સ્વામી ચિનમયાનંદ કહાણી ! …The Story of Swami Chinmayananda

સપ્ટેમ્બર 10, 2013 at 1:47 પી એમ(pm) 9 comments

Sourire coul 2.jpg

Swami Chinmayananda

સ્વામી ચિનમયાનંદ કહાણી !

સ્વામી ચિનમયાનંદ કહાણી કહું છું,

જે, મેં જાણી, એ જ હું આજ સુનાવું !….(ટેક)

 

મે,૮,૧૯૧૬નો શુભ દિવસ એ  રહ્યો,

એક “બાળકૃષ્ણ મેનન” નામે એક બાળ જનમ્યો.

એ તો, કેરાલાના અર્નાકુલુમ શકેરની વાત જો !….સ્વામી….(૧)

 

શાળામાં ભણતા રામાનંદ મહર્ષિને એ બાળ મળે,

મહર્ષિજી “ધર્મજ્ઞાન”બીજનું રોપણ બાળ હૈયે કરે,

એ તો, આધ્યમિકતાના પંથની વાત જો !….સ્વામી…..(૨)

 

શાળા બાદ, મદ્રાસ યુનીવર્સીટીએ કોલેજ અભ્યાસ એ કરે,

ત્યારબાદ, “લીટરેચર અને ફીલોસોફી”જ્ઞાન પ્રાપ્તી એ કરે,

એ તો, જીવન સફરે જ્ઞાન પંથની વાત જો !…સ્વામી….(૩)

 

૧૯૪૨માં બાળકૃષ્ણ તો ભારત સ્વતંત્રતાની ચળવળે રહે,

પત્રકારના નાતે, જુદા જુદા સ્થાને રહી લેખો પ્રગટ કરે,

એ તો, બાળકૃષ્ણને પ્રજા સમક્ષ લાવવાની વાત જો !….સ્વામી…(૪)

 

રીશીકેશ આશ્રમે શીવાનંદ સરસ્વતીને એ મળે,

પ્રભાવિત થઈ, ૧૯૪૯માં “સંન્યાસ” ગ્રહણ કરે,

એ તો, “સ્વામી ચિનમયાનંદ”ના દર્શન થયાની વાત જો !…સ્વામી….(૫)

 

વર્ષો અનેક રીશીકેશમાં શીવાનંદ સ્વામી સંગે એ રહે,

શીવાનંદ વાણી ગ્રહણ કરી,એમના આદેશે હિમાલયે,

એ તો, “તપોવન મહારાજ”ને ગુરૂપદે મળવવાની વાત જો !…સ્વામી…(૬)

 

૮ વર્ષ ગુરૂ- જ્ઞાન મેળવી, જ્ઞાનપ્રચાર સૌને કરવા ઈચ્છા જાગે,

ગુરૂજી વિચારતા રહે, અને ચિનમયાનંદજી મનડે દ્ર્ઢ બને,

એ તો, જ્ઞાન યજ્ઞ શરૂઆતની વાત જો !……સ્વામી….(૭)

 

૧૯૫૩માં, “ચિનમયાનંદ મીશન” સ્થાપના થઈ,

મીશનરૂપી આશ્રમો સાથે શાળાઓ, હોસ્પીતાલો ક્લીનીક સેવા થઈ,

એ તો, સેવારૂપી યજ્ઞની વાત જો !….સ્વામી….(૮)

 

ઓગસ્ટ,૩,૧૯૯૩નો દિવસ એ હતો,

સાન ડીયાગો શહેરમાં,સ્વામીજીએ પ્રાણ તજ્યો હતો,

એ તો,  હિમાલયે સીધબરી આશ્રમે “સમાધિ”ની વાત જો !…સ્વામી…(૯)

 

આજે, વિશ્વભરમાં અનેક “ચિનમય મીશન” નજરે પડે,

સૌ જગાએ સ્વામીજીના આશિર્વાદો વહેતા રહે,

એ તો, એક કાર્ય સફળતાની વાત જો !…સ્વામી….(૧૦)

 

અંતે, ચંદ્ર કહે ઃ જ્ઞાનરૂપી પંથે કંઈક જરૂર જાણો,

કર્મ યોગે કર્મો કરતા, મોહમાયાઓને તમે છોડો,

એ તો, ચંદ્રવાણીમાં પ્રભુ પ્રસાદીની વાત જો !…સ્વામી…(૧૧)

 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ ઓગસ્ટ,૪,૨૦૧૩                    ચંદ્રવદન

Then…For those who can not read Gujarati, the Narration in English>>>>

Swami Chinmaya Story !

 

I am telling the Story of Swami Chinmaya,

The Story that I had known, I am telling Everyone !

 

May,8,1916 was an auspicious Day,

A Child by name Balkrushna Menon was born then,

That is the Story of a Birth at Ernakulum of Kerala !….(1)

 

As a School Student, Ramanand MaharShri, he Met,

Maharsriji blessed him with the Seed of Higher Knowledge,

That is the Story of Spirituality Path for that Child !…..(2)

 

After the School, He was at Madras University for the Study,

He even studies the Literature & the Philosophy for the Higher Study,

That is the Story of Gyan Path !……(3)

 

In 1942, Balkrushanaji is in the Independence Movement of India,

As a Journalist, he travelled Differen Places in India,

This is the Career that Brought Him to Rishikesh !….(4)

 

At Rishikesh, Swami Sivananad Saraswati he Met,

Infuenced by the Sivanand Swami, a Sanyasi, he Becomes,

This is the Story of Chinamananda Saraswati  that Begins !…(5)

 

For Years,  He listens to  Swami Shivanandji there,

Swamiji impressed, sends him to Tapovan Maharaji,

This is the Story of finding a Guru for Inner Purification !…..(6)

 

Years Pass by, as he listened attentively to Maharajji,

And his Heart is filled with the Desire to Reach out the Public,

This is the Story of the Birth of “Chinmaya Mission”  !……(7)

 

1953, 1st Mission & then Worldwide so many,

With the Mission Ashrams, Schools, Hospital for Public Service,

This is the Story of the Worldwide Spread of the Vedant Philosophy !….(8)

 

August,3,1993 that Fateful Day it was,

In San Diego, California, Swamiji left this Earth,

This is the Story of one Great Man born on this Earth !…..(9)

 

Today, Worldwide,there are so many  Chinmaya Missions,

Each getting the Blessings of Chinmayaji now & Always,

This is the Story of  Success, removing the Darkness with Gyan !….(10)

 

And in the End Chandra Says: Adopt Gyana Path & elevate yourself,

In the Worldly Life, do Karma Yog as your Duties, & unify Soul with the MahaSoul,

This is the Story as a Voice of Chandra, who regards it as the “God’s Gift ” !…..(11)

 

Created on 4th August,2013 By Dr. Chandravadan Mistry

(Translated fom a Poem first created in Gujarati)

 

બે શબ્દો…

આજે ઓગસ્ટ મહિનાનો પહેલો રવિવાર…આજે ઓગસ્ટ,૪, ૨૦૧૩નો દિવસ.

ઘણા સમય બાદ, હું આ પ્રાર્થના-પૂજામાં ગયો.

અહીં ક્રમ પ્રમાણે, ૧૦થી ૧૦.૩૦ના સમયમાં પૂજા પુરી થઈ.

ત્યારબાદ, ડો. પીલાઈ (જે ચીનમયા મીશનથી આવ્યા હતા) તરફથી “હું” કોણ વિષે ભાષણ હતું તેમાં આ સમજમાં “સચિત્તાનંદ”યાને સત્ય+ચિત્ત +આનંદના બનેલી “પરમ શક્તિ”ના “બ્રહ્મ”રૂપે દર્શન થયા….આવી સમજ પછી વધુ સમજવાનું બાકી રહે છે તે કદાચ બીજા પ્રવચનોમાં હોય શકે.

જે કોઈને સ્વામીજી કે “મીશન” વિષે વધુ જાણવું હોય તેઓ નીચેની “લીન્ક” પર ક્લીક કરી માહિતીઓ મેળવી શકે છે>>>>

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinmayananda_Saraswati

હું અહીં એટલું જ કહું>>>>

“પરમ તત્વ”ને જાણવા જ્ઞાન યોગ….જ્ઞાન યોગથી સમજ વધે…જ્ઞાન પ્રાપ્તી પુર્ણ રીતે કોઈ ના કરી શકે….બધું જ જાણ્યા બાદ, “કંઈક” બાકી છે એવું થાય.

કર્મ યોગ એટલે સંસારમાં રહી કર્મો કરવાની વાત…ફક્ત પોતાના માટે કે પરિવાર માટે …પણ જો કર્મો અન્યના લાભ માટે હોય તો “સેવા” બની જાય. એવી સેવામાં મોહમાયા ત્યાગ આવે ત્યારે સેવા “પુન્ય” પદ પામે….ધીરે ધીરે, અહંકાર યાને “ઈગો” નાસ પામે છે.

અને હવે વાત રહે “ભક્તિ યોગ”ની…”બ્રહમ સ્વરૂપ” સાથે પરમ તત્વનું “પ્રેમાનંદ સ્વરૂપ”…સાકાર પ્રભુની યાદ, એને મળવાની પ્યાસ.

“જ્ઞાન યોગ” કે “કર્મ યોગ” હોય….પણ જ્યારે એવા પંથે, “ભક્તિ” સમાય જાય ત્યારે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ અને એવા ત્યાગ સાથે શ્રધ્ધા સહીત “પ્રભુ શરણું”નો સ્વીકાર…..આજ છે “મુક્તિ” કે પરમ શક્તિમાં સમાય જવાની ઘડી…આ માનવ જન્મે આવી ઘડી આવે તો માનવ જન્મ “ધન્ય” થઈ જાય.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

It was Sunday,4th August,2013..the 1st Sunday of the month. And, there was the “Prayers/Puja Event in the Hall of the Lancaster City Park.

From 10AM till the Priest did the Ceremony.

Then…Dr Pillai ( from the Chinamaya Mission of LA) delivered the Sermon on the VEDANT Philosophy or widely known as the HINDU PHILOSOPHY.

What Dr. Pillai was saying had the basis on the TEACHINGS of SWAMI CHINMAYA  & the MISSION.

I had not attended the previous lectures..but, this was on the understanding of “I”.

It was nice simplified understanding.

It was also the understanding of shapeless BRAHMA which is “everywhere” in the UNIVERSE as known & beyond.

Here I add>>>

This is the GYAN PATH….then along with it is KARMA PATH ( Path of Actions) and finally the DEVOTION PATH ( BHAKTI for the DIVINE ).

All paths leads towards the Param Tatva ( PRABHU) but the GYAN and /or KARMA (Action) Paths combined with the BHAKTI Path is more fulfilling with the LOVE for the DIVINE in the Personal Form.

After sharing my VIEWS..let us talk of  CHINMAYA MISSION and its Founder SWAMI CHINMAYA. If you wish to know you mat know via the GOOGLE..but you can go to the Site @

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinmayananda_Saraswati

I hope you like this Post.

Dr. Chandravadan Mistry

Advertisements

Entry filed under: કાવ્યો.

ગણેશ ચતુર્થી અને ગણેશ પૂજન ! “નાઈન ઈલેવન”ની ઘટના !

9 ટિપ્પણીઓ Add your own

 • 1. pragnaju  |  સપ્ટેમ્બર 10, 2013 પર 2:21 પી એમ(pm)

  એક વાર સ્વામી ચિન્મયાનંદે બહુ જ સૂચક રીતે કહ્યું છે, ‘હું જ્યાં પણ જાઉં છું ત્યાં પ્રકાશની સ્થિતિ અનુસાર મારો પડછાયો આસપાસ ફરતો રહેવો જોઈએ. જો આ પડછાયો મને પ્રેમ સાથે બાંધી નહીં શકે અને ધિક્કાર સાથે મારો વિનાશ પણ નહીં કરી શકે. ‘
  ગીતા કહે છે, ‘ક્રોધથી ખોટા ખ્યાલ ભરાઈ જાય છે. ખોટા ખ્યાલને લીધે સ્મૃતિભંગ થાય છે. સ્મૃતિભંગને લીધે કારણભંગ થાય છે. કારણભંગથી વિનાશ નોતરાય છે. જોકે અંતર પર પોતાનો કાબૂ હોય, જે મોહ કે નફરતથી અલિપ્ત રહીને વિવેકબુદ્ધિનું ભાન રાખીને ચાલે છે તે પવિત્ર શાંતિ પામે છે.’ (ગીતા, પદ ૬૩). સ્વામી ચિન્મયાનંદ ભારપૂર્વક કહે છે, ‘ભ્રામક બુદ્ધિજીવીઓ સંસ્કૃતિનું ગૌરવ ભૂલે છે, તે તેની ભેદભાવ કરવાની વિવેકશક્તિ ક્ષમતા ગુમાવે છે, જેને સામાન્ય શબ્દમાં બુદ્ધિ (કન્સાયન્સ) તરીકે પિછાણવામાં આવે છે. બુદ્ધિ એ એવું જ્ઞાન છે, જે આપણી અંદર પ્રમાણ તરીકે મોટે ભાગે રચાયેલા અને મનને ચેતવતી ખરાબીમાંથી સારું શું છે તેનો ભેદ પારખવાનો આનંદ આપે છે…’

  જવાબ આપો
 • 2. પ્રા. દિનેશ પાઠક  |  સપ્ટેમ્બર 10, 2013 પર 3:02 પી એમ(pm)

  સરસ રચના!

  હું સ્વામી ચિન્મયાનંદ ને વ્યક્તિગત રીતે મળેલો અને એમનાંથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયેલો. તેમણે મને “Ice Cream” તેમનાં હાથે ખવડાવેલો એ મારી જીવનભર ની યાદગાર પળ છે. તેઓ બહુ સુંદર વક્તા અને જ્ઞાની પુરુષ હતાં.

  જવાબ આપો
 • 3. Dilip Gajjar  |  સપ્ટેમ્બર 10, 2013 પર 4:18 પી એમ(pm)

  Very nice post about chinmayanand..I met him in his sanstha, ahmedabad and listed on BhagvadGeeta, also many activity going on in our Leicester

  જવાબ આપો
 • 4. ishvarlalmistry  |  સપ્ટેમ્બર 10, 2013 પર 5:45 પી એમ(pm)

  Chandravadanbhai, very nice post on chinmayananda swami, I heard about him ,He did lots of Seva. Very nice poem,and story,glad you went to Prayer/Puja so you can share your thoughts .He was very l;earned person , and spiritual swami.
  Thankyou for sharing.
  Ishvarbhai.

  જવાબ આપો
 • 5. chandravadan  |  સપ્ટેમ્બર 10, 2013 પર 6:18 પી એમ(pm)

  This was an Email Response>>>

  From: harnish jani
  To: chadravada mistry
  Sent: Tuesday, September 10, 2013 8:17 AM
  Subject: Re: સ્વામી ચિનમયાનંદ કહાણી !

  Thank You Doctor Saheb-Nice- Enjoyed.
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  Harnishbhai,
  Thanks !
  Chandravadan

  જવાબ આપો
 • 6. nabhakashdeep  |  સપ્ટેમ્બર 11, 2013 પર 12:33 એ એમ (am)

  ખૂબ જ ચીંતનશીલ અને ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન વેત્તા. તેમના લેખો એટલે ઉચ્ચ દર્શન…સરસ કાવ્યાલેખન…સુંદર પ્રતિભાવો ..સઘળું માણ્યું.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  જવાબ આપો
 • 7. Vinod R. Patel  |  સપ્ટેમ્બર 11, 2013 પર 2:57 એ એમ (am)

  સ્વામી ચિન્મયાનંદએ સાન ડીયેગોમાં દેહત્યાગ કર્યો હતો એ પહેલીવાર જાણ્યું .

  સ્વામી ચિન્મયાનંદને અમદાવાદમાં મેં સાંભળ્યા હતા .પ્રવાહી અંગ્રેજી ભાષામાં એમનું ગીતા ઉપર પ્રવચન સાંભળીને હું પ્રભાવિત થયો હતો . ત્યારબાદ મેં એમનાં કેટલાંક પુસ્તકો અને ગીતા ઉપર એમણે આપેલ પ્રવચનોની ૧થી ૧૮ અધ્યાયની ઓડિયો કેસેટ એક મિત્રની ટેપો ઉપરથી કોપી કરીને સાંભળેલી એની યાદ તાજી થઇ . આ કેસેટો હજુ હાલ મારી પાસે છે .

  એમનાં ચિન્મય મિશનો ઘણાં શહેરોમાં બહું જ સુંદર સેવા કાર્ય કરી રહેલ છે .

  આ પોસ્ટમાં એમના જીવનની અલપઝલપ ઝાંખી કરાવવા બદલ ધન્યવાદ .

  જવાબ આપો
 • 8. P.K.Davda  |  સપ્ટેમ્બર 11, 2013 પર 9:57 પી એમ(pm)

  I had visited his Powai HQ at Mumbai on several occasions. Swami Purushottamanand, his senior disciple had even used my A.C. office for taking rest during his visit of the locality.

  જવાબ આપો
 • 9. પરાર્થે સમર્પણ  |  સપ્ટેમ્બર 12, 2013 પર 6:42 પી એમ(pm)

  આદરણીય વડિલ ડો શ્રી ચંદ્રવદનભાઇ

  સ્વામી ચિન્મ્યાનંદજીની અનેરી કથા આપ દ્વારા જાણવા મળી

  વાંચી ધન્યતા અનુભવી

  આપ જેવા વિશાળ વાંચનના અનુભવી દ્વારા આવી કથા જણ્વા મળે એ મારું સદભાગ્ય કહેવાય

  જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 176 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

 • 293,932 hits

Disclimer

સંગ્રહ

સપ્ટેમ્બર 2013
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
« ઓગસ્ટ   ઓક્ટોબર »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

%d bloggers like this: