Archive for ઓક્ટોબર 4, 2009

પુસ્તકાલય તો શિક્ષણનું મંદિર પ્યારૂં !

     
 
 
 

પુસ્તકાલય તો શિક્ષણનું મંદિર પ્યારૂં !

પુસ્તકાલય તો શિક્ષણનું મંદિર પ્યારૂં ,
હૈયે આનંદ લાવી, દર્શન હું તો એના કરૂં !…….ટેક
ગાયકવાડ સરકાર હસ્તે થાય એક સાર્વજનિક પુર્તકાલય વેસ્મા ગામે,
ચાર ધોરણ સુધી અંગ્રેજી અભ્યાસ માટે શાળા પણ વેસ્મા ગામે,
મળે પુસ્તકાલયનો લાભ સૌને !………(૧)
વર્ષો વહી જતા, પુસ્તકાલય તો ખંડેર હાલતે,
બારણા બંધ, ‘ને અંદર પુસ્તકોના રૂદને થાય દર્દ મુજ હૈયે,
મળશે પુસ્તકાલય ફરી ક્યારે સૌને ?……(૨)
નવું પુસ્તકાલય કરવા વિચાર છે સૌ ગામવાસી હૈયે,
આવો વિચાર અમલમાં મુકાશે, એવું જાણી, છે ખુશી મુજ હૈયે !
આપશે પુસ્તકાલય તો લાભ ફરી સૌને !…….(૩)
મોટા દાન સહકારની પ્રેરણા દીધી પ્રભુએ મુજને,
૨૦૦૩માં પત્ની નામે સાર્વજનીક પુસ્તકાલય નિહાળી, છે ખુશી મુજને !
ગમે છે આ સુંદર પુસ્તકાલય રે સૌને !…….(૪)
આવે અખબારો, માસીકો પુસ્તકાલયે અનેક,જેને સૌ વાંચે,
એક બાદ બીજી પુસ્તક ઘરે લઈ જઈ હોંશે, હોંશે સૌ વાંચે,
નિહાળી દ્રશ્ય આવું, છે ખુશી મુજ હૈયે !…….(૫)
દર વર્ષ નવા નવા પુસ્તકો છે પુસ્તકાલયે,
અને, હવે તો એક કોમ્પુટર છે પુસ્તકાલયે,
જાણી આવું, છે ખુશી મુજ હૈયે !…….(૬)
પ્રભુ મંદિર જેમ શોભે છે પુસ્તકાલય વેસ્મા ગામે,
અને, હોય પુસ્તકાલયો શહેરોમાં,’ને ગામે ગામે ,
બસ, આશા આટલી છે ચંદ્ર હૈયે !…….(૭)
 
કાવ્ય રચના…સેપ્ટેમ્બર,૨૩.૨૦૦૯         ચંદ્રવદન.
 

બે શબ્દો…..પુસ્તકાલય સહકાર

આજે તમે એક કાવ્ય “પુસ્તકાલય તો મંદિર પ્યારૂં” વાંચ્યું. એ કાવ્ય રચનામાં મારી જન્મભુમી વેસ્માની સાર્વજનિક પુસ્તકાલયની કહાણી છે. આ કાવ્ય દ્વારા હું “પુસ્તકાલય” બારે મારા વિચારો દર્શાવવા માંગુ છું, તેમજ મારી “જનકલ્યાણ કાર્યોની માળા”માં એક બીજો મણકો મુકવાનો પ્રયાસ કરૂં છું.
મેં મારી આગળની પોસ્ટોમાં “શિક્ષણ”ના મહત્વ બારે ઉલ્લેખ કર્યો જ છે. શાળાઓમાં કે કોલેજોમાં અભ્યાસ કરવાથી શિક્ષણ મેળવવું શક્ય છે, કિન્તુ, શાળાઓ કે કોલેજો બહાર જ્ઞાનની જ્યોત વધુ પ્રગટવવા માટે પુસ્તકાલયની ખાસ જરૂરત છે. પુસ્તકાલય એટલે “અનેક પુસ્તકોના સંગ્રહનું ઘર “, અને એવી શાંત વાતાવરણભરી જ્ઞાનગંગાને  આપણે “મંદિર ” સ્વરૂપે નિહાળીએ તો એ જરા પણ ખોટૂં નથી. અહી માનવી એના જ્ઞાનને વધારવાની આશાઓ સાથે આવે છે. અહી નવા નવા અનેક પુસ્તકોનું વાંચન હોય શકે છે….અહી પુસ્તકો સિવાય માસીકો, અખબારો પણ વાંચી શકાય છે. આવા વાંચનથી માનવી મન/બુધ્ધી સાથે હ્રદય ખીલે છે, અને એના જ હ્રદયે “નવા જ્ઞાન ઝરણાઓ” વહે છે…..અને, કોણ જાણે એ માનવી  ભવિષ્યમાં એક કવિ કે એક સાહિત્યકાર પણ હોય શકે…..અને, જે પુકતકાલયે એ ગયો હતો ત્યાં  એણે જ પ્રગટ કરેલ પુસ્તક પણ અન્યને આનંદ આપતી હોય શકે !
આજે તો “ઈનટરનેટના યુગ”માં સર્વ માહિતીઓ કોમ્પુટરઓ દ્વારા શક્ય છે. એથી, અનેક લોકો તો એમ કહે છે કે..” આ જમાનામાં પુસ્તકો કોઈ ના વાંચે, બધુ જ તો કોમ્પુટરો દ્વારા જાણી શકાય છે, ” અહી મારો મત જુદો છે……..જ્ન્મેલા બાળક માટે માતપિતા જ એના ગુરૂ…તેમ છતા, બાળક્ને ઘર બહાર શાળાએ જવું અગત્યનું છે, અને શાળામાં જઈ ગુરૂ પાસે જ્ઞાન મળવે છે. એવી જ રીતે, ભલે કોમ્પુટરો દ્વારા જાણકારી શક્ય હોય પણ એના જ્ઞાનની સ્થીરતા માટે ગુરૂ કે શાળા/કોલેજનું મહત્વ હંમેશા રહેશે જ , અને એની સાથે હશે પુસ્તકાલયનું મહત્વ !કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે “પુસ્તક વાંચન”થી જ્ઞાન મળવે ત્યારે એ ગ્રહણ કરવા માટે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે અને એથી, એ જ્ઞાન એની “મહેનતના ફળ”રૂપે હોય છે……એક બીજમાંથી થયેલ ફળ, એટલે ખરી જ્ઞાન પુર્ણતા !
હવે, આપણે મારી જનકલ્યાણ-કાર્યોની જીવન સફર તરફ નજર કરીએ>>>.
(૧)સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, વેસ્મા, ગુજરાત,
આશરે ઈ.સ. ૧૯૪૦ની સાલે ગાયકવાડ સરકારની સત્તાએ વેસ્મા ગામે પ્રથમ સાર્વજનિક પુસ્તકાલલય શરૂ થયું હતું. એનો લાભ ગામવાસીઓએ ખુશી સાથે લીધો….અને ભણતા બાળકો માટે એ એક અગત્યની જગ્યા બની ગઈ હતી.
૧૯૬૦ બાદ, સમયના વહેણમાં આ પુસ્તકાલય ખંડેર હાલતે થઈ…..દેખરેખ રાખતી કમીટીએ જવાબદારીઓ સારી રીતે અદા ના કરી એના કારણે પુસ્તકાલ્યના બારી-બારણા બંધ થયા, અને પુસ્તકાલય્માં પુસ્તકો ધૂળ ખાતા થઈ ગયા. હું જ્યારે પુસ્તકાલયની બાજુએ આવેલ કુમાર શાળામા અભ્યાસ કરતો ત્યારે અનેક વાર એ પુસ્તકાલયે ગયો હતો,,,,,,અને, એથી, આવી હાલતે પુસ્તકાલયને નિહાળી, મારા હૈયે ખુબ જ દુઃખ થતું. ઈ.સ. ૨૦૦૦ બાદ, ગામવાસીઓ જુની પુસ્તકાલયને તોડી, નવી પુસ્તકાલય બાંધવા માટે વિચારણા કરવા લાગ્યા, અને એક નવી કમીટી પણ બની. એ જાણી, અમેરીકામાં રહી, મેં ખુબ જ આનંદ.અનુભવ્યો. પુસ્તકાલય્ના બાંધકામ માટૅ દાનની અપીલ થઈ…ત્યારે, મેં “મોટુ દાન ” આપવાનું વચન આપ્યું , અને સાથે કહ્યું કે બીજા પાસે પણ સહકાર મેળવવા પ્રયત્નો કરીશ. અને, મોટો ફાળૉ શક્ય કર્યો. કમીટીએ પણ નિર્ણય લીધો કે આ નવી પુસ્તકાલય મારા પત્નીના નામે “શ્રીમતી કમુબેન ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી ” સાર્વજનિક પુસ્તકાલય  હશે. એ જાણી, મને વધુ ખુશી થઈ. દાન સહકાર સિવાય, મેં પુસ્તકાલય બાંધકામ માટે ઘણો રસ લીધો>>
>>પુસ્તકાલયના બાંધકામના થતા ખર્ચ કરતા વધુ દાન ભેગુ કરવું કે જેથી બાકી રહેલા પૈસા “ફીક્ષ ડીપોસીટ” કરી એના વ્યાજમાથી રીપેરીન્ગ વિગેરે હોય શકે.
>>૫૦૦૧ કે વધુ રૂપીઆ દાનમાં આપનાર વ્યક્તિના નામે “ફીક્ષ ડીપોસીટ” રકમ રહે અને એના વ્યાજમાંથી દર વર્ષ નવી પુસ્તક લેવાય…આ પ્રમાણે, અનેકને દાન આપવા પ્રેરણાઓ મળી.
>> એક બે માસીકો માટે “આજીવન લવાજમ ” ભરી પુસ્તકાલયે માસીકો આવતા રહે એવું કર્યું , અને અન્યને પણ પ્રેરણા આપી.
>> શાળાના બાળકોમાં પુસ્તકો વાંચવા માટે ઉત્સાહ રેડવા કમીટીને શાળાઓના ટીચરોને મળી, વધુ પુસ્તકો વાંચનાર બાળકોને “ઈનામ ” મળે એવી યોજના શરૂ કરવા માર્ગદર્શન આપ્યું.
>> પુસ્તકાલયે એક કોમ્પુટરની ખાસ જરૂરત જાણી,,માર જ ભત્રીજા દિલીપને પ્રેરણા આપી, અને એણે કોમ્પ્યુટરની કિંમત કરતા વધુ દાન આપ્યું જે થકી, ઈનટરનેટ વિગેરેનો ખર્ચ પણ હોય શકે. ૨૦૦૬માં આ કોમ્પ્યુટર પુસ્તકાલયે શોભે છે.
(૨) સુનિલબાઈ પટેલના શાળા-શિક્ષણ, અને પુસ્તકાલય સહકારના યજ્ઞમાં ફાળૉ
સુનિલભાઈ ન્યુ જર્સીના છે  એમણે દક્ષિણ ગુજરાતની પ્રાઈમરી શાળાઓમાં અંગ્રજી શરૂ થાય એવી ભાવનાથી સહકાર આપવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું ત્યારે મેં પણ ફાળો આપ્યો…..ભારત જઈ જાતે ગામે ગામો જઈ અંગ્રજી શીખવાની નાની પુસ્તીકાઓ બાળકોને આપી…ત્યારબાદ, અનેક પુસ્તકાલયે આપી…..એમને એમના કાર્યમા સફળતા મળી….ત્યારબાદ, પુસ્તકાલયે પુસ્તક-સંગ્રહ માટે કબાટો ના હતા જાણી, “દાનરૂપે” કબાટો આપવાનું કાર્ય હસ્તે લીધું ત્યારે, નવસારીની પુસ્તકાલય માટે મેં પણ ફાળો આપ્યો.
આ રહ્યા મારા પુસ્તકાલય માટે વિચારો…તેમજ  મારી શક્તિ પ્રમાણે થોડો સહકાર……આશા એટલી જ કે અનેક માનવીને પ્રભુ પ્રેરણા આપે…..અને શહેરો/ગામે  પુસ્તકાલયો હોય !
>>>ચંદ્રવદન,

 
 
FEW WORDS
Today, it is SUNDAYm OCTOBER 4th 2009..and as per Hindu TITHI…it is ASO SUD POONAM…or SHARAD POONAM….Very auspicious Day !….And,as per the TITHI my Birth was on this Day & so it is MY BIRTHDAY too !
Today, I have the Post with a Poem (Kavya) in Gujarati “PUSTAKALAY TO SHIKSHAN MANDIR PYARU” meaning A LIBRARAY is LIKE A LOVELY TEMPLE of LEARNING.
I hope you like this Poem…in which I had tried to say the History of a Public Library os Vesma……And using that as the BASE or the FOUNDATION  for my Journey in Life for the JANKALYAN KARYO towards my LOVE for the PUBLIC LIBRARIES in general.
Here, the MAIN LINK is the SUPPORT/LOVE for the EDUCATION ( SHIKSHAN).
>>>CHANDRAVADAN.

ઓક્ટોબર 4, 2009 at 1:08 એ એમ (am) 14 comments


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 178 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 392,435 hits

Disclimer

સંગ્રહ

ઓક્ટોબર 2009
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031