Archive for ઓક્ટોબર, 2013

હોલોવીન”નો તહેવાર !

Halloween Witch 2011.JPG

Jack-o’-lanterns

Pumpkins for sale during Halloween

“હોલોવીન”નો તહેવાર !

“હેલોવીન” નો તહેવાર છે ન્યારો,

શા કારણે હશે એ તહેવાર પ્યારો ?……..(ટેક)

 

કહેવાય છે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ગુજરી ગયેલ આત્માનું પૂજન હતું,

“હેલોવ્સ ડે” નામે એવું આત્માનું પૂજન થતું હતું,

જે થકી, ઓકટોબર ૩૧નો દિવસને ઉજવવાનું થયું !…..(૧)

 

અત્યારના “હેલોવીન ડે”માં હોય વિચીત્ર શણગાર કરવાની છે પ્રથા,

ભુત-પ્રેત ડાકણ ના ડર સાથે “ટ્રીક કે ટ્રીટ”ની પણ છે પ્રથા,

એવી પ્રથાઓમાં બાળકોને હોય આનંદભરી “કેન્ડી” મેળવવાની આશા!….(૨)

 

“પંપકીન” કે કોરૂંને શણગારી કાંઈ બનાવવું,

વળી, એની જ “પંપકીન પાઈ” કરી ખાવું,

એવા રીતરીવાજમાં ઉતસ્વે આનંદ માણવું !…..(૩)

 

યુરોપ અને એશીઆના ક્રીશનોમાં જન્મેલા આ તહેવાર,

ન્યુ ઈંગલેન્ડના “પ્યુરીટન” દ્વારા અમેરીકામાં ઉજવાય આ તહેવાર,

“ટરનીપ”ની જગાએ “પંપકીન” પર કોતરકળાના દર્શન એ જ આ તહેવાર !….(૪)

 

ભલે, “હેલોવીન”નો તહેવાર જન્મે ખ્રિસ્તી ધર્મ સાથે,

બાળકો અને અન્ય હૈયે આનંદ મળે એ તહેવાર સાથે,

તો….આવો તહેવાર ઉજવવો સૌએ એક સાથે !……(૫)

 

અમેરીકામાં તો સર્વ ધર્મો ઉજવે છે “હેલોવીન ડે”,

કદાચ, સર્વ ધર્મ પ્રત્યે પ્રેમ શીખવે છે આ “હેલોવીન ડે”,

એવા વિચારમાં પ્રભુ-સ્મરણ કરી, ઉજવીશું સર્વ “હેલોવીન ડે” !…..(૬)

 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ ઓકટોબર,૩૦, ૨૦૧૩              ચંદ્રવદન

 

 

બે શબ્દો…

ગઈ કાલે ૩૦મી ઓકટોબર હતી.

ઓકટોબર ૩૧ યાને “હેલોવીન ડે” ની યાદ આવી.

આગળ ચંદ્રપૂકાર પર “હેલોવીન ડે” વિષે પોસ્ટ હતી.

પણ ….એ કાવ્યરૂપે ના હતી.

“ગુગલ”થી આ તહેવાર વિષે વધુ જાણ્યું.

પ્રભુ પ્રેરણાથી આ રચના થઈ છે.

આશા છે કે તમોને ગમે.

જે કોઈને વધુ માહિતી મેળવવી હોય તો નીચેની “લીન્ક” પર જઈ મેળવી શકે છે>>>

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Halloween

 

સૌને “હેપી હેલોવીન” !

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

Today it is the HALLOWEEN DAY.

All in U.S.A. celebrate it & the CHILDREN gets the MAXIMUM JOY !

This TRADITION is known to most but to know the ORIGIN of this FESTIVAL one can  click on the LINK below>>>>

http://en.wikipedia.org/wiki/Halloween

Hope you like this Post !

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 31, 2013 at 1:09 પી એમ(pm) 11 comments

માનવ સંસારમાં પ્રેમ !

love and heart design, grungy - stock vector

PICTURE via GOOGLE SEARCH

 

માનવ સંસારમાં પ્રેમ !

પ્રભુએ સર્જેલા જગતમાં, નિહાળો માનવીઓને,

નિહાળી,પહેચાણો આ માનવ સંસારને ! …….(ટેક)

આ જગત છે સંસાર,

માનવીઓ છે એનો આધાર,

શાને પ્રભુએ કર્યો એવો વિચાર ?…(૧)

કર્યા માનવી પ્રભુએ અનેક,

બનાવ્યા ભાત ભાતના અનેક,

શાને પ્રભુએ રંગ ના કર્યો ફક્ત એક ?…(૨)

નિહાળો જુદા જુદા માનવ દેહ અંદર,

એક જ આકારનું હ્રદય આપ્યું છે અંદર,

શાને આવું પ્રભુએ શક્ય કર્યું ?….(૩)

હવે, મન અને બુધ્ધિ સાથે સર્વ માનવીઓને નિહાળો,

રમે છે, હસે છે અને એ રડે છે તે હવે નિહાળો,

શાને આવું પ્રભુએ શક્ય કર્યું ?…(૪)

માનવ મન થકી જન્મે ભાવો બધા,

હ્રદયમાં છુપાયેલા ભાવો જ પ્રગટે બધા,

શાને આવું પ્રભુએ શક્ય કર્યું ?….(૫)

પ્રેમ ઝરણું માનવ હ્રદયમાંથી જ બને,

પ્રેમથી જ આનંદ માનવીને મળે,

શાને આવું પ્રભુએ શક્ય કર્યું ?….(૬)

પ્રેમ ઝરણા અનેક વહી રહે,

જે થકી,સંસાર પ્રેમ સાગર બને,

શાને આવું પ્રભુએ કર્યું એ હવે સમજાયું !….(૭)

ખરો પ્રેમ છે જ્યાં સત્ય છે,

જ્યાં સત્ય છે ત્યાં “પરમ આનંદ” છે,

હવે પ્રભુએ જે કર્યું તે ખરેખર સમજાયું !….(૮)

અંતે, ચંદ્ર સૌને કહે ઃ

માનવીઓ ભલે જુદા દેહે,પણ પ્રભુએ આપ્યું હ્રદય એક,

અનેક ભાવોમાં સત્યરૂપે હ્રદયના ઉંડાણમાં ભર્યો પ્રેમ એક,

એવા સત્યરૂપી પ્રેમમાં છે  પરમ આનંદરૂપી પરમાત્મા એક,

સર્વ માનવી હ્રદયે જો પ્રેમ ઝરણા તો બને “સ્નેહ સાગર” એક,

જો માનવીએ આટલું જાણી સમજ્યું, તો જાણજો જગમાં શાંતી હશે,

જો જગમાં ખરી શાંતી, તો જાણજો પ્રભુ પણ ખુબ રાજી હશે !

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ ઓકટોબર,૨૯,૨૦૧૩           ચંદ્રવદન

(આ રચનાના થોડા શબ્દો ઓકટોબર,૪, ૨૦૧૩ના દિવસે બન્યા હતા )

બે શબ્દો…

આ કાવ્ય પોસ્ટમાં માનવીઓ હ્રદયમાં “પ્રેમ”ને નિહાળવાનો પ્રયાસ છે.

જો પ્રેમ  હોય શકે…તો આનંદ હોય શકે….જો આંનદ હોય તો મનની શાંતી મળી શકે.

જો મન સંતોષી….તો માનવ જીવનમાં “ભક્તિના બીજ”ના દર્શન હોય શકે.

એવા જ માનવીનું જીવન ધન્ય કહેવાય !

રચનામાં રહેલો ભાવ ગમ્યો હશે એવી આશા.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

Today’s Kavya Post (Poem) in Gujarati expresses that LOVE  that comes from the HEART leads to the PEACE in the Mind & then to the  ULTIMATE HAPPINESS (ANAND)….This is possible with the DEVOTIONAL PATH ( BHAKTI).

If there is LOVE (PREM) in the Hearts of all Humans…then this World will be an OCEAN of LOVE ( SANSAR SNEH-SAGAR).

Hope you like the MESSAGE in this Poem.

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 30, 2013 at 2:21 પી એમ(pm) 8 comments

એક ઘટનાની હ્રદય પર અસર !

એક ઘટનાની હ્રદય પર અસર  !

૭૦મી બર્થડે મારી આવી, અને હૈયે ખુશી લાવી,

અનેક ભેટો સાથે,પત્ની કમુએ એક વીટી મને આપી,

સોનાની વીટી મળતા, હૈયે હરખના નીર વહે!……(૧)

જાણ્યું કે વીટી તો મારા સ્વ. માતાની હતી,

એવું જાણી, મુજ હૈયામાંથી ઝરણારૂપે ખુશી વહી,

એવા આનંદમાં પળો અને દિવસો વહે !…..(૨)

વીટી એક આંગળીએ પહેરી,નિહાળી હૈયે ખુશી આવી,

ત્યાં ના ફાવી, તો બીજી આંગળીએ એ શોભી રહી,

ઢીલી વીટી પહેરી, મુજ-હૈયે આનંદ વહે !….(૩)

એક દિવસ, અચાનક વીટી આંગળીમાં ના હતી,

જાણી, તરત જ ઘરની અંદર અને બહાર એને શોધી,

અંતે ના મળતા, હૈયેથી દર્દના ઝરણા વહે !….(૪)

દર્દ ભરેલા હૈયે દિવસો જીવનના વહેતા રહે,

એવા સમયના વહેણમાં મનમાં વિચારો રહે,

જે કારણે,મારા હૈયામાંથી દુઃખ- અનુભુતીના નીર વહે !….(૫)

એવા સમયે, બુધ્ધિ મારી, મનના સહારે આવે,

જે થકી, મારી જ વિચારધારામાં કાંઈ સમજ આવે,

અને,હૈયેથી સુખ કે દુઃખના સમજ નીર વહે !….(૬)

જે મારી માતાનું હતું તે જ મારૂં થયું હતું,

જે ટુંક સમય માટે મારૂં રહ્યું તે જ ખોવાયું હતું,

જે આજે નથી મારૂ તે હશે કોઈનું એવું હૈયાનું સમજ નીર વહ્યું !…(૭)

જે વીટી ખોવાઈ છે, તે કોઈને તો મળી હશે,

જેને એ મળી, તે ગરીબ કે તવંગર હશે,

કોણ જાણે, એવી વ્યક્તિ હૈયે કેવા નીર વહે ?….(૮)

જો કોઈ ગરીબને મળી તો આનંદ સહીત ભુખ એની મટી,

જો મળે જેને જરૂરત નથી, તે જો દાન કરે તો પ્રભુ બને રાજી,

એક જીવનઘટનામાંથી જો શક્ય આવું, તો, મુજ હૈયેથી ખુશી-નીર વહે !…(૯)

અંતે, ચંદ્ર સૌને કહે ઃ

માનવ જીવન સફરમાં સુખ દુઃખ તો વિધાતા લખે,

મનના કારણે હ્રદય સુખ કે દુઃખના ભાવો પ્રગટ કરે,

પણ,બુધ્ધિથી મન જો હોય સમતોલન ભાવે,

તો,જીવનની ઘટનાઓ બધી જ “એક” ભાવે,

એવી સમજ પરિવર્તનમાં જ માનવ જન્મ ધન્ય બને,

ભક્તિ પંથે રહી, સર્વ ઘટનાઓમાં “પ્રભુ ઈચ્છા”રૂપી સ્વીકાર રહે!

આવું જો, હ્રદય તમારૂ તો, એવા હ્રદયમાં પ્રભુ વસે,

પ્રભુતાથી ભરેલા હ્રદયમાંથી ફક્ત આનંદના નીર વહે !….(૧૦)

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ, ઓકટોબર,૨૮,૨૦૧૩                     ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજની કાવ્ય પોસ્ટ એક ઘટના આધારીત છે.

ભેટ મળેલી સોનાની વીટી ખોવાય ગઈ.

પ્રથમ ભેટરૂપે ખુશી…વીટી ખોવાતા, દુઃખ…ઉંડા વિચારે “સમભાવ” રાખતા, ના રહે દુઃખ…અને એવી વિચારધારામાં “પ્રભુ ઈચ્છા”રૂપી સ્વીકાર.

બસ….આટલો જ સંદેશો છે !

પોસ્ટ ગમી ?

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

This Kavya (Poem) was just created on 28th October,2013.

It is based on a “recent” incident of the Loss of a Ring given as a Gift.

A GIFT gives the JOY….the LOSS of that Gift gives the SADNESS.

These are the FEELINGS created by the MIND.

If one TRAINS the MIND & thus able to ACCEPT the JOYS & ADVERSITIES with the SAME FEELINGS, a Person can reach the HIGHER STATE. In order to reach that STATE, one has to learn to ACCEPT the EVENTS as the “GOD’S WLL” and such a Person will keep marching forward in Life doing the ACTIONS to the BEST of the ABLITY giving his/her’s 100%.

The MESSAGE in this KAVYA POST is this UNDERSTANDING.

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 29, 2013 at 1:50 પી એમ(pm) 9 comments

અમારી વ્હાલી બા !

 ImageImage
અમારી વ્હાલી બા !
આ છે અમારી બા !…એ તો છે અમારી વ્હાલી બા !
આવ્યા છે અમે સૌ, મળવા તને ,ઓ, બા ! ઓ, બા !………(ટેક)
આજે છે ૨૭મી સેપ્ટેમ્બરનો દિવસ રહ્યો,
સંસારે એને જન્મદિવસ તમારો કહ્યો,
આજે આનંદ વહે છે અમારે હૈયે !….આ છે….(૧)
આજે છે ૨૭મી સેપ્ટેમ્બર જે ૨૦૧૩ના વર્ષે આવે,
એ તો તમારી ૯૯મી વર્ષગાંઠની ખુશીઓ લાવે,
આજે આનંદ વહે છે આનંદ અમારે હૈયે !….આ છે…(૨)
આજે છે પ્રાર્થનાઓ અમારી કે પ્રભુ તંદુરસ્તી તમને બક્ષે,
એવી જ તંદુરસ્તીમાં ૧૦૦ વર્ષ પુરા કરવાની તમ શક્તિ રહે,
આજે આનંદ વહે છે અમારે હૈયે !…આ છે…(૩)
ચંદ્ર દુરથી કહેઃ બા, રહેજો તમે અમારી સંગે,
દઈ આશિર્વાદો, વિતાવજો જીવન તમારૂં અમ સંગે,
આજે એવા વિચારમાં, આનંદ વહે છે સૌ હૈયે !….આ છે….(૪)
કાવ્ય રચનાઃ તારીખ સેપ્ટમ્બર,૨૭, ૨૦૧૩         ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજની પોસ્ટ વિષે….

ન્યુ ઓરલીન્સથી પ્લેનથી વર્ષાબેન શાહ (યાને જમાઈ વિરલના માતૃશ્રી) એમના બાની ૯૯મી બર્થડે માટે ન્યુ યોર્ક જઈ રહ્યાનું જાણતા આ રચના થઈ હતી.

આ રચનામાં આ જ હકિકત સાથે એમની તંદુરસ્તીની પ્રાર્થના છે.

વર્ષાબેનની “બા”..એક વડીલ તરીકે સૌની બા..એથી જ “અમારી વ્હાલી બા”.

પોસ્ટ ગમી ?

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…

This Poem in Gujarati is created when Varshaben Shah’s Mother had her 99th Birthday & Varshaben went to New York from New Orleans to be with her mother.

The Elderly Mother of Varshaben… Respected as a Mother by ALL….Thus the Title of the Poem “Amari Vhali Ba” meaning “Our Dear Mother”.

Hope you like this Post !

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 28, 2013 at 1:49 પી એમ(pm) 10 comments

વર્ષા ૠતુ !

  

વર્ષા ૠતુ !

નીલા આકાશમાં સુર્ય પ્રકાશની જ્યોત હતી,

હવા પણ થોભી, પરમ શાંતી દેતી હતી,

 

દુરથી, વાદળો આકાશમાં નજરે આવ્યા,

નાના વાદળો મોટા બની, આકાશને ભરી રહ્યા,

 

સુર્ય સંતાય જાતા, અંધકાર પ્રગટ્યો,

ધરતીએ,અંધકારની ચાદર ઓઢી આસરો લીધો,

 

હવે, વાદળો બન્યા બિહામણા અને કાળા,

દુરથી નજરે આવ્યા વિજળીના ચમકારા,

 

અચાનક,શીતલ પવન ફુકાઈ રહ્યો,

અને, ઝરમર ઝરમર, મેધ વર્સયો,

 

ચાદર ભીંજાય ગઈ,છતાં ધરતી ખુશ હતી,

ઠંડક સાથે, ફરી એને પરમ શાંતી હતી,

 

વર્ષા નીર ઝરણા બની ધરતી પર વહે,

નદીઓ પણ ઝરણાઓની વાટ જોતી રહે,

 

નદીઓ ફુલીફાલી ખુશીનું નૃત્ય કરે,

નૃત્યમાં સાગરને મળવા પાગલ બને,

 

સાગર સૌ નદીઓને પ્રેમથી ભેટી,

સમાવી, માને છે દરેકને પોતાની જ બેટી,

 

ઝીમ, ઝીમ, વરસાદ વરસતો રહે,

દુર, મેઘધનુષ આકાશને રંગી ધરતીને મળે,

 

હવે, પાણી ભર્યા વાદળો રહ્યા નથી,

નીલા આકાશે સુર્ય પ્રકાશી રહે ફરી,

 

સાગર પાણી વાદળો બનશે ફરી,

ઝરમર, ઝરમર મેઘ ધરતી પર ફરી,

 

આ કુદરતી કળાને માનવીઓ કહે છેઃ

“સૌની પ્યારી વર્ષા ૠતુ તો આ જ છે !”

 

ચંદ્ર અંતે કહેઃ “વર્ષમાં ૠતુઓ તો બદલાય છે,

તાપ,ઠંડી સાથે વર્ષાૠતુ તો પ્રભુપ્રસાદી છે”

 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ જુલાઈ,૩૧, ૨૦૧૩                 ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

બદતાતી ઋતુઓને યાદ કરી, આ રચના થઈ છે.

આશા છે કે તમોને ગમે.

“બે શબ્દો”રૂપી પ્રતિભાવ આપશો તો વાંચી આનંદ થશે.

ડો. ચન્દ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…

Today’s Post is a Poem on the SEASON….Looking at the sky  there THOUGHTS expressed in GUJARATI.

It talks about the the RAIN.

Hope you enjoy this Poem.

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 27, 2013 at 2:24 પી એમ(pm) 8 comments

એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિએટર !…Express Children’s Theatre !

એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિએટર !

“એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિએટર” શું છે ?

તમો ના જાણો ,તો મારે એના વિષે કહેવું છે !…..(ટેક)

અમેરીકાના ટેક્ષાસ પ્રાંતે હ્યુસ્ટન નામે એક શહેર છે,

એવા શહેરમાં, બાળકો પ્રત્યે ઉંડો પ્રેમ જાગે છે,

એવા પ્રેમ દ્વારા એક સંસ્થાનો જન્મ થાય છે,

એ જ છે…”એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિએટર” !…..(૧)

આ નામે સંસ્થા જન્મ છે ૧૯૯૧ની સાલે,

થિએટર આર્ટીસો કરે છે કાર્ય બાળકોના લાભ માટે,

બાળકોના હૈયે આનંદ મળે છે એ જ કારણે,

એ જ છે…”એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિએટર”!…..(૨)

શરૂઆત બાદ, ૬૫૦૦૦ બાળકોને આનંદ મળ્યો છે,

જે થકી, કાર્ય માટે થિએટરને પણ એવોર્ડ્સ મળ્યા છે,

આવી કહાણીમાં સર્વને ગર્વ લેવાની ઘડી રહી છે,

એ જ છે….”એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિએટર” !….(૩)

શિક્ષણ ઉત્તેજન પંથે થિએટરનું કાર્ય હંમેશા રહ્યું છે,

બાળકોમાં છુપાયેલ ખજાનાના દર્શન સૌને થાય છે,

એવા કાર્ય થિયેટરનું કાર્ય આજે છે અને હંમેશા હશે,

એ જ છે….”એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિયેટર” !….(૪)

અંતે ચંદ્ર સૌને કહે ઃ

૨૦૧૩થી આ થિયેટર વિષે જાણ થતા,

ચંદ્ર હૈયે બાળ-પ્રેમ ના ઝરણા વહી ગયા,

હવે, થિયેટરને “શુભેચ્છાઓ ” વરસાવી રહ્યા,

એ જ છે….”એક્ષપ્રેસ ચીલરન્સ થિયેટર ” !…..(૫)

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ ઓકટોબર,૧૦,૨૦૧૩               ચંદ્રવદન.

This Poem in Gujarati is Translated to English :

Express Children’s Theatre !

What is “Express Children’s Theatre” ?

If you don’t know, I wish to tell you about it !

Houston is a City in the State of Texas of U.S.A.,

In that City, there is that Love for the Children,

In that Love, an Organization is Born,

That is ..the Express Children’s Theatre !…..(1)

With this Name, it was born in 1991,

The Theatre Artists working for the Benefit of the Children,

So that, the Children gets the Happiness !

That is….the Express Children Theatre !……(2)

So far the Hearts of 65000 Children are filled with Joy,

In doing so, the Theatre got the Recognition with Awards,

In such a Story,is the Pride of Everyone !

That is….the Express Children’s Theatre !…..(3)

In the Path to encourage the Education, the Theatre is Focussed,

To Reveal the Hidden Potentials of the Children is its Goal,

In such work, the Theatre Management render its Volunteering Service !

That is….the Express Childern’s Theatre !……(4)

At the End Chandra Says :

In 2013 Chandra is happy to know of this Theatre,

Knowing of it, there are the Springs of Love  for the Children flowing from his Heart,

Now, sharing his “Best Wishes” for this Theatre !

That is ….the Express Children’s Theatre !….(5)

Created by Dr. Chandravadan Mistry

Lancaster California

Date : October,10,2013

બે શબ્દો…

આજે કાવ્ય પોસ્ટ ગુજરાતીમાં છે….અને એ જ કાવ્ય અંગ્રેજીમાં પણ છે.

મિત્ર સનત પરીખ દ્વારા આ સંસ્થા વિષે જાણ્યું.

જે જાણ્યું એ આધારીત આ રચના છે.

http://expresstheatre.com/

બાળકોના લાભ માટે સેવા થઈ રહી છે એ જ ખુશીની વાત છે.

અન્યને “સેવા” કરવા પ્રેરણા મળે એવી આશા.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…

Today’s Post is the Story of the “EXPRESS CHILDREN’S THEATRE” of HOUSTON, TEXAS tols as a POEM in GUJARATI & ENGLISH.

It is about the SEVICE to BENEFIT the CHILDREN.

http://expresstheatre.com/

Hope you enjoy this Post.

Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 26, 2013 at 1:31 પી એમ(pm) 12 comments

નવયુગનો બાળ હું !

Group Of Children Stock Image

EVidyalay

નવયુગનો બાળ હું !

નવયુગનો બાળ હું,

જાણો મુજને, એવું કહું હું,

શાળા જઈ ભણું હું,

શાળા બહાર પણ ભણું હું,

કોમપ્યુટર પર જાઉં હું,

ઈન્ટરનેટ માધ્યમે ફરતો રહું હું,

“ગુગલ”  અને યુટ્યુબ”ને જાણું હું,

સફર કરી, વિશ્વભરનું જાણું હું,

સફરો એવી કરી, “અજાણ”ને જાણું હું,

“ઈવિધ્યાલય”ની વાત કરૂં છું હું,

જે હિરલે કહી તે જ કહું છું હું,

શાળા ભણતર સાથે ઈશાળામાં હું,

“જ્ઞાન-ગંગા”માં સ્નાન કરતો હું,

એ જ નવયુગનો બાળ હું,

“જાણો મુજને”વિનંતી કરૂં હું !

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ સેપ્ટેમ્બર,૨૪,૨૦૧૩   ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

થોડા દિવસો પહેલા સુરેશભાઈ જાનીએ ઈંગલેન્ડના રહીશ હિરલ શાહના ” ઈ-વિધ્યાલય”ના વિચાર વિષે ઈમેઈલથી જાણ કરી હતી.

એ ઈમેઈલ નીચે મુજબ હતો.>>>

પ્રિય રાજેન્દ્ર, વિનોદ ભાઈ, રમેશ ભાઈ અને ચન્દ્રવદન ભાઈ,
   ગુજરાતી ભાષાના ચાહક, ગુજરાતી બાળકોના શિક્ષણના હિતચિંતક અને  એના વ્યાપને હમ્મેશ આવકારતા સૌને એ જાણીને આનંદ થશે કે, લન્ડનનાં શ્રીમતિ હીરલબેન શાહે ઈન્ટરનેટ પર બાળકો/ કિશોરોના શિક્ષણ માટે એક વેબ સાઈટ ‘ઈ -વિદ્યાલય’ શરૂ કરી છે; જેમાં નીચેની બાબતોનો હાલમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે –
  • તેમણે બનાવેલાં ૩૦૦ ઉપરાંત શૈક્ષણિક વિડિયો
  • પ્રેરક જીવન ચરિત્રો
  • બાળવાર્તાઓ/ બાળગીતો
  • હોબી વિભાગ
  • પ્રેરક સુવિચારો
  • નેટ ઉપર શિક્ષણને લગતી બધી વેબ સાઈટો અંગે માહિતી અને લિન્કો
    આ વેબ સાઈટની જાહેર શરૂઆત પરમ પૂજ્ય ગાંધીજીના જન્મ દિન ૨,ઓક્ટોબરના  રોજ કરવા નિરધાર્યું  છે.
    તેમના બ્લોગ પરની આ જાહેરાત વાંચવા વિનંતી
 
અને, જણાવ્યા મુજબ આ નવી સાઈટ શરૂ થઈ…જેની લીન્ક છે>>>
 
 
 
તો…આ સાઈટ પર જવા સૌને વિનંતી છે.
 
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
 
FEW WORDS…
 
A Kavya (Poem) in Gujarati to inform about a NEW Site called E-VIDHYALAY which was an idea of HIRAL SHAH residing in England and SUPPORTED by many.
Hope with the assistance of the COMPUTER/INTERNET the LOCAL CHILDREN can be given the GYAN ( Knowledge) & thus there is the LOVE for GUJARATI BHASHA (Language).
Your INTEREST & SUPPORT is needed.
Hope many or ALL will visit this NEW Site by the LINK given in this Post.
 
Dr. Chandravadan Mistry

ઓક્ટોબર 25, 2013 at 3:41 પી એમ(pm) 13 comments

Older Posts


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 178 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 380,057 hits

Disclimer

સંગ્રહ

ઓક્ટોબર 2013
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031