Archive for સપ્ટેમ્બર 19, 2011

મહેમાનો અને ચંદ્ર પ્રતિભાવોરૂપી સંવાદ !

 

મહેમાનો અને ચંદ્ર પ્રતિભાવોરૂપી સંવાદ !

ચંદ્રહ્રદયમાંથી ટપકેલી કાવ્યોજેવી ઝલકો” સૌએ
વાંચી,
એની ફરી યાદ કરાવવા, આ રચના મેં તો કાવ્યસ્વરૂપે
મઢી,
મહેમાનો ફરી આવો, ‘ને વાંચો આ પ્રતિભાવોરૂપી
સંવાદને,
ભરજો તમ હૈયા આનંદ આનંદ ખુબ  છલકાવીને
!……….(ટેક)

પ્રથમ “દાદીમાની પોટલી”લઈ, અશોકભાઈ રે આવ્યા,
ઝલકો માણી, “સુંદર પ્રયાસ”ના શબ્દો મીઠા કહી
ગયા,
ત્યારે, અશોક શબ્દો એવા વાંચી, દીલ ખોલી ચંદ્રે
કહ્યું…..
પોસ્ટ આવી કોણ વાંચશે?ના ડર નાબુદ કરનારને “થેન્ક
યુ”કહી દિધું !……ચંદ્રહ્રદયમાંથી …(૧)

બીજે નંબરે નોર્થ કેલીફોર્નીઆથી
મિસ્ત્રી ઈશ્વરભાઈ
રે આવ્યા,
“વલીભાઈ વિષે લખેલું ગમ્યું ” એવું શબ્દોમાં કહેતા
ગયા,
ત્યારે, એવા અંગ્રેજી શબ્દો વાંચી, ચંદ્ર
કહે……
પોસ્ટ વાંચી એ માટે ખુબ જ ખુશી છે રે હૈયે
!…..ચંદ્રહ્રદયમાંથી……..(૨)

ત્રીજે નંબરે  ન્યુ જર્સીથી
હિમાન્શુભાઈ
  રે આવ્યા,
એતો “વલીભાઈનું લ્ખાણ ગમ્યું” કહી
ગયા,
ત્યારે, ઉત્સાહ રેડ્નાર હિમાન્શુને ચંદ્ર
કહે…..
“આભાર, ફરી આવજો”ના શબોએ હૈયું હલહું કરે
!…….ચંદ્રહ્રદયમાંથી…..(૩)

ચોથે નંબરે “પરાર્થે સમ્પર્ણ “ના ગોવિન્દભાઈ રે આવ્યા,
“ધન્ય કલમ અને ધન્ય કલમસ્વામી એવા ડોકટર સાહેબ”ના
શબ્દો કહી ગયા,
ત્યારે, ચંદ્ર ઉત્સાહમાં આવી  સૌને
કહે……..
“ગમ્યા તમ  સુંદર શબ્દો”શબ્દો એવા કહેતા હૈયે ખુશીઓ
ભરે !…….ચંદ્રહ્રદયમાંથી…….(૪)

પાંચમે નંબરે દુર ચીકાગોથી બેન
સપના
ભાઈ પાસે  આવ્યા,
“ભાઈ, લખો કવિતાઓ સરસ તો શાને કહો આ છેલ્લી?” નો
પ્રષ્ન કર્યો,
ત્યારે, ભાવભર્યા હૈયા સાથે ચંદ્ર શાન્તિથી
કહે………
“નથી આ કવિતા છેલ્લી, હશે અન્ય સમયે બીજી”જવાબમાં
કહે………..ચંદ્રહ્રદયમાંથી……(૫)

છઠ્ઠા નંબરે છે રોઝીનાનો  ઈમેઈલ, માન્યું  કે રોઝીનાબેન રે આવ્યા,
“જીદંગીની મુશીબતોમાં કામ આવે એવી કવિતા લખો”રોઝીના
શબ્દો ગુંજ્યા,
ત્યારે, અંગ્રેજી માધ્યમના સંદેશા માટે  ગુજરાતીમાં
ચંદ્ર કહે………
“સુખ દુઃખમાં સમતોલનતા જાળવો તો જીવન જીવવા મઝા રહે
“……ચંદ્રહ્રદયમાંથી…….(૬)

સાતમા નંબરે કવિશ્રી
રમેશભાઈ
સાઉથ કેલીફોર્નીઆથી રે આવ્યા,
મિત્રતાની મહેક દર્શાવતા,  સુંદર શબ્દોમાં પ્રતિભાવ એ
તો લાવ્યા,
ત્યારે, ગદ ગદ થઈ ચંદ્ર રમેશને
કહે………
“મારી રચનાઓનો હ્રદયભાવ ઝીલનારા, છો મિત્ર મારા” ચંદ્ર
શબ્દો વહે ……..ચંદ્રહ્રદયમાંથી…..(૭)

આઠમા નંબરે ઈન્ગલેન્ડથી  દિલીપભાઈ રે આવ્યા,
“શું હવે કાવ્ય પોસ્ટો નથી ?”નો  એક પ્રષ્ન લઈને
આવ્યા,
ત્યારે, પ્રતિભાવનો આભાર દર્શાવી  ચંદ્ર
કહે……..
“આ તો છે ફક્ત વિરામ એક,’ને પછી બ્લોગ પર કાવ્યો વહેતા
રહે”………ચંદ્રહ્રદયમાંથી…….(૮)

નવમે નંબરે સુરતથી “શિક્ષણ સરોવર”ના કિશોરભાઈ રે આવ્યા,
“રચનાઓને ‘ગંગાજળના બિન્દુઓ” કહી આનંદ ચંદ્ર હૈયે રે
લાવ્યા,
ત્યારે, કિશોર શબ્દો એવા વાંચી, ચંદ્ર
કહે…….
“વલીભાઈના તમાકુ-ત્યાગનું કાવ્ય ગમ્યું”ના શબ્દો માટે
આભારભરી ખુશી દર્શાવે !…….ચંદ્રહ્રદયમાંથી….(૯)

દસમે નંબરે ટેનેસીથી એક રેખાબેન રે આવ્યા,
બ્લોગ સ્નેહ તાંતણે સૌને બાંધવા માટે “શુભેચ્છાઓ” રે
લાવ્યા,
ત્યારે, ચંદ્ર ખુશીઓમાં આવી,સૌને
કહે……..
“આ કાવ્યમાં અનેક સાથે તમે પણ છો, આનંદની વાત તો એ જ
રહે “……..ચંદ્રહ્રદયમાંથી……(૧૦)

અગિયારમાં નંબરે ઈન્ગલેન્ડથી  મિસ્ત્રી દિનેશભાઈ રે આવ્યા,
અંગ્રેજીમાં “ડીલાઈટફુલ પોસ્ટ” કહી પ્રતિભાવ એમનો રે
લાવ્યા,
ત્યારે, અંગ્રેજીમાં જ જવાબ આપવા શબ્દો આવા
કહે……..
“આભાર છે તમારો કે  ઉત્સાહભર્યાથી તમે જો મુજને શણગારે
!”…….ચંદ્રહ્રદયમાંથી….(૧૧)

બારમા નંબરે ન્યુ જર્સીથી હાસ્યલેખક હરનિશભાઈ એ આવ્યા,
“બ્લોગ બંધ કરી, દાકતરી કરશો કે કેમ ?”ના શબ્દો
ઉચ્ચાર્યા,
ત્યારે, શબ્દોને હસ્યભાવે લઈ, ચંદ્ર
કહે…….
“ગુરૂ, નારાજ ના રે થાવો,હશે બ્લોગ ચાલુ”ચંદ્ર
ચોખવટ એવી કરે !……ચંદ્રહ્રદયમાંથી…… (૧૨)

તેરમા નંબરે હ્યુસ્ટન ટેક્ષાસથી પ્રવિણાબેન રે આવ્યા,
“દાકતરી ફરી કરવાનો વિચાર છે ?” કહી ચાલ્યા
ગયા.
ત્યારે, સ્નેહ તાંતણે રહી ચંદ્ર
કહે………
“ઈનટરનેટ છે મફત, તો દાકતરીની માઠાકુટ શાને કોઈ કરે
?”……..ચંદ્રહ્રદયમાંથી……..(૧૩)

ચૌદમાં નંબરે ટેક્ષાસથી ગુજરાતી બ્લોગજગતના ‘દાદા’ સુરેશભાઈ રે આવ્યા,
“તમારી મિત્રતા ખુબ માણી છે “ના શબ્દો પ્રતિભાવરૂપે
મુકી ગયા,
ત્યારે, મિત્રતાના ભાવે દોડી ચંદ્ર એમને
કહે……
“‘મિત્રતાની મીઠાશ’ તો પુષ્પોની મહેક બરાબર ” કહી
આશાઓને અમરતા આપે …….ચંદ્રહ્રદયમાંથી……(૧૪)

પંદરમા નંબરે એક ઈમેઈલ થકી પ્રજાપતિ પ્રહલાદભાઈ રે આવ્યા,
“તમારા હ્રદયમાંથી નીકળેલા શબ્દો જ શાચી કવિતા”કહી
ગયા,
ત્યારે, આનંદમાં આવી ચંદ્ર
કહે…….
“ખરખર, તમે તો એક સત્ય કહ્યું “ના શબ્દોમાં ચંદ્ર આભાર
દર્શાવે !……ચંદ્રહ્રદયમાંથી…….(૧૫)

સોળમાં નંબરે દુરથી એક પ્રિતીબેન રે આવ્યા,
“આપના હ્રદયમાંથી નીકળેલી કાવ્ય ઝલકો ખુબ જ સુંદર છે
“કહી ગયા,
ત્યારે, જવાબરૂપી પ્રતિભાવમાં એમને
કહે……..
“આભાર તમારો, ફરી પણ પધારજો”ના શબ્દોમાં વિનંતી એક
કરે,………ચંદ્રહ્રદયમાંથી……..(૧૬)

સત્તરમાં નંબરે કેલીફોર્નીઆથી કેપ્ટન નરેન્દ્ર રે આવ્યા,
“‘જો’ અને ‘તો’નું અંતર લખાણને “લવલી પોએમ”નું બિરદ
આપી ગયા.
ત્યારે, એક મિત્રને મળતા ચંદ્ર
કહે…….
“તમે તો ‘ચંદ્રપૂકાર’નમાં હંમેશ ઉત્સાહ રેડનાર છો !”
શબ્દોમાં આભાર એમને દર્શાવે !…….ચંદ્રહ્રદયમાંથી……(૧૭)
અઠારમાં નંબરે પાલનપુર ગુજરાતથી વલીભાઈ રે આવ્યા,
પ્રતિભાવ આપતા, “આપે મને ફરી યાદ કર્યા”ના શબ્દો કહી
ગયા,
ત્યારે, વલી મિત્રના શબ્દો વાંચી ચંદ્ર
કહે……..
“તમે આવ્યા તો જાણે મળી એક પુર્ણતા” ચંદ્ર હૈયું
હલકું  કરી કહે !…….ચંદ્રહ્રદયમાંથી…….(૧૮)

ઓગણીસમાં નંબરે કરી ગણતરી,’ને  હિરેન બારભાયા રે આવ્યા,
“લાઈક ધ પોસ્ટ”નું ક્લીક કરી હૈયાનું કંઈ એ તો કહી
ગયા,
ત્યારે, બ્લોગ પર હિરેન ફોટો નિહાળી, ચંદ્ર
કહે………
“બટન ક્લીક કરતા બે શબ્દો લખ્યા હોત તો કેમ રહે
?”……..ચંદ્રહ્રદયમાંથી………(૧૯)

અંતે વીસમા નંબરનો હક્ક લઈ, ચંદ્ર
કહે…….
“આ પોસ્ટ વાંચી અનેકે, ‘ને ૧૯ પ્રતિભાવો મળ્યાની ખુશી
છે મુજ હૈયે”
“ઝલોકોમાં જે વિષે લખ્યું અને આમંત્રણે આવશેમાં જરા
નિરાશા છે મુજ હૈયે”
“પણ, ભવિષ્યમાં હશે કોઈ આ પોસ્ટ વાંચનાર તેમના માટે
“આભાર”રહેશે મુજ હૈયે”………ચંદ્રહ્રદયમાંથી……(૨૦)

આ કાવ્ય રચના વિષે....  સેપ્ટેમ્બર, ૧, ૨૦૧૧ ના દિવસે “ચંદ્રપૂકાર” પર મે મારી  કાવ્ય રચના
“ચંદ્રહ્રદયમાંથી ટપકેલી
કાવ્ય જેવી ઝલકો”પ્રગટ કરી. ત્યારે એ વિષે કોઈ
પ્રતિભાવ હશે કે નહી એનો ખ્યાલ ન હતો…..અને, એક પછી એક
પ્રતિભાવો
વાંચવાનો લ્હાવો મળ્યો….આનંદ તયો !……અને
સેપ્ટેમ્બરની ૪ કે ૫ તારીખે  આ કાવ્ય લખાણ માટે શરૂઆત કેવી રીતે
કરવી,
તે શબ્દોએ જન્મ લીધો. થોડા દિવસો માટે આ રચનાનું લખાણ
વધતું ગયું. અંતે, બીજી નવી પોસ્ટ પ્રગટ કરી. ત્યારબાદ પણ
બીજા પ્રતિભાવો મળ્યા..પોસ્ટમાં “જે કોઈ વ્યક્તી”વિષે
ઉલ્લેખ હતો એમને પોસ્ટ વાંચવા “આમંત્રણ” આપ્યું અને અંતે
પાલનપુરથી વલીભાઈ આવ્યા. એમણે એમનો  પ્રતિભાવ
સેપ્ટેમ્બર, ૯,૨૦૧૧ના દિવસે આપ્યો તે વાંચી, ખુશી અનુભવી,
મે આ કાવ્ય રચના માટે “અંતીમ” શબ્દો લખ્યા. તો, આ
કાવ્ય રચના શક્ય તવાની તારીખ શું ?..હું માનું કે જ્યારે એને
“પુર્ણ સ્વરૂપ” મળ્યું એ જ એની તારીખ
!
કાવ્ય રચના તારીખ ..ઃ સેપ્ટેમ્બર, ૯,
૨૦૧૧
ચંદ્રવદન.

બે શબ્દો…

આજની આ પોસ્ટે કેવી રીતે જન્મ લીધો તેનો પુરો “ખ્યાલ”
તમોને આવી ગયો જ છે !
આ પોસ્ટ દ્વાર તમો સૌને “ખાત્રી” થઈ ગઈ છે કે
ભવિષ્યમાં પણ ચંદ્રપૂકાર પર કાવ્ય પોસ્ટો હશે.
આ પોસ્ટ વાચો તે પહેલા નીચેની “લીન્ક” પર જરૂરથી
“ક્લીક” કરી  સેપ્ટેમ્બર, ૧, ૨૦૧૧ની
પોસ્ટ માટે મળેલા પ્રતિભાવો સાથે “મારા જવાબો”
વાંચવાની તક લ્યો….તો જ, તમે આ કાવ્યરૂપી
“સંવાદ”ને બરાબર સમજી
શકશો.>>>>>>
આ પોસ્ટ વાંચી ..તો ગમી ?
જણાવશો ?

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
FEW WORDS…
Today’s Post is a
Kavya-Post.
It is a Kavya based on the COMMENTS received
for the Kavya “Chandra HradayMathi Tapakeli Kavyajevi
Zalako”.
It is a Kavya Post to reassure AL that in the
future I will be publishing KAVYO as the Posts.
I hope you like this
Post.
Dr. Chandravadan Mistry

 

સપ્ટેમ્બર 19, 2011 at 12:25 પી એમ(pm) 10 comments


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 177 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 391,415 hits

Disclimer

સંગ્રહ

સપ્ટેમ્બર 2011
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930