Archive for નવેમ્બર 7, 2010

“ખુલ્લી આંખનાં સપનાં”ની કહાણી

 

with sign
“ખુલ્લી આંખનાં સપનાં”ની કહાણી
સુનો સુનો ઓ સાહિત્યકારો !
સુનો સુનો ઓ કાવ્યપ્રેમીઓ !
આ છે “ખુલ્લી આંખનાં સપના”ની કહાણી,
ધીરજ રાખી સાંભળજો, આ રે કહાણી !……..(ટેક)
“ખુલ્લી આંખનાં સપનાં” છે એક પુસ્તક ન્યારી,
રચનાકાર બનુમા વિજાપુરા છે “સપના” પ્યારી,
ગઝલો અને કાવ્યો છે એના પાને પાને,
વાંચી વાંચનાર ખુબ આનંદ હૈયે લાવે !……સુનો સુનો….(૧)
માતપિતા, પતિ-દીકરો છે સપના-યાદમાં,
“મહક”,”સિરાજ”,”અહમદ” “બેદાર”અને”ક્રુષ્ણ”, “દિલીપ” સાથમાં,
છે “લતા”, “તુરાબ”, સાથે છે પતિ શરીફ અને દીકરો શબ્બીર,
આ સૌના હૈયેથી વહે છે શબ્દોરૂપી ‘વખાણ-નીર કબીર “!……સુનો સુનો….(૨)
વેબસાઈટની વાતો કરી, અનેકને આભાર આપી,
શબ્દોરૂપી “સપના પ્રસ્તાવના” પુરી કરી,
લાવે સપના અનુક્રમણીકાના પાને સૌને,
કુલ્લે એંસી રચનાઓ અર્પણ કરી છે સૌને !…….સુનો સુનો…..(૩)
“લીલી ડાળ”નામે જેની શરૂઆત છે સાજી,
“પ્રીતનું પાન” રૂપી યાદ કરે એ તાજી,
“ગીત લખું “નામે કંઈક છે સપના- શબ્દો,
અને, “શ્યામના સપના”માં રંગે શ્રી ક્રુષ્ણને સપના-શબ્દો !….સુનો સુનો…..(૪)
“તારા વગર”રચનામાં સપના તો  વિચારો કરે,
“કુંડાળા થયા”માં આંસુઓ સપના નયને વહે,
“કારણ”માં કારણો શોધતી સપના છે બાવરી,
“મજબૂર તું પણ છે”કહી સપના થઈ સાવરી !…..સુનો સુનો…..(૫)
“શહેર છે”માં દીલ એનું ખુલ્લુ કરી,
“હેડકી”માં એના ભાવો શબ્દોમાં લખી,
“ધડકન વધે”ના કાવ્યમાં હ્રદયવિચારો જાણ કરી,
“કોને છે ખબર”માં પ્રશ્ર્નો અન્યને પૂછી શાંતિ માણી !…..સુનો સુનો….(૬)
“સ્મરણો લાવશે”માં હવા, ફુલ, સાંજ અને રાતને સમાવી,
“કણી”ના કાવ્ય-સ્વરૂપમાં પડછાયાને સમાવી,
“પાનખર”ના વિચારે સપનાનું જીવન જગતમાં વહે,
અને, “નાટક”કાવ્યમાં એ તો માનવીઓને ચેતવણી ધરે !….સુનો સુનો….(૭)
“મારા માનીતા પપ્પા”ને કાવ્યમાં યાદ કરતા,
“રટણ કર્યું ?”ના પ્રશ્ર્ને પ્રભુ સાથે વાતો કરતા,
“સગપણ રહ્યું ના”કાવ્યમાં વેદનાઓ ભરી,
“અપકાર છે”માં ગુનાઓની કબુલાત કરી !…..સુનો સુનો…..(૮)
“ઈદનો ચાંદ”કાવ્યમાં ખુદાની વાટ જોતા,
“ઈદ છે” કાવ્ય ઉચ્ચારમાં રામ-અલ્લાહને નિહાળતા,
“પહેરા હોય છે”કાવ્યશબ્દોમાં શોધ્યા ઈશ્વરને ભુખ્યા બાળમાં,
“સ્પર્શી લઉં છું”કાવ્ય રચી સપના છે પ્રભુના હાથમાં !…..સુનો સુનો….(૯)
“ખુદાને”માનવભાષામાં કંઈક સમજવા પ્રયાસો કરી,
“સહી ક્યાં છે “ના કાવ્યમાં પોતે જ ખુદાને શોધી રહી,
“ફળી ગઈ”કાવ્યમાં ભુલો સુધારવા જાતા,અધર્મમાં એ ભળી
“શ્વાસમાં”ના શબ્દો લખી સૌથી છુટી એ પડી !….સુનો સુનો…..(૧૦)
“અવકાશ છે”ના કાવ્યમાં પ્રેમ મીઠાશ ભરી,
“બંધાતી જાઉં છું “કહી, પ્રેમ સબંધે બંધાતી,
“ખબર પડે ના”કાવ્યે ખુદાના ગુંણલા ગાતી,
“નામ છે “કાવ્ય-શબ્દોમાં જગતમાં જીવવા સપનાને ચાવી મળી !…..સુનો સુનો ….(૧૧)
“મારા સમ છે” કહી સપના એનો સંગાથ માંગે,
અને, “ધારા સુધી”કાવ્ય-શબ્દોમાં ઈશારાઓ કરે,
“લૂટ્યું છે” કહી, કિસ્મતનો વાંક  નિહાળી,
“ગળતી હશે”રચનામાં એણે યાદમાં આશાઓ ભરી !…..સુનો સુનો….(૧૨)
“આકાર ક્યાં છે ?” પ્રશ્ર્નરૂપી રચનામાં પ્રભુને પુછતા,
“એક વાત કહું? “પ્રશ્ર્નરૂપી જવાબમાં સમજણ એની કહેતા,
“કબર મળશે”ના વિચારે, કોઈનો સાથ માંગી રહી,
“ચાહત થાય ના” કાવ્યમાં મહોબતના શબ્દોમા સપનાને શાંતી હતી !….સુનો સુનો…(૧૩)
“ભુલાવું શું ?”રચનામાં હ્રદય-આતમાની વાત કરતા,
“પ્રેમની તારી નજર”કરી સપના પ્રેમ ઝરણે ન્હાતા,
“આજના દિવસે”માં મિત્રતાના ભાવો પ્રગટ કરી,
“ખળખળ થયું”માં પ્રેમ્ઝરણામાંથી સપના નદી બની !…સુનો સુનો….(૧૪)
“સપના”નામે કાવ્ય રચના લખે તો હોય શક્ય ખુલ્લી આંખે,
અને, વિરહની પળોમાં તો જરૂર “વરસાદ ગાજે”,
“હીંચકો”નામની રચનામાં એ હીંચકે ઝુલે,
એક બીજાને શોધવા, “સંતાકૂકડી”રમત કાવ્ય-શબ્દોમાં રમે !….સુનો સુનો…(૧૫)
“શબ્દોના મહેલ”માં રહી,કાવ્યને સપનું બનાવી,
“ઈશ્વરની શોધ”માં કુદરતને જગતમાં નિહાળી,
“ઘર ઘર રમીએ”માં બચપણની યાદ તાજી કરી,
“એક નામ”લોહી કે બરફમાં લખી, સપનાએ ફરી ખુશી અનુભવી !…સુનો સુનો….(૧૬)’
જે “જડી બુટ્ટી”બોટલમાં સપનાએ રાખી એ હતી પ્રેમની,
“સ્વર્ગ અને નરક”કહાણી છે દેહ અંદર અને બહારની,
“ભવિષ્ય” શું હશે એવું વર્ણન કર્યું કાવ્ય શબ્દોમાં,
અવિશ્વાસ તોડવાની સમજ મુંકી “કાચની દીવાલ”માં !….સુનો સુનો…..(૧૭)
“પરફેક્ટ સ્ત્રી”ના કાવ્યે બધા જ સ્ત્રી સ્વરૂપો નિહાળી,
“માત્રુ સ્પર્શ”કાવ્યે બચપણની યાદ તાજી કરી,
“પ્રિતમ સ્પર્શ”કાવ્યે જીવનસાથીને યાદ કરી,
“પુત્ર સ્પર્શ”કાવ્યમાં દીકરાના આવકારની માત-ખુશી હતી !…..સુનો સુનો….(૧૮)
“એક ઓરડો આપો”કાવ્યમાં કલમ, કાગળ, પ્રેમ અને કલ્પનાની માંગણી,
ખુશીઓ અને દુઃખોના ઢગલારૂપે સપના શબ્દો હતા “શાણી કાગડી”,
“ઢોંગી”માં હાથની રેખા વાંચવાની વાત હતી,
“અનિશ્વિંત સપના” પ્રભુની સહાય માંગતી જગતની સપના હતી !…સુનો સુનો….(૧૯)
“સ્વપ્ન”કાવ્યમાં માંગ્યું ખુબ જ શબ્દ-વિચારોમાં,
“કણ કણમાં તું ” રચના કરી, શોધી રહી એ પ્રભુને કણ કણમાં,
“મોબાઈલ”માં પ્રભુ અવાજ સાંભળવા આતુરતા બતાવી,
“તારી યાદ”માં કુદરતની દુનિયા નિહાળી, સપના શબ્દોથી ભીંજાઈ !…સુનો સુનો….(૨૦)
“યાદોના મોતી”માં અવગુણો ફેંકી, ગુણ ભરેલા મોતી વીણી,
“યાદ”કાવ્યમાં છે સપના અશ્રુઓ ભીની,
“મોત” ને સ્વજનોમાં નિહાળી ખુદાની પાયે પડી,
“એક સ્ત્રી”ના પતિની દુરતામાં રૂદન કરતી સપના વ્યાકુળ હતી !….સુનો સુનો….(૨૧)
“છેલ્લું ડગલું “કાવ્યમાં મોતને મંજીલ ગણી,
“અમીવર્ષા”માં સુના આંગણના મહેકની વાત કહી,
“દોડતા માણસો”માં જગતના માનવીઓની વાત હતી,
“કાંટાળો માર્ગ”માં સપના તો પ્રીતના પંથે સાહેબા સાથે હતી !….સુનો સુનો ….(૨૨)
“શબ્દો”માં પ્રેમ-પુષ્પોરૂપી શબ્દો ભરી,
“હૈયાની વાત”કાવ્યે સપનાએ હૈયું હલકું કરી,
“યાદ ના લાવજો”કાવ્યે ખુશ રહેવાનો સંદેશો સૌને દઈ,
અંતે, પ્રેમનું બળતું “કોડીયું” બની, સપના તો હંમેશ સપના રહી !….સુનો સુનો….(૨૩)
કાવ્ય રચના…ઓગસ્ટ ૧૮, ૨૦૧૦              ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

સપનાએ “ખુલી આંખનાં સપનાં” નામે એક ગઝલોની બુક જુન, ૨૦૧૦માં પ્રગટ કરી…એનો આનંદ મે સપનાના આજ નામના બ્લોગ પર દર્શાવ્યો……અને ત્યારબાદ, સપનાએ એ પ્રગટ કરેલી બુક મને પ્રસાદીરૂપે પોસ્ટથી મોકલી. એ વાંચી ખુબ જ આનંદ થયો. અનેક સુંદર ગઝલોથી ભરપુર આ પુસ્તક વિષે હું કેવી રીતે કહું ??….આ સવાલ મનમાં થયો !….પ્રભુ પ્રેરણાથી બધી જ ગઝલોના નામો ચુંટી એક રચના કરી….આ શક્ય થયાને થોડો સમય થઈ ગયો. ત્યારે “હેલ્થ”ની પોસ્ટ પ્રગટ કરી રહ્યો હતો એથી નિર્ણય લીધો કે જ્યારે  આ “હેલ્થ”ની પોસ્ટો પુરી થાય ત્યારબાદ, આ રચના મારા બ્લોગ પર હશે….તો, આજે તમે એ વાંચી રહ્યા છો. ….પણ ખરો આનંદ તો તમે પુરી ગઝલો વાંચો ત્યારે જ હોય શકે !
આ પુસ્તક વેચાતી મળી શકે છે …ભારતમાં “ડીસટ્રીબ્યુટર” અમદાવાદમાં છે જેનો ટેલીફોન છે>>>>૦૭૯. ૨૨૧૧૦૦૮૧.
આ પુસ્તક માટે વધુ માહિતી માતે સપનાબેનનો ઈમેઈલ છે….sapana53@hotmail.com
અને હા, હવે આ પોસ્ટ વાંચી, તમે કાઈ કહેશો ?
અછંદ રચનાનો સ્વીકાર કરી, વાંચી તમે “બે શબ્દો” લખશો તો એ વાંચી મારા હૈયે ખુશી હશે !
>>>ચંદ્રવદન 

FEW  WORDS

Today is the Day  for the Publication of this Post !
By the time the Posts on HEALTH were completed, I came to Australia….Now, in November 2010 I am able to publish this Poem in Gujarati, informing you all of the Book of Gazals that was published by SAPANA from U.S.A. in June 2010.
Some of you had known about this book from Sapana’s Blog OR from another Blogs. Or….may be some of you had the opportunity to read this book.
I hope you read this Post. Your view as your COMMENT appreciated !

DR. CHANDRAVADAN  MISTRY

નવેમ્બર 7, 2010 at 7:51 પી એમ(pm) 12 comments


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 178 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 392,824 hits

Disclimer

સંગ્રહ

નવેમ્બર 2010
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930