from New Orleans to be with her mother.

The Elderly Mother of Varshaben… Respected as a Mother by ALL….Thus the Title of the Poem “Amari Vhali Ba” meaning “Our Dear Mother”.

Hope you like this Post !

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 28, 2013 at 1:49 પી એમ(pm) 10 comments

વર્ષા ૠતુ !

  

વર્ષા ૠતુ !

નીલા આકાશમાં સુર્ય પ્રકાશની જ્યોત હતી,

હવા પણ થોભી, પરમ શાંતી દેતી હતી,

 

દુરથી, વાદળો આકાશમાં નજરે આવ્યા,

નાના વાદળો મોટા બની, આકાશને ભરી રહ્યા,

 

સુર્ય સંતાય જાતા, અંધકાર પ્રગટ્યો,

ધરતીએ,અંધકારની ચાદર ઓઢી આસરો લીધો,

 

હવે, વાદળો બન્યા બિહામણા અને કાળા,

દુરથી નજરે આવ્યા વિજળીના ચમકારા,

 

અચાનક,શીતલ પવન ફુકાઈ રહ્યો,

અને, ઝરમર ઝરમર, મેધ વર્સયો,

 

ચાદર ભીંજાય ગઈ,છતાં ધરતી ખુશ હતી,

ઠંડક સાથે, ફરી એને પરમ શાંતી હતી,

 

વર્ષા નીર ઝરણા બની ધરતી પર વહે,

નદીઓ પણ ઝરણાઓની વાટ જોતી રહે,

 

નદીઓ ફુલીફાલી ખુશીનું નૃત્ય કરે,

નૃત્યમાં સાગરને મળવા પાગલ બને,

 

સાગર સૌ નદીઓને પ્રેમથી ભેટી,

સમાવી, માને છે દરેકને પોતાની જ બેટી,

 

ઝીમ, ઝીમ, વરસાદ વરસતો રહે,

દુર, મેઘધનુષ આકાશને રંગી ધરતીને મળે,

 

હવે, પાણી ભર્યા વાદળો રહ્યા નથી,

નીલા આકાશે સુર્ય પ્રકાશી રહે ફરી,

 

સાગર પાણી વાદળો બનશે ફરી,

ઝરમર, ઝરમર મેઘ ધરતી પર ફરી,

 

આ કુદરતી કળાને માનવીઓ કહે છેઃ

“સૌની પ્યારી વર્ષા ૠતુ તો આ જ છે !”

 

ચંદ્ર અંતે કહેઃ “વર્ષમાં ૠતુઓ તો બદલાય છે,

તાપ,ઠંડી સાથે વર્ષાૠતુ તો પ્રભુપ્રસાદી છે”

 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ જુલાઈ,૩૧, ૨૦૧૩                 ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

બદતાતી ઋતુઓને યાદ કરી, આ રચના થઈ છે.

આશા છે કે તમોને ગમે.

“બે શબ્દો”રૂપી પ્રતિભાવ આપશો તો વાંચી આનંદ થશે.

ડો. ચન્દ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…

Today’s Post is a Poem on the SEASON….Looking at the sky  there THOUGHTS expressed in GUJARATI.

It talks about the the RAIN.

Hope you enjoy this Poem.

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 27, 2013 at 2:24 પી એમ(pm) 8 comments

એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિએટર !…Express Children’s Theatre !

એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિએટર !

“એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિએટર” શું છે ?

તમો ના જાણો ,તો મારે એના વિષે કહેવું છે !…..(ટેક)

અમેરીકાના ટેક્ષાસ પ્રાંતે હ્યુસ્ટન નામે એક શહેર છે,

એવા શહેરમાં, બાળકો પ્રત્યે ઉંડો પ્રેમ જાગે છે,

એવા પ્રેમ દ્વારા એક સંસ્થાનો જન્મ થાય છે,

એ જ છે…”એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિએટર” !…..(૧)

આ નામે સંસ્થા જન્મ છે ૧૯૯૧ની સાલે,

થિએટર આર્ટીસો કરે છે કાર્ય બાળકોના લાભ માટે,

બાળકોના હૈયે આનંદ મળે છે એ જ કારણે,

એ જ છે…”એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિએટર”!…..(૨)

શરૂઆત બાદ, ૬૫૦૦૦ બાળકોને આનંદ મળ્યો છે,

જે થકી, કાર્ય માટે થિએટરને પણ એવોર્ડ્સ મળ્યા છે,

આવી કહાણીમાં સર્વને ગર્વ લેવાની ઘડી રહી છે,

એ જ છે….”એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિએટર” !….(૩)

શિક્ષણ ઉત્તેજન પંથે થિએટરનું કાર્ય હંમેશા રહ્યું છે,

બાળકોમાં છુપાયેલ ખજાનાના દર્શન સૌને થાય છે,

એવા કાર્ય થિયેટરનું કાર્ય આજે છે અને હંમેશા હશે,

એ જ છે….”એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિયેટર” !….(૪)

અંતે ચંદ્ર સૌને કહે ઃ

૨૦૧૩થી આ થિયેટર વિષે જાણ થતા,

ચંદ્ર હૈયે બાળ-પ્રેમ ના ઝરણા વહી ગયા,

હવે, થિયેટરને “શુભેચ્છાઓ ” વરસાવી રહ્યા,

એ જ છે….”એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિયેટર ” !…..(૫)

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ ઓકટોબર,૧૦,૨૦૧૩               ચંદ્રવદન.

This Poem in Gujarati is Translated to English :

Express Children’s Theatre !

What is “Express Children’s Theatre” ?

If you don’t know, I wish to tell you about it !

Houston is a City in the State of Texas of U.S.A.,

In that City, there is that Love for the Children,

In that Love, an Organization is Born,

That is ..the Express Children’s Theatre !…..(1)

With this Name, it was born in 1991,

The Theatre Artists working for the Benefit of the Children,

So that, the Children gets the Happiness !

That is….the Express Children Theatre !……(2)

So far the Hearts of 65000 Children are filled with Joy,

In doing so, the Theatre got the Recognition with Awards,

In such a Story,is the Pride of Everyone !

That is….the Express Children’s Theatre !…..(3)

In the Path to encourage the Education, the Theatre is Focussed,

To Reveal the Hidden Potentials of the Children is its Goal,

In such work, the Theatre Management render its Volunteering Service !

That is….the Express Childern’s Theatre !……(4)

At the End Chandra Says :

In 2013 Chandra is happy to know of this Theatre,

Knowing of it, there are the Springs of Love  for the Children flowing from his Heart,

Now, sharing his “Best Wishes” for this Theatre !

That is ….the Express Children’s Theatre !….(5)

Created by Dr. Chandravadan Mistry

Lancaster California

Date : October,10,2013

બે શબ્દો…

આજે કાવ્ય પોસ્ટ ગુજરાતીમાં છે….અને એ જ કાવ્ય અંગ્રેજીમાં પણ છે.

મિત્ર સનત પરીખ દ્વારા આ સંસ્થા વિષે જાણ્યું.

જે જાણ્યું એ આધારીત આ રચના છે.

http://expresstheatre.com/

બાળકોના લાભ માટે સેવા થઈ રહી છે એ જ ખુશીની વાત છે.

અન્યને “સેવા” કરવા પ્રેરણા મળે એવી આશા.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…

Today’s Post is the Story of the “EXPRESS CHILDREN’S THEATRE” of HOUSTON, TEXAS tols as a POEM in GUJARATI & ENGLISH.

It is about the SEVICE to BENEFIT the CHILDREN.

http://expresstheatre.com/

Hope you enjoy this Post.

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 26, 2013 at 1:31 પી એમ(pm) 12 comments

નવયુગનો બાળ હું !

Group Of Children Stock Image

EVidyalay

નવયુગનો બાળ હું !

નવયુગનો બાળ હું,

જાણો મુજને, એવું કહું હું,

શાળા જઈ ભણું હું,

શાળા બહાર પણ ભણું હું,

કોમપ્યુટર પર જાઉં હું,

ઈન્ટરનેટ માધ્યમે ફરતો રહું હું,

“ગુગલ”  અને યુટ્યુબ”ને જાણું હું,

સફર કરી, વિશ્વભરનું જાણું હું,

સફરો એવી કરી, “અજાણ”ને જાણું હું,

“ઈવિધ્યાલય”ની વાત કરૂં છું હું,

જે હિરલે કહી તે જ કહું છું હું,

શાળા ભણતર સાથે ઈશાળામાં હું,

“જ્ઞાન-ગંગા”માં સ્નાન કરતો હું,

એ જ નવયુગનો બાળ હું,

“જાણો મુજને”વિનંતી કરૂં હું !

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ સેપ્ટેમ્બર,૨૪,૨૦૧૩   ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

થોડા દિવસો પહેલા સુરેશભાઈ જાનીએ ઈંગલેન્ડના રહીશ હિરલ શાહના ” ઈ-વિધ્યાલય”ના વિચાર વિષે ઈમેઈલથી જાણ કરી હતી.

એ ઈમેઈલ નીચે મુજબ હતો.>>>

પ્રિય રાજેન્દ્ર, વિનોદ ભાઈ, રમેશ ભાઈ અને ચન્દ્રવદન ભાઈ,
   ગુજરાતી ભાષાના ચાહક, ગુજરાતી બાળકોના શિક્ષણના હિતચિંતક અને  એના વ્યાપને હમ્મેશ આવકારતા સૌને એ જાણીને આનંદ થશે કે, લન્ડનનાં શ્રીમતિ હીરલબેન શાહે ઈન્ટરનેટ પર બાળકો/ કિશોરોના શિક્ષણ માટે એક વેબ સાઈટ ‘ઈ -વિદ્યાલય’ શરૂ કરી છે; જેમાં નીચેની બાબતોનો હાલમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે –
  • તેમણે બનાવેલાં ૩૦૦ ઉપરાંત શૈક્ષણિક વિડિયો
  • પ્રેરક જીવન ચરિત્રો
  • બાળવાર્તાઓ/ બાળગીતો
  • હોબી વિભાગ
  • પ્રેરક સુવિચારો
  • નેટ ઉપર શિક્ષણને લગતી બધી વેબ સાઈટો અંગે માહિતી અને લિન્કો
    આ વેબ સાઈટની જાહેર શરૂઆત પરમ પૂજ્ય ગાંધીજીના જન્મ દિન ૨,ઓક્ટોબરના  રોજ કરવા નિરધાર્યું  છે.
    તેમના બ્લોગ પરની આ જાહેરાત વાંચવા વિનંતી
 
અને, જણાવ્યા મુજબ આ નવી સાઈટ શરૂ થઈ…જેની લીન્ક છે>>>
 
 
 
તો…આ સાઈટ પર જવા સૌને વિનંતી છે.
 
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
 
FEW WORDS…
 
A Kavya (Poem) in Gujarati to inform about a NEW Site called E-VIDHYALAY which was an idea of HIRAL SHAH residing in England and SUPPORTED by many.
Hope with the assistance of the COMPUTER/INTERNET the LOCAL CHILDREN can be given the GYAN ( Knowledge) & thus there is the LOVE for GUJARATI BHASHA (Language).
Your INTEREST & SUPPORT is needed.
Hope many or ALL will visit this NEW Site by the LINK given in this Post.
 
Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 25, 2013 at 3:41 પી એમ(pm) 13 comments

“તારૂં તને અર્પણ” પુસ્તક અને લખનાર એચ.ચતુર્ભુજ

image0

“તારૂં તને અર્પણ” પુસ્તક અને લખનાર એચ.ચતુર્ભુજ

મંગળવાર,તારીખ,૨૨મી ઓકટોબર,૨૦૧૩ના દિવસે પોસ્ટ દ્વારા એક કવર મળ્યું. એને ખોલતા, મારા હાથમાં એક નાનું સુંદર પુસ્તક હતું. એના કવર પર એક હાથમાં નાનો છોડનું પીક્ચર હતું અને એ પુસ્તકનું નામ હતું “તારું તને અર્પણ”.

આ પુસ્તકના લેખકનું નામ છે શ્રી હરિપ્રસાદ ચતુર્ભુજ દવે….જેઓ પોતાને “એચ. ચતુર્ભુજ”નામે સૌને પરિચય આપવામાં ખુશી અનુભવે છે. આ પ્રમાણે ઓળખાણ આપવામાં એઓ એમના પિતાજીની યાદ તાજી રાખવાનો આનંદ અનુભવે છે.

“હરિપ્રસાદ”નામના આ માનવીને હું કેવી રીતે જાણું ?

હરિપ્રસાદજી અમેરીકાના ન્યુયોર્ક વિસ્તારે સ્થાયી થયા બાદ, એમની વિચારધારામાં નાના મોટા લેખો લખી ન્યુઝપેપર/મેગેઝીનોમાં પ્રગટ કરી પોતાના હૈયે આનંદ અનુભવતા. કોઈના બ્લોગમાં એવા લેખો પોસ્ટરૂપે પણ પ્રગટ થયા. અને એઓ મારા બ્લોગ”ચંદ્રપૂકાર”માં પણ પધાર્યા. ત્યારબાદ ફોન/પત્રો દ્વારા સંપ્રક થયો. એમણે મને આગળ પ્રગટ કરેલા લેખો પ્રસાદીરૂપે પોસ્ટથી મોકલ્યા અને એ વાંચવાનો લ્હાવો મને મળ્યો હતો. એમણે એકવાર ફોન પર જણાવ્યું હતું કે “આ બધા લેખોને એક પુસ્તક કરવા ઈચ્છા છે”….અને આજે આ પુસ્તક “તારું તને અર્પણ”ના પ્રકાશન થતા હરિપ્રસાદજીના હૈયે ખુબભર્યો ગર્વ છે.

આજે, એમનું પ્રગટ કરેલું પુસ્તક વાંચતા જાણ્યું કે કુલ્લે ૩૦ લેખો છે.પુસ્તકના આગળના કવરની પાછળ એમના પિતાજી અને માતૃશ્રીના ફોટાઓ સાથે એમના વિષે કંઈક “ઝલક”રૂપે છે…ત્યારબાદ સામેના પાને છે સરસ્વતીમાતાને વંદના અને આ પુસ્તક એમણે એમના માતા-પિતાને અર્પણ કર્યાનું જાણ્યું.

પાન ચાર (૪) પર અનેક વ્યક્તિઓના આર્શીવચન -શુભેચ્છાઓ અને ત્યારબાદ, “વાંચક વિચાર” અને એક સ્પષ્ટિરણ અને “ઋણ સ્વીકાર અને આભાર” અને પાન નવ(૯)અમેરીકાથી અનેકના અભિપ્રાયોના વાંચનમાં મેં મારૂં જ નામ (ડો.ચંદ્રવદન) વાચ્યું ત્યારે અચંબા સાથે ખુશી અનુભવી.ફક્ત નામ સાથે “એમ ડી” સાથે “યુરોલોજીસ્ટ” ભુલથી લખાયું છે ..હું એક “ઈન્ટરનીસ્ટ”છું. આ પ્રમાણે પુસ્તકમાં મારા નામનો ઉલ્લેખ કરવા માટે લેખકનો હું આભારીત છું.

મુળ લેખો પાન ૨૧થી શરૂ થાય તે પહેલા, નડીયાદની યુ.ટી.એસ. મહિલા આર્ટસ કોલેજના નિવૃત પ્રીન્સીપાલ, શ્રી ચંપકલાલ આર.મોદીના હસ્તે લખાયેલ “આમુખ” ખુબ જ સરસ અને માહિતીભરપુર હતું. એનું વાંચન કરતા જ સર્વ લેખો અને લેખકની “પુરી જાણ” થઈ જાય છે.ચંપકલાલભાઈને મારા અભિનંદન.

પાન ૨૧ પર પ્રથમ લેખ “દમન-અત્યાચાર કેટલા અંશે ન્યાયોચિત ?”….અને પાન ૧૦૩ પર અંતિમ લેખ (નંબર ૩૦) “સિનિયરો માટે ખાસ સંદેશ ઃ ‘પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા’ “.જે કોઈ વાંચક આ બધા લેખો વાંચે તેમને લેખકની વિચારધારા વિષે પુરો ખ્યાલ આવે. લેખક એમના લેખો દ્વારા “ભારતીય સંસ્કૃતી, હિન્દુ ધર્મ  તેમજ નારી/માતાની સમજ અનેક સામાજીક અનુભવો આધારીત ઘટનાઓની સમજ વાંચકોને આપે છે. આ બધા લેખોમાંથી અનેકનું વાંચન કરવાનો લ્હાવો મને એમના પત્ર સાથે બીડેલા લખાણો દ્વારા મળ્યો જ હતો. પાન ૮૬ પર એક લેખ “આપો ટુકડો, બાપો ઢુંકડો”વાંચતા, ભક્ત જલારામબાપાનો ઉલ્લેખ હતો તે વાંચી મારા હૈયે ખુબ જ ખુશી થઈ….કારણકે અહી એમના “અન્ન દાન યજ્ઞ”અને “જનસેવા”નો ઉલ્લેખ હતો…એ જ મારા ગુરૂજી અને મારા “સેવા યજ્ઞ”ના પ્રેરણાદાયક છે..

પુસ્તકના પાછળના કવરપાન અંદર કૃષ્ણા દિલીપકુમાર ઓઝાને અંજલી અને બહાર લેખકનો ફોટો અને એમણે આપેલા રાજીનામાની “સત્ય ઘટના”. એ વાંચી વાંચકને લેખકનો “માતૃભુમી-ભારત” પ્રત્યેના ઉંડા પ્રેમના દર્શન થાય છે.

અંતે મારે એટલું જ કહેવું છે કે અમેરીકામાં સ્થાયી થઈ મોટી ઉંમર હોવા છતાં એમણે “લેખન પ્રવૃત્તિ” ચાલુ રાખી અને જે થકી એમણે એમના હ્રદયની ઉંડાણના વિચારો શબ્દોમાં લખવાની તક લીધી. હવે, વાંચકો વાંચશે….કોઈ ખુબ વખાણશે..કોઈ કદાચ ટીકા કરે. ચતુર્ભુજજી ગીતામાં કહ્યું તે પ્રમાણે “પરિણામ”ના મોહમાં ના રહે. પ્રભુ સાથે વાતો કરી, “લેખન કાર્ય” ચાલુ રાખે અને આશા છે કે એક નવું પુસ્તક પ્રગટ કરી અનેકને આનંદ આપે.

આ સુંદર પુસ્તક પ્રગટ કરવા માટે “એચ. ચતુર્ભુજ”યાને શ્રી હરિપ્રસાદ ચતુર્ભુજ દવેને મારા અભિનંદન. !

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

લેન્કેસ્ટર, કેલીફોર્નીઆ, અમેરીકા

લેખન તારીખ ઃ ઓકટોબર,૨૩,૨૦૧૩

બે શબ્દો…

આજની પોસ્ટ છે એક પુસ્તક-વાંચન આધારીત.

એ પુસ્તકનું નામ છે “તારૂં તને અર્પણ”.

લેખકનું નામ છે “એચ. ચતુર્ભુજ”….જેઓ અસલ કાઠીઆવાડ, ગુજરાતના…અને અમેરીકા આવી, ન્યુયોર્ક સ્ટેટમાં અત્યારે સ્થાયી છે.

આ એમની પ્રથમ બુક છે.

જે કોઈને આ પુસ્તકની ખરીદી કરવી હોય તેઓ નીચેના ફોન દ્વારા સંપ્રક કરી શકે છે>>>

૯૧૪- ૫૦૨-૦૦૦૮ (અમેરીકામાં)

ગુજરાત કે ભારતમાં મેળવવા માટે છે>>>>

શ્રી મયુરભાઈ ભૂતિ…મોબાઈલ નંબર…૯૦૧૬૦૨૫૪૦૨

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS…

Today’s Post is based on my REVIEW of a NEW BOOK.

The name of the Book is “TARU TANE ARPAN”….This book is in Gujarati. It is a COLLECTION of the ARTICLES (Lekh) published in the Newspapers or the Magazines by H. CHATURBHUJ, who resides in the State of NEW YORK.

These Articles are the REFLECTIONS of the Writer about the INDIAN CULTURAL HERITAGE…HIDUISM & his GENERAL VIEWS of the OBSERVATIONS while residing in U.S.A.

The Writer born in 1926….and this age this publication of the Book is a major achievement for him. My CONGRATULATIONS !

Hope you read this Post & enjoy it !

Dr. Chandravadan Mistry

 

ઓક્ટોબર 24, 2013 at 4:46 પી એમ(pm) 7 comments

શ્રી શ્રી રવિ શંકર વાણી !

Sri Sri Ravi Shankar - new.jpg

શ્રી શ્રી રવિ શંકર વાણી !

એક પુસ્તક વાંચને, “શ્રી શ્રી રવિ શંકર”ની વાણી મેં જાણી,

“આર્ટ ઓફ લીવીંગ”રૂપી દર્શન કરી, એવી વિચારવાણી આજે સૌને કહી !…..(ટેક)

સંસારમાં રહી, જીવન જીવવું એ તો છે એક કળા,

આશ્ર્યોના આધારે, આધ્યામિક્તાના દ્વારો ખોલવાની છે એક મઝા,

“સ્વ”ને સર્વમાં અનુભવી, ચેતના જાગૃત કરવી રહી,

આવી સમજ જીવનમાં ગ્રહણ કરી…. તો જાણજો જીવન સફળતા મળી !…..એક…(૧)

ચંચળ મન જાગૃત કરે ઈચ્છાઓ અનેક,

મન કારણે સુખ-દુઃખરૂપી અનુભવો હોય અનેક,

સમતોલન ભાવે નિહાળતા, મનની ચંચળતા મટી,

આવું જીવન પરિવર્તન થયું…..તો જાણજો જીવન જીવવાની એક ચાવી મળી !….એક…(૨)

પ્રેમ જ “પરમ આનંદ”તરફ સૌને લઈ જાય છે,

આનંદમય અને સહજતાથી જીવન જીવવા શીખવી જાય છે,

ઘટનારૂપી અનુભવો દ્વારા આધ્યમિક્તાની ખરી સમજ દઈ જાય છે,

આવી નવદ્રષ્ઠિરૂપી ચેતના થઈ….તો જાણજો કે અખિલ બ્રંમાડની સમજ મળી !….એક…(૩)

અસ્તિતવ, સાચી કીર્તિ, અષ્ઠલક્ષ્મી, ધર્મ, જ્ઞાન સહીત ત્યાગને અપનાવતા,

છ ગુણો રૂપી દિવ્યતામાં, પ્રભુરૂપી દર્શન નિહાળતા,

પ્રયત્નોમાં આત્મબળ દિપક પ્રકાશે અંધકાર દુર કરતા,

જીવનમાં  દિવ્યતા જો ચમકી….તો જાણજો જીવનમાં ધન્ય ઘડી મળી !….એક…(૪)

અંતે, શ્રી શ્રી રવિ શંકરજી શીખરૂપે સૌને કહે ઃ

જાગૃતતા બુધ્ધિને, આધ્યમિક્તા હ્રદયને અને નિષ્ઠા જીવનને પોષે છે,

ત્રણેને સાથે રાખતા, જીવનને એક દિશા મળે છે,

સંસારી જે કોઈ જીવનમાં આવું અનુભવી અનુસરે….તો, “પરિવર્તન” જરૂર શક્ય છે !….એક….(૫)

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ જુન,૨, ૨૦૧૩                         ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આ કાવ્ય રચના પુજય શ્રી શ્રી રવિ શંકરની વિચારધારા આધારીત છે.

શ્રી શ્રી રવિ શંકરના જીવનની ઝલકરૂપે થોડું જાણીએ.

એમનો જન્મ ભારતના તામીલ નાડુ પ્રાન્તમાં ૧૩મી મે,૧૯૫૬માં થયો હતો.

એમણે કોલેજ અભ્યાસ કરી “બેચલર ઓફ સાયન્સ”ની ડીગ્રી મેળવી હતી.

ત્યારબાદ, મહ્ર્ષિ મહેશ યોગી સાથે રહી, “આધ્યમિકતા”ના પંથે રહી એમણે એમના વિચારો વિશ્વભરમાં દર્શાવ્યા.

“આર્ટ ઓફ લીવીંગ”ની સ્થાપના ૧૯૮૩માં કરી.

એમના પ્રવચનો સાંભળવા યુરોપ અને અમેરીકામાં આતુર હતા.

એમણે માનવીઓમાં “પ્રેમ” અને “શાંતી”નો સંદેશો આપ્યો…મેડીટેશન પર સૌને માર્ગદર્શન આપ્યું.વિશ્વમાં શાંતી હોય એવો એમના પ્રચારનો હેતુ રહ્યો છે.

જે કોઈને એમના વિષે વધુ જાણવું હોય તો નીચેની “લીન્ક” દ્વારા જાણી શકે છે>>>

http://en.wikipedia.org/wiki/Ravi_Shankar_(spiritual_leader)

ચાલો, જે જાણ્યું એને અમલ કરવા આપણો પ્રયાસ રહે એવી આશા !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

 

FEW WORDS…

Today’s Post is on SRI SRI RAVI SHANKAR….the Founder of the ART of LIVING.

He is for the WORLD PEACE.

I had tried to tell his story by a Poem in Gujarati.

Hope you like it !

If you wish to know more, please CLICK on the LINK provided above.

 

Dr. Chandravadan Mistry.

ઓક્ટોબર 23, 2013 at 4:45 પી એમ(pm) 5 comments

કમુ કવિતા !

gulab1

કમુ કવિતા !

આજે મને કમુએ કહ્યુંઃ”મેં એની કવિતા લખી”,

જે સ્વપ્નમાં જોયું તેની જ વાત એણે સવારે કહી,

 

હા, જરૂર મેં એની કવિતા લખી હતી,

પણ હવે બીજી કવિતા મારે લખવી રહી,

 

મારી જીવન સફરે કમુ મુજને મળી,

જાણે, જીવન જીવવાની ચાવી એ હતી,

 

પ્રેમથી જીવનભર કમુને મેં નિહાળી,

જાણી, સમજી મુજ જીવને જીતો માણી,

 

મારા જીવનમાં કમુ પ્રેમરસ મળ્યો,

જે ચાખી, જીવને મધુરતાભર્યો પ્રાણ આવ્યો,

 

પ્રેમ રસ પીતા પીતા,મુજ જીવન વહે,

જેમાં “કમુ-શક્તિ”નો આધાર રહે,

 

જીદંગીના હર દિવસે કમુ પ્રેમ મળતો રહ્યો,

કોઈવાર,એની ખીજમાં નિસ્વાર્થ પ્રેમને મેં નિહાળ્યો,

 

એ જ પ્રેમ નદીના નીરમાં તરતો રહ્યો,

સ્નાન કરી,ચંદ્ર પ્રભુનો પાડ માની રહ્યો !

 

 

કાવ્ય રચનાઃ તારીખ જુન ૬, ૧૯૯૧      ચંદ્રવદન

(નોંધઃ આ રચના ફાઈલમાં ખોવાય ગઈ હતી…એ ૨૨મી સેપ્ટેમ્બર,૨૦૧૩ના દિવસે મળ્યા બાદ,

થોડા “ફેરફારો” સાથે પ્રગટ કરવાની તક લીધી છે )

 

બે શબ્દો…

સેપ્ટેમ્બર ૧૭, ૧૯૮૯નો દિવસ એટલે મને “હાર્ટ એટેક”…અને સર્જરી સાથે “નવજીવન”.

“હાર્ટ એટેક” પહેલા અને પછી મારૂં જીવન તો વહેતું જ રહ્યું.

જીવનના “સારા કે નબળા” સમયે કમુનો પ્રેમ જ મારી પ્રેરણા અને શક્તિ બની રહી છે…જેના માટે પ્રભુનો પાડ માનું છું

આ રચના તમોને ગમે એવી આશા !

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

This Poem in Gujarati was actually written in 1991….It was left in the file & REDISCOVERED in 2013.

It is my “feeling” for my wife Kamu.

Hope you like this Post.

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 22, 2013 at 2:21 પી એમ(pm) 9 comments

Older Posts


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 182 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 412,469 hits

Disclimer

સંગ્રહ

ઓક્ટોબર 2013
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031