માધવભાઈ અને જગાભાઈ કહાણી !

સપ્ટેમ્બર 19, 2013 at 2:35 એ એમ (am) 9 comments

માધવભાઈ અને જગાભાઈ કહાણી !

માધવભાઈ અને જગાભાઈ નામે માનવીઓ બે, જેનું હું કહું,

જીવન જે જગમાં વહી ગયું એની જ કહાણી હું સૌને કહું !…………(ટેક)

૧૯૦૧માં માધવભાઈ અને ૧૯૦૬માં જગાભાઈ જન્મે,

ભારતના ગુજરાતમાં વેસ્મા અને તુંડી ગામે આનંદ વહે,

અજાણ બે માનવીઓ આ જગમાં પધારે !….માધવભાઈ……..(૧)

ભણીગણી,માધવ મિસ્ત્રી,૧૯૨૧માં નાઈરોબી,કેનીયામાં કામ કરે,

તુંડી ગામે મોટા થઈ, જગા પટેલ પરદેશ જવાના સ્વપના સેવે,

બે અજાણ મનડે પરદેશ પ્રેમ રમે !………….માધવભાઈ…..(૨)

૧૯૩૩માં માધવની સરકારી નોકરી બંધ થાતા, રાજીનામું મળે,

૧૯૩૪થી માધવ પરિવાર સાથે ગુજરાતના વેસ્મા ગામે રહે,

બે અજાણ માનવીઓનું જીવન ગુજરાતમાં જ વહે !….માધવભાઈ….(૩)

કોઈના લગ્ન કારણે, માધવ તુંડી ગામે પધારે,

માધવ તો જગાને પહેલીવાર જ મળે,

અજાણતા દુર અને બે મિત્રો બને !……માધવભાઈ……(૪)

બાળલગ્ને મધવ ભાણી સંગે, ૧૯૨૨માં જગા હતા    સંગે,

સાંભળી માધવની આફ્રીકા કહાણી, જગાભાઈ ૧૯૩૬માં રોડેશીયા આવે,

જગા ભાગ્યમાં લીવીંગસ્ટન શહેર એનું રહેથાણ બને !….માધવભાઈ…..(૫)

પત્ની    અકાળે મૃત્યુ પામે એમા જ પીયર ધામે,

જગાભાઈ આફ્રીકાથી આવી, ૧૯૪૫માં ફરી લગ્ન કરે,

મણી નામે જીવન સાથી જગાને મળે !……માધવભાઈ…..(૬)

પ્રથમ લગ્નના હિરા મોહન ભારત રહી અંતે આફ્રીકા આવે,

જગાભાઈ તો મોટા દીકરાઓ અને જીવનસાથી મણી સાથે જીવન ગુજારે,

ફરી આફ્રીકા આવી, મિત્ર માધવની યાદમાં રહે !…..માધવભાઈ….(૭)

આફ્રીકા કમાણી પુરી, માધવ આફ્રીકા નિહાળી, મિત્ર જગાની યાદ લાવે,

દેશ છોડી,પ્રથમ સોલ્સબરી અને અંતે લીવીંગસ્ટનમાં મિત્ર જગાને મળે,

ફરી મળી, બે મિત્રો તો ખુબ જ આનંદીત બને !…..માધવભાઈ…..(૮)

સાથે રહી, તકલીફો હટાવવા, માધવ અને જગા ધંધાનું વિચારે,

એવા વિચારે, “બોમ્બે ટ્રેડીંગ કંપની” નામે એક દુકાન બને,

એક પાર્ટનરશીપ ધંધે નાનુભાઈ સંગે બે મિત્રો રહે !…..માધવભાઈ….(૯)

પ્રથમ લગ્ને, ભીખી, હિરા, મોહનની ટ્રીપુટીમાંથી દીકરાઓ આફ્રીકા આવે,

બીજા લગ્ને રમેશ,નીમું, નલીની, અને કુસુંમ જગા-પરિવારને વધારે,

અનેક બાળકોના હૈયે પિતા જગાભાઈ “પ્રેમ”ના પ્રતિક રહે !……માધવભાઈ….(૧૦)

૧૯૫૦માં માધવ લીવીંગસ્ટન છોડે અને”બોમ્બે ટ્રેડીંગ કંપની”નો અંતે આવે,

માધવ પેમ્બા ગામે “મિસ્ત્રી બ્રથર્સ”નામે પાર્ટનરશીપમાં દુકાન કરે,

ભલે મિત્રો દુર,પણ, માધવ-જગા હૈયે પ્રેમ વહેતો રહે !…..માધવભાઈ…..(૧૧)

મોટા દીકરા છગન છે માધવ સાથે, અને ૧૯૫૦માં વહું શાંતા આવે,

પ્રથમ દીકરી શારદા અને પછી પાંચ છગન દીકરાઓ માધવ નિહાળે,

નાના દીકરાની યાદ સાથે, માધવ હૈયે ખુશી વહે !……માધવભાઈ…..(૧૨)

લીવીંગસ્ટનમાં જગાભાઈ ખેતી-પ્રેમ સાથે,૧૯૫૩માં “સીન્ડે ફાર્મ” કરે,

૧૯૫૬માં જગા ભાઈઓને યાદ કરી “જે.આર.ડી.”નામે ભત્રીજા નાથુ, મગનને ધંધે લાવે,

સગાસ્નેહીઓ પ્રત્યે જગા-પ્રેમ હંમેશ જાગૃત રહે !…..માધવભાઈ…..(૧૩)

પેમ્બા કે લીવીંગસ્ટન ધામે ધંધે તકલીફો અનેક રહે,

છગન અને હિરા “એમસન્સ સ્ટોર” અને “રોવેલ ફેશન્સ” લુસાકામાં કરે,

૧૯૬૦ના સમય ગાળે, માધવ-જગા પરિવારો લુસાકાનો આનંદ માણે !….માધવભાઈ…..(૧૪)

“રોવેલ ફેશન્સ” પછી “એચ.એમ.આર.”ની દુકાન જગાકુટુંબ બનાવે,

ત્યારબાદ, હિરા ઉત્સાહે અને સાહસે, “સ્વાર્પ લીમીટેડ” એનડોલામાં બને,

એ જ રહી જગાભાઈ સફળતાની વાત રહી !……..માધવભાઈ…….(૧૫)

પેમ્બા છોડ્યા બાદ, “એમસન્સ સ્ટોર”માં ધંધો વધે,

૧૯૬૯માં, માધવના નાના દીકરા ચંદ્રવદન ડોકટર બની આવે,

એમાં માધવ ગર્વથી ખુશી અનુભવે !……માધવભાઈ……(૧૬)

જગાભાઈએ લુસાકા નિહાળ્યું પણ લીવીન્ગસ્ટન એમને વ્હાલું રહે,

૧૯૬૯માં આફ્રીકાનું આ શહેર છોડતા, જગા નયને આસુંઓ વહે,

આ જ  જગાભાઈની આફ્રીકાની જીવન-કહાણી રહી !…..માધવભાઈ…(૧૭)

ભારતમાં ભણતા માધવપુત્ર ચંદ્રવદન જેને સૌ “ભીખુ” નામે પૂકારે,

જાણી “જગાકાકા ” છે તુંડી, આવી કાકાને મળી આનંદ હૈયે લાવે,

જાણે, મિત્ર માધવ વતી દીકરા “ભીખુ”ને પ્રભુ ત્યાં મોકલે !…..માધવભાઈ…(૧૮)

જગાકાકાના દર્શને ભીખુ એક ડોકટરી નજરથી નિહાળે.

શ્વાસની તકલીફો વધતા, ૨૯મી ઓકટોબર૧૯૬૯ના જગા તો છે પ્રભુધામે,

આ જ રહી જગા-જીવન સફરની અંતીમ ઘડી !…..માધવભાઈ……(૧૯)

૧૯૬૯માં પુત્ર ચંદ્રવદન ડોકટર બન્યાની માધવ હૈયે ખુશી,

વહુ શાન્તા બાદ, ૧૯૭૦માં નાની વહુ કમુ જોયાની છે માધવ ખુશી,

પુર્ણ સંતોષ સાથે માધવે ૧૯૭૩માં આ દુનીયા છોડી !……માધવભાઈ….(૨૦)

માધવ અને જગા, બે મિત્રો, આજે છે પ્રભુધામે સાથે જરૂર હશે રાજી,

જગમાં રહેતા બે પરિવારોમાં પ્રેમભાવ સહીત યાદ એમની તાજી,

આ જ આ સંસારની “પ્રભુ-પ્રસાદી” ની વાત રહે !…..માધવભાઈ…..(૨૧)

ચંદ્ર અંતે કહે ઃ “અરે ! ઓ, દુનીયાવાલો, જરા સાંભળો,

જગમાં મિત્ર બનો તો માધવ જગા જેવા તમે બનો,”

આવી વિચારધારામાં, ભવિષ્યનું એક “પ્રેમ ઝરણું ” વહે !……માધવભાઈ….(૨૨)

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ ૧૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૩                      ચંદ્રવદન

Then being inspired to tell this Kavya in Gujarati to be in English, I had attempted to TRANSLATE the Gujarati Poem to ENGLISH & I share that with you>>>

 

Madhavbhai & Jagabhai  Story !

Madhav & Jaga, 2 Humans,It’s about these 2 I tell,

The Lifespan that was passed that’s the Story I tell !

 

In1901Madhav & in1906 Jaga were Born,

In Gujarat of India, and everyone rejoice at Vesma & Tundi,

Two Unknown Individuals are on this Earth !……….Madhav..(1)

 

With Education, in 1921 Madhav working at Nairobi Kenya,

Struggling at Tundi, Jagabhai is dreaming of Foreign Land,

Two Unknown Individuals having the Love for the Foreign Land !….Madhav…(2)

 

In 1933 the Governmental Job of Madhav ended,

In 1934, Leaving Africa, at Vesma Madhav had landed,

Two Unknown Individuals are in India again !……Madhav……(3)

 

On the occasion of someone’s Wedding, Madhav is at Tundi,

Madhav & Jaga for the First time meeting eachother at Tundi,

No more Unknowns, they became the Friends !……Madhav…..(4)

 

Madhav in Childhood Marriage with Bhani, & Jaga in Youth with….

Hearing of Africa & leaving the Wife & children,in 1936,Jaga in Africa,

Livingstone & North Rhodesia is Jaga’s Destiny !……Madhav….(5)

 

The sudden Death of the 1st Jaga’s Wife in India,

Made Jaga come back & in 1945 Remarry in India,

By God’s Grace 2nd Lifepartener is Mani !…..Madhav……(6)

 

Of 3 Children Bhikhi, Hira & Mohan,2 Sons came to Africa,

After Marriage, Jaga, with Mani, was back to Africa,

Within Jaga’s Heart was his Friend Madhav Dear !…….Madhav….(7)

 

Money from Africa no more, Madhav thinking of Jaga in Africa,

First briefly at Salisbury & finally at Livingstone of North Rhodesia, Africa,

Thus the Meeting of 2 Friends filled with Joy !……Madhav…….(8)

 

To get rid of the Struggles, Madhav & Jaga thinking of the Business,

With Nanu Patel, “Bombay Trading Company” was born as the 1st Business,

In the Partership the 2 Friends are in Happiness !……Madhav……(9)

 

By 1st Marriage, Hira & Mohan Assisting Jagabhai in Africa,

By 2nd Marriage, Ramesh, Nimu ,Nalini & Kusum loved by All,

The Family of Jagabhai is United with Love !…….Madhav…..(10)

 

In 1950 Madhav left Livingstone  for a Village Pemba,

In the Partership, with Hari & Mohan, “Mistry Brothers” was born at Pemba,

Madhav & Jaga far away, yet near within their Hearts !…..Madhav…..(11)

 

In 1950  the Elder son Chhagan’s Wife Shanta to Pemba, Africa,

1st Born Sharda and then 5 Sons as Madhav’s Grandsons in Africa,

Madhav’s Heart is filled with the Happiness !……Madhav……(12)

 

With Jaga’s Love for the Farming, in 1953, “Sinde Farm” was Established,

With Jaga’s  Love for his Brothers, in 1956 “J.R.D.” Store was Established,

This was Jaga filled with Love for Relatives & Close ones !…..Madhav….(13)

 

In Pemba & Livingstone, the Business is not great & Life was Tough,

After 1960’s at Lusaka are Chhagan with “Emsons Store” & Hira with “Rowel Fashions”,

Thus 2 Families with the Friendship are United again !……Madhav…..(14)

 

After “Rowel Fashions” there was “H.M.R.” as a New Business,

And with the Courage of Hirabhai, “Swarp Ltd.” as big Venture,

This was the Success Story of Jaga Family !…….Madhav……..(15)

 

Lucky with the Nice Business as “Emsons Store” at Lusaka,

And, Madhav’s 2nd Son Chandravadan known as Bhikhu working at Lusaka,

The Happiness in Madhav’s Heart was Madhav’s Success Story !……Madhav….(16)

 

Jaga visited Lusaka, but his Heart was always with Livingstone,

In 1969 Leaving Livingstone & Africa brought Tears in Jaga’s Eyes,

This is the Final Goodbye of Jagabhai !……Madhav………(17)

 

While in India, Madhav’s son Chandravadan had been eager to meet JagaKaka,

Seeing & Meeting a Friend’s Son was like meeting a Friend Madhav to Jagabhai,

This was the God arranged “Farewell Meeting” !……Madhav…..(18)

 

Jaga’s Bhikhu saw Kaka as his Nephew & as a Doctor,

With  increasing Shortness of Breath, Jaga,on 29th October 1969 was in the Heaven,

This is the Final Journey of Jagabhai !……Madhav…….(19)

 

In 1969, 2nd Son Chandravadan becoming the Doctor brought Joy to Madhav,

After 1st Daughter-in-Law Shanta, in 1970 seeing Kamu was the 2nd Joy of Madhav,

Fully Content, 1973 Madhav was in Heaven to Meet Friend Jaga !…..Madhav…..(20)

 

Madhav & Jaga, 2 Friends, Today are in Heaven & must at Peace with God,

While on this Earth,  in 2 Families, Love flows in their Sweet Memories,

This is God’s Prasadi or Grace to the Surviving Progeny !…..Madhav…….(21)

 

At the End, Chandra Says : “Oh ! The People of this World,Please Listen,

Be Friends like Madhav & Jaga and Live on this Earth with Love”

This is the Ultimate Path for a Brighter Future !……Madhav…….(22)

 

This Poem is a Translation from a Gujarati Poem…..August 16th 2013

By : Dr. Chandravadan Mistry

બે શબ્દો…

મારા જીવનની બુક “યાદોના ઉપવનમાં” નીમુ પટેલે વાંચી.

ખુશી દર્શાવાવા ફોન આવ્યો.

ચર્ચા થઈ…મારા પિતાજી (માધવભાઈ મિસ્ત્રી) અને નીમુના પિતાજી (જગુભાઈ પટેલ)ની મિત્રતાની યાદ તાજી થઈ.

એ બે મિત્રોની કહાણી શબ્દોમાં લખવાની જવાબદારી મેં લીધી..કાંઈક લખ્યું.

ત્યારબાદ, એક દિવસે જે જાણ્યું એને કાવ્યરૂપે લખવા વિચાર આવ્યો.

એ જ શક્ય થયેલી રચના તમે એક પોસ્ટરૂપે વાંચી રહ્યા છો.

એ ગુજરાતીમાં થયેલ રચના બાદ એને “અંગ્રેજી”માં લખવા પ્રેરણા થઈ.

મેં કાવ્યને “અંગ્રેજી” ભાષાંતર આપવા પ્રયાસ કર્યો.

એ પણ સાથે પોસ્ટરૂપે તમે વાંચ્યું.

તો “ગુજરાતી” અને “અંગ્રેજી” રચનાઓ ગમી ?

 

આજે છે ૧૯મી સેપ્ટેમ્બર,૨૦૧૩નો દિવસ, અને તીથી પ્રમાણે છે “ભાદરવા સુદ પુનમ”. એથી, જે માનવદેહરૂપી મૃત્યુ પુનમે થયું હોય તેઓનો તીથી પ્રમાણે “શ્રાધ્ધપૂજા”નો દિવસ કહેવાય.

તો…આ દિવસે મારા પિતાજી (માધુભાઈ ગાંડાભાઈ મિસ્ત્રી) અને પિતાજીના મિત્ર યાને મારા કાકાશ્રી ( જગાભાઈ ગોવિન્દભાઈ પટેલ)ની યાદ તાજી કરી “અંજલી”રૂપે અર્પણ કરૂં છું.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

This Post is about the Life Story of 2 FRIENDS by the Names MADHAVBHAI MISTRY ( of Vesma Gujarat) and JAGABHAI PATEL ( of Tundi, Gujarat).It is being published on 19th September2013 which according to the Indian Calender is the the FULL MOON day of BHADARAVA MAS which is the POONAMI SHRADH Day.

The STORY is told as a POEM in GUJARATI & ENGLISH.

The Story that takes 2 Friends to AFRICA from India…the Story that reveals that LOVE of that FRIENDSHIP still flowing in the Hearts of the SIBLINGS on this Earth inspite of their DEATHS many years ago,

This is the GOD’s PRASADI or his GRACE.

 I hope you like the Poems & this Post.

Your Comments appreciated !

Dr. Chandravadan Mistry.

Advertisements

Entry filed under: કાવ્યો.

એક રાત્રીએ બનેલું લખાણ ! વિશાલ મોણપરા, એક માનવી !

9 ટિપ્પણીઓ Add your own

 • 1. Samir Dholakia  |  સપ્ટેમ્બર 19, 2013 પર 7:38 એ એમ (am)

  Khub khub aabhaar but could not reply since quite a long time. As i am not well since last 8 months. Had severe acid refluxes problem, As well as hernia problem. Was on heavy medication both ayurvedic and alopaethy. But ultimately yesterday i had undergone a procedusre called endoscopy. Where ulcerative colittis was detected, But the best part was that no signs of malignancy. How ever to be at the safer side. We have given the sample for the biopsy. Reports expected by 22nd. Lets hope for the best. I am not well as lost 11 kgs in 7 months. So cant even speak. But now i am sure that i will be through. But anyway enjoy to read your posts. However i dont read them regularly. Sir. But whatsoevr i read i enjoy.    SAMIR RANJITBHAI DHOLAKIA(B.Ed)(VOCAL CLASSICAL)                                                                    SWARAA MUSIC CLASSES.                                                                                                                                           

  ________________________________

  જવાબ આપો
  • 2. Dr.Chandravadan Mistry  |  સપ્ટેમ્બર 19, 2013 પર 12:43 પી એમ(pm)

   Samirbhai,
   Namaste !
   You visited my Blog and even posted your comment from your heart as a FRIEND telling another FRIEND…and even talked about your HEALTH.
   As a Friend, I pray for your WELLNESS and may get better with the treatment.
   As a DOCTOR, I say that the ENDOSCOPY was the best thing that happened so that your heath problem is ” properly” detected.
   By personal Email, please let me know of the report of that BIOPSY done at Endoscpy.

   This Post is a Kavya-Post of a FRIENDSHIP ….a True Friendship that was between 2 Persons ( My Father & his close Brotherly Friend Jagabhai)
   Thanks for your Comment ,Samirbhai !
   Chandravadan

   જવાબ આપો
 • 3. pragnaju  |  સપ્ટેમ્બર 19, 2013 પર 12:53 પી એમ(pm)

  એક “પ્રેમ ઝરણું ” વહે !મનોવિજ્ઞાન પ્રેમને ઇંદ્રિયગત અને સામાજિક ઘટના તરીકે વર્ણવે છે.માનસશાસ્ત્રીt રોબર્ટ સ્ટર્નબર્ગે પ્રેમનો ત્રિકોણીયો સિદ્ધાંત ઘડી કાઢ્યો અને એવી દલીલ કરી હતી કે પ્રેમના ત્રણ અલગ ઘટકો છે, ઘનિષ્ટતા, પ્રતિબદ્ધતા અને આવેગ.ઘનિષ્ટતા એક એવું સ્વરુપ છે, જેમાં બે જણા તેમના રહસ્યો અને વ્યક્તિગત જીવનની વિવિધ વિગતોનું આદાન પ્રદાન કરે છે અને સામાન્યપણે મિત્રતા અને રોમેન્ટિક પ્રેમ સંબંધોમાં જોવા મળે છે. બીજી તરફ પ્રતિબદ્ધતા સંબંધો કાયમી રાખવાની અપેક્ષા છે. પ્રેમનું છેલ્લુ અને સૌથી સામાન્ય સ્વરુપ છે જાતિય આકર્ષણ અને આવેગઆવેગાત્મક પ્રેમ મોહ તેમ જ રોમેન્ટિક પ્રેમમાં દર્શાવાય છે.પ્રેમના તમામ સ્વરુપોને આ ત્રણ ઘટકોના અલગ અલગ સંયોજનો તરીકે જોવામાં આવે છે. અમેરિકી માનસશાસ્ત્રી ઝિક રુબિન પ્રેમને સાઇકોમેટ્રિક્સ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે. તેમનું કાર્ય જણાવે છે કે ત્રણ ઘટકો પ્રેમની રચના કરે છે, આસક્તિ, કાળજી અને ઘનિષ્ટતા.
  ફ્રેટર્નલ લવ , ઓફ વાસ્ટેક ઓરિજિન). હેલેપે વેરક્રુઝ , મેક્સિકો માં . મ્યુઝિયમ ઓફ એન્થ્રોપોલોજી
  ધન ભાર અને ઋણ ભાર એકબીજાને આકર્ષે છે, તેવી કુલમ્બના નિયમ જેવા વિદ્યુત સિદ્ધાંતોના પગલે માનવ જીવનમાં પણ “વિરોધીઓ વચ્ચે આકર્ષણ” જેવા સામ્યો વિકસ્યા હતા.ગઈ સદીમાં, માનવ સંવનનની પ્રકૃતિ અંગે થયેલા સંશોધનોમાં સામાન્યપણે જણાયું છે કે જ્યારે ચરિત્ર અને વ્યક્તિત્વનો મુદ્દો આવે છે, ત્યારે આ સાચુ નથી, કેમ કે લોકો તેમના જેવા લોકોને પસંદ કરવાનું વલણ ધરાવે છે. જોકે, પ્રતિકારશક્તિ વ્યવસ્થાઓ જેવા, કેટલાક અસામાન્ય અને ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાં એવું જણાય છે કે માણસો તેમના જેવા ના હોય, તેવા ધરાવતા) લોકોને પસંદ કરે છે, કારણ કે તેના કારણે એવું બાળક પેદા થશે, જે બંને દુનિયાના શ્રેષ્ઠ તત્વો ધરાવતું હોય.[૧૨]તાજેતરના વર્ષોમાં, માનવ અનુબંધ ના વિવિધ સિદ્ધાંતો વિકસ્યા છે, જેને આસક્તિ, બંધનો, અનુબંધો અને સ્નેહની પરિભાષામાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે.
  કેટલાક પાશ્ચાત્ય નિષ્ણાતો પરોપકાર અને આત્મરતિ, આ બે મુખ્ય ઘટકો અલગ પાડે છે.સ્કોટ પેક ના સંશોધનોમાં આ દ્રષ્ટિબિન્દુ ડોકાય છે. વિનિયોજિત મનોવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં તેમના કાર્યએ પ્રેમ અને અનિષ્ટની વ્યાખ્યાઓને ઊંડાણપુર્વક તપાસી હતી.પેક જણાવે છે કે પ્રેમ “બીજાની આધ્યામિત્ક વૃદ્ધિ માટેની નિસબત” અને સરળ આત્મરતિવૃત્તિનું સંયોજન છે. [૧૩]આ સંયોજનમાં પ્રેમ એક પ્રવૃત્તિ છે, માત્ર લાગણી નહીં.

  જવાબ આપો
 • 4. ગોદડિયો ચોરો…  |  સપ્ટેમ્બર 20, 2013 પર 2:04 એ એમ (am)

  આદરણીય વડિલ ડો. શ્રી ચંદ્રવદનભાઇ,

  પ્રેમ સ્નેહ અને વિશ્વાસના પ્રતિક સમા બન્ને મિત્રોની જીવન ઝરમર સરીખી કથા

  માણી ને જાણી ..પિતા જેવા માનવતા ભર્યા સદગુણો કેળવી ચંદ્ર હર હંમેશ એની

  સુવાસ ચોમેર ફેલાવે છે.

  ખુબ સરસ સાહેબ ધન્યવાદ

  જવાબ આપો
 • 5. ishvarlalmistry  |  સપ્ટેમ્બર 21, 2013 પર 4:20 એ એમ (am)

  Very nice poem about your father and his best friend. Enjoyed reading and thankyou for sharing.
  Ishvarbhai.

  જવાબ આપો
 • 6. Dr.Chandravadan Mistry  |  સપ્ટેમ્બર 22, 2013 પર 12:30 પી એમ(pm)

  This was an Email Response>>>>

  From: pushpa rathod
  To: chadravada mistry
  Sent: Saturday, September 21, 2013 10:48 PM
  Subject: Re: માધવભાઈ અને જગાભાઈ કહાણી !

  apne ghanj bhagyshali chie, apnu anmol jivan kam avyu
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  Pushpaben,
  Thanks !
  Chandravadan

  જવાબ આપો
 • 7. Jayant Mistry  |  સપ્ટેમ્બર 22, 2013 પર 5:45 પી એમ(pm)

  Memorable Nana…good to know the history behind the friendship between the Patel & Mistry familes

  જવાબ આપો
  • 8. Dr.Chandravadan Mistry  |  સપ્ટેમ્બર 22, 2013 પર 6:03 પી એમ(pm)

   Jayant,
   It was nice of you to take your time & read this Post.
   Thanks for your nice words.
   I sent to you & your brothers…and also to Nina & All.
   Hope thay visit the Blog & read it….I will be happy to read thair Comments.
   You can tell of the Link to Rakhee, Suraj & Alpa, Jaywanti too.
   Yours,
   Nana

   જવાબ આપો
 • 9. nabhakashdeep  |  સપ્ટેમ્બર 24, 2013 પર 12:17 એ એમ (am)

  એ જમાનાની ઝલક અમે બાળપણમાં માણેલી ને તેથી એક એક પંક્તિમાં નીતરતો ઈતિહાસ અનુભવાયો. સાચે જ સ્થળોના કે સમયના અંતર..તે પેઢીની ખાનદાની મિત્રતા ઢીલી કરી શકતી ન હતી.

  ડોશ્રી ચંદ્રવદનભાઈની આ આત્મિયતાથી ભરેલી કવિતા , માનવ જીવનોના સંદર્ભો વિશે ઘણું ઘણું કહી જાય છે…સરસકૌટુમ્બિક લેખન.

  જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 176 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

 • 293,932 hits

Disclimer

સંગ્રહ

સપ્ટેમ્બર 2013
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
« ઓગસ્ટ   ઓક્ટોબર »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

%d bloggers like this: