મેનટોર કહો કે માર્ગદર્શક કહો !

સપ્ટેમ્બર 5, 2014 at 3:48 પી એમ(pm) 14 comments

gulab1

 

મેનટોર કહો કે માર્ગદર્શક કહો !

માનવી જગતમાં જન્મી, જીવન સફર કરે,

આગેકુચ કરતા, એ જ્યારે જીવનમાં ડરે,

ત્યારે, મેનટોર યાને માર્ગદર્શકની જરૂરત પડે !………(૧)

 

સંસારી મહાસાગરમાં માનવી એક તણખલું છે,

જન્મે એક અજાણ જીવ, પણ ખરૂં ખોટુંનું જાણવું છે,

એવા સમયે, એક મેનટોર કે માર્ગદર્શકની ઈચ્છા રહે છે !………..(૨)

 

જન્મ લેતા, ઋણસબંધે માતાપિતા પ્રથમ માર્ગદર્શક બને,

અભ્યાસ કરતા, શિક્ષકો ગુરૂપદે એના માર્ગદર્શકો રહે,

અંતે માનવી એકલો, આત્માને મેનટોર કહી પૂછતો રહે !………(૩)

 

દેહ ભીતરના આત્માને ભુલી,માનવી લાચાર થાય છે,

એવા સમયે, મન અશાંત અને ગુંચવાય ડુબતો જાય છે,

ત્યારે, કોઈ એક મેનટોર કે માર્ગદર્શકનો ખરો આધાર છે !………(૪)

 

“તારી શક્તિમાં મને પુરો વિશ્વાસ છે ” કહી ડુબતાનો હાથ પકડનાર,

કે પછી, “તું ચોક્કસ કરી શકીશ”કહી હાતાશમાં હિંમત આપનાર,

એ જ ખરેખર માનવીનો મેનટોર કે માર્ગદર્શક કહી શકાય !………..(૫)

 

મેનટોર કે માર્ગદર્શક મળતા, ફરી આત્મા જાગૃત બને,

મનની અપાર શક્તિના સહારે, મંજીલો એ હાંસીલ કરે,

અસંભવ સંભવ બને, અને જીવનમાં સફળતા અનેક મળે !………….(૬)

 

માનવી અંધકારમાં ડુબી રહે ત્યારે અંતે ચંદ્ર કહે,

અંતકરણ ખોલી,પ્રભુને યાદ કરજે, પ્રેરણાઓ જરૂર મળશે,

એક મેનટોર કે માર્ગદર્શકરૂપે પ્રભુ જ મળ્યા એવું તું માનજે !…………..(૭)

 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ, સેપ્ટેમ્બર,૪,૨૦૧૪                ચંદ્રવદન

 

 

બે શબ્દો…

સેપ્ટેમ્બર,૪,૨૦૧૪ના દિવસે પ્રજ્ઞાજુબેનના બ્લોગ પર પરેશભાઈનો લેખ હતો.

“મેન્ટોરઃ અનુભવી,અકલમંદ અને વિશ્વાસુ  માર્ગદર્શક “

એમના લેખમાંથી નીચેનું લખાણ>>>>

 

મેન્ટોરનાંમૂળમાં ‘મેન્ટોસ’ શબ્દ છે જેનો અર્થ નિશ્ચય, લક્ષ્ય, ઉદ્દેશ- એવો થાય છે. સંસ્કૃત શબ્દ ‘મન્તૃ’ 
એટલે- ‘એ જે વિચારેછે’. લેટિન ભાષામાં ‘મોનિટર’ એટલે- ‘એ જેપ્રેરણા આપેછે, ઉપદેશ આપે છે,
સલાહ આપે છે’. આમ મેન્ટોર શબ્દ માર્ગદર્શકનાં અર્થમાં લોકપ્રિય બન્યો. આપણાંકૃષ્ણ ભગવાન પણ
પાંડવોનાં ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર અનેગાઇડ હતા. એક સાચા મેન્ટોર હતા. લાલ કૃષ્ણ અડવાણી અને
મુરલી મનોહર જોશી પણ તો કૃષ્ણનાંનામ છે. એનેમેન્ટોર તરીકેનિયુક્ત કરવાની ઘટના એ એક
શાબ્દિક યોગાનુયોગ હોઇ શકે !
‘શાશ્વત પ્રભાવ: મનુષ્યોમાં મૂલ્યોનું મૂડી રોકાણ’ પુસ્તકનાંલેખક ફિલ ડાઉનર લખે છે કે
મેન્ટોર(માર્ગદર્શક)નાં શબ્દોનું મેન્ટી (માર્ગવાંછુક)નેમન મોટુંમૂલ્ય હોય છે. મેન્ટોર શુંકહી શકે?
આ રહ્યા એ દસ વાક્યો.
1. ‘હુંતારા માટેઇશ્વરનેપ્રાર્થના કરીશ.’ પ્રાર્થનાની શક્તિથી મેન્ટોર ભાલીભાંતિ
પરિચિત હોય જ. અનેશિષ્ય માટેપ્રાર્થના કરવી એનુંમહત્વ ઘણુંહોય છે.
2. ‘તારી શક્તિમાં મને વિશ્વાસ છે.’ મેનેજમેન્ટ ગુરૂજોહ્ન મેક્સવેલ કહેછેકેમેન્ટર પોતાનાં
શિષ્યનાં માથા પર પરફેક્ટ ‘10’ લખેલા જોઇ શકેછે. એનેખબર છે કે આજેભલેએ નથી;
પણ મહેનતથી, એની છૂપી શક્તિનો ઉપયોગ કરીનેએ સફળ થઇ જ શકશે.
3. ‘હું તને શી રીતેમદદ કરી શકું?’ શક્ય છે કે મેન્ટર પાસેબધા ઉત્તર ન પણ હોય. પણ એની પાસે
એક ચોક્ક્સ આવડતનો અનુભવ છે. એ રીતેએ ચોક્કસ મદદ કરી શકે. 4. ‘ચાલ મારી સાથે..’ બધી
જ વાત કાંઇ બોલીનેન શીખવાડી શકાય. ક્યાંક મેન્ટોર સાથેચાલી પણ નીકળવુંપડે. અને નીરિક્ષણથી
ઘણું શીખી શકાય.
5. ‘તુંચોક્ક્સ કરી કરી શકીશ.’ મારેતો એવો મેન્ટોર જોઇએ, જે હું કરી શકું એવું કરવા માટે પ્રેરે.
6. ‘તારે કારણેચોક્ક્સ ફેર પડી રહ્યો છે.’ શિષ્યની નેતાગીરીનેમૂલવે, પ્રશંસાનાંબેશબ્દો ઉચ્ચારેતો ખરેખર
ફેર પડી જાય.
7. ‘ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણો’ કાયમ વખાણ જ હોય એવુંનહીં. ક્યાંક કડવા વેણ પણ કહેવા પડે.
8. ‘હવેતુંઆનાથી સારુંશી રીતેકરી શકે?’ મનનાં 90% તો કાર્યરત થઇ જાય, પણ મેન્ટોર પોતાનાં
મેન્ટીનાં બાકીનાં 10%નેપણ સક્રિય કરે.
9. ‘ચાલ, તનેવધારે ‘નેવધારેકામ કરવા પ્રોત્સાહિત કરું’ સારી વાતે સતત ઉત્તેજન દેવુંજ રહ્યું. અને
10. ‘આ તારે કરવું જ રહ્યું.’ મેન્ટોર અને મેન્ટીનો સંબંધ એવો થઇ ગયો છે કે હવેની
આદેશાત્મક વાત જાણેકેઇશ્વરનો આદેશ. આમ ઇશ્વરથી શરૂથયેલી વાત ઇશ્વર પર જ પૂર્ણ થાય. 
ઝાઝુંહોય નહીંપાસેઅનેતો ય એનેઝાઝાની કોઇ ખેવના નહીંહોય, એ સાચા મેન્ટોરનાં લક્ષણો છે.
નહીંતર ગુરૂને ચેલો પૂછેજ નહીં તો ગુરૂએ દુ:ખી થવાની જગ્યાએ સમૂળગાનું રાજી થવુંજોઇએ કારણ કે
એ સાબિતી છે કે ચેલો હવે સક્ષમ થઇ ચૂક્યો છે. બાકી ગુરૂની હાલત ઘણી વાર અભ્યાસક્રમમાંથી રદ થયેલા
પાઠ્યપુસ્તક જેવી હોય છે. મફતનાંભાવેપણ કોઇ ન પૂછે !

પરેશભઈનો લેખ વાંચ્યા બાદ, મારા મનમાં “મેન્ટોર” શબ્દ ગુંજી રહ્યો.

પ્રેરણા થતા, આ કાવ્ય રચના છે આજે પોસ્ટરૂપે.

આશા છે કે તમોને ગમે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી 

 

FEW WORDS…

 

Today’s Post is based on an article in Gujarati by PARESH  VYAS .

It was published on the Blog of PRAGNAJU VYAS.

The LINK to read the Post @ Pragnajuben’s Blog is>>>

http://niravrave.wordpress.com/2014/09/04/%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8B%E0%AA%B0-%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%AD%E0%AA%B5%E0%AB%80-%E0%AA%85%E0%AA%95%E0%AA%B2%E0%AA%AE%E0%AA%82%E0%AA%A6-%E0%AA%85%E0%AA%A8/

 

It was on the MENTOR…..an individual GUIDING another & thus a LIGHT in the LIFE of that person who needs the DIRECTIONS to march forwards in the life.

Hope you like this Post.

Dr. Chandravadan Mistry

Advertisements

Entry filed under: કાવ્યો.

“ભક્તિભાવના ઝરણા”ફરી પુસ્તકરૂપે ! ૮૦મી બર્થડેના ગોપાળકાકાને અભિનંદન !

14 ટિપ્પણીઓ Add your own

 • 1. pragnaju  |  સપ્ટેમ્બર 5, 2014 પર 8:47 પી એમ(pm)

  સુંદર કાવ્ય
  માનવી અંધકારમાં ડુબી રહે ત્યારે અંતે ચંદ્ર કહે,
  અંતકરણ ખોલી,પ્રભુને યાદ કરજે, પ્રેરણાઓ જરૂર મળશે,
  એક મેનટોર કે માર્ગદર્શકરૂપે પ્રભુ જ મળ્યા એવું તું માનજે !
  વધુ સરસ
  આધ્યાત્મિક વાતોમા તો આપણે ગુણાત્મક પરિવર્તન કરીએ એટલે માર્ગદર્શક સામેથી મળે…

  જવાબ આપો
 • 2. Hemant Bhavsar  |  સપ્ટેમ્બર 6, 2014 પર 12:22 એ એમ (am)

  Nice Blog , Life without coach is not complete , in every stage of life we need a Mentor , who believe in our ability and provide wisdom to achieve the goal , Thank you .

  જવાબ આપો
 • 3. rateepatel  |  સપ્ટેમ્બર 6, 2014 પર 2:21 એ એમ (am)

  *શ્રી*

  *ચંદ્રવદનભાઈ,*
  *તમારા *
  *”મેનટોર કહો કે માર્ગદર્શક કહો !” ના વિષય સબંધમાં થોડા દિવસ પહેલા લખેલી
  રચના રજુ કરવાની છૂટ લઉં છું. *
  *શ્રીજી મહારાજ છે મેન્ટર, મારા જીવનના…..!*

  *ના હું તો કોઈ ફિલ્મી એકટ**ર ………..(Actor) *
  *ના** હું તો કોઈ* *ફિલ્ધી રીએકટર ………..(Re-actor) *
  *ના **હું તો *
  *કોઈ બોલીવુડ બેચલર ………..(Bachelor) *
  *ના*
  * હું તો કોઈ હોલીવુડ હેકલર …………(Heckler) *
  *છું હું તો *

  *એક માનવ સિલેકટર …………(Selector) *
  *નથી જીવન **મારું કદી, **કેલકું*
  *લેટર ……….(Calculator) *
  *નથી જીવન મારું** કદી, *
  *મેનુપ્લેટર ………..(Manipulator) *
  *નથી જીવન મારું** કદી, ડીફ્રોડર ………..(**Defrauder) *
  *નથી જીવન મારું** કદી, ડીક્તે**ટર …………(**Dictator) *

  *બનાવું છે જીવન સદા, બેનીફેકટર …………(Benefactor) *

  *કરું પ્રાથના પ્રભુને, જે જગતના ઓપરેટર …(Operator) *
  *બનાવે મારું જીવન સદા, એક સોલીસીટર …(Solicitor) *
  *આપે શ્રી હરિ સદા, **જીવન **જીવવાનું ** ફેકટર…(Factor) *
  *બનાવે **જીવન **મારું, સદા *
  *પ્રભુમય વિકટર …(Victor) *
  *આપે **સદા અનંત આશીર્વાદ – રૂપી નેકટર …(Nectar) *

  *કારણકે: *

  *પ્રભુ છે **સદા, **મારા જીવનના પ્રોટેકટર ……..(Protector)*

  *એ છે મારા ધાર્મિક-જીવન ના ઇફેકટર ………(Effector) *

  *માનવ – જીવન આપનાર, પ્રોપ્રાયટર ………(Proprietor) *
  *શ્રીજી મહારાજ, મારા જીવનના મેન્ટર ………(Mentor)*

  *નમસ્કાર,*
  *રતિભાઈ પટેલ*
  *ડો. રીટા મહેતા-પટેલ *

  *જય સ્વામીનારાયણ*

  *જય શ્રી કૃષ્ણ **જય જિનૈન્દ્ર*

  *જય ભગવાન*

  *આરલિંગટન , વર્જિનિયા, યુ. એસ. એ. *

  જવાબ આપો
  • 4. chandravadan  |  સપ્ટેમ્બર 6, 2014 પર 4:14 પી એમ(pm)

   ડો. રતિ,

   નમસ્તે !

   તમારો પ્રતિભાવ વાંચી ખુશી.

   કદાચ મારા બ્લોગ પર આ તમારી પ્રથમ વીઝીટ હશે.

   જે શબ્દોમાં તમે “મેનટોર” વિષે લખ્યું તેમાં સંસારમાં “અનેક” પાત્રો માટે આશા ના રાખી, ફક્ત “શ્રીજી મહારાજ”ને જીવનમાં સમાવી તમે “ભક્તિ” માર્ગની ઈચ્છા દર્શાવી એ જાણી ખુશી.

   આરલીન્ગટન વર્જીનીઆમાં તમે રહો છો.

   તમે તેમજ પરિવારમાં સૌ મઝામાં રહે એવી પ્રાર્થના.

   ફરી તમે મારા બ્લોગ પર પધારજો.

   મેં આગળ “તંદુરસ્તી” વિષે પોસ્ટો પ્રગટ કરી હતી…મુખ્ય પાન પર “કેટેગોરી” વિભાગે “તંદુરસ્તી” છે ..એના પર ક્લીક કરતા સર્વ પોસ્ટો વાંચી શકો છો.

   ચંદ્રવદન

   જવાબ આપો
 • 5. pravinshastri  |  સપ્ટેમ્બર 6, 2014 પર 2:33 એ એમ (am)

  જો સાચો માર્ગદર્શક મળે તો સાફલ્યતા જીવનની ચોક્કસ મળે.
  અંતિમ ધ્યેય નિશ્ચિત હોય તો જ માર્ગદર્શક GPS ફળે.

  જવાબ આપો
 • 6. અશોકકુમાર (દાસ) 'દાદીમા ની પોટલી'  |  સપ્ટેમ્બર 6, 2014 પર 2:34 એ એમ (am)

  “તારી શક્તિમાં મને પુરો વિશ્વાસ છે ” કહી ડુબતાનો હાથ પકડનાર,
  કે પછી, “તું ચોક્કસ કરી શકીશ”કહી હાતાશમાં હિંમત આપનાર,
  એ જ ખરેખર માનવીનો મેનટોર કે માર્ગદર્શક કહી શકાય !……

  સુંદર ભાવ સાથેની રચના … ધન્યવાદ.

  જવાબ આપો
 • 7. chandravadan  |  સપ્ટેમ્બર 6, 2014 પર 4:20 પી એમ(pm)

  This was an Email Response>>>>

  Me મેનટોર કહો કે માર્ગદર્શક કહો ! મેનટોર કહો કે માર્ગદર્શક કહો ! માનવી જગતમાં જન
  Sep 5 at 12:41 PM
  himatlal joshi
  To Me Sep 5 at 9:58 PM
  પ્રિય ચંદ્ર વ દન ભાઈ
  તમારી કાવ્ય શક્તિ બહુ ખીલતી જાય છે .બહુ અસર કારક કવિતા લખો છો .

  Ataai
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  Ataaji,
  Abhar Tamaro.
  Prerana Apata Rahejo !
  Chandravadan

  જવાબ આપો
 • 8. P.K.Davda  |  સપ્ટેમ્બર 7, 2014 પર 2:01 એ એમ (am)

  જીવનની કહાણી અને એના માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન.

  જવાબ આપો
 • 9. pareejat  |  સપ્ટેમ્બર 7, 2014 પર 10:27 એ એમ (am)

  Bahu sundar

  જવાબ આપો
 • 10. pareejat  |  સપ્ટેમ્બર 7, 2014 પર 10:28 એ એમ (am)

  Ghar nu address
  Purvi MAlkan
  260 Watch hill road

  જવાબ આપો
 • 11. pareejat  |  સપ્ટેમ્બર 7, 2014 પર 10:29 એ એમ (am)

  Exton PA 19341

  જવાબ આપો
 • 12. chandravadan  |  સપ્ટેમ્બર 7, 2014 પર 7:19 પી એમ(pm)

  This was an Email Response>>>

  Sanat Parikh
  To Me Today at 8:17 AM

  Good poem! I liked it.

  Sent: Saturday, September 06, 2014 7:29 PM

  Subject: INVITING YOU @ CHANDRAPUKAR

  મેનટોર કહો કે માર્ગદર્શક કહો !
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  Sanat,
  Thanks !
  Chandravadan

  જવાબ આપો
 • 13. ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ  |  સપ્ટેમ્બર 8, 2014 પર 1:59 પી એમ(pm)

  ડૉ. પુકાર સાહેબ

  જેમનો હાથ પકડનાર મળી રહે તેનો તો બેડોપાર થઈ જાય,

  ખુબ જ સરસ રચના

  જવાબ આપો
 • 14. pravina Avinash  |  સપ્ટેમ્બર 9, 2014 પર 2:37 એ એમ (am)

  wonderful.

  જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 176 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

 • 301,312 hits

Disclimer

સંગ્રહ

સપ્ટેમ્બર 2014
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
« ઓગસ્ટ   ઓક્ટોબર »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggers like this: