Archive for મે, 2015

હિન્દુ ટેમ્પલ ઓફ એન્ટેલોપ વેલીમાં “પ્રાણપ્રતિષ્ઠા”નો ઉત્સવ

 

 

 

 

હિન્દુ ટેમ્પલ ઓફ એન્ટેલોપ વેલીમાં “પ્રાણપ્રતિષ્ઠા”નો ઉત્સવ

“એન્ટેલોપ વેલી”નામે દક્ષિણ કેલીફોર્નીઆ સ્ટેટમાં એક વિસ્તાર છે, જેના બે મુખ્ય શહેરો છે (૧) લેન્કેસ્ટર  અને (૨) પામડેલ.

આ વિસ્તારે ૧૯૬૦ પછી અને ખાસ કરીને ૧૯૮૦ના સમયગાળામાં એનેક હિન્દુઓ સ્થાયી થઈ વસવાટ શરૂ કર્યો.

તેમ છતાં, આ વિસ્તારે એક પણ મંદિર ના હતું.

એવા સમયગાળામાં અનેક ધર્મ-પ્રેમીઓ લગભગ ૧૦૦ માઈલની ટ્રીપો કરી મંદિરો જઈ પ્રભુ-દર્શનની આશાઓ પુરી કરતા.

સૌના હૈયે એક જ વિચાર હતો “અહીં પણ એક મંદિર હોવું જોઈએ !”

૧૯૮૦ બાદ….આ વિચાર સૌના મનમાં “એક સ્વપના” રૂપે રહ્યો.

મારા મનમાં પણ એ જ વિચાર જાગૃત રહ્યો…..મને શ્રધ્ધા હતી કે “પ્રભુ-કૃપાથી એક દિવસ અહીં મંદિર હશે જ !”

૨૦૦૦ની સાલ શરૂ થઈ.

અહીં “ઈન્ડીયન કલચરલ એસોસીએશન”નામે સંસ્થા પણ હતી.

અને….એંતે ડો. અનિલ કુમારને પ્રભુપ્રેરણા મળી. અને એવી પ્રેરણા થકી એમણે પોતાની માલીકીની જમીન મંદિર માટે દાન આપવા નિર્ણય લીધો અને “અન્યને પ્રેરણા” આપી….અને આ માટે રસ જાગૃત રાખી એમણે અન્યને દાન સહકાર આપવા માટે પ્રેરણા આપી.

અને સર્વ મહેનતના ફળરૂપે જાન્યુઆરી,૧૪, ૨૦૧૩માં મંદિર બાંધકામ માટે લેન્કેસ્ટર શહેરે “ભૂમીપૂજન” થયું.

મંદિર બંધાતું રહ્યું.

અંતે …..મે ૨૦૧૫માં મુર્તિઓનું સ્થાપન બાદ, ૨૦મી મે, ૨૦૧૫થી ૨૪મી મે ૨૦૧૫ના દિવસોમાં “પ્રાણપ્રતિષ્ઠા ઉત્સવ”નું નક્કી થયું.

આ કાર્ય માટે મુખ્ય પૂજારી બેન્ગલોર શહેર નજીકના શંક્રાચાર્ય પીઠના આચાર્ય હતા. એમની સાથે  એમેરીકાથી જુદા જુદા શહેરોથી પધારેલ ૪ પંડિતો હતા. એમની સાથે હતા આ નવા મંદિરના પૂજારી (સીવમુર્તિજી ). આ પ્રમાણે ૫ પંડિતોએ આ પૂજા-ઉત્સવ માટે ભાગ લીધો હતો.

બુધવાર અને ૨૦મી મે ૨૦૧૫ ઃ

સવારે ૯ના સમયે, સ્વસ્તિ વચનમ, ગુરૂપ્રાર્થના, ગણેશ, અંબિકા પૂજા, મહાસંક્લપ, પુન્યહવાચનમ, દેવનંદી ગણપતિ હવન અને નવગ્રહ હવનનું કાર્ય પુર્ણ થયું.

એ બાદ બપોરના જમણરૂપી મહાપ્રસાદ.

 ત્યારબાદ,સાંજના ૬ કલાકે સ્થળશુધ્ધિ, અનકુરપના અને રક્ષગોહન હવન, સુદર્શનમ હવન અને વાસ્તુ હવનનું કાર્ય, અને અંતે પયસબલીદાન અને શુભવાક્યમની પૂજા.

એ બાદ,રાત્રીના ૯ પછી ભોજનરૂપી મહાપ્રસાદ.

ગુરૂવાર અને ૨૧મી મે, ૨૦૧૫

આ શુભ દિવસે પૂજાની શરૂઆત સવારે સાડા આઠ વાગે થઈ.

જેઓએ કળશ માટે દાન સહકારનો સંક્લપ લીધો હતો તે ૫૦ વ્યક્તિઓએ મંદિર પધારી, સંક્લપ માટે “કણકણબંધન” તેમજ જળ,ધાન્ય (ધન) અને સપ્તાધીવાસા પૂજામાં ભાગ લેવાની ઘડી હતી.

બપોરના ૧૨ બાદ ઃ 

ભોજનરૂપી મહાપસાદ.

સાંજના ૬ થી ૯ના સમયે  ઃ

“અધીવાસ હવન” અને “શિખરધીવાસ હવન”ની પૂજા સાથે વિવિધ પૂજાઓ

૯ કલાકના સમય બાદ ઃ

રાત્રીનું ભોજન યાને મહાપ્રસાદ.

શુક્રવાર અને ૨૨મી મે, ૨૦૧૫

સવારે ૪-૫ના સમયે “શાંતીપ્રાક્ષિત, પ્રતિસ્થા નદી સાધના, કળશવિધિ”હવનો સાથે વિષ્ણુનામોનું રટણ વિગેરે અનેક પૂજાઓ

બપોરના ૧૨ બાદ ઃ

બપોરનું મહાપ્રસાદરૂપી ભોજન

બપોરના ૧ પછી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ રટણ સંક્લપ અને શરૂઆત ( અનેકે જે માટે ભાગ લીધો )…..આવી શરૂઆત બાદ આ રટણ બીજા દિવસોએ ચાલુ રાખી કુલ્લે ૧૦૮ વાર કરવાનો સંક્લપ હતો.

સાંજના ૬-૯ના સમય દરમ્યાન અન્ય પૂજાઓ સાથે “પાલકી ઉત્સવ” હતો….વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીજીની નાની મુર્તિઓ પાલકીમાં મુકી મંદિરના ફરતે ૩ પદક્ષિણા કરવામાં આવી. સૌએ પાલકી ઉંચવા માટે ભાગ લઈ આનંદ અનુભવ્યો.

સાંજના ૯ બાદ ઃ

મહાપ્રસાદરૂપી  ભોજન.

શનિવાર અને ૨૩મી મે, ૨૦૧૫

સવારે ૮થી ૧૨ના સમયમાં

એક અગત્યની પૂજારૂપે “રુદ્ર હવન” હતો.

બપોરના ૧૨ બાદ ઃ

બપોરના ભોજનરૂપે મહાપસાદ હતો.આ પ્રસાદ માટે ફાળો આપવાની તક અમારા પરિવારને મળી એ માટે મારા તેમજ પત્ની કમુના હૈયે ખુબ જ આનંદ હતો.

બપોર અને સાંજના સમયે ઃ

ભજન અને ભરત-નાટ્યમ વિગેરે નો કાર્યક્રમ હતો.

સાથે અનેક પૂજાઓ હતી ..તેમાં “કળશ-પૂજન” હતું

રાત્રીના ૯ના સમય બાદ ઃ

મહાપ્રસાદરૂપી ભોજન હતું.

રવિવાર અને ૨૪મી મે, ૨૦૧૫

આ શુભ દિવસે “મહાવિષ્ણુ હવન” અને “આધીવાસ હવન”સાથે કળશભિશેક વિગેરે પૂજાવિધિઓ હતી.

આ શુભ કાર્ય સાથે મંદિરનું ઉદઘાટન હતું.

બપોરના ૧૨ બાદ ઃ

જ્યારે પૂજાઓ પુર્ણ થઈ અને સૌએ આનંદ સાથે બપોરના ભોજનરૂપે મહાપ્રસાદ આરોગ્યો હતો.

અને….સાંજની “આરતી” માટે ભાગ લીધો હતો.

ઉપર મુજબ મેં ૫ દિવસના “મહોત્સવ”નું વર્ણન કર્યું.

 નવા મંદિરે થતી “પ્રાણપ્રતિષ્ઠા”પૂજામાં હાજરી આપી આનંદ મેળવાની ઘડી મારા જીવનમાં આ પ્રથમ હતી. મારા પત્ની કમુ માટે પણ આ પ્રથમ ઘડી હતી.

અમે બંને પોતાને “ભાગ્યશાળી” સમજીએ છીએ….કારણ કે આવી ઘડી કોઈકને જ મળે. તો, પ્રભુએ કરેલી “કૃપા” સમજીને હું પ્રભુનો પાડ માનું છું.

આ પ્રાણપ્રતિષઠાની પૂજાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું તે પહેલા મે મહિનામાં જ શુભ દિવસોનું નક્કી કરી, મુર્તિઓની સ્થાપનાઓ થઈ હતી.

પ્રથમ મંદિરના મધ્યમમાં મોટી શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનની મુખ્ય મુર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવી.

ત્યારબાદ….શ્રી શીવ પરિવાર….શ્રી હનુમાન….શ્રી રામ પરિવાર….અને અંતે શ્રી રાધા-કૃષ્ણ.

મુખ્ય વિષ્ણુ-મુર્તિની બે બાજી ત્રણ ત્રણ ગોખલાઓ રાખ્યા છે તે પ્રમાણે કુલ્લે ૬ અન્ય મુર્તિઓ થાય તેમાંથી ૪ ઉપર મુજબ.

અને અંતે, ૨૦મી મે ૨૦૧૫ના દિવસે પૂજા શરૂ કરી, શ્રી ગણેશ અને શીવલીંગ સ્થાપન ૨૧મી મે ૨૦૧૫ થયું ( એક માતાની મુર્તિ ના આવી હતી એટલે માતાજીની મુર્તિનું સ્થાપન અને પ્રાણપ્રતિષ્ઠા પાછળથી થનાર છે )

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS…

In the past I had informed my Readers about a HINDU MANDIR  at LANCASTER of  the ANTELOPE VALLEY  Region of the SOUTHERN CALIFORNIA,U.S.A.

After the completion of the MANDIR CONSTRUCTION, and the installation of the MAIN Murti of VISHNU BHAGWAN, there were others Murti ( of GANESH, SHIV PARIVAR, HANUMAN, RAM PARIVAR and RADHA-KRISHNA, there was 5 days of PRANPRATISHTHA PUJA CEREMONY from 20th May 2015 till 24th May,2015.

These Ceremonies were done all the VEDIC RITUALS and the Main PRIEST was Shri SOMAIYAJI of the SHANKRACHARYA PITH close to BANGLORE. 4  other Priests of different  towns  of USA were there with the LOCAL MANDIR PRIEST by the name SIVAMURTY.

It was ONCE in a LIFETIME one is lucky to witness such an event. My wife & I along with OTHERS were LUCKY to be present for this EVENT.

One can go on the MANDIR WEBSITE below & know more at>>>

http://www.hindutempleav.org/the-temple.html

I hope you enjoyed this Post.

If you visit California, please VISIT our MANDIR and be BLESSED by the DIVINE.

Dr. Chandravadan Mistry

મે 28, 2015 at 1:59 પી એમ(pm) 17 comments

કેશવભાઈ પ્રજાપતિ અમેરીકાના પ્રવાસે !

7844e-floweranimation
કેશવભાઈ પ્રજાપતિ અમેરીકાના પ્રવાસે !
 
અમદાવાદ શહેર પ્રથમવાર છોડી, કેશવભાઈએ અમેરીકાની સફર કરી,
પ્લેનમાં બેસી, ડુબઈ થઈ અંતે અમેરીકાના ટેક્ષાસના હ્યુસ્ટન શહેરે પહોંચી,
પત્ની સવિતાબેન સાથે કેશવભાઈ તો અમેરીકાના હ્યુસ્ટનમાં કૈલાસબેન પટેલ ઘરે,
નવા દેશમાં ફરવાની સાથે, અમદાવાદના છાત્રાલય ભંડોરના વિચારો મનમાં રહે,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?……………………….(૧)
 
કૈલાસબેન દીકરો ડોકટર જે, વેકશન દિવસો લઈ, હ્યુસ્ટન અને ટેક્ષાસ બતાવે,
એપ્રિલ ૮,૨૦૧૫ દિવસે પધાર્યા બાદ દુર એક સુંદર ગુફા બતાવી કેશવભાઈને ખુશ કરે,
હ્યુસ્ટન શહેરના મંદિરો અને જોવા જેવી જગાઓ જોવાની તકો કેશવભાઈને મળે,
પણ,થોડું છાત્રાલય માટે ફંડ ભેગું થયું ત્યારે જ કેશવભાઈ શાંતીભરી ખુશી અનુભવે,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?……………………..(૨)
 
શનિવાર અને ૧૮મી એપ્રિલનો શુભ દિવસે હ્યુસ્ટન છોડી, કેલીફોર્નીઆ જવાની વાત હતી,
સાઉથ વેસ્ટ એરલાઈન્સના પ્લેનમાં સાથીદાર ગંગારામ અને પત્ની સાથેની સફરની આ વાત રહી,
લોસ એંજીલીસ શહેરના એરપોર્ટ પર ઉતરી બેગો સાથે વાટ જોઈ હૈયે મળવાની આશાઓ હતી,
ત્યારે, વાનમાં ચંદ્રવદન અને કમુ નામે બે વ્યક્તિઓ નિહાળી એક યાદગાર ઘડી બની,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?……………………….(૩)
 
વાનમાં બેસી કેલીફોર્નીઆના રસ્તા પર આ જીવનની પહેલી સફર બની ગઈ,
કમુ વાન ચલાવે, આગળ બેસી ચંદ્રવદન રસ્તે દેખાય તેના વર્ણનથી સૌ હૈયે ખુશીઓ ભરી,
મોટા શહેર લોસ એંજીલીસ બાદ,ડુંગરા અને રણ પ્રદેશમાં પામડેલ પછી લેન્કેસ્ટર આવવાની ઘડી,
ત્યારે એક્ષીટ ૪૩ અને એવેન્યુ “જે” થી હાઈવેય ૧૪ છોડી, હાલકોમ એવેન્યુના ઘરે આવી સફર પુરી કરી,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?………………………..(૪)
 
કેશવભાઈને અમદાવાદમાં મળ્યાથી જાણું પણ સવિતાબેનને નજીકથી જાણવાની તક મળી,
સાથે આવેલા ગંગારામભાઈને પ્રથમવાર મળી જાણવાની પણ અમોને તક મળી,
ગરીબાય અનુભવી, સંયુક્ત કુંટુંબીક પ્રેમ હોય છતાં, કેશવભાઈ જીવને પ્રભુ કૃપા મળી,
અંતે, ઘરે લક્ષ્મીને પામી,પ્રજાપતિ સમાજ પ્રેમી બની, સંસારમાં આગેકુચ કરી,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે !……………………….(૫)
 
૧૮મી એપ્રિલ તો ઘરે આરામ કરતા વાતો કરતા હૈયે આનંદ ભર્યો,
સાંજના જમણને પ્રેમથી આરોગતા, ફોટાઓ પાડી ચંદ્રે એને યાદગાર કર્યો,
રાત્રીએ સુઈ, રવિવારે સવારે નાસ્તા પછી કાંઈ જોઈશું એવો નિર્ણય લીધો,
નવા બંધાયેલ મંદિરના દર્શન પછી, પામડેલની “એન્ટેલોપ વેલી મોલ” જોવાનો લ્હાવો લીધો,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?…………………….(૬)
 
છત્રાલયની વાતો કરતા, ટેક્ષાસમાં મળેલા દાન સહકારની ચર્ચા થઈ,
કેલીફોર્નીઆમાં પણ જોવા લાયક સ્થળોની ચર્ચા સાથે ફરી છત્રાલયના ફંડ વિષે વાતો થઈ,
મારી ઈચ્છા મુજબ મારો દાન સહકારમાં છત્રાલય સાથે મારી ૧૯૯૩ની શિક્ષણ ઉત્તેજન યોજના રહી,
કેશવભાઈને જરા નિરાશા, પણ એમના રૂમ-દાતાર વિચારની દાનરકમ અંતે તો સમાજને મળી,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?……………………….(૭)
 
સોમવાર અને સાન્તા બારબરાથી પુનમભાઈ પ્રજાપતિ વાનથી મારા ઘરે,
ટેબલ પર સાથે બેસી, હૈયે ખુશીઓ ભરી જમતા, યાદગીરી ફોટાઓમાં ચંદ્ર મઢે,
બપોરના ૧નો સમય હશે અને સૌ છે વાનમાં,લાસ વેગાસ અને ગ્રાન્ડ કેનીયનની ટ્રીપે,
વીકટરવીલ જરા મળી, પુનમભાઈ સાંજના સમયે  સૌને લાવે લાસ વેગાસની મોટેલે,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?………………………..(૮)
 
જીવતી જાગતી કેસીનોભારી લાસ વેગાસ નગરીના દર્શન રાત્રીએ સૌ કરે,
હૈયે ખુશી ભરી રાત્રી મોટેલે વિતાવી, દિવસના ફરી નગરીના દર્શન કરે,
અને, રોડ ટ્રીપે, હુવર ડેમ કરી અંતે સૌ હતા ગ્રાન્ડ કેનીયનની મોટલે,
દિવસ અને સાંજના સમયનો લાભ લઈ, વિશ્વની એક અજાયબીને નિહાળે,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?…………………………(૯)
 
મંગળવારે જોયા પછી રાત્રી ગાળી, બુધવાર ‘ને ૨૧ તારીખે ગ્રાન્ડ કેનીયન ફરી નિહાળી,
તમો હતા વાનમાં અને ૫૦૦થી વધુ માઈલોની એકધારી પુનમભાઈએ ગાડી હાંકી,
સાંજના નવ પહેલા અંતે લોસ એંજીલીસમાં તમો અને પ્રેમચંદભાઈની મહેમાનગીરી મળી.
તમો સહીસલામ અને લાસ વેગાસ અને ગ્રાન્ડ કેનીયન જોયાની ચંદ્ર હૈયે હતી ખુશી,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?………………………..(૧૦)
 
લોસ એંજીલીસ રહ્યા રહ્યા તમે અસલ પાટણવાસી પ્રજાપતિઓને મળ્યા,
અનેક તરફથી છાત્રાલય માટે સારો દાન-સહકાર મળ્યાની ખુશી હૈયે લાવ્યા,
દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રજાપતિઓને મળવાના પ્રયોસોમાં જરા હૈયે નિરાશા લાવ્યા,
ત્યારે ચંદ્રે તમોને એની વાણી સંભળાવી, ફરી ખુશીઓ લાવવા પ્રયાસો કર્યા,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?………………………….(૧૧)
 
 
૨૮મી એપ્રિલના રોજ તમે કેલીફોર્નીઆ પ્લેનથી છોડી પોર્ટલેન્ડ ઓરેગન જાશો,
અંતે લોસ એંજીલીસમાં શું શું જોયું તેને ફરી યાદ કરી, કદી ના તમે ભુલશો,
પોર્ટલેન્ડમાં નાથુભાઈ પ્રજાપતિનો  મીઠો સતકાર મેળ્યાની ખુશી તમ-હૈયે લેશો,
એમના દીકરાને મળવાના કારણે ક્રીસ્ટલ સીટીમાં પધારી ફરી કેલીફોર્નીઆમાં હશો,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?………………………(૧૨)
 
 
ફરી કેલીફોર્નીઆ પણ નોર્થના સાન ફ્રાન્સીસકો શહેરના “ગોલ્ડન ગેઈટ બ્રીજ” જોવાની તક મળી ?
જોઈ શક્યા તો એની ખુશી, ના જોઈ શક્યા તો ફરી કેલીફોર્નીઆ આવવા વિનંતી છે મારી,
પોર્ટલેન્ડમાં જે જોવાનું જોઈ, છત્રાલયના માટે દાન સહકારની સફળતા તમે ગણી,
અંતે પ્લેન સફર નક્કી હતી તે પ્રમાણે કરી, “ચીકાગો” શહરે પડાવની આશા પુરી કરી,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?……………………….(૧૩)
 
 
૨૮મી એપ્રિલના દિવસે કેલીફોર્નીઆ છોડી, પોર્ટલેન્ડ રહી અંતે ચીકાગોમાં મહેમાન બન્યા,
ત્યારે, તમ હૈયે ખુશી કે માર્ગદર્શન માટે મોતીલાલ પ્રજાપતિ તમારી સંગે હાજર હતા,
શહેર અને અન્ય જે બતાવ્યું તે પ્રમાણે જોતા, છાત્રાલયની વાતો ફરી તાજી કરી,
 જે કાંઈ સહકાર મળ્યો તેમાં તમારી આશાઓ પુર્ણ કે થોડી નિરાશા, એમાં પ્રભુ ઈચ્છા હતી,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?…………………………(૧૪)
 
 
૮ંમી મેના દિવસે ફરી પ્લેન સફરે ચીકાગોથી તમે ન્યુ જર્સીના એડીસન શહેરે હશો,
હવે, તો ગંગારામની દીકરીના ઘરે હશો એથી ૧૨ દિવસે સફર પુરી થશેના વિચારોમાં હશો,
ન્યુ યોર્ક શહેર ફરતા, એમ્પાયર સ્ટેટનું મકાન અને લીબરટીનું સ્ટેયું અને ટાઈમ સ્વેર નિહાળ્યું ?
વોસીન્ગટન ડીસી જઈ, વાઈટ હાઉસ કે અન્ય જોવાની તકો લઈ કાંઈ નવું જોયું ખરૂં ?
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?………………………..(૧૫)
 
અમેરીકાની ટ્રીપે તમે અમદાવાદના ગુજરાત પ્રજાપતિ સમાજ કદી ના ભુલ્યા,
પ્રમુખપદની જવાબદારી નિભાવતા, છાત્રાલયના ફંડ માટે હંમેશા તમ- વિચારો જીવીત રહ્યા,
જે કાંઈ શક્ય થયું તે જ પ્રભુ ઈચ્છા હતી એવા સ્વીકાર દ્વારા ફરી તમો આનંદમાં હતા,
૨5મી મે, ૨૦૧૫ના દિવસે અમેરીકાની વિદાય લેતા, અનેક વ્યક્તિઓના આભારીત બન્યા,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?………………………….(૧૬)
 
 
 મોટી મોકાની જમીન ગુમાવ્યાની નિરાશા,પણ આજે એક ભવ્ય છાત્રાલય છે સંસ્થા-ધામે,
અત્યારે,પ્રજાપતિ કુમારો માટે સુંદર જગા, પણ ભવિષ્યમાં કન્યાઓ માટે સુવિધાઓ હશે અન્ય જગાએ,
પ્રજાપતિ કોમમાં કન્યાઓને અને કુમારોને શિક્ષણ ઉત્તેજન મળે તેની ખુશીઓ હૈયે વહેતી રહે,
છાત્રાલય નિભાવને ધ્યાનમાં લઈ, “મનોરંજન હોલ” પણ છત્રાલય નજીક સંસ્થાના હક્કે જરૂર હશે,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?……………………………….(૧૭)
 
 
અંતે ચંદ્ર સૌને કહે ઃઅમદાવાદની ગુજરાત પ્રજાપતિ સમાજરૂપી સંસ્થા તો છે પૂરાણી,
અમદાવાદ વિસ્તારથી દુર અખિલ ગુજરાતના પ્રજાપતિઓ સંગે એકતાના બીજ રોપવાની છે આ કહાણી,
દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રજાપતિ બાળકો અમદાવાદ છાત્રાલયે રહેતા,ભવિષ્ય પ્રેમ સાથે એકતા જરૂર લાવશે,
હવે, શિક્ષણ ઉત્તેજનના યજ્ઞ દ્વારા “પ્રજાપતિ ગૌરવ”નું ફુલ ખીલી ગુજરાતમાં મહેક જરૂર આપશે,
કેશવભાઈ, આ બધું ના ભુલશો, યાદ રાખશોને તમે ?…………………………………..(૧૮)
 
 
કાવ્ય રચના ઃ તારીખ,૨૮,૨૦૧૫                         ચંદ્રવદન
 
બે શબ્દો…
કેશવભાઈ પ્રજાપતિ એટલે અમદાવાદના “ગુજરાત પ્રજાપતિ સમાજ”નામની એક જુની સંસ્થાના પ્રમુખ.
એમણે સંસ્થાની જવાબદારી લીધાને થોડા વર્ષો થઈ ગયા.
પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ સમાજના ભલા માટે એમની વિચારધારા હંમેશા રહી છે.
એમના પ્રમુખપદ હેથળ એક સુંદર છાત્રાલય થયું……અમેરીકાના વીઝા મળતા, નવા દેશ જોવાની ઈચ્છા સાથે એમણે છાત્રાલય માટે ફંડ ભેગું કરવાનું વિચાર્યું.
પ્રથમ હ્યુસ્ટન,ટેક્ષાસ..અને પછી કેલીફોર્નીઆ આવતા, મારા ઘરે મહેમાન બની, ફર્યા, ફંડ ભગું કર્યું….અને પછી પોર્ટલેન્ડ ઓરેગોન….ચિકાગો….અને અંતે ન્યુ જર્સી અને ન્યુયોર્ક વિગેરે.
અંતે ફરી ગુજરાત.
બસ, આજ કહાણી વિસ્તારે કાવ્યરૂપે કહી છે.
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
FEW WORDS…
This Poem in Gujarati is about the 1st U.S.A Trip made by KESHAVBHAI PRAJAPATI ( President of GUJARAT PRAJAPATI SAMAJ of AHMEDABAD, GUJARAT, INDIA) with his wife SAVITABEN.
They 1st landed at Houston, Texas and then to LOS ANGELES, CALIFORNIA. While in California, they were the Guests at our house at LANCASTER for 2 days. Then from California they went to PORTLAND, ORAGON…then to CHICAGO..then finally to EDISION, NEW JERSEY. From there by the plane to AHMEDABAD, GUJARAT on 25th MAY 2015( having changed the original plan of going on 20th)
I hope you enjoy this Post.
Dr. Chandravadan Mistry

મે 26, 2015 at 1:09 પી એમ(pm) 8 comments

સુવિચારો ઃ માનવીનું હ્રદય !

સુવિચારો ઃ માનવીનું હ્રદય

(૧) મન કે બુધ્ધિથી ભલે વિચારો જન્મે, પણ અંતે તો હ્રદય દ્વારા જ પવિત્રતાના પંથે માનવ સફર હોય શકે !

(૨) ખરા હ્રદયભાવભરી પ્રાર્થના એ જ ખરી પ્રાર્થના, જે પ્રભુને પહોંચે કારણ કે માનવી ત્યારે સત્યના પંથે હોય !

(૩) કદી જીવન સફરમાં માનવીએ હ્રદયના ઉંડાણમાં ડુબકી ના મારી, તો જાણજો કે એના માનવ જન્મે એનો ઉધ્ધાર ના થયો !

(૪) આત્મા કયાં છે ? એવા સવાલ સાથે દેહમાં નિહાળો તો કદાચ માનવીને એના આત્માના દર્શન એના હ્રદયમાં જ થઈ શકે !

તારીખ ઃ મે,૨,૨૦૧૫                                   ચંદ્રવદન

 

બે શબ્દો…

હ્રદય વિષે વિચારતો હતો.

અને મનમાં અનેક વિચારો આવ્યા.

મંથન કરતા, ચાર વિચારો “માખણ”જેમ તરતા નજરે પડ્યા.

બસ….આ જ વિચારો “સુવિચારો” કે “ચંદ્રસુવિચારો”રૂપે પ્રગટ કર્યા છે.

તમો પણ વાંચી મનન કરજો…સૌમાં ખજાનો ભર્યો જ છે.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 FEW WORDS…

Today’s Post is titled “SUVICHARO” meaning “PEARLS (THOUGHTS) of WISDOM”

The TOPIC is HEART ( Human Heart )

One Thought is “Even when the thoughts are born by the MIND or BRAIN, it is the HEART that leads to the PATH of PURITY”

One must PRAY with the HEART….try to LOOK DEEP into the HEART..and may be you can find the SOUL in your HEART.

Hope you enjoy this Post.

Dr. Chandravadan Mistry

મે 21, 2015 at 9:08 પી એમ(pm) 7 comments

“મળવા જેવા માણસ”નામકરણે દાવડાજીની કલમે લખાયેલ વ્યક્તિ પરિચયનો ખજાનો

Image result for Man with Pen & Paper writing

 

 

 

“મળવા જેવા માણસ”નામકરણે દાવડાજીની કલમે લખાયેલ વ્યક્તિ પરિચયનો ખજાનો

 

એક દિવસ પીકે દાવડાજીનો ઈમેઈલ આવ્યો અને “મળવા જેવા માણસ” નામકરણે અન્ય વિષે લખવાની શરૂઆતમાં પ્રથમ “વિનોદ ગણત્રા”વિષે પરિચય હતો.

આ પહેલો લેખ વાંચી હું ઘણો જ ખુશ હતો.

આવી ખુશી સાથે મારા હૈયે બીજી વ્યક્તિની માહિતી જાણવા આતુરતા હતી.

એક પછી એક લેખ વાંચી નવી નવી વ્યક્તિઓ વિષે વાંચ્યું તેમાં થોડાને હું જાણતો હતો. જે કોઈને હું જાણતો હતો તેમના વિષે લેખરૂપે વાંચતા મને થયું કે “જે ના જાણતો હતો એવી માહિતી જાણી શક્યો”.આથી મારા હૈયે એક અનોખી ખુશી હતી.

૨૦૧૪માં આવા વ્યક્તિ પરિચયોના લેખોની શરૂઆત થયા બાદ નીચેની વ્યક્તિઓ વિષે જાણવા મળ્યું>>>>>

 

(૧) વિનોદ ગણાત્રા      (૨) હિમતલાલ જોષી       (૩) શરદ શાહ       (૪) ડો. કિશોર પટેલ         (૫) ગોવિન્દભાઈ પટેલ         (૬) બાર્બરા અને ડેવિડ         (૭) હરિકૃષ્ણ મજમુદાર         (૮) વલીભાઈ મુસા                                 

(૯) જીગ્નેશ અધ્યારૂ     ( ૧૦) વિજય શાહ      (૧૧) દિનેશ પાઠક      (૧૨) સુરેશ જાની       (૧૩) વિનોદ પટેલ      (૧૪) ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી     (૧૫) ડો. દિનેશ શાહ       (૧૬) પ્રવિણ શાસ્ત્રી    (૧૭) મહેન્દ્ર મેહતા   

(૧૮) કૃષ્ણકાંત  ઉનડકટ       (૧૯) જયકાન્ત જાની   (૨૦) ડો. પ્રતાપ પંડ્યા       (૨૧) રમેશ પટેલ ( આકાશદીપ)   (૨૨) પારૂ કૃષ્ણકાન્ત પંડ્યા    (૨૩) અશોક મોઢવાડ       (૨૪) મેધલતા મહેતા    (૨૫) પી.કે. દાવડા

(૨૬)જુગલકિશોર વ્યાસ     (૨૭) દિપક ધોળકિયા    (૨૮)ચીમન પટેલ    (૨૯)દેવિકાબેન ધ્રુવ     (૩૦)નવીન બેન્કર   (૩૧) હિરલ શાહ    (૩૨) શંકુર સરવૈયા

 

 (૩૩) સુરેશચંદ્ર શેઠ      (૩૪)  રેખાબેન સિંધલ        (૩૫) ભુપેન્દ્ર રાઓલ      (૩૬)  ડો. ચિંતન વૈષ્ણવ   (૩૭) કેપ્ટન નરેન્દ્ર ફાણસે    (૩૮) અરવિંદ અડાલ   (૩૯) ગિરીશ ચિતલી     (૪૦) પ્રભુલાલ ટાટારીયા………………….

અને દાવડાજીની ઈચ્છા પ્રમાણે એમની કલમ ચાલુ રહે તો કુલ્લે ૫૦ વ્યક્તિઓનો પરિચય હશે.

હું તો એમના ઈમેઈલથી અજાણ કે જાણીતી વ્યક્તિ વિષેનું વાંચી આનંદ અનુભવતો. કોઈવાર તો “જાણેલી” વ્યક્તિ વિષે પણ નવી મહિતી મળ્યાનો અનુભવ થયો છે. આનું કારણ એટલું જ કે ” જ્યારે જ્યારે દાવડાજી હૈયે કોઈ વિષે જાણવાની ઈચ્છા જાગૃત થાય ત્યારે ત્યારે એમનો સ્વભાવ ઉંડાણમાં જઈ ખજાનો અને સત્ય મેળવવાની વૃત્તિ”

અનેકવાર, મેં દાવડાજી સાથે ફોન પર વાતો કરી.

મેં મળેલી માહિતી આધારે કાવ્યરૂપે કોઈ વ્યક્તિનું લખ્યું તે ભવિષ્યમાં જરૂરથી પ્રગટ કરવા વિચારૂં છું….પછી તો પ્રભુ ઈચ્છા પ્રમાણે જે થવાનું હશે તે થશે.

દાવડાજીએ લખેલા “વ્યક્તિ પરિચયો” અનેક બ્લોગો પર પોસ્ટોરૂપે પ્રગટ થઈ ચુક્યા છે અને એથી ગુજરાતી બ્લોગ જગતે વાંચ્યા જ હશે.

આ પોસ્ટ દ્વારા હું દાવડાજીને આ “ભગીરથ કાર્ય”માટે અભિનંદન પાઠવી નમન કરૂં છું

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS…

Without creating a PERSONAL BLOG, Shree Purusottam K. Davda is very well known to MANY in the GUJARATI BLOG JAGAT.

His thinking is deep. His writings had impressed many.

His Email Communications had become the POPULAR POSTS on many Blogs.

The series of his Communications entitled “MALVA JEVA MANAS” meaning “INDIVIDUALS worth MEETING” had been published on several Blogs.

In this Post I am trying to INFORM my Readers of the INDIVIDUALS on whom he had written. Of 40, I feel honored to be ONE . I thank him for that.

I hope you enjoy this Post…prepared in the past & now belately published.

 

Dr. Chandravadan Mistry

 

 

 

મે 18, 2015 at 12:28 પી એમ(pm) 11 comments

ભુરિયા ફળિયા કહાણી એક કાવ્યરૂપે !

7844e-floweranimation

 

ભુરિયા ફળિયા કહાણી એક કાવ્યરૂપે !
 
ભુરિયા ફળિયા કહાણી એક પુસ્તકરૂપે કેમ ?
સવાલ એવો સૌ પૂછે તો કહેવું છે મારે એ જ !…….(ટેક)
 
પ્રથમ સૌ પૂછે નામ ભુરિયું ફળિયું કેમ પડ્યું ?
અજાણ હોય તેને હૈયે દુઃખ થયું તેનું મેં જાણ્યું,
એથી જ, જવાબ શોધવા માટે મનમાં થયું !………..(૧)
 
એકને પૂછ્યું પછી અન્યને પણ પૂછ્યું,
“ભુરી ક્યારી” નામે જમીન કારણે એવું નામ પડ્યું,
એવું જાણી, મારૂં મન જરા સંતોષી થયું !………….(૨)
 
જવાબ એવો સંતોષ લાવે ત્યારે કોઈએ પૂછ્યું,
શા માટે ગામે “નવા ફળિયા” નામે પ્રજાપતિ ફળિયું થયું ?
બે પ્રજાપતિ ફળિયા એક ગામે જાણી, મનડું મારૂં ગુંચવાયું !………..(૩)
 
ફરી, કોઈને પૂછ્યું અને અનેકને એ વિષે પૂછ્યું,
અસલ “કુંભારવાડ” મોટી ખડકી નજીક ભુરીખાડીએ હતો એવું જાણ્યું,
એક કુંભારવાડમાંથી બે ફળિયા બન્યા જાણી મન મારૂં ખુશ થયું !……..(૪)
 
છતાં, મનમાં શંકા હતી કે બે ફળિયા જુદા જુદા નામે,કોઈ કારણે જ હશે,
સત્ય જાણવા મારા મનમાં વિચારો અનેક ઉભા થઈ મુજને મુજવતા રહે,   
મનની શાંતી માટે જવાબ મેળવવા પ્રષ્નો પૂછતો રહ્યો હું સૌ જનને !…….(૫)
 
કુંભારવાડે કાચા ઝુપડા જેવા ઘરોમાં રોગચાળાએ રહી ના શકાય એવું થયું,
કે પછી, બધા જ ઘરો આગમાં બરી ગયા અને એ જગા છોડવાનું થયું,
જે થકી, રહીશોએ કુંભારવાડ છોડતા, બે ફળિયા બન્યાનું થયું………..(૬)
 
એવા સમયે થોડા કુટુંબોને ગામની હદમાં રહવાનું યોગ્ય લાગ્યું,
તો, થોડા કુટુંબોએ સહાસી બની હદ બહાર રહેવું યોગ્ય ગણ્યું,
આવા મતભેદે “નવું ફળિયું” ‘ને “ભુરિયું ફળિયું”બન્યાનું મારૂં માનવું !…..(૭)
 
ગામ હદ બહાર તો ખેતરરૂપી જમીન હતી  “ભુરી ક્યારી” નામે,
રસ્તો વચ્ચે રાખી, એક નાકેથી બનાવ્યા કાચા ઘરો સામ સામે,
જે થકી, બન્યું એક સુંદર ફળિયું “ભુરિયા ફળિયા” નામે !…………….(૮)
 
આ ફળિયાના નાકે,પ્રથમ કુળદેવી ખોડિયાર માતાનું મંદિર બન્યું,
કુળદેવી હતી સૌની, તો શા કારણે  માતાજીને ભુરિયા ફળિયે આવવાનું થયું ?
ફરી મતભેદ થતા, પ્રજાપતિઓ ઝગડ્યા અને અંતે આ વિષે નિર્ણય હશે !………(૯)
 
બે પક્ષી અંતે એક લોટરીથી ચિઠ્ઠી ખેંચતા માતાજીને ભુરિયું ફળિયું જવાનું થયું,
એવા સમયે,માતામુર્તી કોઈ નહી ઉંચકી શક્યા, ફક્ત રતનજી નાના હસ્તે એ શક્ય થયું,
એક નાનકડા મંદિરે માતાની સ્થાપના થઈ અને માતકૃપા ફળિયે વહેતી રહી !……..(૧૦) 
 
આ પ્રમાણે, વેસ્માના એક કુંભારવાડમાંથી બે પ્રજાપતિ મોહ્લ્લાઓ થયાની કહાણી બની,
જાણકારી આધારીત, ઈ.સ. ૧૮૦૦ની શરૂઆત પછી, ફળિયે ઘરો બન્યાની આ કહાણી રહી,
આજે, આ ઘટના પ્રજાપતિ ઈતિહાસ પાને મઢી હતી તે જ સૌએ  જાણી !……………(૧૧)
 
અસલ વેસ્માના કુંભારવાડના વતનીઓ જે સંપથી એક સાથે રહેતા હતા,
તેઓ સૌ ગુજરાત રાજધાની ચાંપાનેર શહેરના રહેનારા હતા,
એથી જ, “ચાંપાનેરી કુંભાર”નામની ઓળખે સૌએ એમને જાણ્યા હશે !………….(૧૨)
 
પણ, કુળદેવી ખોડિયાર માતાનું પૂજન શા માટે સૌ કરે ?
એવા પ્રષ્ન કારણે સૌની નજર સૌરાષ્ટ તરફ રહે,
કારણ કે,ખોડિયાર સૌરાષ્ટ જન્મીનુંપૂજન ત્યાં જોવા મળે !…………….(૧૩)
 
ઈતિહાસની ઘટનાઓને જોડતા, અસલ ગુજરાત પ્રજાપતિઓ સૌરાષ્ટ રહીશો હશે,
ત્યાંથી ગુજરાન કે અન્ય કારણે ચાંપાનેર શહરે આવી, સ્થાયી થયા હશે,
અંતે દક્ષિણ તરફ આવતા વેસ્મા ગામે “કુંભારવાડ” બન્યો હશે !………….(૧૪)
 
વેસ્મા ગામે આજે બે પ્રજાપતિ પંચોની માર્ગદ્રશને બે ફળિયા અમર છે,
કુંભારવાડમાં એક પંચ હતું તો ઝગડાઓ ભુલી, નવયુગે ફરી એકતા હોય શકે ?
જે હયાત પ્રજાપતિ રહીશો છે આજે, તેઓ જ આવું સ્વપ્નું સાકાર કરી શકે !……(૧૫)
 
એવા સમાધાનરૂપે હું કહું કે ભલે બે ફળિયા પંચે કારભાર અલગ રહે,
પણ, “પ્રજાપતિ સમાજ, વેસ્મા” નામે વર્ષે વર્ષે ગામે થોડી મીટીંગો કરે,
તો, ચંદ્રનું માનવું છે કે પ્રજાપતિ ગૌરવ વધી ચમકી શકે !………………..(૧૬)
 
ફરી ભુરિયા ફળિયાનું કહેતા, કહું છું હું ઘટનોથીભરી કહાની સૌને આજે,
પ્રથમ ફક્ત કુંભારી યાને માટીકામરૂપી કળા હતી ગુજરાન કાજે,
ત્યારે, કમાણી ઓછી અને ગરીબાય નાતના વડલાઓને સતાવે ઘણી !…….(૧૭)
 
વડલાઓ સુથારી કામની કળાથી ગુજરાન માટે નવો રસ્તો કાઢે,
 અભણ હોય ગરીબાય આવે, એવું જાણી, થોડા શિક્ષણ પ્રેમી પણ બને,
અરે ! સહાસી બની, પરદેશગમન કરી કમાણી વધારવા જરા ના ડરે !…….(૧૮)
 
આવી વિચારધારામાં ભુરિયા ફળિયા રહીશો અનેક સાઉથ આફીકાની સફરે,
ઈસ્ટ આફ્રીકા કે ફીજી જાવા માટે નિર્ણય લેતા કોઈ ના જરા ડરે,
પરિવર્તન આવ્યું ફળિયે કે ગામમાં “ઝવેરી ફળિયું” ઉપનામ ફળિયાને મળે !…….(૧૯)
 
અરે ! એક વાત બીજી હું કરૂં અને એ છે ફળિયે અન્ય ગામોના રહીશોની,
જ્યારે અસલ રહીશો પરદેશે તો એના સગાસ્નેહીઓ લીધી ફળિયે રહેવાની જવાબદારી,
એરૂ, વડોલી,બારડોલી, લાખણપોર કે અન્ય ગામોના વતનીઓ કહે ભુરિયું મારૂં ગર્વથી !……(૨૦)
 
ભલે ભુરિયા ફળિયાવાસી પરદેશ રહે, સૌનો પ્રાણ અંતરઆત્મા તો હંમેશ ફળિયે રહે,
એવા પ્રેમના કારણે, ફળિયે નવા નવા કાર્યો અનેક બને અને બનતા રહે,
એ જ કારણે ભુરિયા ફળિયું છે આજે પ્રગતિના પંથે !……………………………..(૨૧)
 
પ્રગતિના પંથે,૧૯૭૩માં નવું સુંદર મોટું ખોડિયાર માતા મંદિર બને,
૧૯૭૭માં પ્રજાપતિ પંચની ખુલ્લી જમીન પર “પ્રજાપતિ ભવન” બને,
પછી “વારીગ્રહ” અને “બાળભવન” સાથે “બાળવિહાર” બને !…………………(૨૨)
 
હવે, ૨૦૧૪માં મ્યુઝીઅમ, લાઈબ્રેરી, ક્લોકટાવર ‘ને ગેસ્ટરૂમની વાત રહે,
સાથે,ભોજનગ્રહ અને જમીન હદે પાકી દિવાલ બાંધવાની પણ વાત રહે,
ત્યારે સુંદરતા વધારવા પેવરબ્લોગ જમીન પર હોય એવી વાત રહે !………..(૨૩)
 
જે કંઈ ફળિયે થયું તે તો ખરેખર ખોડિયાર માત કૃપાથી જ થયું,
હવે પછી કાંઈ થાય કે ના થાય તેમાં પણ માત કૃપા હશે એવું સૌએ માનવું,
આવી સમજ હૈયે હંમેશા સ્વીકારી, ભવિષ્યમાં સૌએ આગળ ચાલવું !………..(૨૪)
 
અંતે ઉપર કહેલા સુત્રે મારે સૌને એટલું જ કહેવું રહ્યું,
ભુરિયા ફળિયે પ્રજાપતિ સાથે છે દેશાઈઓ અને બ્રાહ્મણો રહે,
જે પ્રમાણે ફળિયાની રચના થઈ તેમાં પ્રભુકૃપા હંમેશા વહેતી રહે !…………..(૨૫)
 
અંતે કહેવું છે કે એક “કુંભારવાડ”માંથી બે ફળિયામાંથી એક છે “ભુરિયું ફળિયું”,
“જે જાણેલું તે જ લખાણું”તેથી જ આજે સૌએ હકિહતોરૂપે એને વંચાણું,
જે લખેલું વાંચ્યું તમે, તો હવે આ ગૌરવગાથાનું કદી ના તમે ભુલવું !……….(૨૬)
 
 
કાવ્ય રચના ઃ તારીખ ઓક્ટોબર,૧૯,૨૦૧૪                     ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

હું શું કહું ?

વેસ્મા ગામ જે દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવેલ…તે જ મારૂં જન્મ સ્થળ.

“ભુરિયું ફળિયું” એટલે વેસ્મા ગામનું એક ફળિયું જ્યાં મારો જન્મ.

બસ….જે સ્નેહ મારા હ્રદયમાં છે તેના આધારે આ રચના દ્વારા મેં “ફળિયા ઈતિહાસ” કહેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

જે જાણ્યું તે તમોને ગમ્યું હશે.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS….

My Birthplace is the village of VESMA in South Gujarat,India.

“BHURIYA FALIYA” is the name of the Street I was born.

What I had known as the “Faliya Formation History”..I had tried to tell as a Poem in Gujarati.

Hope you enjoy this Post.

 

Dr. Chandravadan Mistry.

મે 13, 2015 at 6:26 પી એમ(pm) 13 comments

ભારતી-જયન્તીની ૫૦મી વેડીન્ગ એનીવરસરી

7844e-floweranimation

ભારતી-જયન્તીની ૫૦મી વેડીન્ગ એનીવરસરી !
અમારા આંગણે રૂડો અવસર રે આવ્યો,
૫૦મી વેડીન્ગ એનીવરસરીની ખુશીઓ એ લાવ્યો,
હૈયે આનંદ ભરી તમે સૌ પધારજો !……………………….(ટેક)
૫૦ વર્ષ પહેલા મળે છે બે જીવો અજાણ,
સંસારીવાડીમાં જીવનસાથીરૂપે નથી જરા અજાણ,
પ્રેમથી બોલાવે છે સૌને,તો આવો તમે !………………….(૧)
એક જયન્તી અને એક છે ભારતી નામે,
બંને બને એક અટકે ચાંપાનેરીયા નામે,
પ્રેમથી બોલાવે છે સૌને, તો આવો તમે !…………………(૨)
સંસારીબાગમાં ભારતી- જ્યન્તી નામે ફુલો ખીલે,
સંતાનો સાથે કળીઓ પણ બાગમાં મહેકી રહે,
પ્રેમથી બોલાવે છે સૌને, તો આવો તમે !………………….(૩)
૫૦ વર્ષનું દાપત્ય જીવન માટે પ્રભુનો પાડ માને,
બીજા અનેક વર્ષો માટે ભારતી જયન્તી હૈયે આશાઓ રહે,
પ્રેમથી બોલાવે છે સૌને, તો આવો તમે !………………….(૪)
૧૧મી મે ૨૦૧૫ના ઉત્સવમાં ચંદ્ર કમુ તો દુર રહે,
દુરથી ભાવભર્યા અભિનંદન પાઠવી હૈયે આનંદ ભરે,
પ્રેમથી બોલાવે છે સૌને, તો આવો તમે !………………..(૫)
કાવ્ય રચના ઃ તારીખ, એપ્રિલ,૧૪,૨૦૧૫                            ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજે છે ૧૧મી મે, ૨૦૧૫નો દિવસ.

આજે છે મારા મિત્ર જયન્તિ ચાંપાનેરીઆની ૫૦મી વેડીંગ એનીવર્સરી.

સાંજે ઉત્સવ છે સુરત શહેરમાં.

આમંત્રણ છતાં હું દુર છું.

તો….આ કાવ્ય દ્વારા મેં શુભેચ્છાઓ પાઠવી.

જે પોસ્ટરૂપે પ્રગટ કર્યું તે તમો વાંચી રહ્યા છો.

જયન્તિ અને એની પત્ની ભારતીબેનને ખુબ ખુબ અભિનંદન !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…
It is the 50th Wedding Anniversary of my friend JAYANTI CHAMPANERIA on 11th May 2015.
A Poem in Gujarati to express my BEST WISHES to Jayanti & his wife Bharatiben.
Congratulations to both for the 50th Wedding Anniversary.
Dr. Chandravadan Mistry.

મે 11, 2015 at 1:46 પી એમ(pm) 8 comments

મધર્સ ડે યાને માતાનો દિવસ !

   PHOTO from Email Dr Maulik Shah

 

મધર્સ ડે યાને માતાનો દિવસ !

 નર અને નારીરૂપે જગમાં માનવીઓ જીવે,

સંસારમાં નારી જ મધર યાને માતા બને,

એવી નારીને ચંદ્ર નમન કરે !…………………………(૧)

નારી જ માત-તત્વ સાથે જગમાં જન્મે,

સંતાન હોય કે નહી, નારી હંમેશા માતા રહે,

એવી નારીને ચંદ્ર નમન કરે !………………………..(૨)

માત-તત્વે પ્રેમ, કરૂણા દયાભાવ નભે,

એવા ગુણોથી માતા તો ખરેખર દેવી બને,

એવી નારીને ચંદ્ર નમન કરે !…………………………(૩)

મે મહિનાના બીજા રવિવારે “મધર્સ ડે” આવે,

માનવી એવો દિવસ કરી માતા- યાદ તાજી કરે,

પરલોક તરફ નજર કરી, “હેપી મધર્સ ડે”ચંદ્ર સૌને કહે !……….(૪)

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ,મે,૮,૨૦૧૫                  ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

૨૦૧૫ના વર્ષે ૧૦મી મે અને રવિવારનો દિવસ એટલે “મધર્સ ડે”.

એ દિવસની યાદમાં ….આ રચના થઈ શુક્રવાર અને ૮મી મે, ૨૦૧૫.

સૌ આ પોસ્ટરૂપે વાંચી ખુશી અનુભવે એવી આશા.

ફક્ત આ દિવસે નહી પણ જીવનભર સૌ માતાને યાદ કરતા રહે એવી પ્રાર્થના.

“હેપી મધર્સ ડે”  !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

May 10th 2015 and Sunday means it’s the Mother’s Day.

A Poem in Gujarati for you.

Happy Mother’s Day to All.

Dr. Chandravadan Mistry

મે 10, 2015 at 2:40 એ એમ (am) 14 comments

અનિલ ચાવડા કહાણીમાં કાવ્ય-પ્રેમ !

 

અનિલ ચાવડા કહાણીમાં કાવ્ય-પ્રેમ !

ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના નાનકડા ગામે જન્મી,

ભલે ગરીબાય હોય, પણ બાળપણથી જે છે કાવ્ય લેખન પ્રેમી,

એ છે અનિલ ચાવડા, બીજો કોઈ નહી !…………………………(ટેક)

 

ગામડે શાળાઓમાં ભણતા, અમદાવાદમાં કોલેજ અભ્યાસ કરતા,

કાવ્ય સર્જનની આદતે, ભજન મંડળે કોઈવાર ભજનો રચતા,

લાગ્યો રે નાતો સાહિત્ય સંગે અનિલને !…………………………..(૧)

 

ગામડે ગરીબી અને ખેતી મજુરી નિહાળી ‘ને અનુભવી,

જીવનમાં સંઘર્ષ કરવાની આદતે, ઉચ્ચ શિક્ષણનો મતલબ જાણી,

કાવ્ય રચવાની લગનીનો રંગ લાગ્યો છે અનિલને !…………………(૨)

 

કાવ્યો લખે પણ ના જાણે કાવ્યોમાં છંદો હોવા જરૂરીત,

એક પુસ્તક વાંચન અને કવિઓ દ્રારા પ્રેરણાઓ મેળવી,

અંતે, શુધ્ધ કાવ્ય-રચનાઓ બની છે અનિલની !………………….(૩)

 

પ્રકૃતિ, જીવન અનુભવો કાવ્ય સર્જન પ્રક્રિયામાં ફાળો દેતા,

કાવ્યો દ્વારા લોકપ્રિયતા અને અનેક એવોર્ડો હાંસીલ કરતા,

આખરે, યુવાજીવને મળે કવિપદ અનિલને !……………………….(૪)

 

શરૂઆતે અછંદ અને પછી ખરેખર શુધ્ધ કાવ્યો લખી,

અંતે જીવન સફરે,ગઝલ રચનાઓ લખવાનું પસંદ કરી,

ગુજરાત સાહિત્યકારોમાંથી એક યાત્રા છે અનિલની !……………….(૫)

 

કવિતા સર્જન સાથે અખબારોમાં પણ લેખન કરનાર,

સંસારી જીવન સફરે જીવન માટે કલમનો આધાર લેનાર,

ચંદ્ર આજે વંદન અર્પે છે અનિલને !………………………………(૬)

 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ એપ્રિલ,૧૩,૨૦૧૫                   ચંદ્રવદન

 

બે શબ્દો...

આજે જે કાવ્ય પોસ્ટ છે તે ગુજરાતના યુવા કવિ “અનિલ ચાવડા”ના જીવન વિષે છે.

અનિલે જ મોકલેલી એક ઈમેઈલમાં એમના થયેલા ઈન્ટરવ્યુનું લખાણ વાંચતા એમના જીવન અને કાવ્યપ્રેમ વિષે જાણ્યું.

જે જાણ્યું એ જ મેં કાવ્યરૂપે કહેવા પ્રયાસ કર્યો છે.

જેમણે આ ઈન્ટરવ્યુ વાંચવું હોય તેઓ નીચેની લીન્કે જઈ શકે છે >>>

અનિલ ચાવડા સાથે સંવાદ – આરાધના ભટ્ટ
HTTP://WWW.ANILCHAVDA.COM/ARCHIVES/1547

આશા છે કે તમોને આ પોસ્ટ ગમે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

Anil Chawda….a young Poet ( Kavi) of Gujarat.

Born in a poor family in a village in Gujarat.

From the childhood, his heart was always involved into the poetry.

Reading about his life, I had attempted to tell that story in a “kavya-like” format….My way of VANDAN to him.

Hope you enjoy this Post.

Dr. Chandravadan Mistry

મે 8, 2015 at 12:40 પી એમ(pm) 9 comments

ચંદ્રવિચારધારા (૧૮) …સુખ યાને હેપીનેસ એટલે શું ?

ચંદ્રવિચારધારા (૧૮) …સુખ યાને હેપીનેસ એટલે શું ?

૩૦મી માર્ચ,૨૦૧૫ના દિવસે, વિનોદભાઈ પટેલે એમના બ્લોગ “વિનોદ વિહાર”પર “સુખની શોધમાં આખું જગત”નામે એક પોસ્ટ પ્રગટ કરી. એ પોસ્ટ મેં વાંચી અને પ્રતિભાવ આપ્યો. એ પ્રતિભાવમાં મારા “કાવ્ય”રૂપે થોડી વિચારધારા હતી. એ વાંચ્યા બાદ, વિનોદભાઈએ મને એક ઈમેઈલ મોકલ્યો. જે તમો સૌ નીચે વાંચી શકો છો>>>>

 

New comment on વિનોદ વિહાર

જગત દોડી રહ્યું આજે ,સુખ ખુશીની શોધમાં, ભુલાતી …
વિનોદભાઈ,
તમો તમારા બ્લોગ પર વીડીયો સાથે માહિતી પ્રગટ કરો છો તે વાંચી ખુબ જ આનંદ થાય છે.
આ પોસ્ટ હતી સુખ કે આનંદ વિષે.
જાણેલું વાંચી હૈયું અને મનડું ખુશી,
અજાણને જાણી હૌયું અને મનડું ખુશી,
સુખ કે હેપીનેસ જે માનવી કહે કે ઈચ્છે,
એ મેળવવા હૈયા મનડે આશાઓ ભરે,
આશાઓ ફળતા માનવ કહે હું છું ખુશ,
આનંદ એવો માણી, પળભર છે એ ખુશ,
તો “પરમ આનંદ” શું છે જરા તમે મુજને કહો,
જે દેહના ઉંડાણમાંથી તેને “પરમ આનંદ” કહો,
જેમાં રહે પ્રભુરૂપી દિવ્ય પ્રકાશ, એવું તમે જાણો,
સમજ એવી ગ્રહણ કરી, સચ્ચિદાનંદને પહેચાણો !
>>ચંદ્રવદન
DR. CHANDRAVADAN MISTRY
http://www.chandrapukar.wordpress.com
Avjo @ Chandrapukar..Your Comments give the Happiness !

 

 

હિન્દુ ધર્મ કે સનાતન ધર્મની વિચારધારા પ્રમાણે “ખરૂં” સુખ યાને “પરમ સુખ” એટલે “પરમ આનંદ”. એ અનંત હોય….જ્યાં “પરમ તત્વ”કે પ્રભુની અનુભુતી હોય.

પણ….સંસારી માનવી “મોહમાયા”થી લીપટાયેલ હોવાના કારણે ફક્ત “ક્ષણભર” આનંદને અનુભવી શકે છે.

માનવ દેહ સાથે મળેલા “જીવ”નો સ્વભાવ દેહ ભીતર સમાયેલ પ્રભુ તત્વના કારણે હંમેશા “આનંદ”ની શોધમાં જ હોય છે.

માનવનું “મન” એને આનંદ પ્રાપ્ત કરવા વિચારો જાગૃત કરે છે….અને ત્યારે એનું “હ્રદય” એને આનંદ મેળવવા દોરવણી/સમજ આપે છે.

સંસારી ઘટનાઓમાં ફાળો આપતા માનવી અંતે પોતાના માટે આનંદ ચાહે છે.

કર્મો માનવી કરે….જ્યારે જ્યારે મુખડે “હાસ્યભાવ” કે “ખુશી”નો અનુભવ થાય ત્યારે ત્યારે ક્ષણો માટે જે અનુભવે તેને આનંદ કહી માનવી મનમાં “શાંતી” પણ અનુભવે છે.

જ્યારે જ્યારે સંજોગો કે ઘટનાઓ મુખડે “આંસુંઓ” કે મનમાં “અશાંતી” લાવે ત્યારે ત્યારે “આનંદ” માનવીથી દુર હોય.

અને, માનવી ફરી ફરી આનંદની “શોધ”માં રહે છે.

આ પ્રમાણે જીવનભર માનવીની “આનંદ માટેની દોડ” ચાલું જ રહે છે.

“ક્ષણભર્યા” આનંદથી સંતોષ માની લેતા માનવી આ સંસારમાં અંધકારમાં રહે છે.

પણ….જીવન સફરે કદી માનવી કોઈ ઘટના કારણે કે પછી કોઈ જ્ઞાનીના માર્ગદર્શને મન અને હૈયામાં “દિવ્ય શક્તિ”પ્રકાશની સમજ મેળવી શકે તો એ ત્યારે “ક્ષણભર્યા આનંદ” ને બદલે “પરમ આનંદ”મેળવવાની આશાઓમાં રહે છે.

જ્યારે કોઈ પણ માનવી “પરમ આનંદ”ની સમજ મેળવે ત્યારે એનું “સ્વ”પણું દુર થાય અને એની નજર “અન્ય” તરફ વળે છે….માનવ હૈયે અન્ય પ્રત્યે “પ્રેમ” જાગૃત થતા, એ અન્યના “સુખ”નું વિચારે. આવું માનવ “પરિવર્તન” એટલે માનવી જરૂરથી એના જીવનમાં “પરમ આનંદ”તરફ આગેકુચ કરી રહ્યો છે ….આ છે મારો મત !

આથી મારે અંતે આટલું જ કહેવું છે>>>

ફક્ત પોતાના આનંદનું ત્યાગી, અન્યના આનંદમાં ખુશી અનુભવવાની આદત દ્વારા હૈયે “પ્રેમ ઝરણા”વહે તેમાં સ્નાન કરતા માનવી “ક્ષણભર્યો” આનંદ અનુભવી અંતે પરિવર્તનરૂપે “પરમ આનંદ”ને પામી શકે છે….અને કદી “પરમ આનંદ” ના પણ મેળવી શકે તો પણ એનું જીવન ધન્ય બની ગયું હશે. 

આ રહી “ચંદ્રવિચારધારા” !

હવે…તમો આ પોસ્ટ વાંચી મારી સાથે સહમત હોય કે નહી, પણ તમારી વિચારધારા તમારા પ્રતિભાવરૂપે જરૂરથી જણાવશો.

હું તમારા પ્રતિભાવો વાંચવા આતુર છું !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS…

WHAT IS HAPPINESS ?

This is the TOPIC discussed in this Post.

Such DISCUSSIONS had been published in other Blogs too.

Here I am telling my VIEWS as CHANDRAVICHARADHARA.

AND INVITING YOU ALL TO READ & EXPRESS YOUR VIEWS.

I will be eager to read your VIEWS as your COMMENTS.

 

Dr. Chandravadan Mistry

મે 5, 2015 at 12:41 પી એમ(pm) 6 comments

એક અનોખું પતિ પત્ની મિલન !…..સુજાની બર્થડે સમયે !

80646

 

sbj_bd

 

એક અનોખું પતિ પત્ની મિલન !

લાકડી મળતા, હું તો ચોંટી ગયો,

હજુ તો લટકતો હતો અને ભાર વધ્યો,

નજર નીચે કરી હું કરી શકતો નથી,

ત્યાં પત્ની ગભરાઈ મને કહેતી હતીઃ

“લાકડી ના છોડશો ઓ મારા સ્વામી,

હું તો લટકી રહી છું તમારો પગ ઝાલી,”

“ગભરાઈશ નહી જરા, ઓ મારી પ્રિતમા,

હું છું તો શાને છે ચિન્તારૂપી વિચારોમાં ?”

ચંદ્ર દેડકા દેડકીનો સંવાદ સાંભળી કહે ઃ

“અંતે પતિ-પત્નીનું મિલન લાકડી પર નજરે પડે !”

>>>ચંદ્રવદન

સુજાની બર્થડે સમયે !

આજે પાંચમી માર્ચે “સુજા”ની બર્થડે છે,

તો,”સીએમ”કહે જરા મજાક કરી લેવી છે,

ક્લાઉનની ટોપીમાં સુજા લાગે છે ન્યારા,

બાળકોને તો એમના “દાદા” છે પ્યારા,

કેઈક પર ફોટોમાં સુજાને માથે છે ફેંટો,

જોઈ ચંદ્ર હસ્યો, આ શુભેચ્છા સંદેશ તે કેવો !

“સીએમ, શાને હ્સે છે તું ? સુજા કહે,

“બર્થડે સમયે હસુ નહી તો શું રડું ? ચંદ્ર પૂછે,

અને, જ્યારે, મુખડે છે એક અનોખી હસી,

ત્યારે જ, ચંદ્રે સુજાને “હેપી બર્થડે” કહી !

“જુગ જુગ જીઓ, મિત્ર મારા”ચંદ્ર કહે,

“રહેજો તંદુરસ્ત અને આનંદભર્યા” અભિનંદન એવા રહે !

>>>ચંદ્રવદન

કાવ્ય રચના તારીખ માર્ચ,૬,૨૦૧૫

બે શબ્દો…

બે નાની કાવ્યરૂપી રચનાઓ એક દિવસે શક્ય થઈ છે.

એક બ્લોગ પર  લાકડી પર લટકતા બે દેડકાઓનું દ્રશ્ય હતું.

એક બીજા બ્લોગ પર સુરેશભાઈ જાનીની બર્થડે વિષેની પોસ્ટમાં સુરેશભાઈ માથે “ફેંટા અને કેપ”સાથે નજરે પડ્યા.

તો….આ બે પીકચરો આધારીત રચનાઓ છે.

https://gadyasoor.wordpress.com/2015/03/05/sbj_bd/#comment-10762

 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2015/03/06/%E0%AA%8F%E0%AA%95-%E0%AA%A8%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AA%B0-%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AB%8B%E0%AA%97-%E0%AA%A4%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AB%80%E0%AA%B0-%E0%AA%AC%E0%AB%8B/#comments

દેડકાઓનું દ્રશ્યે વાંચકોને “કંઈક” લખવા વિનંતિ હતી.

પણ….સુરેશભાઈની ૫મી માર્ચની બર્થડે માટે “શુભેચ્છા” આપવાની તક હતી.

જે કાવ્યરૂપે શક્ય થયેલું તે જ આજે પોસ્ટરૂપે તમો વાંચો છો.

આશા છે કે આ પોસ્ટ તમોને ગમી હશે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…

After the Post “CHANDRAVICHARO SHABDOMA (33)…..this is the 1st Post.

It is UNIQUE. This Kavya-Post has 2 KAVYO or POEMS….Both inspired by the PHOTOS in the Emails.

You must have read before….You can view one by the LINK given.

Please enjoy !

Dr. Chandravadan Mistry

 

મે 4, 2015 at 12:43 પી એમ(pm) 5 comments

Older Posts


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 182 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 412,469 hits

Disclimer

સંગ્રહ

મે 2015
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031