Archive for જુલાઇ 16, 2013

” સ્ટાનફોર્ડ યુનીવસર્સીટી”ની કહાણી !

સ્ટાનફોર્ડ યુનીવર્સીટી”ની કહાણી !

ઈમેઈલો દ્વારા અજાણને પહેલીવાર કાંઈ હું જાણું,

જાણી, “સ્ટાનફોર્ડ યુનીવર્સીટી” કાવ્યરૂપે હું સૌને કહું ! ……(ટેક)

 

પતિ-પત્નીનું યુગલ જોડું, લાગે સુંદર સાદા કપડે,

પણ, માનવ ભીતર રહેલી સુંદરતા કોણ જાણી શકે ?…….(૧)

 

બોસ્ટનની “હાવાર્ડ યુનીવર્સીટી”માં પડે પગલા એમના,

ગુજરી ગયેલા દીકરાના વિચારો છે મનમાં એમના,……(૨)

 

“મળવું છે તમ પ્રેસીડન્ટને “કહે પત્ની સેક્રેટરીને,

વેશ નિહાળી, ખોટું મનમાં વિચાર્યું એ સોક્રેટરીએ,……(૩)

 

સમય વહી જાય છે અને “હવે જાશે” સેક્રેટરી વિચારે,

પણ, પતિ-પત્ની તો શાંતી જાળવી ત્યાં બેસી રહે,…..(૪)

 

ત્યારે, કંટાળી, સેક્રેટરી પ્રેસીડન્ટને રે મળી,

નિરાશામાં “અજાણ કોઈ મહેમાન છે” ની વાત કહી,…..(૫)

 

સાંભળી, “પ્રેસીડ્ન્ટ”ની અદા સાથે પ્રવેશે એક માનવી,

નથી આનંદ કે ઉત્સાહભર્યો ખડો છે એ માનવી,…….(૬)

 

પત્ની કહે ઃ”દીકરો અમારો હાવર્ડમાં ભણતો હતો,

યાદ એની સતાવે,આજ એ નથી, જો ગુજરી ગયો “…..(૭)

 

સમાચાર એવા આપી,નારીએ અંતે કહ્યું ઃ

“મારા પતિ અને મેં એની યાદમાં અહીં કાંઈ કરવું”,…..(૮)

 

પ્રેસીડ્ન્ટ તો વેશથી નથી પ્રભાવિત અને કહે ઃ

“કોઈના મરણ બાદ,અહીં તો કશું ના હોય શકે “…..(૯)

 

“ના,ના,સ્ટેચ્યુ જેવું કાંઈ નથી મનમાં, પણ બીલ્ડીંગ કરવું,

જેથી, એની પ્યારી હાવર્ડે એની યાદ હંમેશ રહે એવું કરવું !”…..(૧૦)

 

“અરે ! તમોને કલ્પના છે કે એવી ઈમારતની કિંમત કટલી હોય ?

આ હાવાર્ડ યુનીવર્સરી સાડા સાત મીલીઅનની છે, સમજ એવી કેમ હોય ?”……(૧૧)

 

ગર્વ અને આનંદથી પ્રેસીડન્ટ કહે અને નારી શાંત રહે,

“હવે આ લોકો જાશે” એવું પ્રેસીડ્ન્ટ એના મનમાં વિચારે…..(૧૨)

 

ત્યારે “બસ, આટલી જ નાની રકમ !” પત્ની પતિને કહે,

બોલી આટલું, બંને ઉભા થઈ ઓફીસ બહાર જ નિકળે,……(૧૩)

 

વતન કેલીફોર્નીઆમાં આવ્યા બન્ને “પાલો આલટો” શહેરે,

કોઈ નવી જ યુનીવર્સીટી કરવા ત્યાં, એઓ વિચારે,…….(૧૪)

 

અંતે, એક નવી જ યુનીવર્સરી,  “સ્ટાનફોર્ડ યુનીવર્સટી” નામે બને,

પ્રભુ ઈચ્છા હશે કે બોસ્ટન કાંઈ નહી, અને કેલીફોર્નીઆ આ બને !……(૧૫)

 

આ કાર્ય કરનાર છે બોસ્ટન ગયેલા પતિ અને પત્ની, જેને તમે જાણો,

મહા દાનવીરો “મીસ્ટર અને મીસીસ “લેલેન્ડ સ્ટાનફોર્ડ”નામે એમને જાણો !…..(૧૬)

 

૧૯૮૬માં આ યુનીવર્સીટી કાર્ય માટે બોસ્ટનથી માર્ગદર્શકો આવે,

જેમાં હોય,”એમ.આઈ. ટી.”ના “ફાન્સીસ વોકર” ‘ને અર્ચીટેક્ટ “ફેડ્રીક ઓલ્મસ્ટેડ” નામે,…..(૧૭)

 

ટેકરી પર નવી યુનીવર્સીટી કેમ્પસ હોય એવું સર્વ વિચારે,

ત્યારે, “ઓલ્મસ્ટેડ” સપાટ જમીન પર બાંધવા નિર્ણય કરે…..(૧૮)

 

આર્ચીચીસરૂપી આકારો ભરપુર આ ડીઝાઈન બને,

જેના છતે, સુંદર લાલ નળીયા એની શોભા વધારે…….(૧૯)

 

કોલીફોર્નીઆના ભુરા સુંદર આકાશમાં, એક ભવ્ય ઈમારત ચમકે,

“શિક્ષણ પ્રકાશ” જેનો, વિશ્વભરના વિધ્યાર્થી જગતે મળે,……..(૨૦)

 

આવું સુંદર બાંધકામ ૧૯૦૬ના ધરતીકંપે જરા ટુટે,

પણ, એવા જ સ્વરૂપે નવું મકાન ત્યાં જ બને,……(૨૧)

 

૧૯૮૯માં ધરતીકંપનો આચકો લાગે ફરી,

તેમ છતાં, એંતે ભવ્ય “સ્ટાનફોર્ડ યુનીવર્સીટી” આજે પણ ખડી,……(૨૨)

 

“શિક્ષણ છેત્રે” અમેરીકામાં “સ્ટાનફોર્ડ યુનીવર્સીટી”નું નામ છે મોટું,

અહીં,શિક્ષણ મેળવી, વિધ્યાર્થીઓ કરે ઘણું નવું નવું……..(૨૩)

 

એક ધનવાન યુગલ જોડીની ઉદારતાના કારણે,

કેલીફોર્નીઆમાં છે આજે “સ્ટાનફોર્ડ યુનીવર્સીટી’ પાલો આલટો ધામે….(૨૪)

 

એવા મીસ્ટર અને મીસીસ લેલેન્ડ સ્ટાનફોર્ડને આજ યાદ કરે,

અને, આ કાવ્યરૂપે કહાણી કહી, ચંદ્ર એમને “અંજલી”રૂપી વંદન કરે !…….(૨૫)

 

 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ જુલાઈ,૧૬,૨૦૧૩                   ચંદ્રવદન

 

બે શબ્દો…

આજની રચના ઈમેઈલો દ્વારા મળેલી માહિતી આધારીત છે.

પ્રથમ ઈમેઈલ હતો મિત્ર ઉદય કુંતાવાળાનો ઈંગલેન્ડથી.

ત્યારબાદ, પ્રજ્ઞાજુબેન વ્યાસે ઈમેઈલથી વધુ જાણ કરી.

આ વિસ્તારે છે “ફ્યુ વર્ડસ”માં અંગ્રેજીમાં.

તો…એનું વાંચન દ્વારા  પ્રભુ પ્રેરણા મળી એના કારણે તમો આ કાવ્ય પોસ્ટ વાંચી રહ્યા છો.

આશા છે કે તમોને “સ્ટાનફોર્ડ યુનીવર્સીટી”નું જાણી ખુશી હશે !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

Today you are reading a Poem in Gujarati on the Story of how the STANFORD UNIVERSITY of Palo Alto, California U.S.A. was established.

This Kavya (Poem) had been based on the INFO. via 2 Emails ( 1 from Uday Kuntawala 1 from Pragnaju Vyas).

Mr.& Mrs LELAND STANFORD of California visited Harvard University of Boston…Tried to do “something” in the Memory of their son who had died. He was a student at Howard.

They were IGNORED by the University.

They came back to California & established the now World Famous STANFORD UNIVERSITY of Palo Alto in California. The building was damaged in the past 2 Earthquakes, but was rebuilt & now stand majestically  at PALO ALTO…a place of the Pride….a place because of the GENEROSITY of the Late STANFORDS.

The 2 EMAILS are>>>>

THE
GINGHAM DRESS
A lady in a faded gingham dress and her

husband, dressed in a homespun
threadbare suit, stepped off the train in
Boston , and walked timidly
without an appointment into the Harvard
University President’s outer office.

The secretary could tell in a moment
that such backwoods, country hicks had
no business at Harvard & probably
didn’t even deserve to be in Cambridge .

“We’d like to see the
president,” the man said softly.

“He’ll be busy all day,” the secretary
snapped.

“We’ll wait,” the lady replied.

For hours the secretary
ignored them, hoping that the couple would finally
become discouraged and go
away.

They didn’t, and the secretary grew frustrated and finally decided
to
disturb the president, even though it was a chore she always
regretted.

“Maybe if you see them for a few minutes, they’ll leave,” she
said to him!

He sighed in exasperation and nodded. Someone of his
importance obviously
didn’t have the time to spend with them, and he detested
gingham dresses and
homespun suits cluttering up his outer office.

The
president, stern faced and with dignity, strutted toward the couple.

The lady told him, “We had a son who attended Harvard for one year. He loved
Harvard. He was happy here. But about a year ago, he was
accidentally
killed. My husband and I would like to erect a memorial to him,
somewhere on
campus.”

The president wasn’t touched. He was shocked.
“Madam,” he said, gruffly, “we
can’t put up a statue for every person who
attended Harvard and died. If we
did, this place would look like a
cemetery.”

“Oh, no,” the lady explained quickly. “We don’t want to erect
a statue. We
thought we would like to give a building to Harvard.”

The
president rolled his eyes. He glanced at the gingham dress and homespun
suit,
then exclaimed, “A building! Do you have any earthly
idea how much a building
costs? We have over seven and a half million
dollars in the physical
buildings here at Harvard.”

For a moment the lady was silent. The
president was pleased. Maybe he could
get rid of them now.

The lady
turned to her husband and said quietly, “Is that all it cost to
start a
university? Why don’t we just start our own? ” Her husband nodded.
The
president’s face wilted in confusion and bewilderment.

Mr. and Mrs.
Leland Stanford got up and walked away, traveling to Palo Alto,
California
where they established the university that bears their name,
Stanford University, a memorial to a
son that Harvard no longer cared about.

You can easily judge the
character of others by how they treat those who
they think can do nothing for
them.

— A TRUE STORY By Malcolm Forbes

On Mon, Jul 15, 2013 at 9:03 PM, pragna vyas  wrote:

In the summer of 1886, when the campus was first being planned, Stanford brought the president of Massachusetts Institute of Technology (MIT), Francis Amasa Walker, and prominent Boston landscape architect Frederick Law Olmsted westward for consultations. Olmsted worked out the general concept for the campus and its buildings, rejecting a hillside site in favor of the more practical flatlands. Charles Allerton Coolidge then developed this concept in the style of his late mentor, Henry Hobson Richardson, in the Richardsonian Romanesque style, characterized by rectangular stone buildings linked by arcades of half-circle arches. The original campus was also designed in the Spanish-colonial style common to California known as Mission Revival. The red tile roofs and solid sandstone masonry are distinctly Californian in appearance and famously complementary to the bright blue skies common to the region, and most of the subsequently erected buildings have maintained consistent exteriors.
Much of this first construction was destroyed by the 1906 San Francisco earthquake, but the university retains the Quad, the old Chemistry Building (which is not in use and has been boarded up since the 1989 Loma Prieta earthquake), and Encina Hall (the residence of Herbert Hoover, John Steinbeck, and Anthony Kennedy during their times at Stanford). After the 1989 earthquake inflicted further damage, the university implemented a billion-dollar capital improvement plan to retrofit and renovate older buildings for new, up-to-date uses.

Those who wish to know more about this University can click to the LINK below>>>

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University#cite_note-15

Hope you enjoy this Post !

Dr. Chandravadan Mistry

જુલાઇ 16, 2013 at 10:20 પી એમ(pm) 14 comments

ઉપાધી કે પ્રભુ સમાધી

Worried Face photo: WORRIED FACE worried-face2.jpg
ઉપાધી કે પ્રભુ સમાધી
મનુષ્ય છું જીવી રહ્યો છું જગમાં જીવન મારૂં,
જીવન જીવતા, સંસારની સફરમાં વહે જીવન મારૂં,
 
આવી ઉપાધીઓ ત્યારે એવા જ સમયે,
ઘડપણનો ભાર પણ આવે શીરે,
 
સગાસબંધીઓ જાણે ખુબ દુર લાગે,
ત્યારે, જરા શાણપણ મગજમાં આવે,
 
ભુલ્યો હતો ભગવાનને ,તે હવે યાદ આવે,
એવી યાદોમાં ઉપાધીઓ બધી દુર ભાગે,
 
હવે તો, બસ, પ્રભુ-સ્મરણમાં જ જીવું,
અને, માયા અને સંસારી સબંધો બધા તોડું,
 
શું થાય ? કે શુ ના થાય ,નથી ચિન્તાઓ એવી,
ના જોઈએ મુક્તિ, પ્રભુમાં સમાવાની, છે ઈચ્છાઓ એવી !
જાગો,સાંભળો સૌ,’ને સમજો આવી ચંદ્રવાણી,
આ જ તો છે, ભવપાર કરવાની ચાવી !
 
કાવ્ય રચનાઃતારીખ,ડીસેમ્બર,૫,૨૦૧૨ ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજની કાવ્ય પોસ્ટ શ્રી પી.કે દાવડાના એક ઈમેઈલ આધારીત છે.

જે વાંચ્યું હતું તે નીચે મુજબ છે>>>

સુવોતોસમાધી, અનેઉઠોતોઉપાધી !!!
 
જયારેદીવાલોમાંતિરાડોપડેછે, ત્યારેદીવાલોપડીજાયછે;
જયારેસંબંધોમાંતિરાડેપડેછે, ત્યારેતે દીવાલોબનીજાયછે.…!!!
 
નાનપણમાંભૂલીજતાત્યારેકહેતા, કેયાદરાખતાશીખો“.
અનેહવેયાદરાખીએત્યારેકહેછેકેભૂલતાશીખો…”!
 
જીવનભરની વધુપડતી કમાણીની આછેયાત્રા,
ટેબલપરચાંદીનીથાળી, અનેભોજનમાં Diet ખાખરા…!
દાવડા

આ કાવ્ય રચનામાં એક જ સંદેશ છે>>> આ મોહમાયાના સંસારી સબંધોનો ત્યાગ કરી, પ્રભુ સાથે પ્રીત બાંધવાની શીખ છે.

અને, જન્મ મરણના ફેરામાંથી છુટકારો મેળવવા માટે આ જ એક પંથ છે.

આ પોસ્ટરૂપી રચના સૌને ગમે એવી આશા.

 

લી. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…

Today’s Post is a Poem based on an Email from P.K. Davada.

The ORIGINAL message is of the the Worldly Relationships…making & breaking of these relations.

In the Poem, I see all the WORLDLY RELATIONS as the hinderance to the LIBERATION.

Them the advice to All is to make the TRUE LOVING RELATION with GOD.

It is that DIVINE RELATION that will lead to the SALVATION of the MANKIND !

Dr. Chandravadan Mistry

જુલાઇ 16, 2013 at 1:20 એ એમ (am) 10 comments


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 182 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 412,466 hits

Disclimer

સંગ્રહ

જુલાઇ 2013
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031