વાડગમાની ભક્તિમાં જલારામ બાપા !

ફેબ્રુવારી 11, 2013 at 3:41 પી એમ(pm) 9 comments

Jalaram
Jalaram popularly known as Jalaram Bapa Wikipedia
Born: November 14, 1799, Virpur
Died: February 23, 1881, Virpur
વાડગમાની  ભક્તિમાં જલારામ બાપા !
આ તો કળિયુગ છે, ઓ મેરે ભાઈ,
તમે માનો કે ના માનો ,ઓ મેરે ભાઈ,
પણ…ચમત્કારો તો હજુ થાય છે, ઓ મેરે ભાઈ !……..(એક)
 
આજે, કહું છું તમોને એક વાત જો,
ઈંગલેન્ડ દેશની એ રહી વાત જો,
કરે જનસેવાનું કામ એક વડગમા જો,
“નારાયણ સેવા” જેનું નામ જો !……આ તો….(૧)
 
૨૦૧૨માં વડગમાને આવે સ્વપ્નું એક જો,
જેમાં,છે આદેશ જલારામનો અન્નદાનનો જો,
ભેગી ચીજો કરતા, અધુરી આશા પુરી જલા પ્રતાપે જો,
અરે, પાગડી પહેરી, જલીયો ખુદ સહાયે આવે જો !……આ તો….(૨)
 
વડ્ગમા ના જાણે જલીયો ખુદ આવ્યો ‘તો સહારે જો ,
કેલીફોર્નીઆ ફોન કરતા, ભેદ ખુલતા એ બધુ જાણે જો,
ગ્રીનફોર્ડ જલારામ મંદિરે પણ હવે ઘટના જાણે જો,
બીસ્કીટો મંદિરે પ્રસાદરૂપે આવતા,જલીયો સામગ્રી પુરી પાડે જો !…..આ તો….(૩)
 
૧૭ વર્ષ પહેલા “નારાયણ સેવા” થઈ શરૂ ગરીબો કાજે જો,
એવી સેવા શરૂઆતમાં હતી સાંઈબાબા નામે જો,
સેવા કરતા, વડગમાજી તો “મીસ્ટર ઝીરો” જો,
સાંઈ સાથે હવે તો શ્રધ્ધા સાથે જલા પીકચર રાખે જો…..આ તો…..(૪)
 
એ પીક્ચર તો અંતે ગ્રીનફોર્ડ જલા મંદિરે આવે જો,
મુલ્ય નથી આ પીકચરનું, એ તો છે ખરેખર શ્રધ્ધામાં જો,
શ્રધ્ધા થકી, થાય જગમાં  તે કદી ના સમજાય જો,
“એક ચમત્કાર” નામે સૌ જગમાં થાય રાજી જો !…આ તો….(૫)
 
ચંદ્ર કહે, માનવ જન્મ સફળતાની બારી છે એક જો,
જન-ક્લાયણ કાર્યો હોય, ઓ માનવ, નિઃસ્વાર્થ ભાવે જો,
તો,શ્રધ્ધાભરી સાચી પ્રભુભક્તિ છે આ તારી જો,
ચંદ્ર હૈયે વસે જલા ગુરૂ, ‘ને કરજો વંદન તમ ગુરૂને આજે જો !…..આ તો…..(૬)
 
 
કાવ્ય રચના તારીખ જાન્યુઆરી,૨૨, ૨૦૧૩                           ચંદ્રવદન
બે શબ્દો…
 
 
ઓક્ટોબર ૨૦૧૨માં એક દિવસ એક ઈમેઈલ આવ્યો.
એમાં ઈંગલેન્ડમાં થયેલા એક “ચમત્કાર”ની ઘટના હતી.
એ ઘટનામાં જલારામ બાપા હતા.
એક સાંઈબાબા ભક્ત “વડગમા” ને બાપાએ સ્વપ્નમાં દર્શ દીધા.
એમના “અન્ન સેવા”ના કાર્ય માટે સહાય કરી તેનું વર્ણન છે.
જેને જે પ્રમાણે ભાવ તે પ્રમાણે માને કે ના માને…એની ચીન્તા નથી.
આ ઘટનાનો વાંચકોને પુરો ખ્યાલ આવે એવા જ હેતુથી અહી એ “ઈમેઈલ” નીચે પ્રગટ કરૂં છું>>>
 
Jai Shri Jalaram Bapa
 
 
 
Story of a Miracle
 
 
 
“Day of Judgment”
 
 
 
We all know that this is the time of Kalyug. Bapa is closer to us than we realize……….
 
Kalyug
may refer to:
 
 
Kali Yuga, the “Age of Vice”, is the forth stage of the world development that we are currently in.
 
As the corruption gradually developed wider in the earlier stages. This stage is the climax stage when
 
the world finally meets a judgment day at the end of it as said in Hindu Scriptures. It’s not known
 
when the end comes, but it’s believed that we still have a long way to go.
 
These days when miracles happen, it is god’s way to remind us that it’s not too late to follow the true
 
path set by him. Following it will surely bring you soul closer to him. Remember there is the “Day of
 
Judgment”.
 
Well this is to prove that miracles are happening everyday and to make you are aware of them. Two
 
events/miracles that took place in Queensbury, London that needs to be noted and explored.
 
A little background information so that you can follow these events.
 
Mr.Vadagama is a resident of Queensbury and a Satya Sai Baba devotee. With the help of other
 
devotees, he has been serving food to the homeless citizens in the West End of London, every Monday
 
for the past 17 years. He refers to this as “Naryan Seva”.
 
This summer, the Jalaram Mandir of Greenford and devotees have been generous enough to support
 
this cause and provide hot food for the homeless.
 
This is the path Jalaram Bapa followed all his life and now for his disciples to follow the footsteps.
 
Jalaram bapa was interested in serving sadhus, poor and needy people right from the beginning of his
 
life.
 
Jalarambapa’s path for you to him
 
 
 
Miracle…………………
 
 
 
On Monday, July 31, 2012, the devotees were preparing packaging to go out on Naryan Seva, a lady
 
showed up at Vadgama’s business, “Bonsai Plastic & Party Store” in Queensbury. She had brought
 
some food to donate such as bananas, packets of biscuits and cartons of drinks.
 
She said,
“Jala Bapa had come in my dreams last night and asked me to help by donating these
 
items.”
She was not aware of this Narayan Seva. After witnessing the preparations and the packaging
 
of the food, her eyes were full of tears. She realized that her dream was
true. It was a proof that Bapa
 
was guiding her. These were some of the food items missing for that day. Remember, all food is
 
donated and sometimes certain items are short or missing. It’s just pot luck.
 
 
Miracle…………
 
 
 
 
On Friday evening, August 3, 2012, Vadagama was preparing for his trip to Sardinia. He performs a
 
prayer known as “Laksha Charan”. This is where he chants the Lord’s name a 100,000 times. He was
 
making preparations for the coming Monday’s Narayan Seva. He noticed that they were low on items
 
such as drinks and cookies. He made a mental note some time during the day to step out and purchase
 
these items.
 
That afternoon, his secretary called saying
“An old man is here and needs help. He has brought
 
food for the Narayan Seva
.” Vadgama went out to help and saw an old man standing who had come
 
in a blue car, dressed in white Khthwadi jabba and tight pants, a white turban and beads around his
 
neck.
 
 
Jai Jai Jai Shree Jalaram
 
 
 
Bapa’s mantra “Sita Ram, Sita Ram”
 
 
 
Vadgama had not seen this person before and did not recognize him. As he was unloading the trunk,
 
the gentleman spoke in Gujarati,
“I am very pleased, very pleased with your seva, feeding the
 
hungry. My devotees will certainly help you in this seva.”
Vadgama could not comprehend what he
 
was saying. He just picked up the packages of cookies and the drinks and said to the gentlemen,
“let
 
me take these items inside and I will be back for the bananas and then we can go inside my office
 
and talk.”
On his return, the old man had disappeared leaving the box of bananas on the steps.
 
Vadgama looked around and there was no sign of the blue car or the old man.
 
Vadgama went into the office telling his staff that the old man who had brought all these items had just
 
left without a word. He even continued to comment on the man’s dressing. Vadgama wondered if the
 
man had just come from India. He said,
“Who would give this old man a driving license and why
 
was he dressed so strangely in London?”
Other workers just agreed with the strangeness of the
 
event that had just taken place.
 
A day later Vadagama was speaking to a devotee in California about Narayan Seva. He mentioned this
 
odd event and described this man who seemed to be from India. An old man wearing an all white
 
Indian outfit, a white turban and the holy beads around his neck. This old man was assuring, “
My
 
devotees will help in this seva.”
 
 
 
On further examination of what he had said regarding his devotees, it seemed unusual for an ordinary
 
person to refer to the devotees as ‘my devotees’. It was then everyone realized that this was Bapa
 
himself.
A perfect opportunity to meet Bapa in person had past.
 
This news was conveyed to Rajnibhai Khiroya, President of the Jalaram Mandir of Greenford.
 
Rajnibhai & Rajani uncle went to “Bonsai Plastic & Party Store” to verify the story and to hear first
 
hand eyewitness accounting of the event. They took notes and pictures of the food in the storage.
 
Rajnibhai took permission to take some packets of biscuits to the Jalaram Mandir as “Prasad”.
 
Soon after they locked the store and proceed to the scheduled Narayan Seva.
 
 
“Monday Evening Narayan Seva”
 
Volunteers are handing out prepackaged food.
 
No picture of the homeless due to privacy issues.
 
 
 
Vadagama went home to bed that night and during the night, he had a dream. In his dream, the same
 
old man, Jala Bapa, who had come to drop off the food appeared. Bapa told Vadagama that since he
 
had permitted biscuits to be taken to the Mandir as “Prasad”, he was going to replace the biscuits with
 
some more. Bapa also said in Gujarati, “This ‘Bhandar’ (English= Store) will never be empty.” He
 
informed Vadgama that Jalaram Bapa and Sai Baba were one and the same entity.
સૌને નમસ્તે સહીત જય જલારામ !
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી
 
FEW  WORDS…
This Post talks of a Miracle in England.
It talks of one person’s devotion to Sai Baba & the Faith.
It talks of the Service to the Poor & Needy & the Food Donation.
Then the DREAM….and the the DARSHAN of Jalaram Bapa.
And, the assistance to the Devotee Vadgama in a miraculous manner.
Those with the strong FAITH will believe it & “Praise the God invoking the name of Jala Bapa”& to the non-believer this may be a HOAX.
My point of publishing this is to lead the Mankind to the “Path of BHAKTI (Devotion to God)”.
It is not necessary to see GOD only in Jalaram.One can have see the “DIVINE” as he/she is comfortable. One can even see Jalaram as the GURU & march towards the DIVINE.
Hope you like this Post.
 
Dr. Chandravadan Mistry

Entry filed under: કાવ્યો.

વર્લ્ડપ્રેસનો ૨0૧૨નો વાર્ષિક રીપોર્ટ: મારા બ્લોગ “ચંદ્રપૂકાર” માટે ! જગસંસારની ગરીબાય હકિકત કે કલ્પના !

9 ટિપ્પણીઓ Add your own

 • 1. ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ  |  ફેબ્રુવારી 11, 2013 પર 5:30 પી એમ(pm)

  શ્રી. પુકાર સાહેબ

  સુંદર રચના

  ભક્તિમય રચના

  જવાબ આપો
 • 2. Vinod R. Patel  |  ફેબ્રુવારી 11, 2013 પર 8:40 પી એમ(pm)

  ચંદ્ર કહે, માનવ જન્મ સફળતાની બારી છે એક જો,

  જન-ક્લાયણ કાર્યો હોય, ઓ માનવ, નિઃસ્વાર્થ ભાવે જો,

  તો,શ્રધ્ધાભરી સાચી પ્રભુભક્તિ છે આ તારી જો,

  જલારામ બાપાના ભક્તો એમના ઉપર અપાર શ્રધા ધરાવતા હોય છે .

  આ ટેકનોલોજીના યુગમાં ચમત્કારોમાં માનવું કે ન માનવું એ

  અંગત શ્ર્ધાનો પ્રશ્ન છે .

  ગમે તેમ પણ દિન દુખીયાઓ માટે એમના નામે

  જે સદાવ્રત અને સેવા થાય છે એ કદર કરવા જેવી બાબત છે .

  જવાબ આપો
 • 3. himanshupatel555  |  ફેબ્રુવારી 11, 2013 પર 11:49 પી એમ(pm)

  જય જલારામ જય હો બાપા

  જવાબ આપો
 • 4. dhavalrajgeera  |  ફેબ્રુવારી 12, 2013 પર 2:35 એ એમ (am)

  ઓ માનવ, નિઃસ્વાર્થ ભાવે જો,જન-ક્લાયણ કાર્યો હોય,

  તો,શ્રધ્ધાભરી સાચી પ્રભુભક્તિ છે …..આ તારી જો,

  જવાબ આપો
 • 5. pradip raval  |  ફેબ્રુવારી 12, 2013 પર 10:07 એ એમ (am)

  jalaram mandir grinford 5 varas sudhi every thursday and sunday family sathe seva aapi chhe…ghani loko ne puja,dharmik prasango karavya chhe brahman tarike…khub chamatkaro joya chhe..have tya baremas annshetra chalu chhe..hu 2005 thi tya javu chhu.

  જવાબ આપો
 • 6. Dilip Gajjar  |  ફેબ્રુવારી 12, 2013 પર 7:10 પી એમ(pm)

  Shree Chandravadanbhai,

  શ્રધ્ધાયુક્ત જલારામ બાપાનું કાવ્ય અને સુંદર પ્રેરેક પોસ્ટ આપે રજુ કરી અને માણી
  ચંદ્ર કહે, માનવ જન્મ સફળતાની બારી છે એક જો,
  જન-ક્લાયણ કાર્યો હોય, ઓ માનવ, નિઃસ્વાર્થ ભાવે જો,
  તો,શ્રધ્ધાભરી સાચી પ્રભુભક્તિ છે આ તારી જો,
  ચંદ્ર હૈયે વસે જલા ગુરૂ, ‘ને કરજો વંદન તમ ગુરૂને આજે જો !…..આ તો…..(૬)

  જવાબ આપો
 • 7. Ishvarlal R Mistry  |  ફેબ્રુવારી 13, 2013 પર 7:14 એ એમ (am)

  Very nice post on Jalarambapa,we should do seva oneway or other.
  well said chandravadanbhai.

  Ishvarbhai.

  જવાબ આપો
 • 8. પરાર્થે સમર્પણ  |  ફેબ્રુવારી 15, 2013 પર 5:10 એ એમ (am)

  આદરણીય ડો. શ્રી ચંદ્ર્વદનભાઇ,

  સેવા સમર્પણનું અખંડ નામ એટ્લે જય જલારામ

  શ્રધ્ધા સબુરી ને સેવા એટલે સાંઇરામ

  સુંદર ભક્તિ ભાવ સથે માનવ સેવાનો આદર્શ

  જાણ્વાની ખુબ મજા આવી

  જવાબ આપો
 • 9. Ramesh Patel  |  ફેબ્રુવારી 15, 2013 પર 9:22 પી એમ(pm)

  સંતશ્રી જલારામબાપાની એ ઝોળી અને દંડો ..વીરપૂરમાં જઈ દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવેલી.

  અન્નદાન, ભૂખ્યાંને ભોજન દેતી , માનવતાનો સંદેશ જગવતી , તેમના આશિષથી અવિરત

  વહેતી ધારાએ , ગુર્જર ભૂમિ ઉજળી છે. આપની આ શ્રધ્ધાભરી આ પોષ્ટ, પૂણ્યની જ્યોતનો

  ઉજાશ છે.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 180 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

 • 402,679 hits

Disclimer

સંગ્રહ

ફેબ્રુવારી 2013
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

%d bloggers like this: