ચંદ્રવિચારધારા (૧૭)…..ચંદ્ર ચંદ્રને પૂછે….”સ્વ”ની ઓળખાણ માટે કરેલો પ્રયાસ !

February 13, 2015 at 1:48 pm 5 comments

 

ચંદ્રવિચારધારા (૧૭)…..ચંદ્ર ચંદ્રને પૂછે….”સ્વ”ની ઓળખાણ માટે કરેલો પ્રયાસ !

એક દિવસ ચંદ્ર “દેહ”રૂપે  ચંદ્ર “આત્મા”ને સવાલો કરી પૂછે>>>

 
 
(1)તું નોકરી કરી પરિવાર માટે ફરજ શા માટે બજાવતો હતો ?  શું એ તારો સ્વાર્થ હતો ?
(2)તું દાનો કરે છે…તો શાને એ વિષે સૌને કહે કે એવોર્ડે નામ લખે ?
(3)તો, તું અભિમાની છે ! એ સત્ય છે ?
(4)તું જન્કલ્યાણ કાર્યો કરવા અધીરો બને..તો શું એ યોગ્ય કહેવાય ?
(5)કાવ્યો લખે તેને કાવ્યો અનેક ના માને છતાં શાને લખતો રહે ?
(6)તું કહે તારામાં ભક્તિભાવ છે ? શા માટે એવું માનવુ જોઈએ ?
(7)કોઈ કહે હવે પરિવારને છોડી અન્ય માટે સમયનો ભોગ આપે…તો એમાં સત્ય શું ?
(8)ભક્તિથી ભરપુરનો દાવો કરે પણ પ્રભુને જોયા છે ?
(9)કાંઈ સમજાતું નથી તું ખરેખર કોણ છે ?
 
 
જવાબરૂપે ચંદ્ર કહે>>>
 
(9)જવાબરૂપે ચંદ્ર કહે મારે પહેલા જણાવવું છે “હું કોણ છું ?”
એક માનવ દેહરૂપી પ્રાણી, જે આ જગમાં પ્રભુની કૃપાથી જ છે.
આ માનવ દેહને “ચંદ્ર્વદન” નામે સૌ ઓળખે.
પણ, એ તો ફક્ત એક નામ !
તો ફરી સવાલ રહે “હું ખરેખર કોણ ?”
જો હું આ જગમાં ટુંક સમય માટે પ્રભુકૃપાથી છું તો કહો મને “એક પ્રભુપ્રસાદી”.
આ પ્રમાણે “હું”માં પ્રભુનો કૃપારૂપી અંસ.
આવા મારા સ્વીકાર દ્વારા “હું” મટી ફક્ત પ્રભુઅંસ બની જાઉં છું.
મારૂં “હુંપદ” ગાયબ !
એક માનવ દેહધારી પ્રાણી જેને “ખરા ખોટા”ની સમજ.
આવી સમજ આધારે કર્મો કરતો માનવી.
બસ, હવે મને સંતોષ થયો.
હવે અન્ય સવાલોના જવાબો આપવા મને શક્તિ મળી રહી છે.
(1)૨૦૦૬માં ડોકટરી નોકરી શા માટે છોડી ?
એકધારી ૨૫ વર્ષની નોકરી….પ્રભુનો પાડ માન્યો કે ૧૯૮૯માં હાર્ટ સર્જરી દ્વારા “નવજીવન” આપ્યા બાદ એક ડોકટર તરીકે “જનસેવા” કરવાની તક મળી. જીવનમાં અન્ય રીતે પણ જનસેવા યજ્ઞ ચાલુ રહી શકે એવા વિચારે નિવૃત્તિનો સ્વીકાર કર્યો.
(2)પરિવાર માટે કાઈ કરવું એ શું સ્વાર્થ કહી શકાય ?
આ સવાલનો જવાબ આપું ત્યારે મારે નીચે મુજબ કહેવું છે >>>
માનવી જે દેહ ધારણ કરે તેની કાળજી રાખી તંદુરસ્તી માણવી એ શું સ્વાર્થ કહી શકાય ? એ તો માનવીની ફરજ કહેવાય.
તો,પત્ની/સંતાનો કે માતા-પિતા જેની સાથે નાતો હોય તેની જવાબદારી લેવી એ પણ ખરેખર તો એક “ફરજ” જ કહેવાય.
તો…હું કહું કે જે થકી પરિવાર પ્રત્યેની ફરજ બજાવતા જો “કાંઈક વધે” ત્યારે અન્ય જેને સહકારની જરૂરત હોય તેઓને યાદ કરી “ફુલ નહી તો ફુલની પાંખડી”રૂપે કાર્યો કરવા એ પણ એક ફરજ બની જાય….આથી જો આ છેલ્લી ફરજનું પાલન ના થાય ત્યારે ફક્ત પરિવારની સેવા “સ્વાર્થ” બની જાય છે.
(3)હવે સવાલ છે દાનો વિષે.
તો એના જવાબમાં>>>
દાન શું ? દાન એટલે અન્યના ભલા માટે કંઈક કરવું.
ભુખ્યાને અન્ન કે તરસ્યાને પાણી…દાન સ્વરૂપ જ કહી શકાય.
ગરીબને કે દુઃખીયાને સેવા કરવી એ પણ દાન કહેવાય.
એક વ્યક્તિને સહાય કે અનેકને સહાય એ શક્તિ આધારીત છે.
જ્યારે સમજ કહે કે “ગરીબાય શિક્ષણથી હટાવી શકાય !” ત્યારે એવી સમજ જીવનમંત્ર બની જાય.
શિક્ષણ ઉત્તેજન માટે શાળામાં ભણતા બાળકો માટે “ઈનામો/એવોર્ડો”આપવાનું યોગ્ય લાગ્યું.
એથી જ “ટ્રોફી” યોજના….સમાજને “નામ” જોઈએ તો શા માટે વિરોધ ?  ત્યારે મારા હ્રદયે એક જ વિચાર “બાળકોનું ભલું” અને મારો કોઈ સ્વાર્થ નહી.
આજે એવી યોજનાના પરિણામરૂપે મને ખુબ ખુશી છે.
(4)મારામાં “અભિમાન” છે ..શુ એ સત્ય છે ?
આ સવાલના જવાબમાં>>>>>
અભિમાન જ માનવીનો મુખ્ય “શત્રુ” છે.
એનો ત્યાગ કરવો સહેલો નથી જ !
જ્યારે મેં આગળ જણાવ્યું કે મેં મારા “હુપદ”નો ત્યાગ કર્યો છે તેને તમો માનો તો સમજાવવું સહેલ છે.
જે “બહાર” દેખાય તેવું “અંદર” પણ એવું …
આ સવાલનો જવાબ આપું તે પહેલા હું કહું કે આગળના જવાબને તમે ફરી વાંચો.
અન્યના ભલા માટે હંમેશા મારા હ્રદયમાં વિચારો…કદાચ પ્રભુ મને “એની પ્રેરણા”રૂપે કહેતા હશે…અને એથી જ હું મારા વિચારોને “પ્રભુના આદેશ”રૂપે નિહાળી અમલમાં મુકવા પ્રયત્નો કરતો રહું છું..આવું અનુમાન જ ખોટી સમજ પર દોરે છે.
કોઈ શુભ કાર્ય થાય ત્યારે એની ખુશી સાથે પળ માટે “હુંપદ”રૂપી અભિમાન દોડતું આવે..પણ એવા સમયે “બધું જ પ્રભુ ઈચ્છાથી થાય”ના મંત્રે હું કાર્ય અને પરિણામને પ્રભુને જ અર્પણ કરૂં છું.
આ પ્રમાણે અભિમાન આવે કે નહી પણ સર્વ કાર્યો હું પ્રભુને અર્પણ કરી જીવનમાં આગેકુચ કર
 
(5 ) કાવ્યો લખે પણ કોઈ એને કાવ્ય ના કહે તો શા માટે લખતા રહો ?
આ સવાલના જવાબરૂપે>>>>
ખરેખર તો, આ સવાલનો જવાબ મેં અનેકવાર બ્લોગ પર કહી જ દીધો છે.
ફરી એક સારરૂપે….શબ્દો મારા હ્રદયમાંથી વહે…જે પ્રમાણે ગોઠવાય તેને હું કહું “કાવ્ય જેવું” થયું…કારણ કે હું કવિ છું એવો દાવો મેં કદી કર્યો જ નથી….અન્ય સાહિત્યરૂપી અર્થ કે અન્ય કારણે એનો કાવ્ય તરીકે સ્વીકાર ના કરે તે માટે નિરાશા કે દર્દ નથી.જે હ્રદયમાંથી “વિચારો” વહે તે પ્રભુપ્રેરણાથી જ છે….મારૂં આ નથી….તો શા માટે પ્રભુપ્રેરણાઓને દબાવું ?
(6) મારો ભક્તિભાવભર્યાનો દાવો…એનો પુરાવો શું ?
આ સવાલના જવાબરૂપે>>>>
ભક્તિ તો હ્રદયની હોય. બહારથી એનું દર્શન હોય શકે….પણ “અંદર”નો જે ભાવ તે ફક્ત “સ્વ” જ જાણી શકે, અને બીજુ કોઈ એક તે પ્રભુ.
તો…અન્ય મારા ભક્તિભાવને માને કે ના માને તે માટે મને કાંઈ ચિન્તા નથી અને કોઈ પુરાવો આપવાની જરૂરત નથી. સત્ય પ્રભુ જાણે !
 
(7 ) હવે કોઈ કહે તું પરિવારના સર્વેને ભુલી અન્યનું જ કરે …કેમ ખરૂ ને ?
આ સવાલના જબાબરૂપે>>>>
હું એક સંસારી માનવી. સંસારી થઈ માતા-પિતા, પત્ની, સંતાનો અને અન્ય નજીકના સાથે નાતો એ જ પરિવાર.
જે નજીક..જેને માટે જવાબદારીઓ એજ મારી ફરજોરૂપે હું નિહાળું.અહીં, છુપાપેલો છે “પ્રેમ”…એ હ્રદયની અવસ્થા કોઈ ના ખરેખર જાણી શકે.
જ્યારથી “સમજ” મળી ત્યારથી પરિવારને કદી ભુલ્યો નથી જ એ જ સત્ય છે.
જેમ પરિવારનું “ભલું” ચાહું તે પ્રમાણે અન્યના “ભલા” માટે થોડાથી વધું માટે પ્રયાસો હોય તેમાં પરિવારને ભુલ્યાનો સવાલ ના જ આવે…..તો, આ અંતિમ શબ્દોમાં તમોને જવાબ મળી ગયો હશે. એવો સ્વીકાર તમે ના કરો તો તમોને પ્રણામ !
 
(8 ) પ્રભુને જોયા છે ?
આ સવાલના જવાબરૂપે>>>>
તરત જ હું કહું ” હા ! “.
તરત જ તમે પૂછશો “ક્યાં અને ક્યારે ?”.
તો, હું કહું આકાશ…ધરતી પર નજર કરો. જે તમે નિહાળ્યું તે સર્વમાં “એક શક્તિ” નિહાળો. સુક્ષ્મ છે કે જે અતી દુર છે તેને તમે નિહાળી શકાતા નથી તેમાં પણ “એ જ શક્તિ”ને નિહાળો.
આટલું કર્યા બાદ..તમારા જ પોતાના દેહમાં છુપાયેલી અપાર શક્તિનો ખ્યાલ કરો.
અંતે તમોને થશે કે આ તો ” એક જ શક્તિ” છે…આ શક્તિ તે જ પ્રભુ કે સર્જનહાર.
માનવ દેહ આપી રામ કે કૃષ્ણ કહો. કે એવા “ધર્મ”રૂપી વિચારથી દુર રહેવું હોય તો શક્તિ કહો.
મેં પ્રભુના દર્શન કર્યા તે પ્રમાણે તમે પણ જરૂર કરી શકશો….શું વિચારો છો ?….

બે શબ્દો…

આ પોસ્ટનું લખાણ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫માં થયું.

એક દિવસ રૂમમા હતો અને એક વિચાર….”ચાલ, તું જ પોતાને પૂછ તું ખરેખર કોણ એને સમજી, તું જે કરે તેને અન્ય ના સમજે તો શું !”….અને હું પોતાને જ સવાલો કરતો રહ્યો.

એના પરિણામે આ પોસ્ટ.

તમો પણ કોઈવાર તમારા આત્માને પૂછી જવાબો જાણવા પ્રયાસ કરજો.

તમો સત્ય પંથે હશો તો વધુ કરવા પ્રેરણાઓ મળશે.

તમે જરા પણ અસત્ય તરફ હશો તો એ તમોને ચેતવણીરૂપે હશે…કદાચ, તમે આવી ચેતવણી નકારો, તો પણ એક દિવસ સંજોગો તમોને સહી રાહ બતાવશે.

આ બધું “મારી વિચારધારા” પ્રમાણે કહી રહ્યો છે…તમે “તમારી વિચારધારા” તમારા પ્રતિભાવરૂપે કહેશો તો વાંચી આનંદ થશે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…

Today’s Post is the expression of my thoughts as CHANDRA-VICHARDHARA.

The Topic is the ANALYSIS of the SELF.

This attempt is done by QUESTIONING the INNER SELF.

Hope you enjoy this Post.

The QUESTIONS are COMMON to ALL….You may have different ANSWERS to these….Hope you will TRY to QUESTION YOURSELF.

Dr. Chandravadan Mistry

Advertisements

Entry filed under: ચંદ્રવિચારધારા/Chandravichardhara.

જોકરના દર્શન કરો ! એક ડોકટરી અભિમાનનું પતન !

5 Comments Add your own

 • 1. Dhanjibhai Prajapati  |  February 13, 2015 at 2:23 pm

  Sir,
  You are Bhakta Kavi.
  Thanks.

  Reply
 • 2. Pravina Avinash  |  February 13, 2015 at 5:05 pm

  સ્વને જાણવાનો જાગ્રત અવસ્થામાં કરેલો અદભૂત પ્રયાસ
  પ્રવિનાશ

  Reply
 • 3. Vinod R. Patel  |  February 13, 2015 at 7:21 pm

  હૃદયના ભાવોની સરસ અભિવ્યક્તિ કરી છે.

  ભાવવાહી આત્મ અવલોકન ગમ્યું.

  આત્મ અવલોકન એ આત્મ વિલોપનનો -અહમ મુક્તિનો- એક માર્ગ છે.

  Reply
 • 4. chandravadan  |  February 14, 2015 at 3:12 pm

  This was an Email Response>>>

  Re: ચંદ્રવિચારધારા (૧૭)…..ચંદ
  himatlal joshi
  To me Feb 13 at 6:11 PM
  કેટલાક ભક્તો દાવો કરે છે કે મને પ્રભુએ દર્શન દીધાં .અને કેટલાક કહે છેકે અખિલ બ્રહ્માંડમાં પ્રભુ જેવું કોઈ તત્વ નથી .
  પશુઓ સ્વતંત્ર છે આવી કોઈ પંચાતમાં પડતા નથી ,

  Ataai
  ~sacha hai dost hagiz juta ho nahi sakta
  jal jaega sona firbhi kaalaa ho nahi sakta
  Teachers open door, But you must enter by yourself.
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  Ataaji,
  Abhar !
  Chandravadan

  Reply
 • 5. Dilip Gajjar  |  February 14, 2015 at 6:20 pm

  Khub j saras..aatm nirikshan..patikshan..potane prashna ane javab..hu kon..mamanatmak..gamyu.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 174 other followers

Recent Posts

Top Rated

Categories

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

 • 266,573 hits

Disclimer

February 2015
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

%d bloggers like this: